Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. Procvičovací schémata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. Procvičovací schémata."— Transkript prezentace:

1 19. Procvičovací schémata

2 a Z-2 Stavba neuronu dendrity jádro tělo jadérko Úkol:
doplň části neuronu jadérko Nisslova substance axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála Schwannovy buňky koncové výběžky synaptické zakončení a

3 b Z-3 Stavba neuronu dendrity jádro tělo jadérko Úkol:
doplň části neuronu jadérko Nisslova substance axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení b

4 Na+ K+ Doplň: a Z-4 K+ K+ okolí buňky - - vnitřek buňky Na+ spotřeba
1. Rozložení nábojů uvnitř a vně buňky Z-4 2. Největší koncentraci NA+ a K+ iontů. 3. Směr přečerpávání Na+ iontů pomocí pumpy. 4. Směr přečerpávání K+ iontů pomocí pumpy. 5. Pumpa spotřebovává nebo produkuje energii? 6. Pumpa čerpá ionty podél nebo proti jejich elektrochem. gradientu? Na+ K+ K+ okolí buňky + + směry elektrochem. potenciálů iontů - - vnitřek buňky Na+ pumpa čerpá ionty proti jejich elektrochem. potenciálu spotřeba energie Na+ K+ a

5 Na+ K+ Doplň: b Z-5 K+ K+ okolí buňky - - vnitřek buňky Na+ spotřeba
1. Rozložení nábojů uvnitř a vně buňky Z-5 2. Největší koncentraci NA+ a K+ iontů. 3. Směr přečerpávání Na+ iontů pomocí pumpy. 4. Směr přečerpávání K+ iontů pomocí pumpy. 5. Pumpa spotřebovává nebo produkuje energii? 6. Pumpa čerpá ionty podél nebo proti jejich elektrochem. gradientu? Na+ K+ K+ okolí buňky + + směry elektrochem. potenciálů iontů - - vnitřek buňky Na+ pumpa čerpá ionty proti jejich elektrochem. potenciálu spotřeba energie Na+ K+ b

6 Akční potenciál – doplň chybějící údaje
Z-6 Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. a

7 Akční potenciál – doplň chybějící údaje
Z-7 Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace a

8 Pojmenuj a struktury procesy
Z-8 Pojmenuj a struktury procesy synaptické váčky 6. presynaptická membrána 5. 1. Ca2+ kanál 7. 4. postsynaptická membrána 10. AP vyvolá otevření Ca2+ kanálů a ionty proudí do buňky 8. Zvýšená koncentrace Ca2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině 9. 2. synaptická štěrbina Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty Fúze váčků s membránou a 3. iontové kanály

9 Pojmenuj a struktury procesy
Z-9 Pojmenuj a struktury procesy synaptické váčky presynaptická membrána Ca2+ kanál 7. postsynaptická membrána 10. AP vyvolá otevření Ca2+ kanálů a ionty proudí do buňky 8. Zvýšená koncentrace Ca2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině 9. synaptická štěrbina Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty Fúze váčků s membránou b iontové kanály

10 Hodně štěstí při řešení úloh ...

11 Základní dělení NS 1. 1. 4. NERVOVÁ SOUSTAVA 2. 3. dostředivé n. 5. 6.
Doplň chybějící úrovně. NERVOVÁ SOUSTAVA 1. 4. 2. 3. dostředivé n. 5. 6. 8. 7. 9.

12 Nervové soustavy živočichů
2. Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. 1 2 3 4 5 6 Velryba grónská Pijavka lékařská Kudlanka nábožná Talířovka obrovská Houba pletená K. gangliová Ježovka kulovitá F. radiální A. gangliová 15 7 L. gangliová G. trubicovitá B. radiální M. trubicovitá H. difúzní C. trubicovitá N. trubicovitá I. gangliová D. difúzní O. žebříčkovitá Ostrorep americký J. žebříčkovitá E. gangliová 14 10 Loděnka hlubinná 13 11 9 8 12 Kopinatec plžovitý Kur domácí Ploštěnka ušatá Nezmar hnědý Koníček mořský Afroditka plstnatá Hvězdice modrá

13 Bezobratlí vs. Obratlovci
3. dorzální směr Na obrázcích jsou schematické příčné průřezy tělem živočicha. Modrá barva znázorňuje nervovou soustavu a zelená trávicí. Napiš, ve kterém případě se jedná o bezobratlého živočicha (B) a kde o strunatce (S). 1. …………… 2. …………… ventrální směr

14 Ontogenetický vývoj 4. D B E A C
Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. 3. …….. 2. …….. D B 6. …….. 1. .……… E 4. …….. 5. …….. A C

15 Ontogenetický vývoj 5. A B C D
Seřaď správně jednotlivé fáze neurulace. A B C D

16 Anatomie 6. Doplň pojmy koncového úseku míchy.
1. ……………………. 2. ……………………. 3. ……………………. 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál.

