Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FARMAKOEKONOMIKA základní pojmy a aplikace. osnova  Co je to farmakoekonomika ?  Kolik nás která nemoc stojí ?  Co je to hodnota léku ?  Jak využít.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FARMAKOEKONOMIKA základní pojmy a aplikace. osnova  Co je to farmakoekonomika ?  Kolik nás která nemoc stojí ?  Co je to hodnota léku ?  Jak využít."— Transkript prezentace:

1 FARMAKOEKONOMIKA základní pojmy a aplikace

2 osnova  Co je to farmakoekonomika ?  Kolik nás která nemoc stojí ?  Co je to hodnota léku ?  Jak využít farmakoekonomiku v procesu stanovení cen a úhrad ?

3 Možnosti a limity financování zdravotnictví – tzv. „health gap“ Náklady čas Dostupné zdroje Rozvoj technologií „health gap“

4 Meziroční růst nákladů na léky a zdravotních výdajů 1998 - 2003 OECD Health Data, June 2005

5 Příčiny růstu zdravotních nákladů  Demografická situace = stárnutí populace  Nové technologie/inovace  Vyšší informovanost pacientů  Nezdravý životní styl = civilizační nemoci  Rostoucí požadavky na kvalitu života  Vyšší dostupnost zdravotní péče nabídka stimuluje poptávku nabídka stimuluje poptávku Podle G. Kobelt 2002

6 Základní vyjádření HODNOTY ve zdravotnictví … o čem je farmakoekonomika? HODNOTA = CENA UŽITEK Nehledáme hodnotu léku, ale celé terapeutické intervence Vždy pro určité onemocnění a skupinu pacientů!

7 NÁKLADY cena léku, náklady na jeho podání náklady na hospitalizaci, ambulantní léčbu, dopravu náklady na léčbu nežádoucích účinků VÝSLEDKY prodloužení života zlepšení kvality života prodloužení remise, doby do progrese lepší compliance, zjednodušení režimu

8 FARMAKOEKONOMIKA = komplexní posouzení dopadu léku na zdravotní systém z pohledu: klinického ekonomického humanistického (kvalita života)

9 Pacient - pocit zdraví -kvalita života -spoluúčast -spokojenost s léčebným procesem Lékař/zdrav. zařízení -úspěšnost léčby -profitabilita Plátce (ZP) -úspěšnost léčby -náklady/ceny -klientovo vnímání hodnot Zaměstnavatel/společnost - úspěšnost terapie -délka prac. neschop. -produktivita Farmakoekonomika: záleží na úhlu pohledu Farmakoekonomika:

10 Diagram vztahu ceny/výsledku vyšší účinnost nižší účinnost nižší cena vyšší cena Není co řešit: Zamítnout Není co řešit: Přijmout = dominantní Analyzovat, zda vyšší cena je vyvážena vyšší účinností (ICER) Možno analyzovat, ale kdo bude chtít méně účinný lék? 0 A 0..výchozí bod, alternativa Směrnice přímky určuje ICER B WTP

11 Incremental Cost-Effectiveness Ratio nárůst nákladů = (náklady programu A) - (náklady programu B) nárůst účinnosti = (účinnost programu A) - (účinnost programu B) ICER (např. Kč za zachráněný život či za zkrácení pracovní neschopnosti) může být užíván pro rozhodování ve zdravotnictví. Vybírá se program s nejnižším ICER.

12 Nákladová efektivita: modelová situace – prevence CMP léčba cena pro 100 pts počet CMP zabráněných cena/ 1 zabr. CMP Lék A $10,000 10 $1000 Lék B $60,000 50 $1200 přírůstková CE analýza: 60,000 – 10,000 50 – 10 = 1250 $ / zabránění 1 CMP navíc oproti léku A

13 Nákladová efektivita temozolomidu u glioblastoma multiforme Martikainen JA et al., 2005 Náklady vs přežití: temozolomid versus procarbazin, lomustin plus vincristin (náklady z roku 2001, Finsko)

14 Martikainen JA et al., 2005 Nákladová efektivita temozolomidu u glioblastoma multiforme Náklady vs PFS: temozolomid versus procarbazin, lomustin plus vincristin (náklady z roku 2001, Finsko)

