Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antimikrobiální látky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antimikrobiální látky"— Transkript prezentace:

1 Antimikrobiální látky
Přednáška pro 2 . ročník 2006

2 Antimikrobiální látky
Antibakteriální (antibiotika a chemoterapeutika) Antimykotika Antivirotika

3 Antibakteriální látky
Antibiotika Penicilín, streptomycin Chemoterapeutika sulfonamidy

4 Antibakteriální látky
Účinná látka - léčivo Spektrum působení (skupiny bakterií) Mechanismus účinku (molekulární) Rezistence (vrozená/získaná) Získaná rezistence MECHANISMY VZNIKU FREKVENCE VÝSKYTU

5 Léčivo Mezinárodní nechráněný název/generický Kloxacilin
Obchodní chráněný (Orbenin) Florfenikol Obchodní chráněný (Nuflor)

6 Spektrum působení (bakteriální cíle)
ŠIROKÉ Nevýhoda zasahuje i jiné skupiny bakterií ÚZKÉ Výhodné vzhledem k selektivnímu účinku na původce infekce

7 Spektrum působení antibiotik
Bakteriální Rody Druhy Klony s multirezistencí (Salmonella Typhimurium DT 104)

8 Účinek antibiotik Baktericidní Bakteriostatický
Betalaktamová antibiotika Bakteriostatický Linkosamidy, diterpeny (pleuromutiliny)

9 Baktericidní látky Betalaktamy Aminoglykosidy Klindamycin Rifampin
Vankomycin Potencované sulfonamidy Fluorované chinolony Bakteriostatické – zbývající

10 Mechanismus účinku – identifikace cíle zásahu antibiotika
Bakteriální stěna Buněčná membrána Syntéza proteinů Metabolismus nukleotidů Struktura DNA

11 Antibiotická citlivost
MIKROBIOLOGICKÁ: citlivost zahrnuje bakterie, které jsou nejcitlivějšími subpopulacemi a postrádají (získané) mechanismy rezistence (EUCAST) KLINICKÁ: citlivé jsou bakterie, které se ukázaly jako odpovídající na standardní terapeutický režim založený na in vitro citlivosti

12 Rezistence Vrozená Získaná Geny rezistence genotyp (mutace, plazmidy)
Chybí cílová struktura Získaná genotyp (mutace, plazmidy) fenotyp

13 Definice rezistence Neexistuje shoda v definici
biologické versus klinické hledisko kritické breakpointy jsou navrhovány pro výběr R a C odlišně v různých zemích jsou vybírány na základě MIC (minimální inhibiční koncentrace)

14 Antibiotická rezistence
Bakterie, které nejsou inhibovány obvyklou dosažitelnou látkou s normálním dávkováním systémovou koncentrací (NCCLS) KLINICKÁ - je vysoce nepravděpodobné, že infekce odpoví dokonce na maximální dávky antibiotika (EUCAST) MIKROBIOLOGICKÁ - bakterie, které disponují jakýmkoliv mechanismem rezistence prokazetelným fenotypově nebo geneticky Intermediátní citlivost bakterie s MIC, která je mezi BP pro klinickou citlivost a klinickou rezistenci (EUCAST)

15 Mechanismy rezistence bakterií
Enzymy modifikující antibiotikum Snížení permeability bakteriálních obalů Zvýšené vylučování z bakteriálních buněk Modifikace cílové struktury se snížením avidity k antibiotiku Přemostěním cíle pomocí nového metabolitu

16 Genetický základ rezistence
rezistence získaná: mutací přenosem (horizontálním) plasmidy transpozony integrony

17 Rezistence Patogenů zvířat
Prase (Brachyspira hyodysenteriae) Skot (Mannheimia heamolytica) Původců zoonóz (Salmonella Typhimurium, Campylobacter) jejuni Idikátorových bakterií (E.coli, Enterococcus)

18 Získaná rezistence Jednotlivá antibiotika
Multirezitence (tři a více skupin antibiotik)

19 Výsledky testováni in vitro versus použití in vivo
Disky použitá koncentrace odpovídá séru nikoliv moči Standardní postup v laboratoři Interpretace rozdílná (C,I,R) Standard NCCLS

20 Kinetika antibiotik Farmakokinetika Farmakodynamika
Koncentrace versus čas Farmakodynamika Koncentrace versus účinek

21 Skupiny antibiotik BETA-LAKTAMY INHIBITORY BETA-LAKTAMÁZ AMFENIKOLY
TETRACYKLÍNY POLYPEPTIDY GLYKOPEPTIDY AMINOGLYKOSIDY

22 Skupiny antibiotik AMINOCYKLITOLY MAKROLIDY LINKOSAMIDY IONOFORY
ANSAMYCINY BAMBERMYCINY DITERPENY -PLEUROMUTILINY

23 Skupiny chemoterapeutik
Sulfonamidy Chinolony

24 CHEMOTERAPEUTIKA SULFONAMIDY KLASICKÉ S PROTRAHOVANÝM ÚČINKEM
S POTENCOVANÝM ÚČINKEM DIAMINOPIRIDINY

25 CHEMOTERAPEUTIKA CHINOLONY NEFLUOROVANÉ FLUOROVANÉ OSTATNÍ


Stáhnout ppt "Antimikrobiální látky"

Podobné prezentace


Reklamy Google