17 1. ………….. (pars cervicalis)
Anatomie 7. Popiš, jak se dělí mícha podle nervů z ní odstupujících. 1. ………….. (pars cervicalis) 2. ……………………………… 3. ……………………………… 4. ……………………………… 5. ………..… (pars coccygea)

18 8. Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. mícha
1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. 8.

19 Anatomie 9. Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.).
Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). 1. ………………… vnitřní stěna páteřního kanálu 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. ………………… 6. …………………

20 Anatomie 10. 1 2 3 4 5 6 Doplň struktury na podélném řezu páteří.
………………… 2 ………………… 3 ………………… (plena) 4 ………………… (prostor) 5 ………………… 6 ………………… (prostor)

21 11. Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. 1. 13. 2. 3. 12. 4.
5. 10. 9. 8. 6. 7.

22 Anatomie 12. Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy. …………
1. sulcus …………….. 2. sulcus ………… 5. ………. medianus …………. 6. ……… ………. 4. fissura ………… 3. ………. …………. Doplň název struktury uprostřed míchy.

23 Anatomie 13. Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.
fasciculus gracilis 1. ………… …… fasciculus cuneatus 2. ………… …… 3. funiculus ……….

24 Anatomie 14. Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. ŠEDÁ HMOTA přední výběžek 1. ……… ………… 2. ……… ………… 3. …….... ……….….. (……..... ……….…..) postranní sloupec (columna lateralis) 4. …… …….….. (……..... ……….…..) 5. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) 6. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) zadní roh (cornu dorsale)

25 Anatomie 15. Doplň pojmy (česky a latinsky).
1. ……. …….. (substantia ………) 2. ……. …….. (………….. ………) 4. ……. …….. (……… ………) 5. ……. …….. (……… spinale) 6. ……. …….. (……… ………) 3. ……. …….. (radix ………)

26 Anatomie 16. Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. 2. ……………………. míšní nerv mícha 1. ……………………. A: ……. směr meziobratlový otvor B: …….. směr 3. …..………… otvor tělo obratle meziobratlová destička 5. …………………… 4. ……………………

27 Anatomie 17. Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. …………………….
2. ……………………. 3. ……………………. 4. ……………………. 5. …………………….

28 Nervové dráhy míchy 18. Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

29 Nervové dráhy míchy 19. Doplň o jaké míšní dráhy se jedná. 1. 2. 3. 4.
vzestupná dráha sestupná dráha 1. 2. 3. 4.

30 Nervové dráhy míchy 20. DRÁHA V / S T. reticulospinalis 1.
U následujících drah míchy rozhodni, zda se jedná o dráhu vzestupnou (V) či sestupnou (S). DRÁHA V / S T. reticulospinalis 1. T. spinothalamicus lateralis 2. T. corticospinalis anterior 3. T. rubrospinalis 4. T. spinocerebellaris anterior 5. T. spinoolivaris 6. T. vestibulospinalis 7.

31 Nervové dráhy míchy 21. DRÁHA P / Z / PO T. spinobulbaris 1.
U následujících drah míchy uveď, zda se nachází v předním (P), zadním (Z), nebo postranním (PO) provazci míšním. DRÁHA P / Z / PO T. spinobulbaris 1. T. spinothalamicus lateralis 2. T. spinothalamicus anterior 3. T. rubrospinalis 4. T. spinocerebellaris anterior 5. T. tectospinalis 6. T. corticospinalis lateralis 7.

32 Nervové dráhy míchy 22. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis
Z následujících míšních drah vyber ty, které se považují za tzv. extrapyramidové. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis 2. T. reticulospinalis 3. T. spinothalamicus 4. T. rubrospinalis 5. T. spinocerebellaris 6. T. tectospinalis 7. T. corticospinalis

33 Reflexní oblouk 23. Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. ………………… 2. ………………… 5. ………………… 3. ………………… 4. …………………

34 Podmíněný vs. nepodmíněný reflex
24. Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde je to reflex nepodmíněný ? 1. ………………… 2. …………………

35 Míšní reflexy 25. Na jaké tři typy dělíme míšní reflexy podle přijímaného počátečního podnětu ? 1. ………………………. 2. ………………………. 3. ……………………….

36 Míšní reflexy 26. Jak dělíme míšní proprioreceptivní reflexy podle způsobu přepojení v míše (podle počtu synapsí) ? 3. ………………… 2. ………………… 1 ………………..

37 Míšní reflexy 27. Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflex míšní segment způsob vybavení vyvolaná akce 1. …..…………… C5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu Patelární L2-L4 2. ………………… Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachy L5-S2 Poklep na Achillovu šlachu 3 …………………… Tricepsový C6-C8 4 ………………... Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C8 5. ……………….. Flexe prstů 6. ……………….. S1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů Anální S3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. …………………..

