Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace dětské a studentské výtvarné práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace dětské a studentské výtvarné práce"— Transkript prezentace:

1 Interpretace dětské a studentské výtvarné práce
Veronika Loudová

2 „Krajina“ Kresebné provedení pastelkami
Základní technika s kterou děti začínají, poměrně dobře zvládnutá Věk dítěte odhaduji na 15 let Námětem byla pravděpodobně krajina – pohled na řadu stromů, z toho jeden strom probudil v autorovi větší zájem nežli stromy ostatní, zřejmě byl něčím výjimečný buď vzhledově se lišil, či mohl mít význam citový Motivy v obrázku mají tendenci se opakovat, jsou jednoduché až geometrické. Příliš nepoužívá stínování. Plochy od sebe odděluje rozmanitým šrafováním. Tuto rytmiku rozděluje jeden z motivů, jenž je bohatší na zdobení, vzbuzuje dojem Vánočního stromku. Je propracovaný do detailů a liší se od ostatních svou oblostí. Ústřední motiv připomíná svým zdobením křídla motýla, či Vánoční stromek se žárovkami a řetězy. Snad vzpomínka na hezké chvíle o svátcích, či jen zvýraznění stromu, jenž byl autorovi nejbližší a pro něj nejhezčí.

3 „Světci“ Kresebný styl provedený pastelem nebo akvarelovými pastelkami
Výborně zvládnutá technika co se týče využití materiálu. Věk dítěte bych odhadla na 15 let. Námětem mohlo být zobrazení světců nebo snad Anděla a Boha či poslů božích. Každopádně jsou oba portréty dobrých lidí, či duší. Symbol hvězdy a svatozáře vypovídají o nadpřirozených postavách z duchovního světa. Barevnost je velmi odlišná, ale tvary očí a úst i tvar hlavy je totožný. Rozdílné jsou svatozáře bytostí. Jedna z nich má svatozář připomínající plápolající oheň, ale barevností připomíná spíše led a na hlavě ji snad ční koruna. Druhý portrét má kruhovou svatozář nad hlavou a ještě z něj sálá energie zobrazená šrafami a celý obraz je pojat do červených barev až pekelných ovšem pořád s dobrým výrazem ve tváři.

4 „Portrét“ - Zvolená technika malby je pastel. Využívá kresebného způsobu. Autor je velmi zdatný kreslíř asi ve věku 18 let. Podmětem pro práci mu mohl být mladší sourozenec, či fotografie dítěte. Mohl to být i zcela vymyšlený portrét. Je to realistická malba zakončena řekla bych trochu nešťastně. Zřejmě měl autor k dispozici předlohu bez trupu portrétovaného. Kruhové ohraničení tváře, působí smutně z celkovým výrazem portrétovaného, jako svatý obrázek. Kruh, je zde použit asi jako bezpečné místo, z něhož nelze ven. Barevností kruhové ohraničení ve mně vyvolává pocit melancholie, snad vzpomínky. Oproti tomu vnější zabarvení je pochmurné tmavé, kontrastující s tváří. Snad je to jako dívání se z nebe na zem zesnulého, který se stal jednou z hvězd.

5 „Ilustrace“ Technika provedení je kombinovaná. Jedná se pravděpodobně o kresbu tuší v kombinaci s pastelkami. Práce je dekorativní a poměrně dobře zvládnutá. Kompozice je vyvážená. Z provedení lze usuzovat, že se jedná o starší dítě, ve věku tak 17let. Námětem byla zřejmě ilustrace k nějaké knížce, citátu, básni, příběhu, atd.,kterou měl za úkol zpracovat. Barevnost práce je omezená, ale působí dobře a kontrastně. Celý plán je rozdělen na čtyři díly- možná symbolizující čtyři rozdílné části námětu. V díle se objevují rostlinné a živočišné výjevy. Obrazu dávají napětí a hloubku různě silné linie, které jsou dominantní v práci a celou ji utvářejí. V nejrůznějších podobách vlnovek a spirál můžeme vidět schodiště, průhledy do chodeb, či zrcadlo. - Můžeme nalézt v práci holubici, jako symbol míru a čistoty. Mušle, jako znak moře. V práci převahuje abstraktní pojmutí rostlin, tak že lze usuzovat, že se jednalo o námět z přírody.

6 „Pohlednice“ Jedná se o kresbu pastelkami.
Věk dítěte bych odhadla na 8let. Námětem bylo zřejmě, vytvoření poštovní pohlednice se zvířecím motivem. Zřejmě se jednalo o vytvoření pohlednice, kterou by šlo třeba zakoupit v zoo. Nebo by se dala zakoupit jako příspěvek na zvířátko zobrazené na lícu karty. V tomto případě se zřejmě jedná o savce. Snad kočkovitou šelmu. Není mi ale jasný ten hrb na zádech zvířete. Vypadá to jako hlava dítěte. Pokud by tomu tak bylo, muselo by se jednat o zvíře na kterém se buď jezdit dá, nebo by na něm chtěl jedinec jezdit. Také mi zvířátko připomíná pejska, jako by se autor na poslední chvíli rozmyslel, co zobrazí. Zvíře má okolo sebe rozmístěné balónky a zřejmě klacek na aport. - Co se týče barevnosti není příliš výrazná, zřejmě proto, že dítě ještě zcela neovládá techniku.

