Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – sídla a jejich funkce POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 11. KÓD DUMu: JK_CR_11 DATUM TVORBY: ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – informuje žáky o funkci a významu sídel v současnosti i v minulosti METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Venkovská sídla Pro venkovská sídla byla dlouho dominantní zemědělská funkce Pro venkovská sídla byla dlouho dominantní zemědělská funkce Projevovala se i v rázu venkovské zástavby – kromě obytných místností i prostory pro hospodářskou činnost Projevovala se i v rázu venkovské zástavby – kromě obytných místností i prostory pro hospodářskou činnost V posledních desetiletích i funkce obytná – změna charakteru zástavby V posledních desetiletích i funkce obytná – změna charakteru zástavby Souvislost s poklesem počtu obyvatel pracujících v zemědělství Souvislost s poklesem počtu obyvatel pracujících v zemědělství Současnost – sídla pod 2000 obyvatel – až 80% dojíždí za prací do měst Současnost – sídla pod 2000 obyvatel – až 80% dojíždí za prací do měst Rekreační funkce vesnic Rekreační funkce vesnic Dochází k revitalizaci vesnic v okolí velkých měst – vznikají areály nových rodinných domů – proces suburbanizace Dochází k revitalizaci vesnic v okolí velkých měst – vznikají areály nových rodinných domů – proces suburbanizace Naopak vesnice se špatnou dostupností – obyvatelstvo stárne a ubývá Naopak vesnice se špatnou dostupností – obyvatelstvo stárne a ubývá

3 Holašovice - památka UNESCO

4 Města Během historického vývoje se často měnila Během historického vývoje se často měnila Byla budována jako střediska řemesel, výroby a obchodu Byla budována jako střediska řemesel, výroby a obchodu Funkce vojenská (hradby) Funkce vojenská (hradby) Později úloha center vojenské správy Později úloha center vojenské správy Postupně ztráta vojenské funkce – bourání hradeb, rozšiřování Postupně ztráta vojenské funkce – bourání hradeb, rozšiřování Nabývání funkce středisek průmyslu – vznik průmyslových podniků – potřeba pracovních sil – vznikají obytné zóny Nabývání funkce středisek průmyslu – vznik průmyslových podniků – potřeba pracovních sil – vznikají obytné zóny U rychle rostoucích měst v 19. století vznikají urbanistické zóny U rychle rostoucích měst v 19. století vznikají urbanistické zóny Historická jádra tvoří vnitřní urbanistickou zónu – v ČR domy ze 16. – 18. století Historická jádra tvoří vnitřní urbanistickou zónu – v ČR domy ze 16. – 18. století Mnohé prošli rekonstrukcemi – dnes sídla institucí či úřadů, některé naopak zdevastovány Mnohé prošli rekonstrukcemi – dnes sídla institucí či úřadů, některé naopak zdevastovány

5 Hospodářský růst – vznik nových městských center ležících mimo historické jádro (reprezentativní budovy – banky, hotely…) Výstavbě těchto center předcházela tzv. asanace – tj. bourání starých částí města (často podlehl i historicky cenné objekty) Vznik obytných zón s různou kvalitou bydlení – např. dělnické kolonie, sídliště, vilové čtvrti… Na okrajích měst stavba rodinných domků Vilová čtvrť Hanspaulka – Praha Dejvice

6 Dělnická kolonie - Brno

7 Dnes u většiny měst změna funkcí Dnes u většiny měst změna funkcí Funkce středisek průmyslu upadá – roste funkce center služeb Funkce středisek průmyslu upadá – roste funkce center služeb Jejich zastoupení určuje velikost a význam sídla Jejich zastoupení určuje velikost a význam sídla Služby poskytovány i pro zázemí města Služby poskytovány i pro zázemí města Funkce kulturní, zábava Funkce kulturní, zábava Obchod se z center stěhuje na okraje měst – nákupní zóny Obchod se z center stěhuje na okraje měst – nákupní zóny Průmyslové podniky z center do průmyslových zón Průmyslové podniky z center do průmyslových zón Pro význam města důležitá funkce ve státní správě či samosprávě – roste význam krajských měst, klesá býv. okresních, stoupá regionální význam u obcí s rozšířenou působností Pro význam města důležitá funkce ve státní správě či samosprávě – roste význam krajských měst, klesá býv. okresních, stoupá regionální význam u obcí s rozšířenou působností Většina našich měst má polyfunkční ráz (střediska obchodu, průmyslu, služeb, kultury, územní správy) Většina našich měst má polyfunkční ráz (střediska obchodu, průmyslu, služeb, kultury, územní správy) Pouze některá střediska mají jednu dominující funkci (Špindlerův Mlýn, Karlovy Vary, Telč atd.) Pouze některá střediska mají jednu dominující funkci (Špindlerův Mlýn, Karlovy Vary, Telč atd.)

8 Nákupní centrum

9 KarlovyVary

10 Město Počet obyvatel Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Liberec České budějovice Hradec králové Ústí nad Labem Pardubice Havířov Zlín Kladno

11 PRAHA

12 BRNO

13 OSTRAVA

14 PLZEŇ

15 OLOMOUC

16 Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: Obrazové materiály: MALINOVSKY, Vit. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Dejvice,_Hanspaulka.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_6_- _Dejvice,_Hanspaulka.jpg STEHLIK, Peter. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MALJKOVIC, Filip. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BAUER, Stefan. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MARZPER. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: RAGIMIRI. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AEPLI, Norbert. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TEFERT, Dominik.. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FIALA, Miloš. wikipedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: KAŠPÁREK, Michal. Poznej Brno [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google