Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Posuzování řeckého člověka  Člověk a náboženství  Postavení řeckého člověka ve společnosti  Řecký člověk a smrt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Posuzování řeckého člověka  Člověk a náboženství  Postavení řeckého člověka ve společnosti  Řecký člověk a smrt."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

2  Posuzování řeckého člověka  Člověk a náboženství  Postavení řeckého člověka ve společnosti  Řecký člověk a smrt  Řecký člověk a společenství

3  Řek jako občan musí být dnes posuzován z pohledu -Náboženského -Vojenského -Ekonomického -Domácího -Venkovského -Posluchače i diváka -Od dětství do dospělosti  Směřující z pohledu své doby k dokonalosti přes mnohé zkoušky  Řecký člověk je neoddělitelný od společenského a kulturního rámce, jehož je zároveň tvůrcem i produktem

4  Člověk a náboženství -Bohové řeckého polytheismu nejsou ani věční ani dokonalí, nestvořili svět, ale zrodili se v něm -Bohové existují pouze ve vztahu k lidem a stejně jako lidé tvoří součást kosmu -Pozemské a božské není radikálně odděleno, oba světy se prolínají -Člověk si je však vědom, že nedokáže uniknout smrti a nemůže se bohům vyrovnat -Zbožnost Řeka se neprojevuje zříkáním světa, ale jeho zkrášlováním -Bohové jsou oslavováni průvodem, zpěvem, hrami, hostinami

5 Vázová malba sedícího Dionýsa s kantharem

6  Postavení řeckého člověka ve společnosti -Uznání získává vítězstvím nad soupeři a bojem o slávu -Je neustále sledován druhými, je tím, co v něm vidí druzí -Pohybuje se od posměchu k vychvalování, od pohrdání k obdivu -Zneuctěný člověk, který nepotrestá viníka za urážku, ztrácí své postavení a pověst, je vyřazen ze společnosti sobě rovných, stává se zbloudilcem -Člověk je tím větší, čím větší sláva ho obklopuje

7 Achilles zavazující ruku Patroklovi

8  Řecký člověk a smrt -Slavný člověk zůstává i nadále ve společenské paměti -Je neustále opěvován v básnickém zpěvu z generace na generaci, na hrobě má památník -Místo nesmrtelné duše (jako ve středověku) zůstává nekonečná sláva a žal společnosti, přežívá v srdcích živých -Smrtelnost a nesmrtelnost se prolíná, vznešená sláva nikdy neumírá stejně jako jméno hrdiny či bojovníka

9 Ὦ ξε ῖ ν’, ἀ γγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅ τι τ ῇ δε κείμεθα, το ῖ ς κείνων ῥ ήμασι πειθόμενοι. Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Leonidasův monument u Thermopyl

10  Řecký člověk a společenství Vztah mezi člověkem a společností je dynamický a vyvíjel se od člověka hérojského až po kosmopolitního -Člověk hérojský (8. stol.) je líčen v homérských básních, lidské štěstí je spojováno s individualitou, rituály, hostinami a opěvováním v poezii -Člověk archaický (7. – 6. stol.) přizpůsobuje se k obraně určité vrstvy v rámci polis -Člověk politický (5. – 4. stol.) vnímá jednotné společenství polis, slaví společně veřejné svátky, vrchol athénské demokracie -Člověk kosmopolitní (helénistický) přizpůsobuje řecké zvyky orientálním

11 Busta Perikla z Vatikánského muzeaSolon

12  Vernant, Jean-Pierre: Řecký člověk a jeho svět. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2005. ISBN 80-7021-731-6.  [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dionysos_kantharos_BM_B589.jpg  [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Akhilleus_Patroklos_Antikensammlung_ Berlin_F2278.jpg  [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Thermopyl  [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Solon.jpg  [online]. [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bust_Pericles_Chiaramonti.jpg


Stáhnout ppt "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Posuzování řeckého člověka  Člověk a náboženství  Postavení řeckého člověka ve společnosti  Řecký člověk a smrt."

Podobné prezentace


Reklamy Google