Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metrologie   Přednáška č. 5 Nejistoty měření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metrologie   Přednáška č. 5 Nejistoty měření."— Transkript prezentace:

1 Metrologie Přednáška č. 5 Nejistoty měření

2 Nejistoty měření

3 Nejistota měření – test v KL
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.

4 Vyjadřování výsledků měření s pomocí nejistoty
měřená veličina nejistota chyba jmenovitá referenční hodnota

5 Nejistota měření parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině POZNÁMKA: Tímto parametrem může být např. směrodatná odchylka (nebo její daný násobek).

6 Nejistota měření Nejistota měření je parametr, který bezprostředně souvisí s výsledkem měření, protože vymezuje interval, v němž s určitou pravděpodobností lze předpokládat výskyt skutečné hodnoty měřené veličiny. Nejistota měření odráží veškeré nedokonalosti stanovení výsledku měření (viz přehled zdrojů nejistot). Y = y ± U y U U

7 Nejistoty měření - zdroje
Jako zdroje nejistot lze označit veškeré jevy, které nějakým způsobem mohou ovlivnit jednoznačné určení výsledku měření, a tím vzdalují naměřenou hodnotu od hodnoty skutečné.

8 Nejistoty měření - zdroje
Zdroje nejistot lze co do původu přisoudit: měřicím prostředkům (přístrojům), měřicím metodám, modelu měření, podmínkám měření, obsluze, zpracování (vyhodnocení) naměřených dat.

9 Nejistoty měření - zdroje
Možné zdroje nejistot: nedokonalá či neúplná definice měřené veličiny nebo její realizace; výběr přístroje (jeho rozlišovací schopnost); výběr vzorků měření; postup při měření; zjednodušení (zaokrouhlení) konstant a převzatých hodnot;

10 Nejistoty měření - zdroje
Možné zdroje nejistot: nedodržení shodných podmínek při opakovaných měřeních; • neznámé nebo nekompenzované vlivy prostředí; • nepřesnost etalonů a referenčních materiálů; • subjektivní vlivy obsluhy; • aproximace, linearizace, interpolace nebo extrapolace při vyhodnocení.

11 Nejistoty měření – princip stanovení
Celková nejistota se skládá z několika dílčích nejistot neboli složek. Ke stanovení velikosti těchto složek se používají tyto dvě metody: statistické zpracování naměřených údajů (metoda vyhodnocení typu A neboli nejistota typu A); jiné než statistické zpracování naměřených údajů (metoda vyhodnocení typu B neboli nejistota typu B).

12 Nejistoty měření – princip stanovení
Více zdrojů = více složek nejistoty Výsledná nejistota Nejistota typu A Nejistota typu B

13 Nejistoty měření – nejistoty typu A
Tato metoda vychází ze statistické analýzy opakované série měření. Jestliže máme n nezávislých stejně přesných pozorování (n >1), pak je odhad výsledné hodnoty y reprezentován hodnotou výběrového aritmetického průměru:

14 Nejistoty měření – nejistoty typu A
Nejistota příslušného odhadu y se určí jako: výběrová směrodatná odchylka aritmetického průměru:

15 Nejistoty měření – nejistoty typu B
Tato metoda je založena na jiných než statistických přístupech k analýze série pozorování. Standardní nejistota typu B se odhaduje pomocí racionálního úsudku na základě všech možných dostupných informací. Většinou se skládá z několika dílčích nejistot (složek).

16 Nejistoty měření – nejistoty typu B
K tomu se nejčastěji používají: údaje výrobce měřicí techniky zkušenosti z předcházejících měření zkušenosti s vlastnostmi chování techniky a materiálů údaje získané při kalibraci a z různých certifikátů nejistoty referenčních údajů uvedené v příručkách

17 Nejistoty měření – nejistoty typu B
Rámcový postup určování nejistot typu B: Vytipují se možné zdroje Z1, Z2, ……Zj, …..Zp nejistot. Určí se standardní nejistota vlivem každého zdroje (převzetím z certifikátů, technické dokumentace, tabulek, technických norem, kalibračních listů apod. nebo se vezmou odhady - viz dále). Posoudí se korelace mezi jednotlivými zdroji.

18 Kombinovaná nejistota - uc

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metrologie   Přednáška č. 5 Nejistoty měření."

Podobné prezentace


Reklamy Google