15 Martikainen JA et al., 2005 Nákladová efektivita temozolomidu u glioblastoma multiforme Náklady vs QALY: temozolomid versus procarbazin, lomustin plus vincristin (náklady z roku 2001, Finsko)

16 Martikainen JA et al., 2005 Nákladová efektivita temozolomidu u glioblastoma multiforme temozolomid (TMZ) versus procarbazin, lomustin plus vincristin (PCV) (per 1000 simulací; náklady z roku 2001, Finsko)

17 Martikainen JA et al., 2005 Nákladová efektivita temozolomidu u glioblastoma multiforme Pravděpodobnost nákladové efektivity: temozolomid versus procarbazin, lomustin plus vincristin ve vztahu k jednotlivým endpointům (náklady z roku 2001, Finsko)

18 Stanovení nákladové efektivity metodou CEA vyžaduje vždy komparátor Neexistuje absolutní nákladová efektivita !

19 Klinický, outcomes a FE výzkum Klinický výzkum Outcomes research Farmako- ekonomika Cíle studií EfficacyEffectivenessEfficiency Preferovaný design RCT Observační a kohortové studie FE studie Sledované parametry Často krátkodobé markery Širší údaje PRO Náklady a přínosy Časový horizont KrátkodobéDlouhodobé Dlouhodobé až celoživotní Zdroje dat Umělé podmínky Běžná klinická praxe Běžná klinické praxe Podle Rychlík 2002

20 Jak měřit „outcomes“ nemocindikátorKlinický outcome Humanistický outcome Ekonomický outcome HypertenzeTK Ren. selhání CMP IM KV úmrtí QOL cena/  mmHg TK Cena/ Zabránění příhody Zachráněný život DyslipidémieLDL IM CMP KV úmrtí QOL cena/  pokles LDL Cena/zabránění IM Diabetes HbA1C FgPPHg Mikro+Makro vaskul.Komp Úmrtí QOL Cost/pokles HbA1C Cost/zabránění příhody OsteoporózaBMD OP fraktura QOL Cena/zabránění OP zlomeniny Asthma FEV, PEF Exacerbace Úmrtí QOL Cost/den bez příznaků

21 Typy FE analýz typ analýzy výstup studie nákladovosti – cost of illnes náklady na terapii (např. na pacienta a rok, populaci pacientů s dg., aj.) CCA – cost-consequence analysis prosté a oddělené vyčíslení nákladů a definování přínosů CMA – cost-minimization analysis stejná účinnost rozdílných postupů, srovnání nákladů CBA – cost-benefit analysis jak vstupy, tak výstupy musí být vyjádřeny ve finančních jednotkách CEA – cost-effectivenes analysis cena/zachráněný život cena/klinickou jednotku (TK, BMD, LDL, ….) CUA – cost-utility analysis vyjadřuje preference pacienta cena/QALY BIA – budget impact analýza vyjadřuje změnu celkových nákladů po zavedení nové terapie oproti stávajícímu standardu

22 Kolik nás co stojí ?

23 Náklady (costs) Přímé Medicínské Léky, materiál Hospitalizace Ambulantní péče Mzdové náklady Spoluúčast Nemedicínské Přeprava „ Hotelové služby“ Nepřímé Prac. neschopnost ztráta produktivity Invalidizace Předčasné úmrtí Čerpání sociální péče Nehmotné Obtížně vyjádřitelné Bolest, strádání

24 Odhad nákladů na vybrané diagnózy v USA v roce 2000 (v USD) Nádory 107 miliard Alzheimerova nemoc 100 miliard Diabetes 98,2 miliard Ischemická choroba srdeční 95,6 miliard Deprese 83,1 miliard Osteoartróza 54,6 miliard Cévní mozková příhoda 43,3 miliard Hypertenze 31,7 miliard Schizofrenie 23 miliard zdroj: PhRMA 2000

25 Čerpání zdrojů zdravotní péče v průběhu 1 roku typ zdroje pro diagnózu OLA přidružená onemocnění celkem hospitalizace na standardním lůžku (dnů/rok)10,41,411,8 hospitalizace na JIP (dnů/rok)2,30,32,6 návštěvy LSPP (krát/rok)7,80,38,1 návštěvy TRN (krát/rok)15,615,6 návštěvy ostatní specializace (krát/rok)4,84,8 lázeňská péče (dnů/rok)6,206,2

