Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik rozmanitosti životních strategií: Evoluce life-histories

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik rozmanitosti životních strategií: Evoluce life-histories"— Transkript prezentace:

1 Vznik rozmanitosti životních strategií: Evoluce life-histories
Eviota sigillata Diomedea exulans Oncorhynchus tshawytscha

2 Life-history znaky: týkají se investice do ontogeneze, těla a reprodukce: způsob a rychlost růstu a vývoje věk při dospívání velikost při dospívání délka života investice do reparací věkově a velikostně závislá mortalita věkově a velikostně závislá investice do reprodukce velikost mláděte při narození/vylíhnutí počet mláďat ve snůšce či vrhu poměr pohlaví mláďat Základní koncepty evoluční omezení (constraints) trade-off optimalizace Zvířata se liší v life-history znacích, poněvadž omezení nastavují trade-offs, v rámci nichž dochází k optimalizaci vlastností

3 Evoluční omezení, constraints
historická (fylogenetická) geometrická (morfologická) ontogenetická fyzikální jiná… Mločíci Plethodontidae zakládání končetinového pupenu velký genom velké buňky sítnice musí obsahovat hodně buněk velké oči pouze 4 prsty život pod kůrou mozek posunutý dozadu

4 Evoluční omezení, constraints, trade-off
Trade-off (směna, handl): některé vlastnosti se vzájemně vylučují neexistuje univerzální zvíře, výhody v něčem znamenají nevýhody v něčem jiném mnoho vlastností morfologických a ekologických je pouze následkem jiných vlastností

5 srst krk uši chobot nohy

6 Trade-off (handl, směna)
Nephila Trade-off (handl, směna) A) B) trade-off mezi dvěma znaky se zpravidla pozná podle jejich negativní korelace (A) ta může být ale překrytá např. individuálními rozdíly v získávání zdrojů (B)

7 Optimalizace – příklad velikosti snůšky (Lackova snůška)
Lackova předpověď neplatí Náklady pro rodiče Dlouhodobé efekty u potomků Velikost hnízda Predace Špatné roky Inkubační kapacita Hledání hnízdního místa

8 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
reprodukce vs. přežívání rodiče současná reprodukce vs. budoucí reprodukce rodiče počet vs. velikost mláďat v rámci jedné snůšky současná reprodukce vs. růst a kondice rodiče

9 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
reprodukce x přežívání rodiče Rozmnožující se jedinci: větší aktivita a nápadnost pro predátory (hlavně) samice zatížené snůškou běhají pomaleji snížení investice do imunitního systému a jiných opravných mechanismů Zvířata, která se nemnoží, žijí déle (ale reprodukční kasta eusociálních živočichů!) semelparní iteroparní např. Salmo salar, většina amniot výhodné při stochastickém přežívání mláďat spolu s vysokou pravděpodobností přežití dospělce – rozložení rizika Oncorhynchus, úhoři, hlavonožci, pavouci, samci u Antechinus větší investice do reprodukce výhodné při nízké šanci dalšího přežití dospělce nebo když je nutno maximalizovat investici do reprodukce

10 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
současná x budoucí reprodukce rodiče income breeders capital breeders pro rozmnožování nutno vytvořit energetické zásoby zmije – tukové zásoby energii získávají v době rozmnožování kolibříci – zvýšení metabolismu před rozmnožováním až na čtyřnásobek

11 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
počet x velikost mláďat v rámci snůšky jedno mládě či vejce (velcí primáti, velryby, albatros…) až několik desítek či stovek milionů vajíček (jeseteři, velcí sumci) - velká mláďata lépe přežívají, z více mláďat aspoň nějaké přežije – jde tedy o trade-off mezi počtem a přežíváním mláďat (viz Lackova snůška) - výsledek trade-off určují nejrůznější omezení velikosti vejce či mláděte

12 velikost každé propagule
Optimalizace v rámci trade-off velikost každé propagule počet propagulí

13 velikost každé propagule
Optimalizace v rámci trade-off fitness velikost každé propagule počet propagulí Výsledný stav závisí na „ceně“ změny každého znaku, jak se projeví na fitness

14 velikost každé propagule
Optimalizace v rámci trade-off velikost každé propagule počet propagulí Trade-off někdy vede ke kompromisu, někdy naopak k extrémním řešením

15 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
počet x velikost mláďat v rámci snůšky Morfologické omezení – velikost pánevního otvoru nebo objem těla samice Sphaerularia bombi Délka 5. bederního obratle (mm) Délka lebky

16 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
počet x velikost mláďat v rámci snůšky Morfologické omezení – velikost pánevního otvoru nebo objem těla samice Fyziologické omezení – rychlost tvorby vajec, minimální velikost vejce Ptáci: kolibřík 3 g (29 % hmotnosti těla) pštros 1600 g (2 % hmotnosti těla) hmotnost vejce = 0.28(hmotnost těla)0.73 Plazi: minimální velikost vejce je dána, proto menší druhy mají míň vajec ve snůšce ISOMETRIE Hmotnost vajíčka/snůšky ALOMETRIE Hmotnost samice

