Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V ČR. ISSS 2006 2 Proces digitálního vysílání v ČR (1999 – 2004) 1999  zahájení experimentálního vysílání DTV (Praha, později Brno)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V ČR. ISSS 2006 2 Proces digitálního vysílání v ČR (1999 – 2004) 1999  zahájení experimentálního vysílání DTV (Praha, později Brno)"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V ČR

2 ISSS Proces digitálního vysílání v ČR (1999 – 2004) 1999  zahájení experimentálního vysílání DTV (Praha, později Brno) 2000  RRTV zpracovává koncepci přechodu na DV – pouze v PSP ČR 2001  harmonizace práva s právem ES – zákon 231/2001 Sb., o RTV  vláda projednává koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR - nástrojem měla být novela zákona o RTV – nerealizována 2004  koncepce zahájení DTV v ČR pro roky 2004 a 2006 – vzala na vědomí  ČTÚ vydává povolení k využívání rádiových kmitočtů na 3 přechodné sítě (A, B a C): České radiokomunikace,a.s., Czech Digital Group,a.s., ČTc,a.s.  RRTV vyhlašuje licenční řízení pro zemské DTV na pozice v sítích A, B, C (54 žádostí na 42 programů od 33 žadatelů)

3 ISSS Proces digitálního vysílání v ČR (2005 – 2006) 2005  zákon 127/2005 Sb., ZEK – implementace regulačního rámce EU – oddělení regulace přenosu od regulace obsahu, veřejnoprávní multiplex  RRTV doplňuje licence stávajícím provozovatelům o možnost vysílat digitálně v Praze, Brně a Ostravě  ČTÚ vyhrazuje kmitočty umožňující DV v rozsahu stanoveném v zákoně o ČT  21. října zahájeno řádné zemské DTV s nabídkou ČT1, ČT2, ČT24 a NOVA + 5 programů ČRO a F1 – pokrytí Praha 2006 – leden  řádné zemské DTV je doplněno o vysílání programu ČT4 SPORT a rozšířeno pokrytí o Brno a Ostravu (30% populace)  projednána novela zákona 231/2005 Sb., v PSP ČR - Senát  návrh koncepce rozvoje DTV v ČR předložen k veřejné diskuzi 2006 – březen  koncepce rozvoje DTV bude projednána vládou

4 ISSS Úloha státu v procesu přechodu na digitálním vysílání Institucionální zabezpečení této úlohy státu Etapy rozvoje digitálního vysílání v ČR Stanovení data vypnutí zemského analogového vysílání v ČR Podmínky vypínání zemského analogového vysílání v jednotlivých oblastech TPP – technický plán přechodu Koncepce rozvoje DTV v ČR

5 ISSS Koordinace Informovanost občanů a všech subjektů ve všech etapách Finanční účast státu (přímá / nepřímá) Monitoring trhu Definice úlohy státu v procesu přechodu

6 ISSS Institucionální zabezpečení Kompetence MI, ČTÚ, MK a RRTV Národní koordinační skupina (NKS), národní koordinátor pracovní skupiny v čele se zástupci státních orgánů, do jejichž kompetence bude uvedená oblast spadat

7 ISSS ETAPY rozvoje DTV v ČR I.etapa ukončena zahájení informační kampaně ustavení NKS přijetí TPP transformace 3 dočasných sítí na standardní celoplošné digitální sítě + veřejnoprávní multiplex příprava monitoringu trhu zahájení příprav vypínání analogového TV

8 ISSS II.etapa – realizace TPP postupné vypínání zemského analogového TV cílená (oblastní) informační kampaň k vypínání zkušební vysílání HDTV a mobilní TV III. etapa – dokončení přechodu definitivní vypnutí zemského analogového TV v ČR

9 ISSS podmínky pro vypínání zajištění pokrytí dotčené oblasti zemským digitálním TV, které bude odpovídat rozsahu pokrytí stávajícího zemského analogového TV zahájení cílené informační kampaně o přechodu na digitální TV - alespoň 3 měsíce před termínem vypnutí zemského analogového TV (stanoveném v TPP ) v dané oblasti zajištění souběžného vysílání alespoň po dobu 3 měsíců zajištění dostatečného množství základních zařízení pro příjem zemského digitálního TV v obchodní síti, v cenově dostupných relacích Datum úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání v ČR

10 ISSS TPP Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizního vysílání v novele zákona 231/2001 Sb., RTV – jako OOP základní nástroj pro umožnění efektivního a transparentního přechodu na zemské digitální TV a definitivní vypnutí zemského analogového TV postupné vypínání – v návaznosti na výstavbu nových sítí DTV 5 sítí (minimálně jedna regionálního charakteru) + veřejnoprávní multiplex 1. návrh k dispozici v polovině roku 2006 do 31. prosince předložen ke schválení vládě ČR

11 Principy informační kampaně přechodu ČR na DVB-T

12 ISSS V ČR se přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání dotkne cca 80% domácností. Nutnost informační kampaně. Jak ji zajistit?