26 Struktura nepřímých nákladů u pacientů s OLA za 1 rok sociální dávky + zdravotní pojištění 82 881 Kč nemocenské dávky 19 767 Kč ztráta produktivity 97 050 Kč CELKEM 199 698 Kč

27 Struktura nákladů na pacienta s OLA v ČR za 1 rok přímé náklady na OLA (hospitalizace, ambulantní péče) 83 764 Kč medikace pro OLA 40 820 Kč medikace pro přidružená onemocnění 6 205 Kč přímé náklady celkem 130 789 Kč nepřímé náklady 199 698 Kč CELKEM 330 487 Kč

28 hodnota léku ≠ cena léku

29

30 Struktura nákladů na capecitabin v ČR na 1 pacienta Jirásková, Doležal – ISPOR 2006, Kodaň

31 Náklady na léčbu osteoartrózy v ČR  Meloxikam 7,5 mg/den  Diklofenak (100 mg SR/den), piroxikam (20 mg/den)  ………4 týdenní léčba  Studie MELISSA a SELECT – meloxikam méně GIT komplikací  FE analýza těchto komplikací  Modelování  Dopad na náklady

32 Náklady na GIT komplikace

33 Průměrná délka hospitalizace

34 Náklady na 1 pacienta a měsíc

35 Jak pomocí farmakoekonomiky rozhodovat ?

36 Úrovně farmakoekonomického hodnocení  Státní správa – cenotvorba, kategorizace 4. překážka  Plátci zdravotní péče – zdravotní pojišťovny  Zdravotnická zařízení – nemocnice pozitivní lékové listy, hromadné nákupy, komise účelné farmakoterapie  Jednotlivý poskytovatel – lékař – alokace omezeného rozpočtu  Pacient – volba léku s nejmenším doplatkem

37 Překážky vstupu na trh Rozuměj: Překážky vstupu do systému úhrad KVALITA ÚČINNOST BEZPEČNOST NÁKLADOVÁ EFEKTIVITA VYUŽITELNOST

38 Země uplatňující tzv. „4. překážku“ Austrálie Povinné pro nové léky od 1993 Nový Zéland Povinné pro nové léky od 1993 Kanada (BC, Ont.) Povinné pro nové léky od 1995/6 Dánsko Může být požadováno (1997) nebo dobrovolně Francie Možnost vyžádat si od 1997 Finsko Povinné pro nové léky od 1998 UK Pravomoci NICE od roku 1999 Itálie Možnost vyžádat si od 1998 Švédsko Povinné od roku 2002 – perspektiva společnosti Norsko Povinné pro nové léky od 2002 Holandsko Povinné pro nové léky od 2003 Něm e cko Povinná analýza typu cost-benefit od 1.4.2007

39 ekonomická výhodnost – cena/rok získaného života, cena/QALY dopad na zdravotní rozpočet – tzv. budget impact naléhavost onemocnění – prevalence, incidence, morbidita, mortalita dostupnost alternativní terapie zdravotní stav a kvalita života na počátku terapie a špatná prognóza mediální tlak veřejnosti a pacientských organizací lobbing výrobců, profesních organizací a zájmových skupin principy rovnosti a solidarity; politická rozhodnutí, fáze volebního cyklu Rozhodovací proces – základní faktory

40 Jak měřit kvalitu života ? Dokonalý pocit zdraví Úmrtí „teploměr kvality života“ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Volba pacienta např. 0.65 VAS - Standard Gamble (SG) - Time Trade-off (TTO)

41 Dva postupy s rozdílnou očekávanou délkou a kvalitou života Čas (roky) Kvalita života Úplné zdraví = 1 Smrt= 0 1 510 0.5 Který postup upřednostnit? - Zelená varianta s očekávaným prodloužením života? - Červená varianta se zlepšením kvality života? Ilavská, Tomek 2006: Farmakoekonomické posouzení léčby diabetologii

42 QALYs - zelená křivka Čas (roky) Kvalita života Úplné zdraví = 1 Smrt = 0 1 510 0.5 7.75 QALY Plocha pod křivkou představující očekávané prodloužení života Ilavská, Tomek 2006: Farmakoekonomické posouzení léčby diabetologii

