Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akce 2 – Evropská dobrovolná služba EDS je součástí programu EU Mládež v akci Akce 1 - Mládež pro Evropu Akce 2 - Evropská dobrovolná služba Akce 3 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akce 2 – Evropská dobrovolná služba EDS je součástí programu EU Mládež v akci Akce 1 - Mládež pro Evropu Akce 2 - Evropská dobrovolná služba Akce 3 -"— Transkript prezentace:

1

2 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba EDS je součástí programu EU Mládež v akci Akce 1 - Mládež pro Evropu Akce 2 - Evropská dobrovolná služba Akce 3 - Mládež ve světě Akce 4 - Systémy na podporu mládeže Akce 5 - Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

3 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Evropská dobrovolná služba je neplacená dobrovolná činnost v jiné zemi, než je země původu dobrovolníka.

4 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Hlavní cíle EDS Podpořit účast mladých lidí v různých formách dobrovolnictví, uvnitř i vně EU Zapojit mladé lidi do rozvoje solidarity a propagace aktivního evropského občanství Posilovat vzájemné porozumění mezi mladými lidmi Zapojit mladé lidi do nevýdělečné, neplacené aktivity, která je přínosem pro veřejnost v jiné zemi, než je země jejich původu Důraz je kladen na VIDITELNOST EDS a ZHODNOCOVÁNÍ výsledků projektu EDS

5 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Priority EDS: Zapojení mladých lidí s OMEZENÝMI příležitostmi, znevýhodněné Zapojení PRVOŽADATELŮ - individuální EDS; kolektivní EDS-podpora zkušených VO a HO Podpora rozvoje již existujících partnerství mezi organizacemi s cílem zlepšit kvalitu projektů EDS

6 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Typy projektů EDS: Individuální EDS - 1 VO, 1 HO, 1 dobrovolník - intenzivní vzdělávací zkušenost, osobní rozvoj dobrovolníka, pomoc místní komunitě a HO, silná integrace do místní komunity, možnost detailního poznání cizí kultury…

7 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Skupinová EDS (kolektivní EDS) - až 100 dobrovolníků (buď v jedné nebo více HO) - skupinová i individuální vzdělávací zkušenost, - pomoc HO a místní komunitě s důrazem na poznání - musí mít SPOLEČNÉ téma (nejde o nahodilé nesouvisející aktivity!) (nejde o nahodilé nesouvisející aktivity!) - NÁVAZNOST aktivit v daných HO - nutný PRAVIDELNÝ kontakt mezi dobrovolníky projektu (setkávání dobrovolníků během projektu…) (setkávání dobrovolníků během projektu…) - silné partnerství mezi zastoupenými organizacemi Cílem: zvýšit dopad EDS, zapojit více mladých lidí, zviditelnit EDS zviditelnit EDS Možná kombinace individuální a skupinové EDS v jednom projektu, možnost realizovat více různých aktivit v jednom projektu možnost realizovat více různých aktivit v jednom projektu

8 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Partneři v projektu: Jeden nebo více dobrovolníků Jedna nebo více VYSÍLAJÍCÍCH organizací Jedna nebo více HOSTITELSKÝCH organizací Koordinační organizace – může (ale nemusí) být VO či HO JEDNA koordinační organizace žádá o grant na celý projekt EDS (1 smlouva mezi koordinační organizací a NA) „Charta EVS“ obsahuje závazné informace o hlavních principech EDS, rolích projektových partnerů EDS, kvalitativních standardech EDS atd. obsahuje závazné informace o hlavních principech EDS, rolích projektových partnerů EDS, kvalitativních standardech EDS atd.

