Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce dýchacího systému · příjem O 2 · výdej CO 2 (ABR) · endokrinní (angiotenzin II) · smyslová (čich) · obranná (makrofágy, IgA) · termoregulační ·

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce dýchacího systému · příjem O 2 · výdej CO 2 (ABR) · endokrinní (angiotenzin II) · smyslová (čich) · obranná (makrofágy, IgA) · termoregulační ·"— Transkript prezentace:

1 Funkce dýchacího systému · příjem O 2 · výdej CO 2 (ABR) · endokrinní (angiotenzin II) · smyslová (čich) · obranná (makrofágy, IgA) · termoregulační · fonace · metabolická (inhalace, detoxikace)

2 Dýchání v klidových podmínkách 12-15krát za minutu objem vzduchu 450 - 500 ml 5 - 8 litrů vzduchu za minutu přes alveolokapilární membránu každou minutu přestoupí 250 ml O 2 a 200 ml CO 2 (cca 360 litrů O 2 a cca 280 litrů CO 2 denně) 300 miliónů alveolů, 70 – 100 m 2

3 0 1 2 3 4 5 6 Objem [L] TV=500 ml ERV = 1100 ml IRV = 3000 ml RV = 1200 ml (f)VC=5000 ml TLC = 5800 ml FRC = 2300 ml IC = 3500 ml Dechové objemy a kapacity

4 Spirometrie

5 Eupnoe: normální f a Vt Tachypnoe: zvýšená resp. frekvence Bradypnoe: snížená resp. frekvence Apnoe: zástava dechových pohybů Hyperventilace: zvýšená f a Vt, vyvolá hypokapnii Hypoventilace: snížená f a Vt, vyvolá hyperkapnii a hypoxii Hyperkapnie: zvýšení pCO 2 a koncentrace CO 2 ve vydechovaném vzduchu Respirační stavy

6 Dyspnoe: pocit nedostatku vzduchu Hypoxie: snížení pO 2 v tkáních Příčiny: 1.Hypoxie 2.Hypoventilace 3.Snížení perfuze plic (srdeční selhávání nebo tkání (obstrukce, anemie, srdce) 4.Intoxikace (nitráty, benzeny, kyanovodík) Asfyxie: dušení Respirační stavy

7 trachea bronchus bronchiolus alveoly

8 kapiláry plicní arteriola odkysličená krev okysličená krev plicní venula bronchiol alveoli

9 odkysličená krev O 2 40 mmHg O 2 104 mmHg O 2 104 mmHg aorta: O 2 95 mmHg CO 2 45 mmHg CO 2 40 mmHg CO 2 40 mmHg Výměna plynů krev : plíce

10 O 2 104 mmHg O 2 40 mmHg CO 2 45 mmHg CO 2 46 mmHg CO 2 40 mmHg O2O2 CO2CO2 CO 2 45 mmHg odkysličená krev Výměna plynů tkáň : krev

11 Složení vzduchu Atmosféra Alveoly N2 N2 O2 O2 C0 2 H2O H2O Celkem 760 mmHg 760 mmHg 47 3.7 (cca 1%) 0.3 (0.04%) 40 159 (21%) 104 597 (78%) 569 arterie 47 40 98 569

12 Procesy spojené s dýcháním ventilace – výměna vzduchu mezi zevním prostředím a alveolárním vzduchem distribuce – vedení vzduchu systémem dýchacích cest až k plicím difúze - výměna plynů mezi krví a vzduchem přes alveolokapilární membránu perfúze – plicní cirkulace, specificky uzpůsobený systém průtoku krevními cévami pro přenos plynů

13 Inspirační: bránice externí interkostální m. sternocleidomastoideus m. serratus anterior mm. scaleni Exspirační: interní interkostální přímé abdominální svaly Dýchací svaly

14 bránice dolu bránice nahoru hrudník nahoru a dopředu hrudník dolu a dozadu plíce se stahují plíce expandují vzduch ven vzduch dovnitř Inspirium Exspirium Mechanika dýchání

15 Inspirace Exspirace Alveolární tlak [mmHg] Intrapleurální tlak [mmHg] Objem vzduchu [ml] 250 500 750 2.0 1.0 0.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 [mmHg] [ml] Respirační cyklus Negativní intrapleurální tlak se při dýchání stává ještě více negativnější Tlaky (inptrapleurální, intrapulmonární, atmosferický)

16 Elastické vlastnosti plic plíce jsou pružný orgán, který má tendenci se smršťovat Elasticita (E) – elastický odpor plic, který při nádechu překonávají dýchací svaly Poddajnost (compliance C) popisuje, jaká velikost transpulmonálního tlaku (  P) je nutná pro změnu plicního objemu (  V). 100ml/cm H 2 O (dýchací pumpa) Plnění fyz. roz. Povrchové napětí vzduch

