Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neovarianty liberalismu Vladan Hodulák Tato prezentace je určena výhradně pro studenty kurzu Teorie mezinárodních vztahů MVZ105 na FSS MU v akademickém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neovarianty liberalismu Vladan Hodulák Tato prezentace je určena výhradně pro studenty kurzu Teorie mezinárodních vztahů MVZ105 na FSS MU v akademickém."— Transkript prezentace:

1 Neovarianty liberalismu Vladan Hodulák Tato prezentace je určena výhradně pro studenty kurzu Teorie mezinárodních vztahů MVZ105 na FSS MU v akademickém roce 2011/2012. Jakékoliv nakládání s prezentací pro jiné než studijní účely v tomto kurzu je zakázáno.

2 Shrnutí z minula Liberalismus v MV Liberalismus v MV vychází z politického liberalismu vychází z politického liberalismu stál ve formě idealismu u vzniku MV jako vědy stál ve formě idealismu u vzniku MV jako vědy nejvýraznější opozice v MV vůči realismu nejvýraznější opozice v MV vůči realismu značná roztříštěnost jednotlivých proudů – co způsobuje válku, je cílem mír, nebo řád v mv? značná roztříštěnost jednotlivých proudů – co způsobuje válku, je cílem mír, nebo řád v mv? Hlavní znaky Hlavní znaky normativita, inside-out approach, víra v pokrok, stát není jediný aktér, bezpečnostní vztahy nejsou vždy primární normativita, inside-out approach, víra v pokrok, stát není jediný aktér, bezpečnostní vztahy nejsou vždy primární Hlavní témata Hlavní témata mír, lidská práva, demokracie, spolupráce, tržní ekonomika mír, lidská práva, demokracie, spolupráce, tržní ekonomika

3 Úvodní poznámky Liberalismus lze dělit mnoha způsoby, my si jej rozdělíme tematicky Liberalismus lze dělit mnoha způsoby, my si jej rozdělíme tematicky Řada liberálních autorů spojovala více liberálních hodnot, jejich přiřazení nelze brát dogmaticky Řada liberálních autorů spojovala více liberálních hodnot, jejich přiřazení nelze brát dogmaticky Příklad sporu hodnot autonomie×integrace Příklad sporu hodnot autonomie×integrace Ústřední myšlenka – konflikt není přirozeným stavem mezi státy, lze se mu vyhnout Ústřední myšlenka – konflikt není přirozeným stavem mezi státy, lze se mu vyhnout díky lidskému zdokonalování pomocí rozumu díky lidskému zdokonalování pomocí rozumu pomocí změny státní ideologie, mocenská politika je sama umělý výtvor skupiny lidí – potřeba usilovat o mír pomocí změny státní ideologie, mocenská politika je sama umělý výtvor skupiny lidí – potřeba usilovat o mír pomocí mezinárodních institucí pomocí mezinárodních institucí

4 Liberální internacionalismus Lidský rozum může do mv přinést svobodu a spravedlnost, trvalý mír je možný Lidský rozum může do mv přinést svobodu a spravedlnost, trvalý mír je možný Důraz na inside-out approach Důraz na inside-out approach společenská smlouva mezi občany uvnitř státu bude přenesena do mv, bez potřeby světové vlády společenská smlouva mezi občany uvnitř státu bude přenesena do mv, bez potřeby světové vlády idea bezkonfliktního přirozeného stavu (tržní systém) idea bezkonfliktního přirozeného stavu (tržní systém) I. Kant I. Kant Tři články (republikánská ústava státu, pacifistická unie, kosmopolitní právo) Tři články (republikánská ústava státu, pacifistická unie, kosmopolitní právo) J. Bentham J. Bentham „mezi zájmy států neexistuje žádný reálný konflikt“ „mezi zájmy států neexistuje žádný reálný konflikt“ ustanovení společného tribunálu, vznik federací a konfederací jako důkaz „transformace“ zájmů ustanovení společného tribunálu, vznik federací a konfederací jako důkaz „transformace“ zájmů A. Smith A. Smith dosahování společenského blaha lze dosáhnout skrze sledování sobeckého zájmu (ale neplatí mezi státy) dosahování společenského blaha lze dosáhnout skrze sledování sobeckého zájmu (ale neplatí mezi státy) R. Cobden R. Cobden aktivista, proti používání svévolné moci, cesta k míru skrze mezinárodní obchod, přirozená shoda zájmů (×Carr) aktivista, proti používání svévolné moci, cesta k míru skrze mezinárodní obchod, přirozená shoda zájmů (×Carr)

