Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Můj dědeček chodí rád do lesa na houby. Ráda jezdím na kole, ale ne po horách. Kam to jedete? Co děláš rád ve svém volném čase? Co obvykle děláš ve volném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Můj dědeček chodí rád do lesa na houby. Ráda jezdím na kole, ale ne po horách. Kam to jedete? Co děláš rád ve svém volném čase? Co obvykle děláš ve volném."— Transkript prezentace:

1

2 Můj dědeček chodí rád do lesa na houby. Ráda jezdím na kole, ale ne po horách. Kam to jedete? Co děláš rád ve svém volném čase? Co obvykle děláš ve volném čase? Co to děláš? Rád se dívám na hokej v televizi, ale sám ho nehraji. Jakou hru to hraješ? (např. na počítači) Máš rád zmrzlinu? Je taková zima a ty jíš zmrzlinu! My granddad likes mushrooming. I like cycling but not in the mountains. Where are you going? What do you like doing in your free time? What do you usually do in your free time? What are you doing? I like watching jockey on TV but I don’t play it myself. What game are you playing? Do you like ice-cream? It is so cold and you are eating ice-cream!

3 Co to piješ? Jaké víno máš rád, červené nebo bílé? Podívej, Mark pije whisky – myslíš, že mu je přes 18? Nerada myji nádobí, zvlášť po nedělním obědě. Nepomohu ti - mám mokré ruce, právě myji nádobí. Nesnáším pomluvy. Poslouchej – už zase pomlouvá své přátele. Dávám přednost běžkování před lyžováním. Na tomhle obrázku jedu na běžkách. Můj tatínek hrozně nerad leží na pláži a opaluje se. What are you drinking? Which wine do you like, red or white? Look, Mark is drinking whisky – do you think he is over 18? I don’t like washing up, especially after Sunday lunch. I won’t help you – I have wet hands, I am washing the dishes. I hate gossips. Listen – she is gossiping her friends again. I prefer cross-country skiing to down-hill skiing. I this picture, I am cross-country skiing. My father hates lying on the beach and sunbathing.

4 Na téhle fotce ležíme na pláži a nic neděláme. Jak často chodíš do sauny? Dnes večer jdu do sauny. Nikdy si nepůjčuji peníze od svých kamarádů. Kdo bydlí v tomhle domě? Právě jsme na dovolené a bydlíme v krásném hotelu. Bydlíte v bytě nebo v domě? Nepamatuji si jeho telefonní číslo. Vůbec tomu nerozumím. Nevím, co to znamená. In this photo, we are lying on the beach and doing nothing. How often do you go to sauna? This evening I am going to sauna. I never borrow money from my friends. Who lives in this house? We are just on holiday and we are staying in a beautiful hotel. Do you live in a flat or in a house? I don’t remember his phone number. I don’t understand it at all. I don’t knot what it means.

5 Někdy jezdím do školy na kole. Můžeš mi zavolat později – právě jedu tramvají. Jakou knížku teď čteš? Jaké knížky obvykle čteš? Můžeš zavolat později – právě večeříme. Obvykle večeříme v 6 hodin. V kolík hodin obvykle v neděli obědváte? Co to jíš? Proč nejíš? Znáš ho dobře? Sometimes I go to school by bike / on bike. Can you call me later – I am just going by tram. What book are you reading? What books do you usually read? Can you call later – we are just having dinner. We usually have dinner at 6. What time do you usually have lunch on Sundays? What are you eating? Why aren’t you eating? Do you know him well?

6 Právě chystám snídani. Co si o něm myslíš? Co to čteš? Co to jíš? Co to píšeš? Často chodím navštívit babičku. Často k nám chodí. Často mi píše. Často si zapomíná napsat úkol. Hraji tenis každé pondělí. I’m just making breakfast. What do you think of him? What are you reading? What are you eating? What are you writing? I often go to see granny. He often comes to our place. He often writes to me. He often forgets to write his homework. I play tennis every Monday.

7 Chodím spát pozdě. Chodíme do kina jednou za měsíc. Jaké sporty máš rád? Jdeme do kina. Jedu do Prahy. Jezdím do školy autobusem. Jezdíme nakupovat autem. Kam běžíš? Kam jdeš? Nedívám se na televizi často. I go to bed late. We go to the cinema once a month. What sports do you like? We are going to the cinema. I’m going to Prague. I go to school by bus. We go shopping by car. Where are you running? Where are you going? I don’t often watch TV.

8 Nepoužívám počítač. Nesnáším lži. Neumývám nádobí, máme myčku. O čem teď přemýšlíš? Pamatuješ si tu adresu? Právě ji píšu dopis. Právě píše úkol. Právě se díváme na televizi. Právě se sprchuji. Právě spí. I don’t use a computer. I hate lies. I don’t wash up, we have a dishwasher. What are you thinking about? Do you remember his address? I’m just writing her a letter. She’s just writing her homework. We’re just watching TV. I’m just having a shower. They are just sleeping.

9 Proč odcházíš? Proč se mi směješ? Proč to děláš? Rozumíš tomu? Telefonuje mi každý večer. Těšíš se na prázdniny? Vaříš ráda? Ve všední dny neobědvám doma. Vstávám brzy ráno. Je 7 hodin – vstáváš? Why are you leaving? Why are you laughing at me? Why are you doing it? Do you understand it? She phones me every evening. Are you looking forward to the holidays? Do you like cooking? On weekdays I don’t have lunch at home. I get up early in the morning. It is 7 o’clock – are you getting up?


Stáhnout ppt "Můj dědeček chodí rád do lesa na houby. Ráda jezdím na kole, ale ne po horách. Kam to jedete? Co děláš rád ve svém volném čase? Co obvykle děláš ve volném."

Podobné prezentace


Reklamy Google