Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová náboženská hnutí 2007 - 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová náboženská hnutí 2007 - 2008."— Transkript prezentace:

1 Nová náboženská hnutí

2 Nová náboženská hnutí pojem „nové náboženské hnutí“ perspektiva kursu
pojem „sekta“ předběžný rozvrh témat přednášek literatura doprovodné akce

3 typologie náboženských institucí podle vztahu ke společnosti
typ „církev“ 2. typ „denominace“ typ „nové náboženské hnutí“ 4. typ „kult“

4 typologie náboženských institucí
typ „církev“ náboženská instituce tvoří společnost a udržuje ji

5 typologie náboženských institucí
typ „církev“ náboženská instituce tvoří společnost a udržuje ji 2. typ „denominace“ náboženská instituce akceptuje společnost a společnost akceptuje ji.

6 typologie náboženských institucí
typ „církev“ náboženská instituce tvoří společnost a udržuje ji 2. typ „denominace“ náboženská instituce akceptuje společnost a společnost akceptuje ji. typ „nové náboženské hnutí“ náboženská instituce protestuje proti společnosti a jejímu náboženskému životu, inovuje cestu spasení

7 typologie náboženských institucí
typ „církev“ náboženská instituce tvoří společnost a udržuje ji 2. typ „denominace“ náboženská instituce akceptuje společnost a společnost akceptuje ji. typ „nové náboženské hnutí“ náboženská instituce protestuje proti společnosti a jejímu náboženskému životu, inovuje cestu spasení 4. typ „kult“ náboženská instituce a společnost jsou si v podstatě lhostejné

8 ideální typy v relaci ke společnosti
relativní časově typ církev => typ denominace typ nové náboženské hnutí => typ denominace

9 ideální typy v relaci ke společnosti
relativní časově typ církev => typ denominace typ nové náboženské hnutí => typ denominace relativní místně typ církev => typ denominace typ církev => typ nové náboženské hnutí

10 rozdíly mezi ideálními typy
církev bez členství rodí se denominace členství konverze n. n. h. kult bez členství klienti

11 rozdíly mezi ideálními typy
církev bez členství rodí se inkluzivní denominace členství konverze tolerantní n. n. h. exkluzivní kult bez členství klienti

12 rozdíly mezi ideálními typy
církev bez členství rodí se inkluzivní unitární společnost denominace členství konverze tolerantní pluralitní n. n. h. exkluzivní kult bez členství klienti unitární i pluralitní

13 nové náboženské hnutí protest inovace kritika separace exkluzivnost
duch obnovy etická přísnost, askeze

14 nové náboženské hnutí protest inovace kritika separace exkluzivnost
duch obnovy etická přísnost, askeze duch rovnosti charismatické vedení fundamentalismus uzavřenost entusiasmus a mnoho jiného...

15 psychoterapeutická hnutí
nová náboženská hnutí v kontextu psychoterapeutická hnutí politická hnutí ekologická hnutí

16 a možnosti snižování napětí proces denominalizace
perspektiva kursu konflikt a jeho typy a možnosti snižování napětí proces denominalizace a jeho překážky

17 cesta k typologii teorie církev - sekta teologická předehra
Nový zákon: řec. hairesis (výběr), odštěpení, sekta Vulgáta: secta (<= sequi /secare) heresis

18 cesta k typologii teorie církev - sekta teologická předehra
Nový zákon: řec. hairesis (výběr), odštěpení, sekta Vulgáta: secta (<= sequi /secare) heresis postupně: heresis - bludné učení secta - skupina, která bludné učení sdílí, a tím se odděluje

19 cesta k typologii teorie církev - sekta teologická předehra
Nový zákon: řec. hairesis (výběr), odštěpení, sekta Vulgáta: secta (<= sequi /secare) heresis postupně: heresis - bludné učení secta - skupina, která bludné učení sdílí, a tím se odděluje dnes: ano, kritérium: nesprávná nauka opuštění termínu

20 teorie církev - sekta výpůjčka pro sociologii Max Weber (1864-1920)
Ernst Troeltsch ( ) pejorativnost pojmu 1. řešení: opouštění, nahrazování pojmy: vznikající náboženství (emerging religion) charismatické skupiny nové náboženství (novel religion) nové náboženské hnutí (new religious movement)

