Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Karolína Řípová, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Školitel: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. V Praze dne 5.5.2010 Analýza klíčových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Karolína Řípová, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Školitel: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. V Praze dne 5.5.2010 Analýza klíčových."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Karolína Řípová, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Školitel: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. V Praze dne 5.5.2010 Analýza klíčových faktorů a aktérů ovlivňujících úspěšný transfer technologií (TT) univerzit v České republice a zhodnocení opatření používaných v národních výzkumných a inovačních politikách

2 Veřejně-politická aktuálnost tématuVeřejně-politická aktuálnost tématu 1. Transformace systému financování VaV v ČR 2. Závazky plynoucí pro veřejný rozpočet na VaV ze Strukturálních fondů (OP VaVpI, OP PI) 3. Novelizace zákona 130 a existence Rámce podpory společenství 4. Část výzkumu je financována z prostředků EK v rámci projektu USEandDIFFUSE Téma práce

3 Transfer technologií a poznatků vedoucí k inovaci je jedním z klíčových faktorů konceptu dlouhodobě udržitelného rozvoje, postižením všech jeho pilířů (ekologický, ekonomický, společenský) TT probíhá nejčastěji mezi akademickými pracovišti a průmyslovými partnery, přičemž jeho efektivita je měřitelná ve formě registrovaných průmyslových vzorů, metodik a patentů (národní i mezinárodní) Výzkum v oblasti řízení inovací prokázal, že jde o jev, který lze koordinovat a podporovat vědomými rozhodnutími veřejných politik (přímé i nepřímé finanční nástroje, nebo nefinanční stimuly) Výzkumné hypotézy

4 Hlavním cílem práce je analýza (volby) monitorovacích indikátorů úspěšnosti VaVaI, které by mohly být použity jako základ pro plánovanou reformu financování národního výzkumu a vývoje a ve vazbě na aktuální implementaci Operačního Programu Výzkum a vývoj pro inovace, a v neposlední řadě i národní inovační praxi. Pro realizaci hlavního cíle práce byla definována řada operačních cílů… Cíle práce

5 1. Vytvoření přehledu aktuálního stavu dané problematiky 2. Vytvoření teoretického koncepčního rámce pro analýzu inovačního chování univerzit 3. Testování teoretického koncepčního rámce v rámci evropských univerzit a akademických pracovišť 4. Identifikace modelů chování a úspěšných strategií evropských univerzit 5. Případová studie tří nejúspěšnějších modelů inovačního chování národních univerzit 6. Analýza Národní inovační strategie a Národní politiky VaV s ohledem na výsledky mezinárodní výzkumu efektivních modelů inovačního chování 7. Vypracování doporučení pro další formulaci národních veřejných politik zaměřených na VaVaI Operační cíle práce

6 –A-A-A analýza –Případová studie –Dotazníkové šetření –Strukturované rozhovory s aktéry –Přehledová studie –Analýza národních a evropských politik a strategických dokumentů Zdroje dat a) OECD b) EUROSTAT c) EK – DG RESEARCH d) Rada vlády ČR pro VaV e) MŠMT Metodologie

7 Vytvoření přehledu aktuálního stavu dané problematiky (průběžně aktualizováno) Vytvoření přehledu aktuálního stavu dané problematiky (průběžně aktualizováno) Vytvoření teoretického koncepčního rámce pro analýzu inovačního chování univerzit Vytvoření teoretického koncepčního rámce pro analýzu inovačního chování univerzit Testování teoretického koncepčního rámce v rámci evropských univerzit a akademických pracovišť Testování teoretického koncepčního rámce v rámci evropských univerzit a akademických pracovišť Identifikace modelů chování a úspěšných strategií evropských univerzit Identifikace modelů chování a úspěšných strategií evropských univerzit Aktuální stav práce

8  Případová studie tří nejúspěšnějších modelů inovačního chování národních univerzit  Analýza Národní inovační strategie a Národní politiky VaV s ohledem na výsledky mezinárodní výzkumu efektivních modelů inovačního chování evropských univerzit a akademických pracovišť  Vypracování doporučení pro další formulaci národních veřejných politik zaměřených na VaVaI Aktuální stav práce

