Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 7. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 7. 1."— Transkript prezentace:

1 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 7. 1

2 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Další pokračování o principech měření …………

3 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Pro zjištění informace o hodnotě teploty v daném místě a daném časovém okamžiku existují prvky, které lze charakterizovat ak- tuálním účelem například takto měření teploty snímače teploty zařazení snímače teploty do technologie zapojení snímačů teploty v měřicích řetězcích měření odběru tepla atd.

4 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Protože dlouholetým vývojem vznikla řada konstrukcí a uspořá- dání, je vhodné přijmout určité rozdělení, které může být třeba podle konstrukce, podle materiálu čidla, podle charakteru výs- tupního signálu, a případně podle jiných kriterií: mechanické – dilatační odporové termoelektrické emisivní – radiační speciální

5 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Jiné dělení: dotykové bezdotykové ------ analogový výstup digitální (číslicový) výstup.

6 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2010/2011 A Měření fyzikálních veličin – teplota Teplotní stupnice Snaha definovat primární etalonovou stupnici teplot, ze které by bylo možné odvozovat konkrétní praktické hodnoty, je velice stará. Bylo to dáno tím, že teplota byla jednou z mála fyzikálních veličin, které zajímaly již velmi (prehistoricky) staré chemiky (přesněji alchymisty). Oheň byl jejich základní pomůckou a prostředníkem, a protože mnohé své pokusy nebo předváděné „triky“ potřebovali co nejpřesněji zopakovat, potřebovali znát teplotní údaj – odtud tedy snaha naučit se měřit (zjiš´tovat) a znát hodnotu teploty.

7 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2010/2011 A Měření fyzikálních veličin – teplota Teplotní stupnice V historii kolem roku 1600 je zaznamenána první snaha stanovit cejchovní zdroje teplot, které jsou stálé a neměnné, Tj. vytvořit standardy pro cejchování. Zapsána je snaha K. Schotta z cca roku 1630. Nevýhodou historického vývoje byl postupný vznik různých praktických stupnic a „jednotek“ ….. viz dodnes používaný (v americké oblasti) Farenheit, je toho dokladem.

8 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2010/2011 A Měření fyzikálních veličin – teplota Teplotní stupnice Dnešní primární etalonová stupnice teplot je dána tabulkou prvků s teplotně konstantními údaji. Je mezinárodně platná a respektovaná. V současnosti platí její úprava pod zkratkou ITS-90 (je z roku 1990). Jsou v ní definované body od 0 (0,5) o K do 3387 o K (teoreticky by měla končit až na 6000 o K).

9 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2010/2011 A Měření fyzikálních veličin – teplota Hodnoty teplotní stupnice Vybraní reprezentanti bodů (představují významnou změnu sku- penství daného prvku) teplotní stupnice: Teplotní etalony vodík -259,3467 o Ksíra +717,75 o K kyslík -218,7916 o K zlato +791,27 o K rtuť -38,8344 o K kobalt +1494 o K indium +156,5985 o Kiridium +2447 o K zinek +419,527 o Kwolfram +3387 o K hliník +660,323 o K

10 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2010/2011 Měření fyzikálních veličin – teplota Měření teploty V praxi se jako další etalony teploty používají – mimo standard- ních bodů teplotní stupnice – následující hodnoty teplot: : trojný bod vody+ i - 0 o C var vody +100 o C tuhnutí antimonu +630,74 o C tuhnutí stříbra +931,93 o C tuhnutí zlata+1064,43 o C tuhnutí paladia+1554 o C tuhnutí platiny+1772 o C

11 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Číselné vztahy mezi jednotlivými jednotkami jsou: T [Celsius] = 5/9 ( T [Fahrenheit] - 32) = (F – 32) / 1,8 T [Fahrenheit] = 9/5 ( T [Celsius] + 32) = (1,8 * C) + 32 0º C = 32º F … 100º C = 212º F T [Kelvin] = T [Celsius] + 273,16 T [Rankies] = T [Fahrenheit] + 459,7

12 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Absolutní nula je rovna -273,16 °C nebo -459,7 °F. Konverze hodnot změn teplot, značené též "delta" (Δ) mezi anglickým a metrickým systémem, je jednoduchý: Δ T [Fahrenheit (nebo Rankies)] = = 1.8 * Δ T [Celsius (nebo Kelvin)] Na hodnotu teploty má vliv hodnota tlaku v místě měření - pro používanou Celsiovu stupnici platí tlak 760 torrů. Teplotu absolutní nuly, tj. 0 o K nebo -273,16 o C (zaokrouhleno) nelze dosáhnout, protože při ní ustává pohyb v atomech a tedy existence hmoty i bytí.

