Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 24. října, seminář ENIC/NARIC2 Boloňský pracovní program 2007-09 Pracovní skupiny  Pracovní skupiny Zaměstnatelnost – U.K. Skupina pro hodnocení naplňování priorit 2007-2009 – Lotyšsko Sběr dat – spolupráce s EUROSTATEM a EUROSTUDENTEM  Koordinační skupiny Mobilita Soustavy kvalifikací - RE Celoživotní učení Sociální rozměr Externí rozměr Boloňského procesu

3 24. října, seminář ENIC/NARIC3 Boloňský pracovní program 2007-09 Výhled do roku 2010  Potvrdit probíhající proces  Zhodnotit situaci ve všech zemích  Udělat podrobnou inventuru v jednotlivých oblastech Boloňského procesu  Stanovit cíle do budoucna a vizi dalšího rozvoje EHEA po roce 2010

4 24. října, seminář ENIC/NARIC4 Jak dál po roce 2010 - otevřený konzultační proces  Zapojení celé BFUG  Zapojení expertů a zájmových skupin ( stakeholders)  Organizovány semináře  Elektronická konzultace mezi akademickou veřejností (sekretariát)  Aktivity konzultativních členů – např. projekt RE – „University between Market and Humanism“ (zahajovací konference bude ve Štrasburku 20.-21.11.2007)  Sekretariát připraví návrh struktury pro zprávu 2009  Uskuteční se zasedání BFUG, které bude nad rámec obvyklých zasedání a které se bude výhradně zabývat tématem, jak dále po roce 2010

5 24. října, seminář ENIC/NARIC5 Jak dál po roce 2010 - nezávislé hodnocení Boloňského procesu 1999-2009  Bude organizováno nezávislé hodnocení Boloňského procesu 1999-2009 (vedle tradičního „stocktaking 2007-2009) podán projekt v rámci výzev EK Hodnocení zpracuje tým výzkumníků Výběr provede EK (financuje projekt), zadání určí BFUG. Zadání by mělo být připraveno do konce listopadu 2007 Finalizováno 2010

6 24. října, seminář ENIC/NARIC6 Účast ČR  Konference ministrů v Leuvenu duben 2009 – spolupředsedá český ministr/česká ministryně  Předsednictví BFUG v prvé polovině 2009 (souvisí s předsednictvím EU) Členství v užší skupině – BFUG Board (VII/2007 – XII/2009)  příprava Komuniké  příprava zprávy „Beyond 2010“  Pracovní skupiny Zaměstnatelnost (doc. Koubek) Soustavy kvalifikací (dr. Šťastná) Sociální rozměr (prof. Matějů)

7 24. října, seminář ENIC/NARIC7 Uznávání  38 států (včetně Černé Hory) ratifikovalo Lisabonskou úmluvu o uznávání  Pokrok v naplňování Lisabonské úmluvy o uznávání, ECTS and DS  Praxe v ale Evropě není koherentní - přetrvávají problémy  Využívat principů Lisabonské úmluvy o uznávání při uznávání kvalifikací ze zemí mimo EHEA  ENIC/NARIC Analýza národních akčních plánů, jejich naplňování, skutečná implementace Lisabonské úmluvy o uznávání Šíření příkladů dobré praxe Ve spolupráci s ENIC/NARIC - BFUG vypracovat, jak zlepšit uznávání předchozího vzdělávání

8 24. října, seminář ENIC/NARIC8 ECTS  Konzultace týkající se aktualizace základních aspektů ECTS - ECTS Key Features členské země zašlou EK své připomínky, pokud již tak neučinily, do konce října elektronicky  EK na základě těchto základních rysů bude rozpracovávat ve skupině 5 expertů a konzultantů „ECTS Guide“ a „Příručku“  Dokumenty budou BFUG předloženy ke konzultaci na březnovém zasedání BFUG v Lublani

9 24. října, seminář ENIC/NARIC9 Soustava kvalifikací  Ustavení koordinující skupiny pod vedením RE Regionální semináře/konference Celoevropské semináře Speciální témata  Úkolem je spolupracovat s ENIC-NARIC, věnovat pozornost aktivitám okolo ECTS, DS, aktivitám týkajícím se zabezpečení kvality, spolupracovat s koordinující skupinou pro celoživotnímu učení a pro hodnocení dosažených výsledků.  Celoevropské fórum ve Štrasburku ve dnech 11.- 12.10.2007

10 24. října, seminář ENIC/NARIC10 Zabezpečení kvality  Aktivity E4 (ENQA, EUA, ESU, EURASHE) v uvádění Evropského registru kvality (European Quality Assurance Register (EQAR) do praxe  V Evropská fóra na téma zabezpečení kvality (např. listopadu 2007 v Římě)

11 24. října, seminář ENIC/NARIC11 Registr Agentur zabezpečujících kvalitu – EQAR (1)  Registr bude ustaven v Bruselu podle belgického práva jako nezisková organizace – dle belgického práva  musí mít Předsednictvo a Valné shromáždění - navrhování/ schvalování rozpočtu a hospodaření včetně sekretariátu. (ředitel + 0.5 administrativní pracovník) Předsednictvo bude 4-členné – po 1 zástupci ENQA, EUA, EURASHE, ESU Valné shromáždění bude tvořeno E4, národními státy, konzultativními členy, sociálními partnery a dalšími zainteresovanými subjekty. Členství ve Valném shromáždění bude zpoplatněno. Valné shromáždění zvolí předsednictvo. Ustavující Valné shromáždění je plánováno na 4. března 2008.  1.červen 2008 - EQAR otevře možnost podat přihlášku  Září 2008 - Výbor registru vyhlásí prvé kolo přihlášek  Registr začne pracovat v říjnu 2008

12 24. října, seminář ENIC/NARIC12 Registr Agentur zabezpečujících kvalitu – EQAR (2)  Výbor registru – nominace 1. ledna 2008 zástupci E4 (po 2 z každé organizace) zaměstnavatelé (1 člen) sociální partneři (1 člen)  Na zasedání BFUG 2.10. v Lisabonu proběhly volby 5 pozorovatelů, zástupců BFUG zástupce ministerstva (nelze nominovat zástupce agentury zabezpečující kvalitu – střet zájmů) úloha pozorovatelů je spojena s kontrolou (zda registr plní svoji funkci) přístup k dokumentům, nebudou rozhodovat 5 pozorovatelů - zvoleno bylo: Rakousko, Irsko, Dánsko, Estonsko, Portugalsko  Mandát členů Výboru i pozorovatelů je 2-letý, s možností 3 znovuzvolení (tj. až 8 let)  Prvým úkolem bude určit pravidla pro podávání přihlášek do Registru

13 24. října, seminář ENIC/NARIC13  Informace na http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bo logna/ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bo logna/ www.bologna.msmt.cz - Stránka bude aktualizována v následujících dnech www.bologna.msmt.cz  Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Mezi Londýnem a Leuvenem – vybraná témata Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google