21 totalitní náboženská skupina, manipulace
teorie církev - sekta 2. řešení: redefinice totalitní náboženská skupina, manipulace

22 totalitní náboženská skupina, manipulace
teorie církev - sekta 2. řešení: redefinice totalitní náboženská skupina, manipulace nevýhody obou řešení buď: ignorace běžného úzu překlad „nové náboženské hnutí“ = „sekta“ nebo nepřesnost mravní kritéria

23 teorie církev - sekta ještě jiné řešení: vyrovnat se s územ
(připustit pejorativnost) nikoli deskriptivní, ale relační pojem vztah ortodoxie - heterodoxie, hereze vztah norma - deviace aspekt ochrany a varování deskripce: nové náboženské hnutí relace: sekta

24 teorie církev - sekta Jako „sekta“ je označována ta náboženská skupina
(většinou nové náboženské hnutí), která nenaplňuje očekávání (normy) většinové společnosti.

25 teorie církev - sekta Jako „sekta“ je označována ta náboženská skupina
(většinou nové náboženské hnutí), která nenaplňuje očekávání (normy) většinové společnosti. Pojem „sekta“ vyjadřuje napětí mezi většinovou společností a novým náboženským hnutím.

26 teorie církev - sekta Jako „sekta“ je označována ta náboženská skupina
(většinou nové náboženské hnutí), která nenaplňuje očekávání (normy) většinové společnosti. Pojem „sekta“ vyjadřuje napětí mezi většinovou společností a novým náboženským hnutím. respektovat úzus => => analyzovat důvod vztahu => => vést k rozpoznání důsledků (ochrana, ale i napětí)

27 kurs „Nová náboženská hnutí“
Úvod do kursu. Typy náboženských institucí Nové náboženské hnutí a jeho charakteristika. Společenství mormonů jako příklad nového náboženského hnutí 3.-4. Nové náboženské hnutí a denominace. Společnost mormonů jako příklad procesu denominalizace 5. Denominalizace mileniálních hnutí. Adventní hnutí jako příklad vývoje mileniálního hnutí

28 kurs „Nová náboženská hnutí“
6. Obnovený milenialismus. Davidiáni jako příklad obnoveného milenialismu. Podíl většinové společnosti na radikalizaci Překážky na cestě k denominaci. Svědkové Jehovovi a radikalizační doktríny Cesta svědků Jehovových k denominaci. Podíl nového náboženského hnutí na radikalizaci Překážky na cestě k denominaci. Radikalizace Rodiny.

29 kurs „Nová náboženská hnutí“
Otázky autority, charismatu a milenialismu v novém náboženském hnutí. Charisma a autorita v hnutí Grálu Obnovení milenialismu v odštěpených hnutích. Imanuelité jako příklad mileniálního oživení Otázky autority a charismatu v Munově hnutí. Otázka konverze. Příklad Munova hnutí. Metafora vymývání mozků Deprogramování Kolokvium na závěr první části kursu.

30 Literatura ke kursu LUŽNÝ, D., Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997. VOJTÍŠEK, Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál, Praha 2004. VÁCLAVÍK, D., Sociologie nových náboženských hnutí, Masarykova univerzita, Brno 2007.

31 VOJTÍŠEK, Z., Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, edice Pontes Pragenses, Nakladatelství L. Marek, Brno ISBN X. PARTRIDGE, C., Encyklopedie nových náboženství. Nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita, Knižní klub ISBN Dingir. Časopis o současné náboženské scéně.

32 „Nová náboženská hnutí“
Literatura ke kursu „Nová náboženská hnutí“ VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Alfa Publishing, 2007. ISBN

33 „Nová náboženská hnutí“
Literatura ke kursu „Nová náboženská hnutí“ některá čísla zdarma

34 Doprovodné akce ke kursu „Nová náboženská hnutí“
semináře

35 Doprovodné akce ke kursu „Nová náboženská hnutí“
semináře návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt

36 Doprovodné akce ke kursu „Nová náboženská hnutí“
semináře návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt zúčastněná pozorování


Stáhnout ppt "Nová náboženská hnutí 2007 - 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google