Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická charakteristika makroregionu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická charakteristika makroregionu"— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická charakteristika makroregionu
SEVERNÍ EVROPA Socioekonomická charakteristika makroregionu Zdroj: 7 Zdroj: 6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Úkoly v prezentaci jsou určeny pro samostatnou práci se zápisem do pracovního listu. Úkoly v části přírodní zdroje jsou vhodné pro týmovou spolupráci. Vysvětlivky: odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet zapsat do pracovního listu

3 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Severní Evropa Do makroregionu severní Evropa řadíme pět států, jejichž evropská území jsou vyznačena na mapě. Někdy bývají k regionu řazeny také státy Pobaltí. Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Která území patřící Dánsku a Norsku nejsou na mapě? Dokážete určit vlajky jednotlivých států? Obyvatelstvo 2 Obyvatelstvo 3 Zdroj: 7 Přírodní zdroje Hospodářství Zdroj: 6 Které ze států makroregionu jsou konstituční monarchie? Jádrové oblasti Které ze států makroregionu jsou parlamentní republiky? Členství v mezinárodních organizacích

4 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Obyvatelstvo Severní Evropa V nabídce možností vyberte ta tvrzení a pojmy, které jsou společné pro všechny státy regionu. Z nich vytvořte do pracovního listu charakteristiku obyvatelstva. Pro ověření pravdivosti využijte atlas, učebnici a internet. Vymezení makroregionu Společné pro státy severní Evropy Obyvatelstvo 1 Nízká hustota zalidnění v důsledku přírodních podmínek (v průměru kolem 20 obyvatel na km²). Výrazně nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva. Většina lidí regionu žije při jižním, popř. západním pobřeží. Míra urbanizace nepřesahuje 70 %. Přirozený přírůstek dosahuje kladných hodnot. Počet obyvatel nepřesahuje 6 milionů. Vysoká střední délka života všech států regionu. Germánské jazyky. Protestantismus. Vysoká životní úroveň. Obyvatelstvo 2 Obyvatelstvo 3 Přírodní zdroje Hospodářství Jádrové oblasti Členství v mezinárodních organizacích

5 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Srovnání podle indexu lidského rozvoje (HDI) Severní Evropa S využitím níže uvedených zdrojů odpovězte na uvedené otázky písemně do pracovního listu: Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 2 Co HDI vyjadřuje a pomoci kterých údajů jednotlivé státy porovnává? Porovnejte státy severní Evropy vzájemně mezi sebou. Který stát severní Evropy je hodnocen nejlépe? Který ze států severní Evropy si v tomto hodnocení v posledních letech nejvíce pohoršil? Obyvatelstvo 3 Přírodní zdroje Hospodářství Jádrové oblasti Členství v mezinárodních organizacích Článek na internetu Zpráva OSN – trendy 1980–2013 HDI – mapa světa

6 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Imigrace Severní Evropa Skandinávské země patří mezi ty státy Evropy, ve kterých je vysoký počet uprchlíků v přepočtu na 1000 obyvatel. Dokážete zdůvodnit proč? Využijte texty: Populační vývoj ve Švédsku a Norsku – část migrace. Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Imigrace Ze kterých států přichází nejvíce azylantů? Jaký je váš názor na imigrační politiku Norska a Švédka? Je dobře, že přijímají uprchlíky? Obyvatelstvo 2 Jaký je váš názor na rostoucí počet obyvatel vyznávající islám v Evropě? Mají Evropské státy omezovat imigraci z muslimských zemí? Proč ano, proč ne? Mapa: zdroj 5 Definice: azyl, uprchlík Obyvatelstvo 3 Ve velkých městech, především ve Švédsku, existují početné menšiny vyznávající islám. Jejich počet roste… Přírodní zdroje Hospodářství Populační vývoj ve Švédsku Populační vývoj v Norsku Jádrové oblasti Část textu: Řídce osídlené Švédsko vychází vstříc imigrantům Přistěhovalci a politika v Norsku Členství v mezinárodních organizacích Blog.idnes.cz Článek portálu Novinky.cz EU portál

