Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Návod pro iSee Player Na příkladu Modelu akumulace lesní biomasy (www.iseesystems.com)www.iseesystems.com Tutorial Developed by: (www.globe.gov/carboncycle)www.globe.gov/carboncycle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Návod pro iSee Player Na příkladu Modelu akumulace lesní biomasy (www.iseesystems.com)www.iseesystems.com Tutorial Developed by: (www.globe.gov/carboncycle)www.globe.gov/carboncycle."— Transkript prezentace:

1 1 Návod pro iSee Player Na příkladu Modelu akumulace lesní biomasy (www.iseesystems.com)www.iseesystems.com Tutorial Developed by: (www.globe.gov/carboncycle)www.globe.gov/carboncycle iSee player je volně dostupný prohlížeč pro modely vytvořené v programu STELLA. Otevírá složky s příponou.STM

2 2 Začínáme (snímky 3-5) Seznámení s iSee Player (snímky 6-14) Spuštění modelu (snímky 15-20) Grafy a tabulky (snímky 21-31) Změny vstupních předvolených hodnot (snímky 32-35) Obsah

3 3 Začínáme!

4 4 Instal ace isee player Existuje několik způsobů, jak isee player instalovat,nezáleží na tom, který zvolíte. 1. Stáhněte si isee player z webové stránky isee systems (7MB). www.iseesystems.com 2. Instalujte ho pomocí CD GLOBE. 3. Spouštějte ho rovnou z CD GLOBE (může být pomalejší...).

5 5 Přístup a otevírání modelu Zkopírujte si Stella model z CD GLOBE (model Akumulace biomasy – česky) Otevřete isee player na vašem hard disku nebo na GLOBE CD. Pro otevření běžte na :File  Open (Soubor  Otevřít), pak zvolte Akumulace biomasy_cesky2. *Ve zbytku tohoto návodu používáme jako příklad jednoduchý 1-box model biomasy(Akumulace biomasy_Cesky_2.STM). Pokud chcete pokračovat s námi, otevřete nyní tento model..

6 6 Seznámení s iSee Player

7 7 iSee player má 4 stálé záložky umístěné na levé straně okna programu STELLA. Strana Interface, kterou uvidíte, když model otevřete, je úvodní strana (vracíme se k ní pokynem Domů). Záložky : Interface (Rozhraní)

8 8 Odtud se dostanete k informacím, které vám pomohou pochopit vědecké poznatky, které stojí v pozadí modelu. Pro přístup k tomuto textu, klikněte na horní knoflík (Přečíst si, co je tento model zač, co umí a jak funguje) Zmáčkněte jakoukoli klávesu pro pohyb dopředu textem a klávesu zpět pro vrácení na předchozí stránku.

9 9 Toto je první stránka textu o Modelu biomasy. Pro návrat na hlavní stránku ještě před dočtením textu klikněte na šipku v levém horním rohu obrazovky, nad záložkami. Klikněte na tuto šipku nyní a vraťte se na hlavní stránku.

10 10 Záložku Rozhraní je dále možné použít pro spuštění modelu s uživatelskými vstupy a pro prohlížení výstupů, které představují výsledky modelu za určitého nastavení podmínek. Pro přístup na tuto stránku zmáčkněte knoflík Spustit model.

11 11 K této stránce se vrátíme po prohlédnutí ostatních záložek. Výsledky ovladače pro uživatele

12 12 Záložky prohlížeče iSee player Mapa a Model mají stejnou funkci. Ukazují myšlenkový diagram nebo mapu zásobníků a toků modelu a jejich propojení. Když dvakrát kliknete na jakýkoli zásobník nebo tok, otevře se vám v novém okně rovnice. Dvojitý klik Rovnice v novém okně Záložka : Map a a Model Klikněte na PřírůstekDřeva. Pak klikněte na zásobník, např.. BiomasaDřeva

