Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XVIII. seminář energetiků Regulace v energetice; podpora výroby elektřiny z OZE seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Tp Otrokovice, a. s. 28. – 30. ledna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XVIII. seminář energetiků Regulace v energetice; podpora výroby elektřiny z OZE seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Tp Otrokovice, a. s. 28. – 30. ledna."— Transkript prezentace:

1 XVIII. seminář energetiků Regulace v energetice; podpora výroby elektřiny z OZE seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Tp Otrokovice, a. s. 28. – 30. ledna 2008, Jelenovská Josef Fiřt

2 2 1.Regulace v energetice po otevření trhu s energií 2.Nová legislativa (EU a ČR) 3.Ekologická daň 4.Podpora výroby elektřiny z OZE pro rok 2008 a dále

3 3 1.Regulace v energetice po otevření trhu s energií A.Elektřina → po 1. 1. 2006 stanovuje ERÚ cenu za přenos, distribuci, systémové služby, činnost OTE, podpora OZE, KVET, DV (< 50% ceny) nárůst 1,2 ÷ 1,7% (r. 2005 – 2007) → silová elektřina 16% ÷ 20% (i více) ročně - činnost Pražské energetické burzy → výhled na r. 2009 a další roky

4 4 B. Plyn → otevírání trhu od 1. 1. 2007 (konec regulace od 1. 4. 2007) ERÚ stanovuje poplatek za P a D (< 30%) Vzhledem k postavení RWE (monopol) dohlíží i na cenu komodity → problémy s PZP – spory řeší ERÚ ÚOHS → různé chování dodavatelů (RWE, E-ON, PP) → výhled na r. 2009 a dále → prognózy

5 5 C. Teplo - věcně usměrňovaná cena → cena tepla pro KZ je regionální záležitost → pro usměrňovanou cenu pro r. 2008 - stejné zásady jak od r. 2005 → vlivy na ceny tepla pro r. 2008 - zvýšená cena uhlí - inflace - ekologická daň a změna DPH

6 6 2.Nová legislativa A) EU → 3. liberalizační balíček (2 směrnice, 3 nařízení) → hlavní směry:- vlastnický (účinný) unbundling - zvýšení pravomoci regulátorů - ustanovení nové agentury ACER - ETSO+ (sdružení TSO) – poradní orgán EK → současný stav projednávání + předpokládaný vývoj

7 7 B)ČR → novela zákona 406/2000 Sb. → novela EZ - hlavní změny - předpokládaný hmg projednání novely - seminář AEM v 04/08

8 8 3.Ekologická daň → povinnost zavést systém zdanění od 1. 1. 2008 vyplývá ze směrnic 2003/96/ES a 2004/74/ES → v elektřině se projevuje vliv daně pro KZ na jednotlivých úrovních hladinách: nn ÷ vvn (0,75 ÷ 1,32%)

9 9 → Nejvíce se projeví vliv ekologické daně na cenu tepla Proměnné náklady (uhlí) Ostatní náklady Ekologická daň DPHCelkové maximální zvýšení Celkové maximální zvýšení 19,- Kč/GJ4,- Kč/GJ0,- až 35,- Kč/GJ 16,- Kč/GJ74,- Kč/GJ20,7%

10 10 Proměnné náklady (zemní plyn) Ostatní náklady Ekologická daň DPHCelkové maximální zvýšení 40,- Kč/GJ3,- Kč/GJ0,- až 14,- Kč/GJ 19,- Kč/GJ76,- Kč/GJ16,8%

11 11 4.Podpora výroby elektřiny z OZE pro rok 2008 a dále Ceny pro elektřinu z OZE pro rok 2008 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20.11.2007 stanovuje podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2008 (viz www.eru.cz ) www.eru.cz Použité předpoklady pro OZE na rok 2008  Nárůst stávajících výkupní cen o index cen průmyslových výrobců (PPI) o 2,5 %  Pokles zelených bonusů vlivem nárůstu ceny silové elektřiny o cca 14%  Motivace výrobců k přechodu z výkupních cen do zelených bonusů  Zohlednění aktuálních technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé kategorie OZE