43 QALYs - červená křivka Čas (roky) Kvalita života Úplné zdraví = 1 Smrt= 0 1 510 0.5 6.75 QALY Ilavská, Tomek 2006: Farmakoekonomické posouzení léčby diabetologii

44 Porovnání postupů  V tomto případě je zelená varianta vhodnější, neboť prodloužení života představuje vyšší hodnotu QALY než snížení kvality života v červené variantě: 7.75 QALY > 6.75 QALY Ilavská, Tomek 2006: Farmakoekonomické posouzení léčby diabetologii Problém: Ztotožní se s tímto závěrem diabetik, kterého nutíme k dietě a k intenzifikovanému režimu?

45 QALYs u diabetiků 1.0 Plné zdraví 0.0 Smrt 0.814 Diabetik bez komplikací 0.49 Hemodialyzovaný diabetik 0.734 Diabetik s poškozením zraku QALY 0.68 Diabetik s nízkou amputací DK Clarke P et al (2002) Med Decision Making, 22 (4) (UKDPS 62), Teng TO et al (2000) Med Care, 38 (6) Ilavská, Tomek 2006: Farmakoekonomické posouzení léčby diabetologii, podle:

46 Kvalita života u OP fraktur Zdravotní stav 50 – 64 let 65 – 74 let 75 + let Bez fraktur „pocit zdraví“ 0,900,790,63 Fraktura femuru 0,700,590,43 Vertebrální fraktura 0,810,710,57 Fraktura zápěstí 0,860,750,60 Stav po fraktuře femuru 0,800,690,53 Jonsson 1996

47 „Hitparáda QALY“  Testování cholesterolu + dietní opatření………….220 GBP/QALY  Neurochirurgie při úrazech hlavy……………….….240  Doporučení přestat kouřit od GP…………………..270  Antihypertenziva k prevenci CMP…………………940  Endoprotéza kyčelního kloubu…………………….1.180  CABG při těžké AP………….........………………...2.090  Transplantace ledvin………………………………..4.710  Farmakoterapie dyslipidémie – sek. prevence……cca 5.000  Screening pro CA prsu……………………………..5.780  Transplantace srdce………………………………..7.840  Domácí hemodialýza……………………………….17.260  Farmakoterapie dyslipidémie – prim. prevence……cca 20.000  Nemocniční hemodialýza…………………………..21.970  EPO pro anémii při hemodialýze………………….54.380  Neurochirurgie pro maligní intrakran. tumory…..107.780 WTP – hranice ochoty platit: USA…………………. 80.000 USD/QALY NICE………………… 30.000 GBP /QALY Austrálie…………….. 51.000 USD/QALY Kanada……………… 83.900 USD/QALY Polsko........................17.500 USD/QALY ??? Česká Republika

48 Odhad WTP/QALY dle HDP Eichler...ViH 2004 ČR: HDP/hlavu...2004...271.161 Kč = 11.300 USD.....33.900 USD/DALY

49 pravděpodobnost odmítnutí nové technologie na základě ICER Rawlins... BMJ 2004 25-35.000 GBP/QALY 5-15.000 GBP/QALY “kouřová clona” (smudge)

50 Existuje vůle/odvaha vyhodit některé způsoby léčby z kola ven ? Maynard 2004

51 Orphan drugs  drahé léky pro vzácná onemocnění takto hodnoceno až 5.000 diagnóz ! takto hodnoceno až 5.000 diagnóz ! do nedávné doby nebyla spec. terapie do nedávné doby nebyla spec. terapie nákladný vývoj x omezená cílová skupina/zisk nákladný vývoj x omezená cílová skupina/zisk monopolní postavení výrobce/atyp. trh monopolní postavení výrobce/atyp. trh velké politické téma velké politické téma  dříve nebyly FE hodnoceny  ↑ počet......... ↑ potřeba ekonomického zhodnocení  ↑ nákladů -  zdroje na jiné dg. (UK) “opportunity cost”