5 Neoliberální internacionalismus Od 90. let 20. stol. opět populární idea demokratického míru Od 90. let 20. stol. opět populární idea demokratického míru demokratické vlády (rozhodnutí lidí) demokratické vlády (rozhodnutí lidí) lib. dem. jsou bohaté – velké riziko ztrát lib. dem. jsou bohaté – velké riziko ztrát přátelské vztahy přátelské vztahy F. Fukuyama „Konec historie“ (1989) F. Fukuyama „Konec historie“ (1989) vítězství liberalismu (konec historie v Hegelově pojetí) vítězství liberalismu (konec historie v Hegelově pojetí) materiální a ideové vysvětlení materiální a ideové vysvětlení obhajoba „exportu“ liberalismu problém liberálního imperialismu obhajoba „exportu“ liberalismu problém liberálního imperialismu humanitární intervence, využití mezinárodních organizací (kladení podmínek vstupu), ekonomické pobídky pro RZ(kondicionalita) ×politika vůči Číně humanitární intervence, využití mezinárodních organizací (kladení podmínek vstupu), ekonomické pobídky pro RZ(kondicionalita) ×politika vůči Číně Problémy Problémy počet LD, ne všechny ideologie poraženy, nakolik je liberalismus pouze zástěrka pro zisk, stálý protiklad principů počet LD, ne všechny ideologie poraženy, nakolik je liberalismus pouze zástěrka pro zisk, stálý protiklad principů Jednoznačně kladné chápání globalizace Jednoznačně kladné chápání globalizace

6 Idealismus První třetina 20. stol., zkušenosti WWI První třetina 20. stol., zkušenosti WWI Základní premisy Základní premisy kapitalismus nevytváří harmonii zájmů (nedostatečná poptávka, imperialismus) – J. Hobson kapitalismus nevytváří harmonii zájmů (nedostatečná poptávka, imperialismus) – J. Hobson mír není přirozeným stavem, ale musí být vytvořen mír není přirozeným stavem, ale musí být vytvořen důležitost vzdělání (1919 – Aberystwyth), normativní přístup důležitost vzdělání (1919 – Aberystwyth), normativní přístup W. Wilson (prezident USA) W. Wilson (prezident USA) mír skrze mez. instituci regulující anarchii v mv (demokratické procedury, řešení sporů, donucovací síly) mír skrze mez. instituci regulující anarchii v mv (demokratické procedury, řešení sporů, donucovací síly) 14 bodů (1918), Společnost národů, kolektivní bezpečnost 14 bodů (1918), Společnost národů, kolektivní bezpečnost Katastrofální osud SN, morální rétorika×praxe národních zájmů Katastrofální osud SN, morální rétorika×praxe národních zájmů Některé dílčí úspěchy liberalismu – přijetí práva na sebeurčení, ochrana lidských práv (1948), dekolonizace, podpora RZ (nerovnoměrné rozdělení zdrojů) Některé dílčí úspěchy liberalismu – přijetí práva na sebeurčení, ochrana lidských práv (1948), dekolonizace, podpora RZ (nerovnoměrné rozdělení zdrojů)

