Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). SEVERNÍ EVROPA Socioekonomická charakteristika makroregionu Zdroj: 7 Zdroj: 6

2 Úkoly v prezentaci jsou určeny pro samostatnou práci se zápisem do pracovního listu. Úkoly v části přírodní zdroje jsou vhodné pro týmovou spolupráci.  odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet zapsat do pracovního listu Vysvětlivky:

3 Vymezení makroregionu  Do makroregionu severní Evropa řadíme pět států, jejichž evropská území jsou vyznačena na mapě. Někdy bývají k regionu řazeny také státy Pobaltí. Severní Evropa Zdroj: 6 Zdroj: 7 Která území patřící Dánsku a Norsku nejsou na mapě? Dokážete určit vlajky jednotlivých států? Které ze států makroregionu jsou konstituční monarchie? Které ze států makroregionu jsou parlamentní republiky?  Vymezení makroregionu Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích

4 Obyvatelstvo  V nabídce možností vyberte ta tvrzení a pojmy, které jsou společné pro všechny státy regionu. Z nich vytvořte do pracovního listu charakteristiku obyvatelstva. Pro ověření pravdivosti využijte atlas, učebnici a internet. Nízká hustota zalidnění v důsledku přírodních podmínek (v průměru kolem 20 obyvatel na km ² ). Výrazně nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva. Většina lidí regionu žije při jižním, popř. západním pobřeží. Míra urbanizace nepřesahuje 70 %. Přirozený přírůstek dosahuje kladných hodnot. Počet obyvatel nepřesahuje 6 milionů. Vysoká střední délka života všech států regionu. Germánské jazyky. Protestantismus. Vysoká životní úroveň. Společné pro státy severní Evropy  Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu

5 Srovnání podle indexu lidského rozvoje (HDI) Článek na internetu  S využitím níže uvedených zdrojů odpovězte na uvedené otázky písemně do pracovního listu: HDI – mapa světa Zpráva OSN – trendy 1980–2013 1.Co HDI vyjadřuje a pomoci kterých údajů jednotlivé státy porovnává? 2.Porovnejte státy severní Evropy vzájemně mezi sebou. Který stát severní Evropy je hodnocen nejlépe? 3.Který ze států severní Evropy si v tomto hodnocení v posledních letech nejvíce pohoršil?  Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu

6  Skandinávské země patří mezi ty státy Evropy, ve kterých je vysoký počet uprchlíků v přepočtu na 1000 obyvatel. Dokážete zdůvodnit proč? Využijte texty: Populační vývoj ve Švédsku a Norsku – část migrace. Populační vývoj ve ŠvédskuPopulační vývoj v Norsku Část textu: Řídce osídlené Švédsko vychází vstříc imigrantům Článek portálu Novinky.cz Blog.idnes.cz Přistěhovalci a politika v Norsku Imigrace Jaký je váš názor na imigrační politiku Norska a Švédka? Je dobře, že přijímají uprchlíky? Ze kterých států přichází nejvíce azylantů? EU portál  Definice: azyl, uprchlík Jaký je váš názor na rostoucí počet obyvatel vyznávající islám v Evropě? Mají Evropské státy omezovat imigraci z muslimských zemí? Proč ano, proč ne? Mapa: zdroj 5 Ve velkých městech, především ve Švédsku, existují početné menšiny vyznávající islám. Jejich počet roste… Imigrace Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu

7  Přírodní zdroje významně ovlivnily hospodářství států severní Evropy. S využitím atlasu a vyhledáváním na internetu určete, ve kterých oblastech regionu se nacházejí uvedené přírodní zdroje a které státy je především využívají.  Vytvořte s ostatními studenty tým, rozdělte si níže uvedené pojmy a zpracujte písemně do pracovního listu. Informace si předejte. Ryby Ropa a zemní plyn Železná ruda Energie řek Geotermální energie Lesy Větrná energie Úrodná půda Přírodní zdroje  Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu Mapa: zdroj 5

