Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REALIZACE PRÁV PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REALIZACE PRÁV PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN"— Transkript prezentace:

1 REALIZACE PRÁV PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Jáchymov 21. listopadu 2012 Lektor: Mgr. Eva Hrušková

2 NÁRODNOSTNÍ MENŠINA je společenství občanů České republiky, kteří
žijí na území současné České republiky, se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva, projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury.

3 PŘÍSLUŠNÍK NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
je občan České rebubliky, který se hlásí k jiné než české národnosti a který projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny.

4 KLASIFIKACE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
a) podle početnosti • menšiny, které svojí početností překračují 10 % obyvatelstva ve státě • menšiny v rozsahu 3-10 % populace příslušného státu • menšiny nepřevyšující 3 % populace příslušného státu b) podle historického kontextu • menšiny historické • menšiny novodobé

5 PRÁVNÍ RÁMEC NÁRODNOSTNĚ MENŠINOVÉ POLITIKY
Zákon č 1/1993 Sb., ústava České republiky Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin Zákon č. 98/2002 Sb., o podmínkách a způsobu poskytování dotací ze státního rozpočtu Dále právní dokumenty OSN a Rady Evropy.

6 PRÁVA PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině Právo na sdružování národnostní menšiny Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny Právo na vícejazyčné názvy a označení Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy Právo na užívání jazyka národnostní menšiny ve věcech volebních Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin

7 RADA VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Rada je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků. Současná Rada je zřízena ve smyslu § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V čele Rady stojí člen vlády, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje vláda. Rada má dva místopředsedy, jeden za veřejnou správu a druhý za národnostní menšiny. Celkem má Rada 30 členů, které jmenuje vláda usnesením. Jsou jimi zástupci následujících orgánů a organizací:

8 RADA VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
zástupci ministerstev na úrovni náměstka ministra (Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí), zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv, a zmocněnec vlády pro lidská práva, zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce odborné veřejnosti; zástupci dvanácti národnostních menšin – bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské (jednotlivé menšiny mají v Radě jednoho až dva zástupce).

9 VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Mgr. Pavel Vaculík- pracovník KK, koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců Emil Voráč- romská národnostní menšina Krista Hrubá – německá národnostní menšina Alexej Ružejnikov- běloruská národnostní menšina Ing. Le Anh Phong- vietnamská národnostní menšina aj.

10

11

12

13 POUŽITÁ LITERATURA Petráš, R. a kol. Menšiny a právo v ČR. Auditorium, Praha 2009 Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin Matoušek. O. Slovník sociální práce. Portál, Praha 2003 Říčan, P. S Romy žít budeme, jde o to jak. Portál, Praha 1998 Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Portál, Praha 1998


Stáhnout ppt "REALIZACE PRÁV PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google