Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Josef Beneš Senior business consultant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Josef Beneš Senior business consultant."— Transkript prezentace:

1 Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Josef Beneš Senior business consultant

2 Jak byla studie vytvořena ? Definována Koncepcí informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č.267,III.2002, obsahem zadání Studie proveditelnosti Cíle byly uspořádány do oblastí a byly vytvořeny pracovní týmy ( Master, Legislativa, Funkce, Data, Komunikace, Provoz ) Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS )

3 Jaké jsou výstupy studie ? Studie proveditelnosti, jako základní koncepční dokument, popisuje další možný postup v integraci informačních systémů krajů Členění studie (Leg.analýza podmínek, Specifikace funkcionalit, Vymezení vztahů a vazeb, Systémové řešení, Návrh členění projektů a řízení rozvoje, Porovnání se zahraničím) Výstupy : závěry kapitol, návrh a členění projektů, odhad finací (2,2mld) Kde ? : www.kr-urady.cz, Informatizace krajůwww.kr-urady.cz www.logica.cz, Veřejný sektor (interní komunikace a diskuse)www.logica.cz CD, soubor Index.htm

4 Soustava hlavních cílů KIK Je dána dokumenty rozvoje informatizace krajů Byla obsahem zadání Studie proveditelnosti Její součástí je systém elektronické komunikace Cíle je možno uspořádat do oblastí Cíle tvoří systém - soustavu Realizace je podmíněna řadou kroků

5 3 Inovace 9 Atestace Oblast aplikací 7 Metodika sběru 6 Integrita dat Oblast dat 8 – Přístup k datům zajištěn 4 Unifikace procesů Oblast řízení 1 Funkční síť 2 Bezpečná jistá Oblast komunikace 10 Podatelna 11 Kontaktní místa Vazby cílů 5 - Integrace aplikací Oblast provozu 14 – Komunikace zajištěna

6 5 – integrace aplikací zajištěna Unifikace procesů – zajistí dostatečně přesné vymezení funkcí – funkční model – a následně reálnou míru unifikace procesů. Tak bude možno stanovit požadavek na funkce aplikací a následně tyto aplikace integrovat. Inovace agend – podle specifikovaných funkčních nároků je nutno provést inovaci, nebo výměnu agend. V každém případě je nezbytné určit SW stavebnice, které tvoří smysluplný celek. Atestace agend – je vynucenou nutnou podmínkou, zatím platnou pouze v oblasti státní správy. Bude lépe, když budeme předpokládat její všeobecnou platnost, nutné je rovněž dát atestacím smysluplný obsah. Integrita dat – je přirozenou podmínkou integrace agend – datové integrace – lépe by možná bylo podmínit to až bodem 8 – přístup k datům zajištěn. Důležitá je integrace datových forem.

7 8 – přístup k datům zajištěn Funkční síť – rozumí se lokální i KIVS, bez ní skutečně v dnešních podmínkách není možné zajistit přístup k datům v plném rozsahu. Integrita dat, konzistentní datový model – musí být zajištěna dobře vytvořeným datovým modelem, je jedno jestli konzistenci zajistíme klasickými databázovými metodami, nebo metodami integračních platforem. Bez ní je práce s daty problematická. Je možné hovořit o „míře“ konzistence. Přístup k datům je velmi různorodé téma. Jsou různá data, různé režimy jejich zpracování. Nelze zřejmě hovořit příliš globálně – situace se mění podle datových struktur, jejich charakteru, obtížnosti sběru … Metodika sběru – data mají své životní cykly, jejich sběr má mnoho technologických požadavků, bez nichž není možné zajistit aktualizaci, pravidla je nutno stanovit, přijmout, dodržovat …