12 12 Nárůst ceny pro MVE o 8,8 % Výrazný nárůst cen u biomasy až o 24,7 %, důvodem je změna technicko ekonomických parametrů a nárůst ceny biomasy  kategorie 1 160 Kč/GJ (nárůst o 14,3 %)  kategorie 2 110 Kč/GJ (nárůst o 10 %)  kategorie 3 70 Kč/GJ (zůstává) Výrazný nárůst cen pro bioplynové stanice o 28 %, důvodem je zejména nová kategorizace bioplynových stanic (uvažována jiná skladba paliva pro bioplynová stanice využívající určenou biomasu)

13 13 (1.6.1.) Za bioplynové stanice využívající určenou biomasu se považují takové bioplynové stanice, které v daném kalendářním měsíci využívají více než 50 % hmotnostního podílu biomasy v sušině tvořené rostlinami získanými ze zemědělské činnosti za předpokladu, že neslouží k jiným účelům než pro produkci bioplynu:  trávu z veřejné zeleně, sportovišť a soukromých zahrad včetně biomasy získané zemědělskou činností nebo péčí o krajinu,  celé sklízené rostliny poškozené krupobitím nebo porostlé obilí,  zvířecí exkrementy, včetně podestýlky, ze zvířat chovaných pro zabezpečení potravin (masa, mléka a vajec) nebo vlny, kůže a dalších zvířecích produktů,  výpalky z lihovarů vyrábějící kvasný líh a pěstitelských pálenic,  nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje,  části rostlin ze zemědělských a potravinářských výrob. /výkupní cena 3900 Kč/MWh/ (1.6.2.) Za bioplynové stanice využívající ostatní biomasu se považují všechny bioplynové stanice kromě bioplynových stanic definovaných v bodě 1.6.1. /výkupní cena 3300 Kč/MWh/ Bioplyn - kategorizace

14 14 Vývoj výroby elektřiny z OZE - Indikativní cíle EU do r. 2010 Podíl elektřiny z OZE na hrubé2003200420052006 národní spotřebě energie (%) v ČR2,673,974,344,90

15 15

16 16 → Výroba elektřiny z OZE – rok 2006

17 17 Vývoj výroby elektřiny z podporovaných OZE v letech 2001- 2006 a předpoklad v r. 2007 a 2008

18 18

19 19

20 20 Dopady rostoucí výroby elektřiny z OZE → Bezpečnost a stabilita dodávek S rostoucím podílem OZE souvisejí další dílčí problémy  U větru a solárních systémů stochastická dodávka elektřiny do sítě  Nutnost zálohování (při naplnění cílů SEK v roce 2010 - instalovaný výkon VTE 930 MW - odhad vícenákladů na podpůrné služby cca 3 mld.Kč)  Náklady na rozvoj PS a DS  Příkladem je Německo, s inst. výkonem ve VTE cca 22 000 MW  K 30.11.2007 byl instalovaný výkon větrných elektráren v České republice 95,8 MW a průměrné roční využití 1153 hodin (13,2 %)

21 21 → Cena elektřiny pro konečné zákazníky Příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ (při naplnění SEK nárůst příspěvku z 34,13 Kč/MWh v roce 2006 na cca 140 Kč/MWh v roce 2010) Podpora decentrální výroby (více zdrojů připojených na hladině vn, nn) Zvýšené systémové služby (dnes 8 mld. Kč, odhad nárůstu jen díky VTE do roku 2010 až 3 mld. Kč) Potřeba vyšších investic (investice do sítí, část nákladů na připojení)

22 22 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky Platby všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů :  20020,613 miliard Kč  20031,039 miliard Kč  20041,502 miliard Kč  20051,743 miliard Kč  2006*1,501 miliard Kč  2007*1,683 miliard Kč (předpoklad)  2008*1,859 miliard Kč (předpoklad) * Změna metodiky výpočtu, místo předpokladů výroby použita skutečnost za předchozí období


Stáhnout ppt "XVIII. seminář energetiků Regulace v energetice; podpora výroby elektřiny z OZE seminář Energetiky Malenovice, a. s. a Tp Otrokovice, a. s. 28. – 30. ledna."

Podobné prezentace


Reklamy Google