Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

2 Citrátový cyklus se také označuje jako a)cyklus kyseliny citronové b)cyklus trikarboxylových kyselin c)Krebsův cyklus d)dýchací řetězec

3 Citrátový cyklus se také označuje jako a)cyklus kyseliny citronové b)cyklus trikarboxylových kyselin c)Krebsův cyklus d)dýchací řetězec

4 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

5 Obrázek převzat z http://www.sp.uconn.edu/~bi107vc/images/mol/krebs_cycle.gif (prosinec 2006)http://www.sp.uconn.edu/~bi107vc/images/mol/krebs_cycle.gif zjednodušení:

6 kyselina citronová (2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina)

7 Nobelova cena za fyziologii / medicínu v roce 1953 za objev citrátového cyklu. Hans Adolf Krebs

8 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 = dýchací řetězec: navazuje na CC

9 Citrátový cyklus a)se podílí na katabolických reakcích buňky b)je důležitým zdrojem substrátů pro anabolické reakce c)patří mezi oxidační metabolické dráhy d)produkuje oxid uhličitý

10 Citrátový cyklus a)se podílí na katabolických reakcích buňky b)je důležitým zdrojem substrátů pro anabolické reakce c)patří mezi oxidační metabolické dráhy d)produkuje oxid uhličitý

11 Obrázek převzat z http://www.holon.se/folke/kurs/Distans/Ekofys/Recirk/Eng/regcyc5.jpg (prosinec 2006)http://www.holon.se/folke/kurs/Distans/Ekofys/Recirk/Eng/regcyc5.jpg

12 Obrázek převzat z http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html (prosinec 2006) http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html Amfibolický charakter citrátového cyklu

13 Enzymy citrátového cyklu a)se nacházejí ve všech buňkách lidského těla b)jsou lokalizovány v mitochondrii c)katalyzují volně reverzibilní reakce d)produkují koenzymy, které jsou následně regenerovány v dýchacím řetězci

14 Enzymy citrátového cyklu a)se nacházejí ve všech buňkách lidského těla b)jsou lokalizovány v mitochondrii c)katalyzují volně reverzibilní reakce d)produkují koenzymy, které jsou následně regenerovány v dýchacím řetězci

15 Obrázek převzat z http://www.metabolic-database.com/html/body_glutaminolysis__zeichnung3.html (prosinec 2006)http://www.metabolic-database.com/html/body_glutaminolysis__zeichnung3.html silně exergonické reakce

16 Do citrátového cyklu vstupují tyto látky a)acetyl~CoA b)NAD + a FAD c)uhlíkatá kostra aminokyselin d)GDP

17 Do citrátového cyklu vstupují tyto látky a)acetyl~CoA ( → 2 CO 2 ) b)NAD + a FAD ( → NADH+H + + FADH 2 ) c)uhlíkatá kostra aminokyselin d)GDP ( → GTP)

18 Obrázek převzat z http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images/590metabolism.gif (prosinec 2006)http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images/590metabolism.gif

19 Vyberte produkty citrátového cyklu a)pyruvát b)acetyl-CoA c)NADH d)FADH 2

20 Vyberte produkty citrátového cyklu a)pyruvát b)acetyl-CoA c)NADH ( → dýchací řetězec) d)FADH 2 ( → dýchací řetězec)

21 Obrázek převzat z http://www.hupe.hu/szerv/tanszekek/kio/im/oktat/SEJTBIO/citratkor/citr_summa_e.html (prosinec 2006)http://www.hupe.hu/szerv/tanszekek/kio/im/oktat/SEJTBIO/citratkor/citr_summa_e.html Produkty citrátového cyklu

22 Energie uvolněná oxidací acetylové skupiny v CC se ukládá do molekul a)GTP b)ATP c)NADH d)FADH 2

23 Energie uvolněná oxidací acetylové skupiny v CC se ukládá do molekul a)GTP (sukcinyl~Co → sukcinát) b)ATP (GTP + ADP → GDP + ATP) c)NADH (3x) d)FADH 2 (1x)

24 Obrázek převzat z http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html (prosinec 2006)http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html

25 NAD + se redukuje na NADH+H + v těchto reakcích CC a)izocitrát →  -ketoglutarát b)  -ketoglutarát → sukcinyl~CoA c)sukcinát → fumarát d)malát → oxalacetát

26 NAD + se redukuje na NADH+H + v těchto reakcích CC a)izocitrát →  -ketoglutarát b)  -ketoglutarát → sukcinyl~CoA c)sukcinát → fumarát d)malát → oxalacetát