38 Autonomní nervový systém
28. Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic

39 Vývojové vady míchy 29. Uveď, o jaké dědičně podmíněné poruchy míchy se na obrázcích A a B jedná. A B

40 Spina bifida 30. Přiřaď k obrázkům A-C jednotlivé formy spina bifida. A B C 1 – myelomeningokéla – okultní spina bifida myomeningokéla

41 Úrazy míchy 31. Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná. A B C

42 Původci chorob CNS 32. A C D B
Uveď onemocnění, která způsobují uvedení původci. A C D B

43 Správná řešení úloh

44 Základní dělení NS 1. 1. CNS 4. PNS NERVOVÁ SOUSTAVA 2.mozek 3.mícha
Doplň chybějící úrovně. NERVOVÁ SOUSTAVA 1. CNS 4. PNS 2.mozek 3.mícha dostředivé n. 5.odstředivé n. 6.motorické 8.sympatikus 7.autonomní 9.parasympatikus

45 Nervové soustavy živočichů
2. Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. 1 2 3 4 5 6 Velryba grónská Pijavka lékařská Kudlanka nábožná Talířovka obrovská Houba pletená K. gangliová Ježovka kulovitá F. radiální A. gangliová 15 7 L. gangliová G. trubicovitá B. radiální M. trubicovitá H. difúzní C. trubicovitá N. trubicovitá I. gangliová D. difúzní O. žebříčkovitá Ostrorep americký J. žebříčkovitá E. gangliová 14 10 Loděnka hlubinná 13 11 9 8 12 Kopinatec plžovitý Kur domácí Ploštěnka ušatá Nezmar hnědý Koníček mořský Afroditka plstnatá Hvězdice modrá

46 Bezobratlí vs. Obratlovci
3. dorzální směr Na obrázcích jsou schematické příčné průřezy tělem živočicha. Modrá barva znázorňuje nervovou soustavu a zelená trávicí. Napiš, ve kterém případě se jedná o bezobratlého živočicha (B) a kde o strunatce (S). 1. bezobratlý 2. strunatec ventrální směr

47 Ontogenetický vývoj 4. D B NEURULACE E A C D,B,E,A,C
Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. 3. n.ploténka 2. n.val D B 6. chorda NEURULACE 1. epidermis E 4. n.lišta 5. n.trubice A C D,B,E,A,C

48 Ontogenetický vývoj 5. A B C D
Seřaď správně jednotlivé fáze neurulace. B C D

49 Anatomie 6. Doplň pojmy koncového úseku míchy.
1. conus medullaris 2. cauda equina 3. filum terminale 4. tělo obratle 5. kloubní výběžky 6. oblouk obratle Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál.

50 Anatomie 7. Popiš, jak se dělí mícha podle nervů z ní odstupujících.
1.krční část (pars cervicalis) 2.hrudní část (pars thoracica) 3.bederní část (pars lumbalis) 4.křížová část (pars lumbalis) 5.kostrční č. (pars coccygea)

51 8. Lumbální punkce Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna.
1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. 8. Lumbální punkce

52 Obaly míchy 9. Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.).
Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). 1. tvrdá plena vnitřní stěna páteřního kanálu 2. arachnoidea 3. měkká plena 4. epidurální p. 5. subdurální p. 6. subarachnoidální p.

53 Anatomie 10. 1 2 3 4 5 6 Doplň struktury na podélném řezu páteří.
m. destička 2 tělo obratle 3 tvrdá plena (plena) 4 epidurální p. (prostor) 5 mícha 6 subarachn. p. (prostor)

54 11. Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. trnový výběžek
1. mícha 13. oblouk obratle 2. zadní kořen 3. přední kořen 12. tvrdá plena 4. m. uzlina 11. pavučnice 5. m. nerv 10. měkká plena 9. míšní tepna 8. míšní žíly 6. tělo obratle 7. tuková tkáň

55 Anatomie 12. Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy.
1. sulcus intermedius 2. sulcus lateralis posterior 5. sulcus medianus posterior 6. centralis canalis 4. fissura mediana anterior 3. sulcus lateralis anterior Doplň název struktury uprostřed míchy.