7 Neoidealismus Mír a spravedlnost jsou výsledkem záměrného snažení, podpora demokracie, globalizace je rozporuplný proces Mír a spravedlnost jsou výsledkem záměrného snažení, podpora demokracie, globalizace je rozporuplný proces Znaky Znaky je potřeba nejen podporovat demokratizaci států, ale také zdemokratizovat instituce je potřeba nejen podporovat demokratizaci států, ale také zdemokratizovat instituce do rozhodovacích struktur je potřeba přijmout sociální hnutí (blíže k obyčejným lidem) do rozhodovacích struktur je potřeba přijmout sociální hnutí (blíže k obyčejným lidem) problematika demokratického deficitu vede k rezervovanosti vůči globalizaci problematika demokratického deficitu vede k rezervovanosti vůči globalizaci R. Falk R. Falk vztah globalizace (ekonomika, technika) a komunity – pnutí vztah globalizace (ekonomika, technika) a komunity – pnutí neoliberalismus×veřejný sektor (blahobyt, etika) neoliberalismus×veřejný sektor (blahobyt, etika) problematika rozvojových zemí problematika rozvojových zemí demokratizace od travních kořínků, potenciál globální občanské společnosti demokratizace od travních kořínků, potenciál globální občanské společnosti D. Held D. Held kritika vestf. syst – demokratizace zemí není provázena dem. institucí, problém díky propojenosti a vzájemné závislosti kritika vestf. syst – demokratizace zemí není provázena dem. institucí, problém díky propojenosti a vzájemné závislosti kosmopolitní model demokracie – regionální parlamenty s rozšířenou pravomocí, lidská práva dohlížena Mez. soudem pro LP, reforma OSN – globální parlament kosmopolitní model demokracie – regionální parlamenty s rozšířenou pravomocí, lidská práva dohlížena Mez. soudem pro LP, reforma OSN – globální parlament

8 Liberální institucionalismus Po WWII, opuštění normativity, liberalismus v pozadí, menší témata Po WWII, opuštění normativity, liberalismus v pozadí, menší témata Po zkušenostech pozměněná struktura OSN (RB) Po zkušenostech pozměněná struktura OSN (RB) Hlavní téma- zisky z mezinárodní a transnacionální spolupráce Hlavní téma- zisky z mezinárodní a transnacionální spolupráce D. Mitrany D. Mitrany státy samy se nejsou schopny vypořádat s modernizací – k řešení problémů je potřeba spolupráce, přináší zisky státy samy se nejsou schopny vypořádat s modernizací – k řešení problémů je potřeba spolupráce, přináší zisky integrace – díky zkušenosti se spoluprací dojde k přesunu dalších pravomocí na mezinárodní úroveň, růst nákladů na přerušení spolupráce integrace – díky zkušenosti se spoluprací dojde k přesunu dalších pravomocí na mezinárodní úroveň, růst nákladů na přerušení spolupráce E. Haas E. Haas státy jsou stále méně schopny samy zajistit blahobyt, spillover – rozšíření spolupráce do dalších sektorů státy jsou stále méně schopny samy zajistit blahobyt, spillover – rozšíření spolupráce do dalších sektorů Praxe – ESUO, EHS, EU Praxe – ESUO, EHS, EU 60. – 70. léta (pluralismus) – díky modernizaci nástup nových aktérů (MNC, IGO, NGO), úpadek vestfálského systému 60. – 70. léta (pluralismus) – díky modernizaci nástup nových aktérů (MNC, IGO, NGO), úpadek vestfálského systému Vzájemná závislost – obchod, toky kapitálu, globální kultura, jedna planeta – jedno životní prostředí (Nye, Keohane) Vzájemná závislost – obchod, toky kapitálu, globální kultura, jedna planeta – jedno životní prostředí (Nye, Keohane)

9 Neoliberální institucionalismus Nejrozšířenější a „nejvědečtější“ varianta liberalismu v MV Nejrozšířenější a „nejvědečtější“ varianta liberalismu v MV nová ortodoxie na řadě především amer. univerzit nová ortodoxie na řadě především amer. univerzit řada autorů se s ním vědomě ztotožňuje řada autorů se s ním vědomě ztotožňuje Keohane (After Hegemony), Nye, Axelrod, Oye Keohane (After Hegemony), Nye, Axelrod, Oye Hlavní znaky Hlavní znaky Aktér – stát jako hlavní, i když zdaleka ne jediný Aktér – stát jako hlavní, i když zdaleka ne jediný Struktura – uznání předpokladu anarchické struktury mv, ale spolupráce možná Struktura – uznání předpokladu anarchické struktury mv, ale spolupráce možná Proces – postupné rozšiřování spolupráce, integrace Proces – postupné rozšiřování spolupráce, integrace Motivace – státy spolupracují, i když jiné státy získají víc, upřednostňování absolutních zisků před relativními Motivace – státy spolupracují, i když jiné státy získají víc, upřednostňování absolutních zisků před relativními

