Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

komplexní informatizace krajů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "komplexní informatizace krajů"— Transkript prezentace:

1 komplexní informatizace krajů
Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Josef Beneš Senior business consultant

2 Jak byla studie vytvořena ?
Definována Koncepcí informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č.267,III.2002, obsahem zadání Studie proveditelnosti Cíle byly uspořádány do oblastí a byly vytvořeny pracovní týmy ( Master, Legislativa, Funkce, Data, Komunikace, Provoz ) Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS )

3 Jaké jsou výstupy studie ?
Studie proveditelnosti, jako základní koncepční dokument, popisuje další možný postup v integraci informačních systémů krajů Členění studie (Leg.analýza podmínek, Specifikace funkcionalit, Vymezení vztahů a vazeb, Systémové řešení, Návrh členění projektů a řízení rozvoje, Porovnání se zahraničím) Výstupy : závěry kapitol, návrh a členění projektů, odhad finací (2,2mld) Kde ? : Informatizace krajů Veřejný sektor (interní komunikace a diskuse) CD, soubor Index.htm

4 Soustava hlavních cílů KIK
Je dána dokumenty rozvoje informatizace krajů Byla obsahem zadání Studie proveditelnosti Její součástí je systém elektronické komunikace Cíle je možno uspořádat do oblastí Cíle tvoří systém - soustavu Realizace je podmíněna řadou kroků

5 Vazby cílů Oblast Oblast komunikace Oblast řízení Oblast aplikací
7 Metodika sběru 6 Integrita dat Oblast 1 Funkční síť 2 Bezpečná jistá Oblast komunikace 4 Unifikace procesů Oblast řízení 3 Inovace 9 Atestace Oblast aplikací Oblast provozu 14 – Komunikace zajištěna 8 – Přístup k datům zajištěn 5 - Integrace aplikací 10 Podatelna 11 Kontaktní místa Jednotlivé linie spolu souvisí - animace v soustavě cílů je zřetelná hierarchie integrace aplikací – včetně ERP, GIS, DMS … Vazby nejsou všechny – jsou to ty základní Jistě existuje vztah Procesy – data Není zde znázorněna Provozní problematika Ne všechny cíle definovalo zadání - není zde Legislativní vyjasnění veřejné správy – určitě podmiňuje zejména oblast řízení – procesů.

6 5 – integrace aplikací zajištěna
Unifikace procesů – zajistí dostatečně přesné vymezení funkcí – funkční model – a následně reálnou míru unifikace procesů. Tak bude možno stanovit požadavek na funkce aplikací a následně tyto aplikace integrovat. Inovace agend – podle specifikovaných funkčních nároků je nutno provést inovaci, nebo výměnu agend. V každém případě je nezbytné určit SW stavebnice, které tvoří smysluplný celek. Atestace agend – je vynucenou nutnou podmínkou, zatím platnou pouze v oblasti státní správy. Bude lépe, když budeme předpokládat její všeobecnou platnost, nutné je rovněž dát atestacím smysluplný obsah. Integrita dat – je přirozenou podmínkou integrace agend – datové integrace – lépe by možná bylo podmínit to až bodem 8 – přístup k datům zajištěn. Důležitá je integrace datových forem.

7 8 – přístup k datům zajištěn
Funkční síť – rozumí se lokální i KIVS, bez ní skutečně v dnešních podmínkách není možné zajistit přístup k datům v plném rozsahu. Integrita dat, konzistentní datový model – musí být zajištěna dobře vytvořeným datovým modelem, je jedno jestli konzistenci zajistíme klasickými databázovými metodami, nebo metodami integračních platforem. Bez ní je práce s daty problematická. Je možné hovořit o „míře“ konzistence. Přístup k datům je velmi různorodé téma. Jsou různá data, různé režimy jejich zpracování. Nelze zřejmě hovořit příliš globálně – situace se mění podle datových struktur, jejich charakteru, obtížnosti sběru … Metodika sběru – data mají své životní cykly, jejich sběr má mnoho technologických požadavků, bez nichž není možné zajistit aktualizaci, pravidla je nutno stanovit, přijmout, dodržovat …

8 14 – komunikace zajištěna – vrcholový cíl
Komunikace je charakterizována zejména tak výraznými komunikačními prvky, jako jsou spisovny, podatelny, kontaktní místa. Jejich realizace je nutným krokem. Realizace DMS jako celku je ovšem ještě něčím více. Je to podpora veškerých administrativních procesů úřadu. To není zdaleka pouze podatelna … Podatelna – rozumí se zejména elektronická podatelna, potřeba přijmout a odeslat poštu v elektronické podobě musí být zajištěna. V současných systémech zpravidla podatelna pracuje – ať již elektronická, či papírová. Proto je cíl chápán spíše jako dotažení principů elektronické podatelny, tedy jako získání určité kvality komunikace. Protože podatelna je svým charakterem velmi náročný proces, je její realizace jistě podmíněna procesními analýzami. Kontaktní místo – jako dosud blíže nedefinovaný organizační útvar, schopný integrovat určité služby vůči veřejnosti, chápeme jej jako vyšší vývojové stadium podatelny, nebo v procesu komunikace místo, které může být podatelně předřazené. Podobně jako podatelna je kontaktní místo složitým procesem