13 ISSS Informační kampaň 1. ze 4 podmínek vypínání zemského analogového televizního vysílání v dané oblasti stanovené v TPP viz. „Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR“ Vypínání zemského analogového televizního vysílání proběhne ostrůvkovou metodou rozdělení kampaně do dvou etap: Etapa I – proběhne na celém území ČR Etapa II – proběhne min. 3 měsíce před ukončením ATV v dané oblasti

14 ISSS Etapa I Cíle : Zasažení maximálního počtu obyvatel ČR Podání základních informací »o digitálním vysílání »o realizaci přechodu a jeho potřebě »o přínosech digitálního vysílání uživateli Uvedení možností pro získání dalších informací nebo poradenství související s přechodem na zemské digitální vysílání Realizace prostřednictvím Provozovatelů celoplošného TV a rozhlasového vysílání ( ČT, ČRo, NOVA, TV Prima, Frekvence 1 atd.) Uveřejnění informací v celoplošných denících a TV magazínech Harmonogram 1. vlna září/říjen vlna únor/březen 2007

15 ISSS Představa realizace Televizní vysílání: ČT - nejvýznamnější postavení jako veřejnoprávní médium –nasazování informačních spotů v reklamních blocích mimo reklamní kvótu –propagace procesu digitalizace formou tématického pořadu TV NOVA + TV Prima – držitelé licence na analogové vysílání mají v procesu digitalizace TV na území ČR své zásadní postavení, zejména v procesu vypínání zemského analogového vysílání v jednotlivých oblastech dle TPP Tiskoviny: kampaň prostřednictvím redakční spolupráce a umisťování informačních „reklam“ do suplementů hlavních deníků (magazín MFD, Pátek LN, Blesk magazín, Magazín Práva) TV magazínů (týdeníky a čtrnáctideníky) Internet: prostřednictvím redakční spolupráce a umisťování informačních bannerů a prokliků do specializovaných i informačních serverů

16 ISSS Etapa II Cíle : Získání informací »o datu vypnutí zemského ATV v dané oblasti (stanovené v TPP) »o technické specifikaci a možnostech příjmu DTV v dané oblasti »o typech přijímacích zařízení a základním připojení externích přijímačů ke stávajícím televizorům Uvedení možností pro získání dalších informací nebo poradenství související s přechodem na zemské digitální vysílání v dané oblasti Realizace prostřednictvím Provozovatelů regionálních TV a rozhlasového vysílání Uveřejnění informací v regionálních denících Prostřednictvím informačních letáků do schránek obyvatel (ČP) Informace podávané občanovi prostřednictvím obecních a krajských úřadů úzká spolupráce s těmito orgány) Harmonogram Stanoven dle TPP, kampaň zahájena 3 měsíce před datem vypnutí zemského ATV

17 ISSS Průzkum jako zpětná vazba informační kampaně Cíle získání informací o: dostatečné informovanosti občana –porozumění problematice, vč. pochopení k čemu po vypnutí analogového vysílání dojde –vnímané výhody a nevýhody DTV a jejich vztah ke koupi potřebné technologii, –vybavenost domácností technologiemi umožňující příjem DTV, –chystaná koupě zařízení, preference zařízení, –znalost harmonogramu přechodu na DTV, vč. orientace v postupném vypínání analogového vysílání dle TPP, –zaznamenání konkrétních prvků komunikační kampaně, –hodnocení kampaně, –monitoring nabídky a cenové úrovně (dostupnosti) zařízení umožňujících příjem DTV v maloobchodní síti dostupnosti a nabídce přijímacích zařízení v jednotlivých oblastech

18 ISSS Realizace prostřednictvím dotazníků průzkumu trhu

19 ISSS Přechod ČR na zemské digitální vysílání bude náročným krokem, a proto je nutná jeho včasná příprava. Kvalitní a cílená informovanost občana je jedním z klíčů úspěšného zvládnutí tohoto procesu. Závěr


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V ČR. ISSS 2006 2 Proces digitálního vysílání v ČR (1999 – 2004) 1999  zahájení experimentálního vysílání DTV (Praha, později Brno)"

Podobné prezentace


Reklamy Google