17 Intenzita produkce mláďat
Hmotnost samice

18 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
počet x velikost mláďat v rámci snůšky Morfologické omezení – velikost pánevního otvoru nebo objem těla samice Fyziologické omezení – např. rychlost tvorby vajec Fylogenetická omezení – anamnia x amniota (ale vlastně fyziologické omezení)

19 Nejdůležitější reprodukční trade-offs
počet x velikost mláďat v rámci snůšky Morfologické omezení – velikost pánevního otvoru nebo objem těla samice Fyziologické omezení – např. rychlost tvorby vajec Fylogenetická omezení – anamnia x amniota (ale vlastně fyziologické omezení) Ekologické tlaky na minimální velikost mláděte – někdy je třeba, aby mláďata byla rovnou velká Gloydius shedaoensis

20 dospívání hmotnost těla věk Nejdůležitější reprodukční trade-offs
růst x rozmnožení Větší zvířata mají zpravidla větší reprodukční úspěch v jedné reprodukční události (počet i kvalita potomstva) a mohou žít déle (víc repr. událostí), ale vyrůst dlouho trvá a umřít se dá v každém okamžiku – kdy se vyplatí investovat do růstu a kdy do rozmnožování? (Někdy taky důležité, aby se mláďata vylíhla co nejdřív) Bimaturismus: polygynní zvířata vs. paví očka růst rozmnožování věk hmotnost těla dospívání Vipera berus OPTIMALIZACE CELOŽIVOTNÍHO REPRODUKČNÍHO ÚSPĚCHU

21 Nejdůležitější reprodukční trade-offs růst x rozmnožení
Model optimální alokace zdrojů (Kozlowski a kol.) každá investice do těla se vyplatí, pokud jeden joule investovaný do těla zvýší očekávanou reprodukční investici o víc než jeden joule; jinak je lepší investovat ho rovnou do rozmnožování provoz Metabolické náklady R(w) rozdělovač tělo o hmotnosti w získané zdroje A(w) výtěžek P(w)=A - R rozmnožování u1P(w) zásoby u2P(w) opravy u3P(w) unP(w) růst 1-∑uiP(w) V každém okamžiku t dávej do všech frakcí tolik P, kolik maximalizuje fitness (zde branou jako očekávanou celoživotní alokaci do reprodukce, ∑l(x)m(x): l – věkově specifické přežívání, x - věk, m – věkově specifická plodnost (investice do reprodukce)

22 Křivka přechodu mezi optimální investicí do růstu vs. do rozmnožování
Růst x rozmnožení Křivka přechodu mezi optimální investicí do růstu vs. do rozmnožování Optimální je reprodukce křivka přechodu optimální je růst růstová křivka věk velikost Hlavní investice je do růstu nebo do rozmnožování přechody mohou být i reverzibilní

23 Nejjednodušší model velikost čas (věk) Růst x rozmnožení
Asezónní prostředí Nepřetržité rozmnožování Zanedbává stárnutí a opravy – mortalita způsobená vnějšími faktory Živočichové jen rostou a nezmenšují se křivka přechodu velikost čas (věk)

24 Poloha křivky přechodu záleží na:
Růst x rozmnožení při poklesu mortality se zvýší křivka přechodu křivka přechodu velikost Poloha křivky přechodu záleží na: přežívání l(w) výtěžku P(w) čas/věk

25 velikost čas/věk Růst x rozmnožení
snížení metabolických nákladů (R) nebo zvýšení získaných zdrojů (A) vede ke zvýšení výtěžku (P) – křivka přechodu se posune nahoru křivka přechodu velikost čas/věk

26 velikost věk Růst x rozmnožení Zavedení stárnutí
Stárnutí ohýbá křivku přechodu dolů věk velikost bez investice do oprav s investicí do oprav Investice do oprav Odkládá stárnutí Ale zpomaluje růst a zmenšuje celkovou investici do reprodukce Měla by být optimalizovaná (méně investic do oprav za vysoké mortality způsobené vnějšími faktory).

27 Anuální živočichové v sezónním prostředí
Růst x rozmnožení Anuální živočichové v sezónním prostředí Nothobranchius furzeri Furcifer labordi dospívání velikost konec sezóny čas

28 Při přežívání do další sezóny
Růst x rozmnožení Při přežívání do další sezóny dospívání velikost konec sezóny Délka této části závisí na očekávané pravděpodobnosti přežití zimy věk/čas

29 velikost čas/věk asymptotický růst Růst x rozmnožení
Víceletí bez stárnutí rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 velikost winter winter winter winter čas/věk asymptotický růst období investice do reprodukce

30 Shrnutí rozmanitost životních strategií je dána optimalizací trade-offs v rámci omezení, která jsou pro různá zvířata různá trade-offs je celá řada, týkají se investicí do aktuální vs. budoucí reprodukce, velikosti a počtu vajec/mláďat, jakož i jejich přežívání a přežívání dospělců důležitým rozhodnutím je kdy přestat růst a začít zdroje alokovat do množení


Stáhnout ppt "Vznik rozmanitosti životních strategií: Evoluce life-histories"

Podobné prezentace


Reklamy Google