Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REAKCE NA SEKTÁŘSTVÍ. MOŽNOSTI INTERVENCE organizace, studující vliv náboženských hnutí  Ústavu religionistiky  pardubická Katedra religionistiky a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REAKCE NA SEKTÁŘSTVÍ. MOŽNOSTI INTERVENCE organizace, studující vliv náboženských hnutí  Ústavu religionistiky  pardubická Katedra religionistiky a."— Transkript prezentace:

1 REAKCE NA SEKTÁŘSTVÍ

2 MOŽNOSTI INTERVENCE organizace, studující vliv náboženských hnutí  Ústavu religionistiky  pardubická Katedra religionistiky a filosofie  Česká společnost pro religionistiku  Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů sběr informací o různých náboženských společnostech kontrakultovní hnutí legislativní zázemí poradenská centra primární prevence

3 SPOLEČNOST PRO STUDIUM SEKT A NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ semináře společné projekty různých církví publikační činnost poradenská činnost

4 SBĚR INFORMACÍ O RŮZNÝCH NÁBOŽENSKÝCH SMĚRECH pravdivost zdroj informací emocionální zprávy zprávy odborníků medializace

5 LEGISLATIVNÍ ZÁZEMÍ V ČR zákon č. 308/1991 o svobodě náboženské víry a o postavení církví a náboženských společností  Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru sám, nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů.  Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.  Každý má právo svobodně šířit svou náboženskou víru nebo své přesvědčení být bez vyznání.  Nikdo nesmí být nucen vyznávat jakoukoli náboženskou víru nebo nucen být bez vyznání.  Věřícím je pro účely tohoto zákona každý, kdo vyznává náboženskou víru. (Listina základních práv a svobod. )  Vyznávání náboženské víry nesmí být důvodem k omezení ústavou zaručených práv a svobod občanů, zejména práva na vzdělání, volbu a výkon povolání a přístup k informacím.  Věřící má právo slavit svátky a obřady podle požadavků vlastní náboženské víry, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (Zákoník práce)  O náboženské výchově dětí do dovršení 15 let jejich věku rozhodují jejich zákonní zástupci. ( Zákon o rodině ) Církví nebo náboženskou společností se podle tohoto zákona rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady.

6 LEGISLATIVNÍ ZÁZEMÍ V ČR zákon č. 161/1992 o registraci církví a náboženských společností  hlásí-li se k nim nejméně deset tisíc zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky,  hlásí-li se k nim nejméně 500 zletilých osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a jsou-li tyto církve a náboženské společnosti členy Světové rady církví.  prohlášení, že církev nebo náboženská společnost bude plně respektovat zákony a obecně závazné právní předpisy a bude tolerantní k ostatním církvím a náboženským společnostem a osobám bez vyzvání.

7 PRIMÁRNÍ PREVENCE výchovné postupy  problémy: sektářství hrozí z vnějšku sektářské myšlenky některých vychovatelů náboženská tolerance versus ochrana před sektářstvím práce s nejistotou:  své situaci nerozumím  cítím se hrozně sám/sama Primární preventivní program 1. Obecný úvod 2. Úvod o škole a charakteristika školy 3. Cíle programu 4. Vlastní obsah programu 5. Závěr 6. Evaluace Minimálního preventivního programu 7. Přílohy

8 PORADENSTVÍ pro příbuzné  podpora  přijetí relativity času pro člověka, který je v sektě  informace pro člověka, který sektu opustil  podpora  hledání cesty co dál pastorační poradenství poradny, které se specializují na závislosti


Stáhnout ppt "REAKCE NA SEKTÁŘSTVÍ. MOŽNOSTI INTERVENCE organizace, studující vliv náboženských hnutí  Ústavu religionistiky  pardubická Katedra religionistiky a."

Podobné prezentace


Reklamy Google