7 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Přírodní zdroje Severní Evropa Přírodní zdroje významně ovlivnily hospodářství států severní Evropy. S využitím atlasu a vyhledáváním na internetu určete, ve kterých oblastech regionu se nacházejí uvedené přírodní zdroje a které státy je především využívají. Vytvořte s ostatními studenty tým, rozdělte si níže uvedené pojmy a zpracujte písemně do pracovního listu. Informace si předejte. Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 2 Energie řek Ropa a zemní plyn Železná ruda Obyvatelstvo 3 Ryby Přírodní zdroje Lesy Geotermální energie Hospodářství Jádrové oblasti Úrodná půda Větrná energie Členství v mezinárodních organizacích Mapa: zdroj 5

8 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Hospodářství Severní Evropa K uvedeným textům v řádcích určete stát. Využijte níže uvedené zdroje. Vymezení makroregionu Výroba nábytku, větrných elektráren, lodních motorů, významný potravinářský průmysl. Ryby a rybné produkty tvoří 70 % exportu. Ocel vyráběná z kvalitní železné rudy je základem vyspělého strojírenství. Světová úroveň zemědělství (produkce obilí, zeleniny, krmiv). Hydroelektrárny dodávají veškerou elektrickou energii. 2. Místo v produkci ryb států regionu. Vysoká životní úroveň i díky těžbě ropy a zemního plynu v Norském moři. Nejvyšší podíl orné půdy zemí Evropy (62 %). Energeticky náročná výroba hliníku díky levně získané vodní a geotermální energii. Výroba elektroniky, lodí, významný papírenský průmysl. Rozsáhlý dřevozpracující průmysl. Patří mezi největší vývozce výrobků ze dřeva na světě. Výroba automobilů, letadel, elektroniky. Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 2 Obyvatelstvo 3 Přírodní zdroje Hospodářství Jádrové oblasti Členství v mezinárodních organizacích Ekonomická charakteristika: Island Švédsko Norsko Finsko Dánsko

9 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Jádrové oblasti Severní Evropa Podle nápovědy určete dvě nejvýznamnější jádrové oblasti severní Evropy. U jádrové oblasti označené číslem 1 dopište názvy dvou měst a u další pak název jednoho města (aglomerace). Využijte atlas a internet. Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Průliv Öresund Obyvatelstvo 2 Středisko provincie Skåne. Více jak 1/3 obyvatel jsou lidé cizího původu včetně velké muslimské komunity. ½ milionu obyvatel, sídlo královny 1. Obyvatelstvo 3 Přírodní zdroje Hospodářství Jezero Mälaren Jádrové oblasti 2. Sídlo vlády a krále Botnický záliv Členství v mezinárodních organizacích

10 Vymezení makroregionu Členství v mezinárodních
Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Evropská unie Vymezení makroregionu Dva státy makroregionu Norsko a Island nejsou členy Evropské unie. Dokážete zdůvodnit proč? Zapište do pracovního listu. Obyvatelstvo 1 Severoatlantská aliance Obyvatelstvo 2 Součástí Severoatlantské aliance jsou Norsko, Dánsko a Island. Usilují Švédsko s Finskem o vstup do NATO? Mají pro případný vstup nějaké důvody? Odpovědi zapište do pracovního listu. Obyvatelstvo 3 Článek iDnes.cz Článek Natoaktual.cz Přírodní zdroje Hospodářství G8 OECD ESVO CEFTA OPEC Vyhledejte na internetu, které státy makroregionu jsou součástí některého z uvedených sdružení. Doplňte do pracovního listu Jádrové oblasti Členství v mezinárodních organizacích

11 Azyl Ochrana uprchlého, který má ve své vlasti opodstatněné obavy z pronásledování z rasových, náboženských, národnostních či politických důvodů. Uprchlík Člověk, který opustil svůj stát pro místní neutěšenou situaci. Rozlišujeme ekonomické a politické uprchlíky. Zdroj: 2

12 Zdroj: 7

13 Mapa světa s rozdělením HDI do kategorií v roce 2013
Velmi vysoký Vysoký Střední Nízký Data nejsou k dispozici Zdroj: 4

14 Zdroje: 1. Anděl, J. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, ISBN Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra: Terra klub, vydání. ISBN Klímová, E.: Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, vyd. ISBN Tomtom UN Human Development Report Quartiles.svg. [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg>. 5. Alexrk2r. Europe blank laea location map.svg. [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_blank_laea_location_map.svg>. 6. Miraceti. Vlajky severskych zemi.png. [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajky_severskych_zemi.png>. 7. S. Solberg J.. Location Nordic Council.svg. [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Nordic_Council.svg>.


Stáhnout ppt "Socioekonomická charakteristika makroregionu"

Podobné prezentace


Reklamy Google