Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DEN ZEMĚ –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DEN ZEMĚ –"— Transkript prezentace:

1

2 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DEN ZEMĚ – PREZENTACE PRO II. STUPEŇ POUŽITÉ OBRÁZKY : KLIPART, HTTP :// CS. WIKIPEDIA. ORG / WIKI / 1

3 DEN ZEMĚ 2  VYHLÁŠEN 1969  POPRVÉ 1970  SAN FRANCISCO  CELÝ SVĚT JEJ SLAVÍ OD ROKU1990  EKOLOGICKÝ SVÁTEK  TŘÍDĚNÍ ODPADŮ  ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ  ÚSPORA ENERGIÍ  NOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE Planeta Země 22. duben

4 V LAJKA DNE ZEMĚ AUTOR: JOHN Mc´CONNELL 3

5 DEN ZEMĚ - ČTYŘI ŽIVLY. 4 VODA VZDUCH ZEMĚ OHEŇ

6 SKUPENSTVÍ VODY PEVNÉ – KAPALNÉ - PLYNNÉ LED VODA PÁRA 5

7 Z EMĚ – MODRÁ PLANETA  Hydrologie se zabývá rozšířením a pohybem vody v přírodě  Hydrosféra - část zemského povrchu, kterou zaujímá kapalná voda  Voda sladká - 3% hydrosféry  Voda slaná - 97% hydrosféry 6

8 R OZLOŽENÍ VODY NA ZEMI Forma množství (mil. km 3 ) procent z celku Moře a oceány1 37097,25 % Ledovce292,05 % Spodní voda0,50,68 % Jezera0,1250,01 % Půdní vlhkost0,0650,005 V atmosféře0,0180,001 Řeky0,00170,0001 % Biosféra0,00060,000004 % Celkem [7] [7] 1 409100 % 7

9 VZDUCH = SMĚS PLYNŮ TVOŘÍCÍ OBAL ZEMĚ - ATMOSFÉRU 8 plynobjem %hmotnost % dusík78,0975,51 kyslík20,9523,16 argon0,931,28 oxid uhličitý0,0330,05 neon0,00180,0012 helium0,0005240,000072 metan0,00020,0001 krypton0,0001140,0003 vodík0,000050,000001 xenon0,00000870,00004

10 VYUŽITÍ POHYBU A SÍLY VZDUCHU  Kapalný vzduch – namodralá kapalina (-190°C bod varu), průmyslově se z něj získává destilací kyslík a dusík  Stlačený vzduch – stlačen kompresorem, pohon pneumatických nástrojů (pneumatické kladivo)  Doprava – pohon dopravních prostředků (lodě, letadla, balony, vzducholodě  Energetika – větrné elektrárny 9

11 OCHRANA OVZDUŠÍ. ŠPATNĚDOBŘE 10

12 VZNIK PŮDY 11  POSTUPNÉ ZVĚTRÁVÁNÍ (= EROZE)  NÁSLEDNÝ ROZPAD HORNIN ZA PŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH VLIVŮ  SLOŽENÍ PŮDY  PÍSEK  ŠTĚRK  DROBNÉ KAMÍNKY  ZBYTKY ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH TĚL = HUMUS  VODA  VZDUCH

13 TYPY PŮD PODLE NADMOŘSKÉ VÝŠKY  Černozem je půda s velkým obsahem humusu.  Hnědozem přihnojuje se, nejvíce rozšířená, výskyt v mírném pásu.  Šedozem vzniká v listnatých lesích mírného pásu.  Podzol (z ruského slova „popel“) je kyselá málo úrodná půda chladných a vlhkých severských jehličnatých lesů.  Stepní půda se nacházejí v mírně vlhkých oblastech.  Rendzina málo úrodná půda, výskyt na krasovém území, velký obsah vápenatých iontů.  Nivní půdy vývojově mladé půdy, velmi úrodné, v blízkosti řek. 12

14 PÉČE O PŮDU 13  SBĚR KAMENE  SPRÁVNÝ SMĚR ORBY  ODPLEVELENÍ  PROHNOJENÍ

15 OHEŇ 14  HOŘENÍ PALIVA  VZNIKÁ TEPLO A SVĚTLO  TEPLO A SVĚTLO JE VYTVÁŘENO PLAMENY  VZNIK OHNĚ VLIVEM ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE  UHASÍNÁ VYHOŘÍ-LI VŠECHNO PALIVO NEBO SE ZABRÁNÍ PŘÍSTUPU KYSLÍKU K PLAMENŮM

16 ROZDĚLÁNÍ OHNĚ 15  JE S LIDMI OD PRADÁVNA  JE POČÁTKEM LIDSKÉ CIVILIZACE  KŘESÁNÍ KŘEMENY  TŘENÍ  PŘÍRODNÍ VLIVY

17 VYUŽITÍ OHNĚ 16  LOUČE  POCHODNĚ  SVÍČKY  LAMPY  KAMNA, KRBY  VAŘENÍ  DOPRAVA  ENERGETIKA  PRŮMYSL  OHŇOSTROJE

18 S OHNĚM OPATRNĚ  NEHRAJ SI SE ZÁPALKAMI  POZOR NA OTEVŘENÝ OHEŇ  POZOR NA HOŘLAVÉ LÁTKY  KONTROLUJ A VYPÍNEJ ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE  DODRŽUJ ZÁSADY ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ 17 TELEFONNÍ ČÍSLO 150

19 HASIČSKÝ ZÁSAH 18..

20 19 OSUD PLANETY DRŽÍME VE SVÝCH RUKÁCH


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DEN ZEMĚ –"

Podobné prezentace


Reklamy Google