Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – stav složek životního prostředí POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 6. KÓD DUMu: JK_CR_06 DATUM TVORBY: 5. 9. 2013 ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – informuje žáky o současném i historickém stavu jednotlivých složek životního prostředí METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Znečištění ovzduší je v současnosti v Česku stále aktuálním problémem Podle studie Evropské komise znečištění ovzduší jemným prachem v průměru zkracuje život každému obyvateli ČR o více než 10 měsíců, přičemž průměrnému Evropanovi o 8,6 měsíce Podle studie Evropské komise znečištění ovzduší jemným prachem v průměru zkracuje život každému obyvateli ČR o více než 10 měsíců, přičemž průměrnému Evropanovi o 8,6 měsíce V minulosti bylo významný problémem znečištění ovzduší oxidem siřičitým ze spalování uhlí, zejména v oblasti tzv. černého trojúhelníku (na pomezí Československa, Polska a východního Německa) nebo na Ostravsku) Dodnes zůstává problémem průmyslové znečištění na severu Moravy (zejména prachem a polyaromatickými uhlovodíky), ale roste význam emisí z dopravy, hlavně ve velkých městech (např. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)

3 Dlouhodobě nejznečištěnější ovzduší má město Ostrava

4 Činností člověka se do vod ve zvýšené míře dostávají přirozené příměsi nebo syntetické chemikálie Činností člověka se do vod ve zvýšené míře dostávají přirozené příměsi nebo syntetické chemikálie Jde zejména o průsaky z půdy (např. pesticidy a hnojiva ze zemědělství), komunální nebo průmyslové odpadní vody, ale také o dálkový přenos znečištění Jde zejména o průsaky z půdy (např. pesticidy a hnojiva ze zemědělství), komunální nebo průmyslové odpadní vody, ale také o dálkový přenos znečištění V současnosti v České republice představuje vážný problém nadměrný přísun živin, např. dusičnanů nebo fosforečnanů vznikajících jako rozkladné produkty organických zbytků, zemědělských hnojiv atd. V současnosti v České republice představuje vážný problém nadměrný přísun živin, např. dusičnanů nebo fosforečnanů vznikajících jako rozkladné produkty organických zbytků, zemědělských hnojiv atd. Tento proces se označuje jako eutrofizace a vede k nárůstu spotřeby kyslíku Tento proces se označuje jako eutrofizace a vede k nárůstu spotřeby kyslíku Tím může dojít k nedostatku kyslíku pro vodní organismy a ke zničení vodních ekosystémů Tím může dojít k nedostatku kyslíku pro vodní organismy a ke zničení vodních ekosystémů

5 Pražská čistírna odpadních vod Pražská čistírna odpadních vod

6 Postupně se daří snižovat znečištění a zlepšovat kvalitu povrchových vod, zároveň se snižuje i odběr vod Přesto je situace v této oblasti stále nevyhovující a Česká republika neplní evropské standardy pro čistění odpadních vod Řada obcí zatím vypouští nečištěné odpadní vody a mnohé čistírny odpadních vod jsou neefektivní vzhledem k zastaralosti jejich technologického vybavení Nejznečištěnějšími řekami v České republice jsou hlavně menší toky Mračný potok, Trkmanka, Lomnice, Litava, Kyjovka, Hájecký potok, Mrlina, Skalice, Vlkava a Zákolanský potok, z větších toků Bílina a dolní toky Lužnice a Ostravice

7 Řeka Bílina patří k nejvíce znečištěným vodním tokům v Česku

8 Na kvalitu půdy negativně působí některé přírodními vlivy, např. sesuvy půd, i některé lidské činnosti, např. využívání kalů z čistíren odpadních a aplikace chemických látek v pro hnojení zemědělské půdy nebo používání pesticidů Na kvalitu půdy negativně působí některé přírodními vlivy, např. sesuvy půd, i některé lidské činnosti, např. využívání kalů z čistíren odpadních a aplikace chemických látek v pro hnojení zemědělské půdy nebo používání pesticidů Kvalita půd je však v České republice ohrožena také erozí a zhutňováním půd těžkou zemědělskou technikou Kvalita půd je však v České republice ohrožena také erozí a zhutňováním půd těžkou zemědělskou technikou Vodní eroze půdy podpořená nesprávnou orbou u Přerova nad Labem

9 I přes výrazný pokles emisí škodlivin do ovzduší během 90. let 20. století zůstává stav českých lesů nadále nejhorší ve střední Evropě I přes výrazný pokles emisí škodlivin do ovzduší během 90. let 20. století zůstává stav českých lesů nadále nejhorší ve střední Evropě Špatný stav českých lesů nesouvisí přitom jen s důsledky historického znečištění ovzduší a následného okyselení lesních půd Špatný stav českých lesů nesouvisí přitom jen s důsledky historického znečištění ovzduší a následného okyselení lesních půd Problémy se v příštích desetiletích pravděpodobně budou zhoršovat vzhledem ke změněným klimatické podmínky, kterých nevyhovují převládajícím smrkovým lesům Problémy se v příštích desetiletích pravděpodobně budou zhoršovat vzhledem ke změněným klimatické podmínky, kterých nevyhovují převládajícím smrkovým lesům Vlivem holosečné těžby a pěstování smrkových monokultur dochází také k degradaci lesních půd, odplavování živin, změnám struktury půdy a až k erozi Vlivem holosečné těžby a pěstování smrkových monokultur dochází také k degradaci lesních půd, odplavování živin, změnám struktury půdy a až k erozi

10 Les poznamenaný kyselými dešti, Jizerské hory, 2006

11 Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: Http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko Obrazové materiály: NIPIK. wikipedie [online]. [cit. 5.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG SLIMEJS. wikipedie [online]. [cit. 5.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg ŽVÁČEK, Ondřej. wikipedie [online]. [cit. 5.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%ADlina.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%ADlina.jpg AKTRON. wikipedie [online]. [cit. 5.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG ŠTEFEK, Petr. wikipedie [online]. [cit. 5.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20050111_Nova_hut_Ostrava.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20050111_Nova_hut_Ostrava.jpg


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google