13 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 A Měření fyzikálních veličin – teplota Měření teploty Teplota je stavová veličina s rozlišením intenzity a intervalu – v podstatě je mírou pohybové energie molekul, atomů, … – základním vztahem je proto stavová rovnice ideálního plynu: p * V = R p * T kde:p … tlak plynu V … objem R p … universální plynová konst. (8,3144 [J/mol* o K]) T … absolutní teplota -273,15 o C.

14 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Snímače teploty Vhodné základní dělení snímačů je podle způsobu, v jakém kon- taktu je čidlo snímače s měřeným prostředím (tělesem, kapalinou či plynem): dotykové bezdotykové ---------- dilatační elektrické termoelektrické s čidlem kapkovitým emisivní – radiační speciální.

15 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota druhprovedenírozsah [ o C]obvyklá chyba [%] mechanickédilatační tyčové0 až 1801 až 2 dvojkov-130 až + 4502 až 3 dvojkov (invar – Cu nebo Fe)-30 až +2503 tlak (kapalinové)-50 (0) až 2003 skleněné – rtuťové-50 až +250 (500)0,02 až 1

16 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota druhprovedenírozsah [ o C]obvyklá chyba [%] termoeler.Cu – CuNi-200 až +4000,01 až 3 Fe – CuNi-200 až +3500,01 až 3 Ch – k-200 až + 6000,05 až 3 NiCr – NiAl-200 až +13000,1 až 3 Pt10Rh – Pt(0) +630 až +11000,001 až 3 Pt13Rh – Pt0 až +13001 až 3 Pt30Rh – PtGRt(0) +900 až +18001 až 3

17 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota druhprovedenírozsah [ o C]obvyklá chyba [%] odporovéPt100-250 až +6300,01 až 3 Ni-200 až +10000,05 až 3 NiCrNi-60 až +11500,01 až 3 Mo-200 až +2000,01 až 3 termistorovéPTC-200 až +4500,1 až 3 NTC-20 až +2000,1 až 3

18 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota druhprovedenírozsah [ o C]obvyklá chyba [%] pyrometryjasové+650 až +35001 až 35 o K pásmové+500 až +20001 až 1,5 radiační+100 až +25001 až 5 záření-40 až +30002 až 5 barvové – porov.+1150 až +30003 až 5 barvové – poměr.+700 až +180010 až 25 o K termovizeCCD prvek-20 až +10001 až 1,5

19 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Odporové snímače U odporových snímačů je čidlem a tedy převodníkem teploty na odpovídající informaci (elektrický) odpor. Materiálem měrného odporu je nejčastěji některý z prvků: Pt, Ni, Cr, vyjímečně Cu v podobě čistého kovu, nebo speciální slitiny jakou jsou Rh-Fe nebo PtRh-Fe, CrNi.

20 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Termistory (krystalické) V posledních cca 20 letech se jako čidlo velmi často používá polo- vodič (polykrystal, nebo čistý krystal Si nebo Ge), který má výhodu v tom, že součástí měrného čipu může být zároveň obvod první úpravy signálu. Základní rozdělení tohoto druhu snímačů je: polykrystalické – termistory monokrystalické – klasický polovodič s p-n nebo n-p přechodem.

21 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Termistory NTC (negistory) Tento typ snímače využívá fyzikální závislost materiálu, z něhož je vyroben, kdy odpor v závislosti na teplotě klesá. Mají záporný teplotní koeficient – obvykle pro nižší teploty strmější. Průběh statické charakteristiky je vždy nelineárním průběhem fun- kce odporu na teplotě. Jeho čidlo je podle typu a způsobu zapojení vstupního obvodu navazujícího přístroje, víceméně ovlivňováno proudem jím procházejícím.

22 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Termistory NTC (negistory) Tento typ snímače využívá fyzikální závislost materiálu, z něhož je vyroben, kdy odpor v závislosti na teplotě klesá. Mají záporný teplotní koeficient – obvykle pro nižší teploty strmější. Průběh statické charakteristiky je vždy nelineárním průběhem fun- kce odporu na teplotě. Jeho čidlo je podle typu a způsobu zapojení vstupního obvodu navazujícího přístroje, víceméně ovlivňováno proudem jím procházejícím. Materiály na bázi kysličníků: Fe 2 O 3, TiO 2, CuO, MnO, NiO, CoO a BaO.

23 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Termistory PTC (posistory) Tento typ má opačnou vlastnost – odpor v závislosti na teplotě stoupá. Obvykle pro vyšší teploty strměji (pro nízké teploty někdy i trochu klesá). Stejně tak má nelineární statickou charakteristiku průběhu funkce odporu na teplotě. I jeho čidlo je, podle typu a způsobu zapojení, ovlivňováno proudem jím procházejícím. Obvyklým konstrukčním materiálem je polykrystalický kysličník BaTiO 2.

