Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výboje Vikingů Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0108.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výboje Vikingů Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0108."— Transkript prezentace:

1 Výboje Vikingů Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0108

2  Vikingové Varjagové Normané  Vikingové, odvozeno od výrazu pro fjord a bojovníka (jinak také Varjagové – označení na území Kyjevské Rusi, popř. Normané = muži ze severu) patřili ke germánským kmenům, které napadaly státy Evropy ze severu. chovskotu a rybolov  Podmínky pro zemědělskou činnost nepatřily k idylickým, proto se Vikingové zaměřili na chov skotu a rybolov. pohanský  Velmi dlouho byl vikingský sever pohanský. mnohoženstvím  Vikingové jsou také známí mnohoženstvím. předciŠvédů, NorůDánů a Islanďanů  Vikingové jsou předci současných Švédů, Norů, Dánů a Islanďanů (Finové jsou z ugrofinské větve – jiný jazyk).  V čele kmene byl král, a jeho vojenská družina  V čele kmene byl král, kterého si volili válečníci (jarlové), a jeho vojenská družina, která patřila ke společensky nejvýznamnějším lidem.  Další dvě vrstvy tvořil selský lid (řemeslníci, zemědělci) a otroci.

3 výbojným výpravám  Nehostinné prostředí nevhodné pro zemědělství i pastevectví nutilo Vikingy k výbojným výpravám, na nichž získávali potraviny, ale také jinou kořist. nejlepší válečníky  Vikingové patřili mezi nejlepší válečníky raného středověku. Ovládali umění boje nejen na pevnině, ale především na moři. lodě  Jejich lodě (nazývané drakkary) byly schopné odolat nepříznivým přírodním podmínkám, díky čemuž se mohli plavit kolem pobřeží celé Evropy, dokonce i na americký kontinent. Lodě díky svému nízkému ponoru pronikaly dokonce do vnitrozemských oblastí proti toku splavných řek.  Stavba lodí byla považována za náboženský úkon. Velmi důležití byli ochranní duchové (dračí hlavy na přídi).  Vikingové přepadávali osady na pobřeží moře a řek, ale neštítili se vyplenit ani kláštery.

4 1) Ilustrace ze 12. století, která znázorňuje výboj Dánů do Anglie. Výboje Vikingů

5  Kmeny budoucích Dánů, Norů a Švédů si rozdělily sféry vlivu, do kterých pořádaly své výboje.  Norovéna západ Islandu Grónsko Severní Ameriky  Norové směřovali především na západ. Okolo roku 800 přistáli na pobřeží Islandu. Postupem času se přes Grónsko propracovali až k východnímu pobřeží Severní Ameriky.  Švédovédo vnitrozemí na východě Evropy Kyjevské Rusi  Švédové pronikali do vnitrozemí na východě Evropy. Dostali se až ke Kyjevské Rusi, kde se vyskytli dokonce v jednotce bránící panovníka. Někteří historikové tvrdí, že se objevovali i ve vojsku byzantského císaře.  Dánovézápadní pobřeží EvropyZápadofranckou říši Sicílii  Dánové svými výboji terorizovali západní pobřeží Evropy. Napadali Západofranckou říši, obepluli dokonce Pyrenejský poloostrov a na čas obsadili Sicílii.

6 2) Mapa znázorňuje směry výbojů Vikingů. Roky označují pravděpodobný výskyt vikingských výpadů. Zeleně jsou vyznačena místa, kde se Vikingové usadili. Výboje Vikingů

7  Od 9. století nebylo výjimkou, že se Vikingové na dobytém území usadili. Vikingové tak „pomohli“ ke vzniku Anglie  První snahy se projevily na Britských ostrovech, kde se Vikingům bránilo domácí obyvatelstvo pod velením Alfréda Velikého za pomoci germánských kmenů Anglů a Sasů, kteří nakonec domácí obyvatelstvo ovládli. Vikingové tak „pomohli“ ke vzniku Anglie. počátku 10. století Normandie  Úspěšnější byli Vikingové na pobřeží Západofrancké říše. Na počátku 10. století obsadili část území dnes známé jako Normandie. 1066 normanský vévoda Vilém Dobyvatel stal králem Anglie  Odsud pokračovaly výboje do dalších částí Francie, ale také na Britské ostrovy. V roce 1066 se normanský vévoda Vilém Dobyvatel stal králem Anglie.

8  Vikingové byli dobří válečníci, s čímž se pojí také řada kulturních a náboženských prvků. mnohobožství  Na severu dlouho přetrvávalo mnohobožství (stejně jako v antických státech byli bohové spojováni s lidskými vlastnostmi, ale ovládali přírodní živly apod.). Významnou úlohu plnily prvky spojené se smrtí válečníků (Valkyrie – ženy doprovázející duše bojovníků do zádušního světa, Valhalla – síň padlých bojovníků, kde se hodovalo do skonání světa).  Vikingská vzdělanost znakovému písmu runové  Vikingská vzdělanost se váže především ke znakovému písmu, které se používalo. Mělo nejen funkci zaznamenávací, ale také funkci magickou, věšteckou. Tento druh písma se nazývá runové. ság Edda  Výboje a hrdinské činy válečníků podpořily vznik literárního žánru – ság. Prolínala se zde vikingská vzdělanost s magií. Díky těmto dílům víme, jak vypadala vikingská společnost před příchodem křesťanství. Nejznámější ságou je Edda, která pochází z Islandu.  Vikingové byli velmi dobří ve zpracovávání kovů, což se odrazilo nejen na stavbě lodí a tvorbě zbraní, ale také ve šperkařství.

9 3) Na obrázku můžete vidět příklad jemné šperkařské práce – amulet Thorovo kladivo byl nalezen na konci 19. století ve Švédsku. Amulet je předmět, který měl chránit svého majitele. Šperkařství

10  1) Popiš vikingský způsob života.  2) Urči hlavní směry vikingských výbojů.  3) Vysvětli úlohu Vikingů při tvorbě nových států v Evropě.  4) Objasni pojmy runa a sága.

11  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

12  1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/c/cb/Wikinger.jpg  2) BOGDAN GIUSCA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/7/71/Territories_and_Voyages_of_the_Vikings_ blank.png  3) MAGNUS PETERSEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 17.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/c/c1/Thor‘s_hammer%2C_Skane.jpg


Stáhnout ppt "Výboje Vikingů Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0108."

Podobné prezentace


Reklamy Google