17 Faktory ovlivňující elastické vlastnosti plic Stavba plic – množství elastických vláken ubývá s věkem, snižuje se plicní poddajnost, roste reziduální objem Povrchové napětí (síla, která má tendenci zmenšit povrch kapaliny) alveolů je snižováno surfaktantem

18 Snižuje povrchové napětí vnitřku alveol fosfolipid + neutrální lipid (chol) + protein Tvoří se od 20. týdne gestace, plně funkční 36. týden (riziko rds <29.týden) Má význam pro udržení stability alveol Větší vliv v malých sklípcích Povrchové napětí vody: 70 dyn/cm alveol bez surf.: 30 dyn/cm alveol se surf.: 5-10 dyn/cm Plicní surfaktant

19 Význam surfaktantu pro povrchové napětí r 1 > r 2 p 1 < p 2 bez surfaktantu by se malé alveoly vyprázdnily do větších r1r1 r2r2 Laplace P=2ST/r

20 Nosní dutina Trachea Farynx Larynx Ústní dutina Bronchi Srdce Plíce Žebra Anatomický mrtvý prostor Tracheo-bronchiální strom až po respirační bronchioly cca 150 ml Fyziologický mrtvý prostor neperfundovaná část plic

21 Difúze transport kyslíku a oxidu uhličitého alveolokapilární membránou. Velikost difúze je: · přímo úměrná difúzní ploše · přímo úměrná koncentračnímu gradientu – rozdílu parciálních tlaků plynů na obou stranách membrány · přímo úměrná difúzní konstantě – závisí na vlastnostech plynu (především na jeho rozpustnosti v prostředí – pro CO 2 je asi 25x větší než pro O 2 ) · nepřímo úměrná tloušťce membrány – vzdálenost, kterou musí plyn překonat

22 je množství vzduchu ventilovaného při 1 mmHg tlakového gradientu během 1 min normální hodnota je: 21 ml/mmHg/min difúzní kapacita se zvětšuje při cvičení až na 65 ml/mmHg/min: dilatace bronchů a lepší perfuze plic Difúzní kapacita plic

23 Transport CO 2 (40 ml/l krve) volně rozpuštěný v krvi (3 ml/l krvi, asi 7%) navázaný na Hb: karbaminohemoglobin (23%) ve formě bikarbonátů (70%)

24 Transport CO 2 z tkání do krve Chloridový posun v ERY výměna bikarbonátu za chlorid

25 volně rozpuštěný v krvi (3%) navázaný na hemoglobin: oxyhemoglobin vazba mezi Hb a O 2 je volná když: vyšší teplota vyšší pCO 2 nižší pH víc 2,3-difosfoglycerátu - silnější metabolizmus (produkt glykolýzy v ERY) Transport O 2 (200 ml/l krve)

26 Plicní oběh · nutritivní oběh – slouží k výživě plicní tkáně, tvoří 1 - 2% minutového srdečního objemu, je součástí systémové cirkulace a přivádí do plic okysličenou krev · funkční oběh – je charakteristický nízkým tlakem a odporem v plicním cévním řečišti oběhplicnísystémový regulace lokální (↓O2 - konstrikce) ↑ centrální (↓O2 - dilatace) odpormalývelký tlak malý 3,3kPa velký 13 kPa objem krvesériové zapojení – stejný Filtrace tekutiny malávelká

27 Zóna 1: alveol. tlak > kapilární tlak a krev kapilárou neproteče Zóna 2: alveol. tlak < kapilární tlak (v diastole): intermitentní průtok Zóna 3: alveol. tlak < kapilární tlak: souvislý průtok Plicní hemodynamika

28 dýchání tekutiny lze? ano, pokud dosáhneme pO2 v tekutině odpovídajícímu ve vzduchu, ale: limitace: –viskozita tekutiny 50x vyšší než vzduchu – dechová práce neúměrně roste –vymytí surfaktantu (nemožnost následného dýchání vzduchu) –hromadění C02 - není u žaber, protože: spotřeba O2 a tedy produkce CO2 u studenokrevných živočichů asi 5x nižší v žábrech protiproudý výměník, tj. poměr ventilace/perfúze 20:1 (v plicích cca 1:1)


Stáhnout ppt "Funkce dýchacího systému · příjem O 2 · výdej CO 2 (ABR) · endokrinní (angiotenzin II) · smyslová (čich) · obranná (makrofágy, IgA) · termoregulační ·"

Podobné prezentace


Reklamy Google