Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 4 Socioekonomická charakteristika Číny

2 Úvod Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod Čína Úkoly v prezentaci jsou určeny pro samostatnou práci se zápisem do pracovního listu. Úkoly v části Jádrové oblasti je pro dvojici a část charakteristika hospodářství pro práci v týmu.  odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet zapsat do pracovního listu odpověď na kvízovou otázku Vysvětlivky: 5

3 Správní dělení Mapa správního dělení Správní dělení – text Postoj ČR Protesty v Honkongu 2 Protesty v Honkongu Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod  S využitím nabídnutých zdrojů vypracujte odpovědi na uvedené otázky: 4. Je Taiwan součástí Čínské lidové republiky? 5. Proč si toto území nárokuje? 6. Jaký je oficiální postoj ČR? 1. Jaké postavení ve správním dělení Číny mají Honkong a Macao? 2. V září 2014 vypukly nepokoje a protesty místních obyvatel. Zdůvodněte proč. 3. Jaký je váš názor na postoj demonstrujících? KVÍZ: Ve kterém roce Velká Británie předala správu nad svou bývalou kolonií v Honkongu? A. 1990B. 1997 C. 2000D. 2007  Čína 5

4 Vývoj počtu obyvatel a jeho regulace  Odpovědi na uvedené otázky zapište do pracovního listu. Využijte grafů a odkazů na video a novinové články, případně vyhledejte další informace na internetu. Věková pyramidaGraf: vývoj počtu obyvatel Video a text České televize Článek – Reflex.cz Kolik let byla v Číně uplatňována politika jednoho dítěte? Popište její důsledky. Jaké byly důvody pro její ukončení,co hrozilo? Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod Prohlédněte si graf vývoje počtu obyvatel a věkovou pyramidu. Jak byste zhodnotili vývoj počtu obyvatel posledních 30 až 40 let?    Čína 5

5 Článek Aktuálně.cz  Čím se liší Ujgurové?  O co usilují? Stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR Video + text České televize Národnostní složení, jazyky a náboženství Stránky čínské ambasády v Praze  Vyberte jeden z nabízených zdrojů a doplňte charakteristiku národnostního složení, jazyků a náboženství. Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod The world factbook (anglicky) Cestománie – TibetČlánek Epoch times   Ve kterém roce byl Tibet vojensky obsazen Čínou? Jak tuto událost prezentují oficiální čínská média? 1945 1957 1950 1967 KVÍZ: Chanové jsou nejpočetnější etnickou skupinou v Číně. Víte jaký podíl tvoří v celkovém počtu obyvatel ČLR? 65 % 92 % 72 % 85 % Čína 5

6 Jádrové oblasti Šanghaj – dokument ČT (15 min.)Peking – dokument ČT (15 min.) Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod Mapa aglomerací  Na mapě aglomerací ČLR najděte dvě nejvýznamnější jádrové oblasti země. Ve dvojici s dalším studentem zhlédněte každé jedno ze dvou uvedených videí těchto jádrových oblastí a vzájemně si sdělte informace. Peking Šanghaj  Čína 5

7 Co stojí za dynamickým rozvojem? “Čínský ekonomický zázrak“ Ekonomický rozvoj Jaké reformní kroky provedla čínská vláda na konci osmdesátých let minulého století? Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod Česká televizeHospodářské noviny  S využitím nabídnutých zdrojů odpovězte na uvedené otázky a krátce charakterizujte ekonomický rozmach ČLR. Novinky.cz  Čína 5

8  Kliknutím na následující odkaz otevřete graf, ve kterém porovnejte vývoj hrubého domácího produktu ČLR s USA, Ruskem, Indií a Brazílií. V čem je vývoj ČLR odlišný od ostatních uvedených států? Srovnání ekonomikReportáž ČT  Stane se Čína nejsilnější ekonomikou světa? Srovnání ekonomiky Číny Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod  Čína 5 HDP (na obyvatele) Doplňující text: Graf srovnání vývoje HDP Číny, USA, Indie a Ruska (statistika The World Factbook)  U stejných států porovnejte HDP v přepočtu na obyvatele (HDP na hlavu). K čemu lze využít tento údaj? Jak je na tom Čína v porovnání s uvedenými státy? Definice HDPDefinice HDP, HDP na hlavu  Co odráží hodnota tohoto makroekonomického ukazatele u ekonomiky daného státu?

9 Charakteristika hospodářství Správní dělení Obyvatelstvo 1 Jádrové oblasti Srovnání ekonomiky Číny s jinými státy Charakteristika hospodářství Obyvatelstvo 2 Ekonomický rozvoj Úvod  Ve spolupráci s ostatními studenty vytvořte v týmu stručnou charakteristiku hospodářství ČLR. Rozdělte si níže uvedené oblasti a popište typické znaky. Vzájemně si informace předejte. Využijte níže uvedený odkaz, učebnici, popř. vyhledejte další zdroje na internetu. Průmysl Zemědělství Doprava Služby Turistický ruch Energetika Hospodářství ČLR Businessinfo.cz  Čína 5

10 Zdroj: 6

11 Zdroj: 7

12 Zdroj: 8

13 Zdroj: 9 Počet obyvatel (miliardy)

14 Zdroj: 10 Věková pyramida (2014)

15 Zdroj: 11

16 Zdroj: 12 HDP (miliardy US $)

17 Správní členění První (nejvyšší), tzv. provinční úroveň, se země dělí na 33 celků (22 provincií, 5 autonomních oblastí, 4 přímo spravovaná města a 2 zvláštní správní oblasti). druhá úroveň - 333 prefektur třetí úroveň - okresy čtvrtá úroveň - obce pátá úroveň - vesnice

18

19

20 1.Anděl, Jiří. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2. 2.2. Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra: Terra klub, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282- 6-9. 3.Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha : Kartografie Praha, 2007. 2. vyd. ISBN 978-80-7011-925-9. 4.DrRandomFactor. Flag map of China & Taiwan.png. [online]. 03. 01. 2013 [cit. 2014-11-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_map_of_China_%26_Taiwan.png?uselang=cs 5.Steinsplitter. Flag of the People's Republic of China.svg. [online]. 29.10. 2014. [cit. 2014-11-29]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg 6.Správní dělení ČLR.PNG [online]. 1. 5. 2009 [cit. 2014-11-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spr%C3%A1vn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_%C4%8CLR.PNG 7.Ksiom. East Asia topographic map.png. [online]. 17. 9. 2008 [cit. 2014-11-28]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:East_Asia_topographic_map.png 8.Khotan-melikawat-chicas-d03.jpg. [online]. 27.11. 2005 [cit. 2014-11-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khotan-melikawat-chicas-d03.jpg 9.Quilokosl. ChinaDemography.svg. [online]. 30. 4. 2011 [cit. 2014-11-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChinaDemography.svg 10.Chinapop.svg [cit. 2014-10-28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinapop.svg 11.Ufudu. Historic Tibet Map v češtině.png. [online]. 1. 5. 2009 [cit. 2014-11-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Historic_Tibet_Map_v_%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B.png 12.Altaileopard. GDP China USA.png. ChinaDemography.svg. [online]. 4. 3. 2014 [cit. 2014-11-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GDP_China_USA.png Zdroje:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google