9 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Partneři v projektu: Koordinační organizace (žadatel o grant): - nezisková organizace legálně existující v Programové zemi nebo zemi Jihovýchodní Evropy (SEE Countries); - místní, regionální či národní autorita v Programové zemi nebo zemích Jihovýchodní Evropy (SEE Countries); - mezinárodní vládní organizace existující v Programových zemích nebo zemích Jihovýchodní Evropy (SEE Countries) Vysílající a/nebo hostitelská organizace : - nezisková organizace legálně existující v Programové zemi nebo Partnerské zemi; - místní, regionální či národní autorita v Programové zemi nebo Partnerské zemi; - mezinárodní vládní organizace existující v Programové zemi nebo Partnerské zemi Akreditace vysílajících i hostitelských organizací - před vysláním/ přijetím konkrétního dobrovolníka EDS Projekt EDS - musí zahrnovat nejméně 1 partnera ze země EU Vyváženost partnerů – počet partnerských organizací z Partnerských zemí nesmí přesáhnout počet partnerských organizací z Programových zemí v daném projektu „

10 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Délka projektu a aktivity EDS: Délka trvání PROJEKTU: - max. 24 měsíců - včetně přípravy, realizace a vyhodnocení projektu - max. 24 měsíců - včetně přípravy, realizace a vyhodnocení projektu Délka trvání AKTIVITY: Dlouhodobé projekty: 2 měsíce – 1 rok Krátkodobé projekty (ST-TERM): min. 2 týdny – 2 měsíce (max.1 rok) - ST-TERM – určeny pouze znevýhodněným dobrovolníkům Skupinová EDS s počtem 10 dobrovolníků a více: 2 týdny – 1 rok Dobrovolník se může účastnit pouze 1 x EDS. - v ojedinělých případech (např. absolvování krátkodobé skupinové EDS,…) je možné účastnit se více aktivit EDS - v takovém případě – celková doba trvání AKTIVIT EDS u 1 dobrovolníka nesmí překročit 12 měsíců!

11 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Místo projektu:  Programové země  „Sousední partnerské země“,  „Ostatní partnerské země světa“ - prioritní jsou země Afriky, Karibiku a Pacifiku, Latinské Ameriky a Asie.  Projekt EDS s „ostatními partnerskými zeměmi“ - dobrovolník může být poslán z Programové země do „Ostatních partnerských zemí“ a naopak. - NELZE vysílat a hostit dobrovolníky pouze mezi státy „Ostatních partnerských zemí“.

12 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Téma projektu Téma projektu Projekt EDS se může zaměřit na různá témata a oblasti: např. - kultura, mládež, sport, sociální péče, kulturní dědictví - umění, civilní ochrana, životní prostředí, rozvoj spolupráce, ekologie, atd. Projekty se nemohou týkat vysoce rizikových činností, např. humanitárních a záchranných akcí, pomoci při katastrofách. Projekty se nemohou týkat vysoce rizikových činností, např. humanitárních a záchranných akcí, pomoci při katastrofách.

13 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Dobrovolník:  Věk dobrovolníka: 18 – 30 let Výjimky: 16 - 18 let - v případě mladých lidí s omezenými příležitostmi Dobrovolníci mohou být vybráni až po podání žádosti o grant. Měsíční kapesné pro dobrovolníka v České republice - 95 EUR.

14 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba  Po návratu z EDS: YOUTHPAS jako „certifikát“ o absolvování EDS www.youthpass.eu www.youthpass.eu podpora „EX-EDS-Asociací“ – podpůrné organizace EDS - možné žádat přímo skrze Program Mládež v Akci - možné žádat přímo skrze Program Mládež v Akci CONEV (COoperative Network of European Volunteers) – asociace EX-EDS dobrovolníků v ČR Kontakt: conev.cz@gmail.com conev.cz@gmail.com

15 Akce 2 – Evropská dobrovolná služba Financování: vysílající organizace-žádá o pevnou částku hostitelská organizace - žádá o paušální částky (dle počtu měsíců aktivity EDS) Koordinační náklady – pevná částka na partnerskou organizaci a pevná částka na dobrovolníka (pouze u více HO nebo VO) Kapesné 95 EUR v ČR Cestovné – 100% (1 cesta dobrovolníka do HO a 1 cesta zpět) Náklady na víza – 100% Finanční podpora pro znevýhodněné dobrovolníky (úvodní přípravná návštěva, mimořádné náklady, posílené mentorství)

16 DĚKUJEME za pozornost DĚKUJEME za pozornost ČNA Mládež Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 www.mladezvakci.cz


Stáhnout ppt "Akce 2 – Evropská dobrovolná služba EDS je součástí programu EU Mládež v akci Akce 1 - Mládež pro Evropu Akce 2 - Evropská dobrovolná služba Akce 3 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google