8 14 – komunikace zajištěna – vrcholový cíl Komunikace je charakterizována zejména tak výraznými komunikačními prvky, jako jsou spisovny, podatelny, kontaktní místa. Jejich realizace je nutným krokem. Realizace DMS jako celku je ovšem ještě něčím více. Je to podpora veškerých administrativních procesů úřadu. To není zdaleka pouze podatelna … Podatelna – rozumí se zejména elektronická podatelna, potřeba přijmout a odeslat poštu v elektronické podobě musí být zajištěna. V současných systémech zpravidla podatelna pracuje – ať již elektronická, či papírová. Proto je cíl chápán spíše jako dotažení principů elektronické podatelny, tedy jako získání určité kvality komunikace. Protože podatelna je svým charakterem velmi náročný proces, je její realizace jistě podmíněna procesními analýzami. Kontaktní místo – jako dosud blíže nedefinovaný organizační útvar, schopný integrovat určité služby vůči veřejnosti, chápeme jej jako vyšší vývojové stadium podatelny, nebo v procesu komunikace místo, které může být podatelně předřazené. Podobně jako podatelna je kontaktní místo složitým procesem

9 Co označujeme jako projekt ? Činnost, která vyplynula z analytických kapitol Může být typová nebo lokální (krajská) Naplňuje cíle Má výstupy Lze ji samostatně řídit Lze alespoň rámcově odhadnout náklady Je podmíněna a podmiňuje jiné činnosti – projekty Má určitá rizika

10 Ustanovení SI Řízení SI Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Funkce Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Komunikace Projekty Komplexního řešení Informatizace krajů

11 Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 8 – Přístup k datům zajištěn

12 Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 5 - Integrace aplikací

13 Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Ustanovení SI Řízení SI Legislativa Funkce Provoz Integrace Systémová architektura Data Komunikace 14 – Komunikace zajištěna

14 Ustanovení SI Řízení SI Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Konceptuální model Datový model Funkce Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Komunikace Hlavní článek

15 Možné strategie řízení rozvoje systému Vývoj neřízený z centra –Samostatná koordinace krajů, je významná, probíhá –Vlastní možnosti – jak nedělat chybné kroky ? Co je nejisté Možnosti ovlivnění rozvoje v případě SI –Je předpokladem dosažení Komplexní informatizace –Zvětšení možnosti ovlivnit vývoj legislativy –Zpřesnění vize funkcí –Návrh datového systému – distribuce dat –Tlak na rozvoj produktů je zvýšen –Kvalitní definice systému integrace – integračních principů a platforem –Dosažení větší míry unifikace procesů –Plynulejší proces rozvoje jednotlivých krajů Realita – něco mezi ? Rozhodně nutno zvýšit míru koordinace!

16 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Vazby projektů - Komplexní informatizace je dosaženo

17 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Hlavní vliv rozvoje ISVS

18 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Ovlivnitelnost řešení z lokální pozice je částečná

19 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ?

20 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Velmi důležitý projekt Doporučujeme !!! Klíčový pro rozvoj kraje Příprava na „velkou“ integraci zejména v oblasti dat

21 Podmínky kvalitního dosažení cílů Propracování legislativních podmínek – definice systému Dostatečně stabilní procesy, jejich dostatečné poznání a propracování Pravdivost komunikace - stabilizace datových fondů Nutná podmínka - vytvoření infrastruktury (KIVS, RR) Integrované SW řešení a služby (ePusa, AS, EOS … ) Kontinuální proces systémové integrace - propracování soustavy projektů Koordinace úsilí různých organizačních složek „Partnerství orgánů veřejné správy “ - státu, krajů a obcí Důležitý je řízený vývoj agend a komunikačního prostředí (KEVIS) Sledování změn - Přizpůsobení novému územnímu členění a vliv Evropy

22 A co dál ? Nutno dále rozpracovat (časový limit při tvorbě) Nutno dále aktualizovat (dokument stárne ) Možná je „malá“ integrace stávajících projektů krajů ( koordinace, systémový přístup) Nutné zajistit potřebné finanční zdroje

23 Cílem je komplexní systém, nikoliv dílčí řešení Závěrem Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Josef Beneš Senior business consultant."

Podobné prezentace


Reklamy Google