52 Výskyt a náklady na OD

53 Orphan drugs – příklady UK TerapieChorobaNáklady/pacient/rokCena/QALY Počet pacientů imiglucerasaGaucher90.000GBP400.000250 agalsidasaFabry119.000GBP252.000150 laronidasa Mukopoly- sacharid. 450.000GBP?>450.000100 Burls... BMJ 2005

54 Rozpor mezi nákladovou efektivitou a hodnotami společnosti Drummond 2007

55 jak určit WTP plátce pro ČR ?  ESRD vs. hemodialýza vs. transplantace ledvin  náklady na 1 rok  očekávaná doba života /standardizovaná mortality  (HRQoL)

56

57 Cena/LYG v ČR...inkrementální analýza (ICER)  Bez hemodialýzy 0,637 let..................333 EUR 0,637 let..................333 EUR  S hemodialýzou 3,547 let...................123.584 EUR 3,547 let...................123.584 EUR  ICER – 42.404 EUR / rok získaného života

58

59 Více otázek než odpovědí  FE rozhodovací proces ↑ racionalizace zdrojů vs. Princip rovnosti ↑ racionalizace zdrojů vs. Princip rovnosti “equity – efficiency trade-off” “equity – efficiency trade-off”  Jak jsou v ČR v rozhodovacím procesu akceptované farmakoekonomické principy ?  Kde leží hranice ochoty platit za získaný QALY v ČR ?  Kdy bude povinné předkládat farmakoekonomické analýzy v podmínkách ČR při vstupu nové molekuly/zásadní změny úhrady ?  Budou akceptovány také nepřímé náklady ?

60 uplatnění FE v ČR  cost of illness studie v ČR počítání nákladů na různé nemoci – krátkodobých, komplikací počítání nákladů na různé nemoci – krátkodobých, komplikací  epidemiologická charakteristika renemocných s různými diagnózami  modelování...Markovovy modely, rozhodovací stromy  projekce různých léčebných a preventivních postupů v dlouhodobém výhledu

61 Náklady do nových technologií musíme posuzovat jako investice Hodnocení nákladové efektivity HTA Přijmeme drahý lék bez pozitivního dopadu na systém Odmítneme nový lék, který bude mít pozitivní dopad nebo bude šetřit náklady systému

62 DOSUD…….  nebyla systematickou součástí rozhodovacích procesů  vykládána účelově a bez pravidel  převažovala „drug budget silo mentality“, horizont max. 1 roku; nebyl zájem o transparentní pravidla; chyběla metodika a legislativní zakotvení  Na léky pohlíženo odděleně (snadno se počítají)  MNOHDY – efekt černé skřínky – rozhodnutí nebyla podložena a komentována

63 § 39b Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků  Kriteria hodnocení terapeutická účinnost a bezpečnost terapeutická účinnost a bezpečnost závažnost onemocnění závažnost onemocnění nákladová efektivita – náklady a přínosy na jednoho pojištěnce a celkové náklady na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění nákladová efektivita – náklady a přínosy na jednoho pojištěnce a celkové náklady na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění veřejný zájem veřejný zájem vhodnost cesty podání, formy, síly vhodnost cesty podání, formy, síly obvyklé dávkování obvyklé dávkování nezbytná délka léčby nezbytná délka léčby míra součinnosti osoby, které je podáván míra součinnosti osoby, které je podáván jeho nahraditelnost jiným léčivem jeho nahraditelnost jiným léčivem předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky

64 Nová legislativa pro cenotvorbu a kategorizaci v ČR  výhody spojení centotvorby a úhrad spojení centotvorby a úhrad principy nákladové efektivity principy nákladové efektivity přezkoumatelnost procesu přezkoumatelnost procesu zachování referenčních skupin zachování referenčních skupin  nevýhody koncentrace na SÚKL (+ registrace, klinické studie, farmakovigilance) slabý vliv odborných společností složitost procesu (správní řízení) ? transparence ?

65 „Nestydíš se brát takhle drahé léky, když ti není dobře ?“

66 Tyto drahé léky vám můžeme nasadit jen za podmínky, že nebudete žít dlouho.


Stáhnout ppt "FARMAKOEKONOMIKA základní pojmy a aplikace. osnova  Co je to farmakoekonomika ?  Kolik nás která nemoc stojí ?  Co je to hodnota léku ?  Jak využít."

Podobné prezentace


Reklamy Google