8 Výroba nábytku, větrných elektráren, lodních motorů, významný potravinářský průmysl. Ryby a rybné produkty tvoří 70 % exportu. Ocel vyráběná z kvalitní železné rudy je základem vyspělého strojírenství. Světová úroveň zemědělství (produkce obilí, zeleniny, krmiv). Hydroelektrárny dodávají veškerou elektrickou energii. 2. Místo v produkci ryb států regionu. Vysoká životní úroveň i díky těžbě ropy a zemního plynu v Norském moři. Nejvyšší podíl orné půdy zemí Evropy (62 %). Energeticky náročná výroba hliníku díky levně získané vodní a geotermální energii. Výroba elektroniky, lodí, významný papírenský průmysl. Rozsáhlý dřevozpracující průmysl. Patří mezi největší vývozce výrobků ze dřeva na světě. Výroba automobilů, letadel, elektroniky.  K uvedeným textům v řádcích určete stát. Využijte níže uvedené zdroje. IslandŠvédskoNorskoFinskoDánsko Ekonomická charakteristika: Hospodářství Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu

9 Jádrové oblasti  Podle nápovědy určete dvě nejvýznamnější jádrové oblasti severní Evropy. U jádrové oblasti označené číslem 1 dopište názvy dvou měst a u další pak název jednoho města (aglomerace). Využijte atlas a internet. 1. Průliv Öresund ½ milionu obyvatel, sídlo královny Středisko provincie Skåne. Více jak 1/3 obyvatel jsou lidé cizího původu včetně velké muslimské komunity. 2. Jezero Mälaren Sídlo vlády a krále Botnický záliv Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa Vymezení makroregionu

10 Členství v mezinárodních organizacích Obyvatelstvo 1 Obyvatelstvo 3 Hospodářství Jádrové oblasti Obyvatelstvo 2 Přírodní zdroje Členství v mezinárodních organizacích Severní Evropa  Dva státy makroregionu Norsko a Island nejsou členy Evropské unie. Dokážete zdůvodnit proč? Zapište do pracovního listu. Evropská unie Severoatlantská aliance  Součástí Severoatlantské aliance jsou Norsko, Dánsko a Island. Usilují Švédsko s Finskem o vstup do NATO? Mají pro případný vstup nějaké důvody? Odpovědi zapište do pracovního listu. Článek iDnes.czČlánek Natoaktual.cz  Vyhledejte na internetu, které státy makroregionu jsou součástí některého z uvedených sdružení. Doplňte do pracovního listu G8 OECD ESVO CEFTA OPEC Vymezení makroregionu

11 Azyl Ochrana uprchlého, který má ve své vlasti opodstatněné obavy z pronásledování z rasových, náboženských, národnostních či politických důvodů. Uprchlík Člověk, který opustil svůj stát pro místní neutěšenou situaci. Rozlišujeme ekonomické a politické uprchlíky. Zdroj: 2

12 Zdroj: 7

13 Mapa světa s rozdělením HDI do kategorií v roce 2013 Velmi vysoký Vysoký Střední Nízký Data nejsou k dispozici Zdroj: 4

14 1. Anděl, J. a kol.: Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010. ISBN 978-80-86034-78-2. 2. Hanus, M.; Šídlo, L.: Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra: Terra klub, 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282- 6-9. 3. Klímová, E.: Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, 2007. 2. vyd. ISBN 978-80-7011-925-9. 4. Tomtom2732. 014 UN Human Development Report Quartiles.svg. [online]. 28.6. 2014. [cit. 2014-12-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 5. Alexrk2r. Europe blank laea location map.svg. [online]. 2010 [cit. 2014-11-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 6. Miraceti. Vlajky severskych zemi.png. [online]. 7.4. 2005 [cit. 2014-12-6]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. 7. S. Solberg J.. Location Nordic Council.svg. [online]. 20.6. 2008 [cit. 2014-12-6]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_blank_laea_location_map.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajky_severskych_zemi.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Nordic_Council.svg Zdroje:


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google