9 Co označujeme jako projekt ?
Činnost, která vyplynula z analytických kapitol Může být typová nebo lokální (krajská) Naplňuje cíle Má výstupy Lze ji samostatně řídit Lze alespoň rámcově odhadnout náklady Je podmíněna a podmiňuje jiné činnosti – projekty Má určitá rizika

10 Prověření infrastruktury
Zákony 365,129, 101 Legislativa Legislativa Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu Komunikace Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Ustanovení SI Řízení SI Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Funkce Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Projekty Komplexního řešení Informatizace krajů

11 Prověření infrastruktury
Zákony 365,129, 101 Legislativa Legislativa Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 8 – Přístup k datům zajištěn

12 Prověření infrastruktury Systémová architektura
Zákony 365,129, 101 Legislativa Legislativa Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 5 - Integrace aplikací

13 Prověření infrastruktury
Zákony 365,129, 101 Legislativa Legislativa Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 14 – Komunikace zajištěna

14 Prověření infrastruktury
Legislativa Systémová architektura Komunikace Provoz Zákony 365,129, 101 Platformy Hlasové služby Provoz útvarů IT Legislativa GIS Call centra Spolupráce VS kraje Legislativa DMS Multimédia Vybavenost KÚ Předpisy ČR a EU Publikace Datová síť KÚ Kvalita aplikací Konsolidace předpisů BW Připojení metrop. sítí Atestace Ustanovení SI Krizový mgm. Řízení SI Připojení obcí Bezpečnost Funkce PP Prověření infrastruktury Vzdělání Registry, evidence Analýza konfigurace Funkce Integrace Projektové řízení Připojení Internet Zpracování metodiky Operativní řízení Podpůrné služby Inf. Kiosky Procesy majetek Vnitřní integrace Ekonomika Bezpečnost KI Procesy informace Integrace krajů El. tržiště Procesy HR Potřeby krajů KI Centrální podpora Standard rez. IS Procesy finance TP integrace kraje Osvěta občanů Data Procesy služby MAN jako součást KIVS Bezpečnost (PKI) Administrativní procesy Metodika sběru Nové technologie Hlavní článek Komunikační mapa Metainformační systém Důsledky přechodu Konceptuální model Resortní centra TP integrace kraje Datový model Zpřesnění dat. modelu MAN jako součást KIVS

15 Možné strategie řízení rozvoje systému
Vývoj neřízený z centra Samostatná koordinace krajů, je významná, probíhá Vlastní možnosti – jak nedělat chybné kroky ? Co je nejisté Možnosti ovlivnění rozvoje v případě SI Je předpokladem dosažení Komplexní informatizace Zvětšení možnosti ovlivnit vývoj legislativy Zpřesnění vize funkcí Návrh datového systému – distribuce dat Tlak na rozvoj produktů je zvýšen Kvalitní definice systému integrace – integračních principů a platforem Dosažení větší míry unifikace procesů Plynulejší proces rozvoje jednotlivých krajů Realita – něco mezi ? Rozhodně nutno zvýšit míru koordinace!

16 Komplexní informatizace
I. Legislativa a funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Vazby projektů - Komplexní informatizace je dosaženo VII. Integrace

17 Hlavní článek Hlavní vliv rozvoje ISVS I. Legislativa a funkční model
II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Hlavní vliv rozvoje ISVS VII. Integrace

18 Ovlivnitelnost řešení
I. Legislativa a funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Ovlivnitelnost řešení z lokální pozice je částečná VII. Integrace

19 Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ?
I. Legislativa a funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ? VII. Integrace

20 Hlavní článek Velmi důležitý projekt Doporučujeme !!! I. Legislativa a
funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Klíčový pro rozvoj kraje Hlavní článek VI. Infrastruktura Velmi důležitý projekt Doporučujeme !!! VII. Integrace Příprava na „velkou“ integraci zejména v oblasti dat

21 Podmínky kvalitního dosažení cílů
Propracování legislativních podmínek – definice systému Dostatečně stabilní procesy, jejich dostatečné poznání a propracování Pravdivost komunikace - stabilizace datových fondů Nutná podmínka - vytvoření infrastruktury (KIVS, RR) Integrované SW řešení a služby (ePusa, AS, EOS … ) Kontinuální proces systémové integrace - propracování soustavy projektů Koordinace úsilí různých organizačních složek „Partnerství orgánů veřejné správy “ - státu, krajů a obcí Důležitý je řízený vývoj agend a komunikačního prostředí (KEVIS) Sledování změn - Přizpůsobení novému územnímu členění a vliv Evropy Agenda – relativně stabilizovaný proces – soustava kroků, které vedou k cíli Legislativa vytváří prostor řešení agend Agendy by se neměly příliš měnit Nutné podmínky – existence infrastruktury, SW řešení KEVIS – prostředek komunikace I2I Kontinuita - systémové integrace Partnerství – znamená ochotu přijmout vzájemně výhodné řešení, neb ustoupit v zájmu celku eAgenda = životní situace = podnět , řešení , závěr … typový proces … vazby – základ integrovaného řešení, transparence, demokracie …

22 A co dál ? Nutno dále rozpracovat (časový limit při tvorbě)
Nutno dále aktualizovat (dokument stárne ) Možná je „malá“ integrace stávajících projektů krajů ( koordinace, systémový přístup) Nutné zajistit potřebné finanční zdroje

23 Cílem je komplexní systém, nikoliv dílčí řešení
Závěrem Cílem je komplexní systém, nikoliv dílčí řešení Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "komplexní informatizace krajů"

Podobné prezentace


Reklamy Google