7 „Abstrakce“ Jedná se zřejmě o malbu akrylátovými barvami, vzhledem k ostré barevnosti a čistotě ploch jenž až svítí svou jasností. Vzhledem k barevnosti a zřejmě i velké plošnosti práce, kterou jsem odvodila od velikosti jednotlivých motivů v práci, bych si typovala, že se jedná o dítě ve věku18 let. Námětem zde v tomto případě mohlo být skoro cokoli. Autor velice abstrahoval, práce působí dekorativně až jako forma návrhu na látku inspirovaná snad indickým vzorem. V této práci není znatelná kompozice. Autor celistvě pojal plochu dekorativně od kraje do kraje. V této práci se nachází nepřeberné množství symbolů. Práce se mi líbí nejen svou expresivností a tím jak dokázal autor pojmout celou plochu, kde nelze najít nedokončenou nebo nedotaženou část. Z obrazu lze vypozorovat symboly a znaky, které zde hrají roly ozdobných prvků. Například, oko, otazník, šipka, hvězda, kříž, pyramida, tvář, květy atd. Obraz při delším pozorování v nás může vzbuzovat pocit, že jde o zakreslení mapy, jako leteckého snímku.

8 „ Rostlinný detail“ - V tomto případě se zřejmě jedná o kresbu pastelkami, možná akvarelovými. - Námětem byl zřejmě rostlinný motiv, jenž měl za úkol autor zestylizovat a vytvořit dekorativní práci. Jde o velmi propracovanou práci dítěte, asi 15 let věku. Jedná se o citlivé zachycení detailu, práce se stínováním a jemné barevnosti, odpovídající svou křehkostí květům rostliny. Práce je pojatá geometricky s velkým důrazem na detail.

9 „Rostlinná abstrakce“
- V tomto případě se zřejmě jedná opět o kresbu pastelkami, v níž se autor omezil na valér jedné barvy. Díky propracovanosti a bravurní zvládnutí kresebné techniky orientované na kresebnou linii materiálu bych se domnívala, že se jedná o staršího žáka, tak 18 let věku. Námětem byla zřejmě abstraktní pojmutí rostlinného světa. Vyjádření živelnosti, růstu, či jen práce organičností flóry. Modrá barva která je zde zastoupena v několika valérech působí poněkud chladně, až kamenně, ovšem rytmus linií tahů, rukopis autora dává práci život. Tento způsob živelného zobrazení mi připomíná rostlinné motivy Alfonse Muchy. V obraze můžeme spatřit náznak listů a lián pnoucích se rostlin. Tato práce je dekorativní a kompozičně vyvážená.

10 „Písmomalířství“ Práce je zřejmě provedena akvarelovými, či vodovými barvami v kombinaci s tuší. námětem mohl být pojmutí písma jako dekorativního prvku a pojmutí plochy. Vzhledem k písmu, které se mi zdá svou jistotou tvaru pevným, bych se domnívala, že se jedná o jedince ve věku 17 let. Barevnost je velmi strohá, ponurá až depresivní. Trochu to celé na mě působí jako náhrobní deska. Tato práce je dekorativní, nic konkrétního nezobrazuje, jen využívá obměn písma. Je zde snaha o vytvoření kompozičně vyrovnané plochy jedním opakujícím se motivem nejrůznějších písmen abecedy. Formát zakončují slova, jenž zřejmě nějak souvisí s námětem. Možná se jedná o příběh písma, nějaké věty, zřejmě se smutným obsahem. Černá barva podkladu v kombinaci s bílou a zlatou na mě působí jako práce zapomenuta v čase.

11 „Pohádka“ - Vzhledem k velké detailnosti provedení práce bych se domnívala, že jde opět o tuš, ale tentokrát v kombinaci s voskovými pastelkami. Podklad tvoří souvisle natřená plocha, zřejmě temperovými barvami. Po bližším zkoumání bych se mohla domnívat, že jde o dítě tak 15 let věku. Použitá červená barva v kombinaci se žlutou, jenž zřejmě symbolizuje zlatou, na mě působí práce jako duchovní čínský malby zlatých draků. V tomto případě se domnívám, že šlo o námět pohádkový. Příběh nadpřirozený. Tmavá pleť jednoho ze zobrazených spíš svědčí o místě původu blíže k rovníku, množství květů a masek zobrazených v rouchách snad mluví o exotickém původu. Zřejmě se jedná o zobrazení dobra a zla. Kdy dobro je zobrazeno postavou dole, jenž se usmívá, ale utíká před letícím zlem. Hlavy jenž má vrchní postava v rouchu, mě připadají jako oběti zachycené v jeho spárech, nebo se jedná o pomocníky. Také se může jednat o dva na sobě nezávislé výjevy.


Stáhnout ppt "Interpretace dětské a studentské výtvarné práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google