13 13 Ve čtvrté záložce zvané Rovnice naleznete přehled všech rovnic použitých v modelu. Vraťte se na Hlavní stránku kliknutím na záložku Rozhraní. Záložka : Rovnice

14 14 Teď si projděte záložky modelu sami. Abyste se dozvěděli více o vědeckém pozadí tohoto modelu, přečtěte si nejprve informační text a pak se zabývejte vlastním modelem. Pomůže vám to k tomu, abyste pochopili, jak model pracuje a co znamenají jednotlivá čísla. Pokud se rozhodnete nechat si „vědu“ na později, přejděte k další části, kde se dozvíte, jak spustit Stella model v prohlížeči isee player.

15 15 Spuštění modelu

16 16 Klikněte na knoflík Spustit model, buď z Hlavní stránky v záložce Rozhraní, z poslední stránky informačního textu, nebo ze záložek Mapa nebo Model. Tím se vrátíte zpět na stránku, kde můžete volit různé vstupní hodnoty modelu.

17 17 Ovladače vstupů Výsledky Ovladače modelu Pro spuštění modelu s předvolbami klikněte na knoflík Spustit umístěný nad grafem. Na této straně jsou 3 hlavní části, ovladače pro spouštění modelu, ovladače pro změnu vstupních hodnot a grafy a tabulky pro prohlížení dat v modelu pro každý rok, který představuje jeden běh modelu. V této části se zaměříme na spuštění modelu.

18 18 Výsledky Výsledky se skládají z grafu pro 5 proměnných a tabulky hodnot. Předvolby uživatelských nastavení

19 19 Tento graf a tabulka ukazují, že model běžel 500 roků. Pokud chcete změnit délku běhu modelu, vyberte Run (Spustit) z horního menu a nalistujte Run Specs (Specifikace spuštění).

20 20 kontinuální cyklus Přiblížení (Zoom Blíž/Dál ) Další ovladače spuštění modelu jsou vlevo dole v okně iSee Playeru. Spustit, přetočit dopředu, zastavit Obnovit předvolby (na původní) Rychlost přehrávání Vyzkoušejte si několik běhů. Změňte dobu běhu, přetočte dopředu a obnovte předvolby. Až získáte jistotu, přejděte na Grafy a Tabulky.

21 21 Grafy a Tabulky

22 22 Svislé měřítko osy Y Mnoho proměnných, které jsou vynášeny v jednom grafu, má různý rozsah hodnot (měřítko). Barva hodnoty na ose Y vždy odpovídá barvě proměnné. Příklad: proměnná 1, Biomasa Dreva, znázorněná modře, má rozsah hodnot 0-80000 g/m 2. Některé proměnné mají stejný rozsah hodnot (stejné měřítko). V tomto případě jsou to proměnné 2, 3 a 4, které mají vedle sebe černou čáru, která nám říká, že jim náležející rozsah hodnot na ose y je znázorněn černě. Kontrolní otázka: jaký rozsah hodnot má proměnná „Uhlík...ve dřevě“ ?

23 23 Klikněte na graf a posunujte přes něj pomalu tečkovanou čáru. Hodnoty jednotlivých proměnných se zobrazí pod jmény proměnných nahoře nad grafem (modře označeny) a dole pod popiskou osy x se objeví rok. Prohlížení konkrétních hodnot proměnných

24 24 Prohlížení stránek s jednotlivými grafy Pro listování stránkou, klikněte na Page v levém dolním rohu grafu. Klikejte na trojúhelníček tak dlouho, dokud si neprohlédnete všechny dostupné grafy.

25 25 Porovnejte dva grafy vedle sebe Grafy na pravé i levé straně jsou rovnocenné. Můžete si je prohlížet postupně po jednom nebo vedle sebe, což je vhodné, pokud chcete porovnat průběh dvou proměnných.

