Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metrologie Přednáška č. 5 Nejistoty měření. Nejistota měření – test v KL  Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metrologie Přednáška č. 5 Nejistoty měření. Nejistota měření – test v KL  Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření."— Transkript prezentace:

1 Metrologie Přednáška č. 5 Nejistoty měření

2

3 Nejistota měření – test v KL  Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %.  Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.

4 Vyjadřování výsledků měření s pomocí nejistoty nejistota chyba jmenovitá referenční hodnota měřená veličina

5 Nejistota měření  parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině  POZNÁMKA: Tímto parametrem může být např. směrodatná odchylka (nebo její daný násobek).

6 Nejistota měření  Nejistota měření je parametr, který bezprostředně souvisí s výsledkem měření, protože vymezuje interval, v němž s určitou pravděpodobností lze předpokládat výskyt skutečné hodnoty měřené veličiny. Nejistota měření odráží veškeré nedokonalosti stanovení výsledku měření (viz přehled zdrojů nejistot).  Y = y ± U y U U

7 Nejistoty měření - zdroje  Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem mohou ovlivnit jednoznačné určení výsledku měření, a tím vzdalují naměřenou hodnotu od hodnoty skutečné.

8 Nejistoty měření - zdroje Zdroje nejistot lze co do původu přisoudit:  měřicím prostředkům (přístrojům),  měřicím metodám,  modelu měření,  podmínkám měření,  obsluze,  zpracování (vyhodnocení) naměřených dat.

9 Nejistoty měření - zdroje Možné zdroje nejistot:  nedokonalá či neúplná definice měřené veličiny nebo její realizace;  výběr přístroje (jeho rozlišovací schopnost);  výběr vzorků měření;  postup při měření;  zjednodušení (zaokrouhlení) konstant a převzatých hodnot;

10 Nejistoty měření - zdroje Možné zdroje nejistot:  nedodržení shodných podmínek při opakovaných měřeních;  neznámé nebo nekompenzované vlivy prostředí;  nepřesnost etalonů a referenčních materiálů;  subjektivní vlivy obsluhy;  aproximace, linearizace, interpolace nebo extrapolace při vyhodnocení.

11 Nejistoty měření – princip stanovení Celková nejistota se skládá z několika dílčích nejistot neboli složek. Ke stanovení velikosti těchto složek se používají tyto dvě metody:  statistické zpracování naměřených údajů (metoda vyhodnocení typu A neboli nejistota typu A);  jiné než statistické zpracování naměřených údajů (metoda vyhodnocení typu B neboli nejistota typu B).

12 Nejistoty měření – princip stanovení Více zdrojů = více složek nejistoty Výsledná nejistota Nejistota typu A Nejistota typu B

13 Nejistoty měření – nejistoty typu A Nejistoty měření – nejistoty typu A  Tato metoda vychází ze statistické analýzy opakované série měření. Jestliže máme n nezávislých stejně přesných pozorování (n >1), pak je odhad výsledné hodnoty y reprezentován hodnotou výběrového aritmetického průměru:

14 Nejistoty měření – nejistoty typu A Nejistoty měření – nejistoty typu A  Nejistota příslušného odhadu y se určí jako: výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru:

15 Nejistoty měření – nejistoty typu B Nejistoty měření – nejistoty typu B  Tato metoda je založena na jiných než statistických přístupech k analýze série pozorování.  Standardní nejistota typu B se odhaduje pomocí racionálního úsudku na základě všech možných dostupných informací.  Většinou se skládá z několika dílčích nejistot (složek).

16 Nejistoty měření – nejistoty typu B Nejistoty měření – nejistoty typu B K tomu se nejčastěji používají:  údaje výrobce měřicí techniky  zkušenosti z předcházejících měření  zkušenosti s vlastnostmi chování techniky a materiálů  údaje získané při kalibraci a z různých certifikátů  nejistoty referenčních údajů uvedené v příručkách

17 Nejistoty měření – nejistoty typu B Nejistoty měření – nejistoty typu B Rámcový postup určování nejistot typu B:  Vytipují se možné zdroje Z 1, Z 2, ……Z j, …..Z p nejistot.  Určí se standardní nejistota vlivem každého zdroje (převzetím z certifikátů, technické dokumentace, tabulek, technických norem, kalibračních listů apod. nebo se vezmou odhady - viz dále).  Posoudí se korelace mezi jednotlivými zdroji.

18 Kombinovaná nejistota - u c Kombinovaná nejistota - u c

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metrologie Přednáška č. 5 Nejistoty měření. Nejistota měření – test v KL  Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření."

Podobné prezentace


Reklamy Google