10 Neoliberální institucionalismus Vědeckost neoliberálního institucionalismu Vědeckost neoliberálního institucionalismu reakce na neorelismus, ale reakce zevnitř mainstreamu reakce na neorelismus, ale reakce zevnitř mainstreamu odmítnutí normativních soudů, apolitický směr, spolupráce×harmonie odmítnutí normativních soudů, apolitický směr, spolupráce×harmonie používání mikroekonomických postupů (racionální aktér, teorie her, teorie veřejných statků), ale zcela jiné závěry než neorealismus používání mikroekonomických postupů (racionální aktér, teorie her, teorie veřejných statků), ale zcela jiné závěry než neorealismus zájmy států a mezinárodní prostředí obsahují podněty ke spolupráci, ale nezaručují ji, analýza kdy a jak může ke spolupráci dojít a jak je možné ji uchovat zájmy států a mezinárodní prostředí obsahují podněty ke spolupráci, ale nezaručují ji, analýza kdy a jak může ke spolupráci dojít a jak je možné ji uchovat mezinárodní instituce nejsou od toho aby transformovaly identity, ale aby regulovaly zájmy mezinárodní instituce nejsou od toho aby transformovaly identity, ale aby regulovaly zájmy

11 Příklad postupu NI Použití teorie her Použití teorie her Racionální aktéři, znají pravidla hry, znají výplatní matice, neví, kterou strategii zvolí protihráč Racionální aktéři, znají pravidla hry, znají výplatní matice, neví, kterou strategii zvolí protihráč Hry s nulovým součtem, hry s nenulovým součtem, jednorázová×opakovaná hra, hra se dvěma a více hráči, velmi často používaný případ – vězňovo dilema Hry s nulovým součtem, hry s nenulovým součtem, jednorázová×opakovaná hra, hra se dvěma a více hráči, velmi často používaný případ – vězňovo dilema Podvodník přiznatnepřiznat Zloděj přiznat10;101;20 nepřiznat20;15;5 Francie cloobchod VB clo0;012;-1 obchod-1;1010;8

12 Příklad postupu NI Instituce: Trvalejší soubory pravidel, která definují vhodné jednání. Instituce: Trvalejší soubory pravidel, která definují vhodné jednání. Režimy: Soubory implicitních a explicitních zásad, norem, pravidel a rozhodovacích procedur, kolem nichž se vytvářejí očekávání aktérů v určité oblasti. Režimy: Soubory implicitních a explicitních zásad, norem, pravidel a rozhodovacích procedur, kolem nichž se vytvářejí očekávání aktérů v určité oblasti. Snižují ověřovací náklady (informace) Snižují ověřovací náklady (informace) Mění výplatní matice (náklady obětované příležitosti) Mění výplatní matice (náklady obětované příležitosti) Podněcují dodržování pravidel (snadnější možnost trestání) Podněcují dodržování pravidel (snadnější možnost trestání) Konkrétní podoba režimu závisí na charakteristikách konkrétní oblasti pro niž režim vznikl Konkrétní podoba režimu závisí na charakteristikách konkrétní oblasti pro niž režim vznikl Mezinárodní obchodní režim×režim kontroly zbrojení Mezinárodní obchodní režim×režim kontroly zbrojení


Stáhnout ppt "Neovarianty liberalismu Vladan Hodulák Tato prezentace je určena výhradně pro studenty kurzu Teorie mezinárodních vztahů MVZ105 na FSS MU v akademickém."

Podobné prezentace


Reklamy Google