26 26 Můžete vložit nový graf, odstranit graf, vybrat si jiný typ grafu, upravit rozsah hodnot na osách aj. Klikněte pravým tlačítkem myši ve středu grafu, který byste chtěli upravit. Zvolte Open (otevřít). Vyskočí okno Define Graph, ve kterém můžete zadat změny. Úprava grafů

27 27 Přidat graf Listujte tlačítkem Pages (Stránky), dokud se neobjeví další graf. Chcete-li přidat proměnnou do grafu, vyberte ji z levého okna a stiskněte šipku uprostřed. Pro přidání dalších proměnných postup opakujte. Přidejte název grafu (Title) a zkontrolujte další možnosti grafu.

28 28 V pravém okně pro vybrané proměnné (Selected), vyberte proměnnou, pro kterou chcete zadat nové měřítko. Klikejte na šipku vpravo, dokud se neobjeví šipka s čárkami na obou koncích. Nyní můžete zadat nové měřítko. Vždycky se můžete vrátit k tomuto oknu a změnit jakékoli vlastnosti grafu. Zadejte měřítko osy y

29 29 Úprava tabulek Můžete přidat, odstranit, změnit nebo sečíst sloupce.. Podobně jako u grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku. Objeví se okno Define Table a můžete zadat změny.

30 30 Pokud chcete vytisknout jeden graf, klikněte na ikonku tiskárny dole na obrazovce. Pro tisk více grafů na jednu stranu klikněte pravým tlačítkem nebo, vyberte copy u každého grafu a vložte je do jiného souboru např. Word. Pokud chcete kopírovat celou tabulku, klikněte na roky (years) v levém horním rohu, podržte klávesu shift a pak vyberte ostatní sloupce. Vyberte copy a pak vložte hodnoty do souboru Word nebo Excel. Nedoporučujeme vám tisknout celou tabulku (pro 300 let, má tabulka 8 stran.) Pro tisk jen několika řádků tabulky klikněte na první rok, který chcete tisknout, stiskněte shift a označte další řádky a pak je zkopírujte a vložte do nového souboru. Kopírování a tisk grafů a tabulek

31 31 Nyní si můžete buď procvičit práci s grafy a tabulkami nebo přejít rovnou k části Změny vstupních předvolených hodnot a procvičit si pak obě části zároveň.

32 32 Změny vstupních předvolených hodnot

33 33 Změny hodnot pro vstupy modelu Uživatelské ovladače vstupů

34 34 Uživatelské vstupy: Změny konstant nebo koeficientů ve vašem modelu pomocí kruhových a posuvných stupnic. Klikněte myší na černou tečku a posunujte ji k nové hodnotě nebo napište požadovanou hodnotu do okna. Pro návrat k předvolbě stiskněte “U”. Posuvná stupnice funguje také s použitím myši (tahněte myší) nebo při vepsání nové hodnoty do okna. V tomto případě je nutné nastavit nové hodnoty pro obě stupnice, pokud nechcete pracovat s předvolbami.

35 35 V tomto modelu nejsou zabudovány jiné dva způsoby změny proměnných. Jedná se o vypínače (switches) a tabulky vstupů (input tables). Vypínače umí pouze zapnout/vypnout určitou proměnnou, tzn. že se stane aktivní/neaktivní pro dané spuštění modelu. Tabulky vstupů poskytují daleko více možností. Můžete změnit hodnotu vstupu jednoduchým vepsáním nové hodnoty. Pokud je nová hodnota příliš nízká nebo vysoká, model vás požádá o zadání nové hodnoty. *Příklady těchto způsobů naleznete u pokročilejších modelů uhlíku.

36 36 Nyní jste prošli celým návodem na prohlížeč isee player. Vyberte si model podle vlastního uvážení a nejprve si pročtěte informační text. PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!


Stáhnout ppt "1 Návod pro iSee Player Na příkladu Modelu akumulace lesní biomasy (www.iseesystems.com)www.iseesystems.com Tutorial Developed by: (www.globe.gov/carboncycle)www.globe.gov/carboncycle."

Podobné prezentace


Reklamy Google