56 Anatomie 13. Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.
fasciculus gracilis 1. funiculus posterior fasciculus cuneatus 2. funiculus lateralis 3. funiculus anterior

57 Anatomie 14. Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. ŠEDÁ HMOTA přední výběžek 1. postranní výb. 2. zadní výběžek 3. přední sloupec (columna ventralis) postranní sloupec (columna lateralis) 4. zadní sloupec (columna dorsalis) 5. přední roh (cornu ventrale) 6. postranní roh (cornu laterale) zadní roh (cornu dorsale)

58 Anatomie 15. Doplň pojmy (česky a latinsky).
1. bílá hmota (substantia alba) 2. šedá hmota (substantia grisea) 4. zadní kořen (radix dorsalis) 5. míšní uzilna (ganglion spinale) 6. míšní nerv (nervus spinale) 3. přední kořen (radix ventralis)

59 4. MEZIOBRATLOVÁ DESTIČKA
Anatomie 16. Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. 2. MÍŠNÍ NERV míšní nerv mícha 1. MÍCHA A: dorzální směr meziobratlový otvor B:ventrální směr 3. MEZIOBRATLOVÝ otvor tělo obratle meziobratlová destička 5. TĚLO OBRATLE 4. MEZIOBRATLOVÁ DESTIČKA

60 Anatomie 17. Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. KRČNÍ 2. HRUDNÍ
3. BEDERNÍ 4. KŘÍŽOVÉ 5. KOSTRČNÍ

61 Nervové dráhy míchy 18. Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

62 3. T. corticospinalis anterior
Nervové dráhy míchy 19. vzestupná dráha 1. T. spinobulvaris sestupná dráha 2. T. sponocerebellaris 3. T. corticospinalis anterior 4. T. vestibulo spinalis

63 Nervové dráhy míchy 20. DRÁHA V / S T. reticulospinalis S
U následujících drah míchy rozhodni, zda se jedná o dráhu vzestupnou (V) či sestupnou (S). DRÁHA V / S T. reticulospinalis S T. spinothalamicus lateralis V T. corticospinalis anterior T. rubrospinalis T. spinocerebellaris anterior T. spinoolivaris T. vestibulospinalis

64 Nervové dráhy míchy 21. DRÁHA P / Z / PO T. spinobulbaris Z
U následujících drah míchy uveď, zda se nachází v předním (P), zadním (Z), nebo postranním (PO) provazci míšním. DRÁHA P / Z / PO T. spinobulbaris Z T. spinothalamicus lateralis PO T. spinothalamicus anterior P T. rubrospinalis T. spinocerebellaris anterior T. tectospinalis T. corticospinalis lateralis

65     Nervové dráhy míchy 22. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis
Z následujících míšních drah vyber ty, které se považují za tzv. extrapyramidové. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis 2. T. reticulospinalis 3. T. spinothalamicus 4. T. rubrospinalis 5. T. spinocerebellaris 6. T. tectospinalis 7. T. corticospinalis

66 Reflexní oblouk 23. Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. receptor 1. ………………… 2. dostředivá dráha 2. ………………… 5. ………………… 5. efektor 3. CNS 3. ………………… 4. odstředivá dráha 4. …………………

67 Podmíněný vs. nepodmíněný reflex
24. Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde reflex nepodmíněný ? 1. NEPODMÍNĚNÝ 2. PODMÍNĚNÝ

68 Míšní reflexy 25. Na jaké tři typy dělíme míšní reflexy podle přijímaného počátečního podnětu ? 1. PROPRIORECEPTIVNÍ 2. EXTERORECEPTIVNÍ 3. VISCERORECEPTIVNÍ

69 Míšní reflexy 26. Jak dělíme míšní proprioreceptivní reflexy podle způsobu přepojení v míše (podle počtu synapsí) ? 3 POLYSYNAPTICKÉ 3. ………………… 2. ………………… 2 BISYNAPTICKÉ 1 MONOSYNAPTICKÉ 1 ………………..

70 Míšní reflexy 27. Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflex míšní segment způsob vybavení vyvolaná akce 1. BICEPSOVÝ C5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu Patelární L2-L4 2. Poklep na lig. patellae Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachy L5-S2 Poklep na Achillovu šlachu 3. Flexe nohy Tricepsový C6-C8 4. Poklep na šlachu m. triceps brachii Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C8 5. Poklep na šlachu flexoru prstů Flexe prstů 6. KOŽNÍ PLANTÁRNÍ S1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů Anální S3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. Stah m. sphincter ani externus

71 Autonomní nervový systém
28. Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic P S S P S S P S S P

72 Vývojové vady míchy 29. A B anencephalus spina bifida
Uveď, o jaké dědičně podmíněné poruchy míchy se na obrázcích A a B jedná. A B anencephalus spina bifida

73 Spina bifida 30. Přiřaď k obrázkům A-C o jakou formu spina bifida se jedná. A B C 1 – myelomeningokéla 2 – okultní spina bifida 3 - myomeningokéla

74 Úrazy míchy 31. Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná. A B C HEMIPARÉZA HEMIPLEGIE PARAPARÉZA PARAPLEGIE KVADRUPARÉZA KVADRUPLEGIE

75 Původci chorob CNS 32. A C D B
Uveď onemocnění, která způsobují uvedení původci. A meningitida dětská obrna C encefalitida D B tetanus


Stáhnout ppt "19. Procvičovací schémata."

Podobné prezentace


Reklamy Google