Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 3.1 JPD 3 – Rozvoj počátečního vzdělávání Mgr. Lenka Pachlová

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení „rozvoj kvalitního celoživotního učení s cílem připravit vysoce kvalifikovanou, flexibilní pracovní sílu, schopnou aplikovat princip trvale udržitelného rozvoje“  Opatření 3.1 : Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí  Opatření 3.2 : Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace opatření 3.1 2 způsoby:  Přímé přidělení prostředků (systémové, národní a regionální projekty)  Odbor školství Magistrátu HMP  Grantové schéma  vyhlašované z úrovně odboru fondů EU MHMP

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma - celkový rozpočet: 428,5 mil. Kč - rozpočet pro 2. výzvu : 146,9 mil. Kč. - obsah:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ  Další vzdělání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků  Zkvalitnění vzdělávání na VŠ  Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  realizace programů a aktivit integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách a prevence jejich předčasného opouštění vzdělávacího systému  individuální programy pro znevýhodněné žáky včetně zřízení míst osobních asistentů  rozvoj a rozšíření přípravných a vyrovnávacích tříd umožňujících žákům přechod ze speciálních škol na střední školy, ze zvláštních škol do normálních tříd  tvorba a realizace vzdělávacích programů pro mladé lidi a dospělé, kteří předčasně opustili vzdělávací systém

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ  rozvíjení metod, programů a forem výuky, jež podporují vnitřní diferenciaci a individualizaci vzdělávání na ZŠ (příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů)  zkvalitňování praktického výcviku a odborné praxe  rozvoj oborů s širším odborným profilem

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Další vzdělání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků  zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků, pracovníků školní inspekce a veřejné správy ve školství

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zkvalitnění vzdělávání na VŠ  rozvoj a zkvalitňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů  zkvalitnění odborné i pedagogické přípravy budoucích učitelů  rozvoj spolupráce VŠ s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti  podpora internacionalizace studia  podpora konceptu tzv. corporate chairs  rozvoj kapacit pro řízení a realizaci mezinárodních projektů

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia  rozvoj lidských zdrojů v oblasti infrastruktury distančního vzdělávání  podpora rozvoje distančních a kombinovaných forem studia

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Koneční příjemci – kdo může žádat  Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy,  Organizace zřizované orgány veřejné správy  Městské části  Nestátní neziskové organizace

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny  základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy  nestátní neziskové organizace  výzkumné ústavy  subjekty realizující programy ekologické výchovy  pedagogická centra  mladiství se zdravotním postižením, sociálně znevýhodnění, další mladí znevýhodnění  etnické minority, azylanti, cizinci  žáci, studenti  ředitelé a učitelé škol, pedagogičtí pracovníci  občané s nízkou kvalifikací  zájemci o studium na SŠ, VOŠ, VŠ

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 3.1 - rozpočet

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podmínky 2. výzvy pro GS 3.1 Vyhlášení 5. 4. 2005 Předkládání žádostí:  5. 4. 2005 – 17. 6. 2005  pouze osobně na adrese Rytířská 10, Praha 1  1x písemně originál a elektronická verze (CD, disketa)  velikost projektu 1 – 10 mil. Kč  délka trvání projektu max. 24 měsíců další výzvy: podzim 2005, jaro 2006, (podzim 2006)

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Průběžné výsledky k 1. výzvě opatření 3.1  předloženo celkem 71 projektů  7 žádostí vyřazeno v hodnocení přijatelnosti  40 žádostí prošlo věcným hodnocením  výběrová komise doporučila 26 žádostí k financování

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty odboru školství MHMP  Rozvoj sítě inovujících škol v Praze (INOSKOP)  Podpora environmentálního vzdělávání na školách  Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků ve školství  Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných pražských gymnáziích  Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků  Vytvoření systému monitorování a hodnocení (KVALITA)

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahr. vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Lenka.Pachlova@cityofprague.cz tel.: 236 003 961


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google