27 Obrázek převzat z http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html (prosinec 2006)http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html „F“ → Fumarát a FADH 2

28 Oxid uhličitý (CO 2 ) je produkován v těchto reakcích CC a)oxalacetát + acetyl~CoA → citrát b)citrát → izocitrát c)izocitrát →  -ketoglutarát d)  -ketoglutarát → sukcinyl~CoA

29 Oxid uhličitý (CO 2 ) je produkován v těchto reakcích CC a)oxalacetát(C4) + acetyl~CoA(C2) → citrát(C6) b)citrát (C6) → izocitrát (C6) c)izocitrát (C6) →  -ketoglutarát (C5) d)  -ketoglutarát (C5) → sukcinyl~CoA (C4) ! počítejte uhlíky !

30 Obrázek převzat z http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html (prosinec 2006)http://lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/Respiration.html

31 Vyberte reakce, které vedou k čisté syntéze meziproduktů CC (= anaplerotické reakce) a)pyruvát → acetyl~CoA (PDH) b)pyruvát → oxalacetát (pyruvátkarboxyláza) c)aspartát → oxalacetát (AST) d)glutamát →  -ketoglutarát (ALT)

32 Vyberte reakce, které vedou k čisté syntéze meziproduktů CC (= anaplerotické reakce) a)pyruvát → acetyl~CoA (PDH) b)pyruvát → oxalacetát (pyruvátkarboxyláza) c)aspartát → oxalacetát (AST) (tato reakce spotřebovává  -ketoglutarát: +1-1 = 0) d)glutamát →  -ketoglutarát (ALT)

33 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/tca-cycle.html (prosinec 2006) http://web.indstate.edu/thcme/mwking/tca-cycle.html

34 Obrázek převzat z http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/metabol/2120lec3.htm#krebs (prosinec 2006)http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/metabol/2120lec3.htm#krebs pyruvátkarboxyláza Nejdůležitější anaplerotická reakce:

35 Z meziproduktů CC mohou být syntetizovány tyto látky: a)aminokyseliny b)hem c)glukóza d)mastné kyseliny

36 Z meziproduktů CC mohou být syntetizovány tyto látky: a)aminokyseliny b)hem c)glukóza d)mastné kyseliny

37 Obrázek převzat z http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html (prosinec 2006)http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html Citrátový cyklus jako zdroj substrátů pro syntézu různých látek

38 Tyto enzymy regulují rychlost CC a)citrátsyntáza b)izocitrátdehydrogenáza c)  -ketoglutarátdehydrogenáza d)hexokináza

39 Tyto enzymy regulují rychlost CC a)citrátsyntáza b)izocitrátdehydrogenáza c)  -ketoglutarátdehydrogenáza d)hexokináza

40 Citrátový cyklus je inhibován a)  ATP/ADP b)  NADH,  NAD + c)  NADH/NAD + d)  AMP

41 Citrátový cyklus je inhibován a)  ATP/ADP(aktivuje CC) b)  NADH,  NAD + c)  NADH/NAD + d)  AMP (aktivuje CC)

42 Regulace citrátového cyklu regulační enzymyaktivaceinhibice citrátsyntáza   NADH / NAD +  sukcinyl-CoA izocitrát dehydrogenáza (klíčový enzym)   ATP / ADP   NADH / NAD +   ATP / ADP 2-oxoglutarát dehydrogenáza  Ca 2+   NADH / NAD +   ATP / ADP  GTP  sukcinyl-CoA souvisí s dostupností substrátů a se spotřebou produktů + s energetickým stavem buňky

43 Citrát a)vzniká z oxalacetátu a aktivované kyseliny octové b)je transportován do cytoplazmy, pokud se v mitochondrii jeho koncentrace zvýší c)se podílí na inhibici glykolýzy d)aktivuje syntézu mastných kyselin

44 Citrát a)vzniká z oxalacetátu a aktivované kyseliny octové b)je transportován do cytoplazmy, pokud se v mitochondrii jeho koncentrace zvýší c)se podílí na inhibici glykolýzy d)aktivuje syntézu mastných kyselin nadbytek energie se ukládá do glykogenu a tuku

45 Obrázek převzat z http://www.metabolic-database.com/html/body_glutaminolysis__zeichnung3.html (prosinec 2006)http://www.metabolic-database.com/html/body_glutaminolysis__zeichnung3.html  ATP

46 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 viz další prezentace


Stáhnout ppt "Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google