24 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Tlustovrstvé termistory Jsou to velice levné a spolehlivé prvky pro dotyková měření teplot v průmyslu (v technologiích, v automobilech, v telekomunikacích aj.), ale i v lékařských aplikacích (!) Mají dostatečnou celkovou robustnost, malé rozměry, vysokou, me- chanickou, chemickou odolnost a tepelnou přetížitelnost. Nevynikají vysokou přesností, ale pro běžné (nelaboratorní) apli- kace je dostačující (1 % běžně). Jsou velmi rychlé – dotyk je celou plochou čidla a miniaturní kon- strukce zpožďuje přenos tepla jen minimálně.

25 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Tlustovrstvé odporové teploměry (RTD) Jsou charakterizovány rozměrově „tenkou dlouhou“ a různě tvarovanou linkou ze speciální pasty. Existují provedení NTC i PTC. Běžnější jsou NTC s teplotním součinitelem α = -3(7) * 10-3 K-1. Mají velmi dobrou linearitou.

26 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Termoelektrické snímače Termoelektrické snímače pracují na principu vzniku termoelektric- kého napětí v místě (bodě) spojení (svaru) dvou vhodných mate- riálů – s rozdílným termoelektrickým potenciálem. Spojení je ve tvaru perličkového sváru zaručujícího minimální fy- zické rozměry takto vzniklého čidla. Vlastnostmi použitých kovů je pak dán i pracovní rozsah měřených teplot.

27 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Tlustovrstvé termočlánky Jsou charakterizovány dvěma vrstvami z různých speciálních past (obvykle jedna je vodivá a druhá odporová). Používají se pro rozsah teplot od -50 až do + 650 oC a mají přes- nost měření ± 1 (10) oC. Jejich teplotní citlivost je od 10 až do (cca) 20 μV/oK.

28 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Emisivní / radiační snímače – pyrometry Principem je snímání záření tělesa, které každé těleso vyzařuje do chladnějšího okolního prostoru v určitém frekvenčním spektru. Celková energie, kterou těleso vyzařuje jednotkovou plochou za jednotku času, se nazývá celkovou zářivostí.

29 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Optické vláknové snímače Využívají vlastnosti optických vláken při přenosu záření diody GeAs. Jsou založeny na dvou principech: změna teploty ovlivňuje absorpci a mění přenášené spektrum změna teploty ovlivňuje úbytek intenzity fluorescence.

30 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota Měření odběru tepla Regulace otopných soustav se používá dlouhou řadu let. Jejím cí- lem je zabezpečit dodržení požadované teploty v daném (regulací ovlivněném) prostoru a to i při extrémních okolních podmínkách a vlivech. Návrh regulace musí zajistit rovnováhu mezi dodávaným teplem (spotřebovanou energií na jeho vznik a případně dopravu k místu spotřeby) a tepelnými ztrátami daného prostoru. To v praxi znamená zajistit optimální teplotu vyhřívacího média (obvykle teplé vody).

31 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota kotel radiátor směšovací ventil regulátor servopohon TeTe T rv T úk TkTk TiTi čerpadlo (servo)pohon T úkž

32 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota místnostradiátor kotel systém ekvitermických křivek +-+- útlum posuv křivka venkovní teplota T e požadovan á teplota otopné vody T ukž střední teplota vody T r v radiátoru skutečná teplota otopné vody T už skutečná teplota T i v místnosti teplota vratné vody T rv teplota otopné vody T uk TeTe TiTi T uk TiTi TeTe TrTr T ukž T už T rv

33 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota PPυ1υ1 VP K2K2 +) K3 K1K1 -X υ2υ2 y1y1 y2y2 y3y3 y 1 - y 2 +) K * INT( y dt ) │0, T

34 T- MaR MĚŘENÍ – TEORIE A PRINCIPY © VR - ZS 2009/2010 Měření fyzikálních veličin – teplota topný objekt měřicí a vyhodnocovací zařízení množství tepla ve vodě napájení 230 V zdroj tepla uzavřený topný systém datová linka pro dálkový odečet průtokoměr měř. teploty – Pt100 topný objekt měřicí a vyhodnocovací zařízení množství tepla v páře napájení 230 V parní zdroj tepla datová linka pro dálkový odečet průtokoměr zpětného kondenzátuteplota – Pt100 tlak topný objekt měřicí a vyhodnocovací zařízení množství tepla v páře – pomocí entalpie páry napájení 230 V parní zdroj tepla datová linka pro dálkový odečet teplota – Pt100 tlak

35 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 … a to by bylo k informacím o teplotě a teple (skoro) vše 7 2.....

36 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata


Stáhnout ppt "Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace © 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2010/2011 7. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google