9 Výsledky – IDO koncepční rámec

10 Šetření realizováno v rámci projektu 7.RP – USEandDIFFUSE (Grantová dohoda č. 216741)Šetření realizováno v rámci projektu 7.RP – USEandDIFFUSE (Grantová dohoda č. 216741) Realizace výzkumu v rámci těchto zemí: Itálie, Portugalsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Velká Británie, Německo, Kypr, Francie a ŠpanělskoRealizace výzkumu v rámci těchto zemí: Itálie, Portugalsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Velká Británie, Německo, Kypr, Francie a Španělsko Cílová skupina šetření: sektorově specifická - omezení na sektory biomedicína a IT + komunikace, zapojena do realizace projektu financovaného z evropských zdrojů, regionální MSP a veřejní výzkumní nebo akademičtí aktéřiCílová skupina šetření: sektorově specifická - omezení na sektory biomedicína a IT + komunikace, zapojena do realizace projektu financovaného z evropských zdrojů, regionální MSP a veřejní výzkumní nebo akademičtí aktéři průběh šetření: osloveno celkem 3 500 subjektů, návratnost cca 30% (viz. přehled)průběh šetření: osloveno celkem 3 500 subjektů, návratnost cca 30% (viz. přehled) Výsledky – testování IDO koncepčního rámce / dotazníkové šetření

11 Výsledky – Testování IDO koncepčního rámce / dotazníkové šetření OSLOVENOANALYZOVÁJNO AKAMSP CELKE M AKAMSPCELKEM Česká republika 5489143162541 Francie 2872855728680166 Itálie 142165307434689 Kypr 40438312 24 Německo 2692745438177157 Polsko 1982874855980140 Portugalsko 1771813585351104 Slovensko 454792141327 Španělsko 168171339504898 Velká Británie 2862925788682168 Celkem 1666183435005005141013

12 Byly identifikovány tři modely úspěšné spolupráce mezi akademickými a průmyslovými partnery: 1. TT orientace - Dohody o komercializaci výsledků, patenty, licencování a spin off firmy 2. Střední cesta - Dohody o návazné spolupráci (pozitivní CBA ze střednědobé perspektivy) 3. Akademická orientace - Publikace odborných článků a expertní hodnocení, open source know how Výsledky – Modely inovačního chování univerzit

13 USEandDIFFUSE manualUSEandDIFFUSE manual Analýza příležitostí lobbinguAnalýza příležitostí lobbingu Průvodce negociací Grantové dohodyPrůvodce negociací Grantové dohody Publikační výstupy práce

14 1. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 2. Blažek, J., Uhlíř, D.: Regional innovation policies in the Czech Republic on the case of Prague: an emerging role of a regional level? Praha, PřF UK 2006. 3. Cooke, P. (1992). Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. Geoforum 23, pp. 365-382. 4. Cooper, H. (1998). Synthesizing Research: A Guide for Literature Reviews 5. European Commission (2006). Smart innovation: A practical guide to evaluating innovation programmes. Luxembourg, Office for the Official Publications of the European Communities. 132 p. ISBN 92-79-01697-0 6. Fiala, P. and Schubert, K. (2000), Modeerní analýza politiky – Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister et Principal. 7. Green Paper 'The European Research Area: New Perspectives', COM(2007) 161 final 8. Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions /* COM/2004/0327 final */ 9. Inovační strategie pro Prahu, Technologické centrum Akademie věd ČR 10. Kadeřábková, A - Supporting Industry-Science Relations in European Regions: Good Practices – the Case of the Czech Republic; Working Paper CES VŠEM No I/2007 11. Kutvonen Antero, RANKING REGIONAL INNOVATION POLICIES: DEA-BASED BENCHMARKING IN A EUROPEAN SETTING, Research report 193, 2007 12. Lundvall, Bengt-Åke, National Innovation Systems-Analytical Concept and Development Tool, Industry and Innovation, Feb 2007 Lundvall, Bengt-Åke Lundvall, Bengt-Åke 13. Siegfried Lamnek. Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch. Beltz Verlag. Weihnhein, Basel, 2005 14. National Programme of Research and National RTD Policy for 2004-2008 15. Východiska Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 16. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 17. Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 18. Zysman J., Enlarging Europe: The Industrial Foundations of a New Political Reality (Copenhagen Business School Použitá literatura a zdroje dat

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Karolína Řípová, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Školitel: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. V Praze dne 5.5.2010 Analýza klíčových."

Podobné prezentace


Reklamy Google