Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba neuronu Stavba neuronu Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Schwannovy buňky Ranvierův zářez kolaterála.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba neuronu Stavba neuronu Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Schwannovy buňky Ranvierův zářez kolaterála."— Transkript prezentace:

1

2 Stavba neuronu Stavba neuronu Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Schwannovy buňky Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení Nisslova substance a Z-2

3 Stavba neuronu Stavba neuronu Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení Nisslova substance b Z-3

4 Na + K+K+ K+ Na + ++++++ ------ Doplň: ++++++ ------ vnitřek buňky okolí buňky Na + K+K+ spotřeba energie 1. Rozložení nábojů uvnitř a vně buňky 2. Největší koncentraci NA + a K + iontů. 3. Směr přečerpávání Na + iontů pomocí pumpy. 4. Směr přečerpávání K + iontů pomocí pumpy. 5. Pumpa spotřebovává nebo produkuje energii? 6. Pumpa čerpá ionty podél nebo proti jejich elektrochem. gradientu? směry elektrochem. potenciálů iontů pumpa čerpá ionty proti jejich elektrochem. potenciálu a Z-4

5 Na + K+K+ K+ Na + ++++++ ------ Doplň: ++++++ ------ vnitřek buňky okolí buňky Na + K+K+ spotřeba energie 1. Rozložení nábojů uvnitř a vně buňky 2. Největší koncentraci NA + a K + iontů. 3. Směr přečerpávání Na + iontů pomocí pumpy. 4. Směr přečerpávání K + iontů pomocí pumpy. 5. Pumpa spotřebovává nebo produkuje energii? 6. Pumpa čerpá ionty podél nebo proti jejich elektrochem. gradientu? směry elektrochem. potenciálů iontů pumpa čerpá ionty proti jejich elektrochem. potenciálu b Z-5

6 Akční potenciál – doplň chybějící údaje Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. a Z-6

7 Akční potenciál – doplň chybějící údaje Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace a Z-7

8 Pojmenuj a synaptické váčky presynaptická membrána Ca 2+ kanál synaptická štěrbina iontové kanály postsynaptická membrána 10. 8. 9. 7. AP vyvolá otevření Ca 2+ kanálů a ionty proudí do buňky struktury procesy Zvýšená koncentrace Ca 2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině Fúze váčků s membránou Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty 1. 2. 3. 4. 5. 6. a Z-8

9 Pojmenuj a synaptické váčky presynaptická membrána Ca 2+ kanál synaptická štěrbina iontové kanály postsynaptická membrána 10. 8. 9. 7. AP vyvolá otevření Ca 2+ kanálů a ionty proudí do buňky struktury procesy Zvýšená koncentrace Ca 2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině Fúze váčků s membránou Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty b Z-9

10

11 NERVOVÁ SOUSTAVA 1.4. 2.3. dostředivé n.5. 6. 7. 8. 9. Doplň chybějící úrovně.

12 Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. Ježovka kulovitá Hvězdice modráNezmar hnědý Talířovka obrovská Houba pletená Koníček mořský Velryba grónská Kudlanka nábožná Afroditka plstnatá Loděnka hlubinná Pijavka lékařská Kur domácí Ostrorep americký Kopinatec plžovitý Ploštěnka ušatá A. gangliová B. radiální C. trubicovitá D. difúzní E. gangliová F. radiální G. trubicovitá H. difúzní I. gangliová J. žebříčkovitá K. gangliová L. gangliová M. trubicovitá N. trubicovitá O. žebříčkovitá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Na obrázcích jsou schematické příčné průřezy tělem živočicha. Modrá barva znázorňuje nervovou soustavu a zelená trávicí. Napiš, ve kterém případě se jedná o bezobratlého živočicha (B) a kde o strunatce (S). 1. …………… 2. …………… dorzální směr ventrální směr

14 Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. D A B C E 5. …….. 4. …….. 2. ……..3. …….. 6. …….. 1..………

15 B D C A Seřaď správně jednotlivé fáze neurulace.

16 Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál. 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. Doplň pojmy koncového úseku míchy. 1. ……………………. 2. ……………………. 3. …………………….

17 1. ………….. (pars cervicalis) 2. ……………………………… 3. ……………………………… 4. ……………………………… 5. ………..… (pars coccygea) Popiš, jak se dělí mícha podle nervů z ní odstupujících.

18 1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna.

19 Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.). Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). vnitřní stěna páteřního kanálu 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. …………… …… 5. …………… …… 6. …………………

20 Doplň struktury na podélném řezu páteří. ………………… (prostor) (plena)

21 Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. 13. 12. 11. 10. 2. 3. 1. 5. 4. 9. 8. 6.7.

22 3. ………. …………. 2. sulcus ………… 1. sulcus …………….. 4. fissura ………… 5. ………. medianus …………. Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy. Doplň název struktury uprostřed míchy. 6. ……… ……….

23 fasciculus gracilis fasciculus cuneatus 1. ………….....…… 3. funiculus ………. 2. ………….....…… Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.

24 Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. přední výběžek1. ……… …………2. ……… ………… 3. …….... ……….….. (……..... ……….…..) postranní sloupec (columna lateralis) 4. ……...... …….….. (……..... ……….…..) 5. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) 6. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) zadní roh (cornu dorsale)

25 Doplň pojmy (česky a latinsky). 5. ……. …….. (……… spinale) 6. ……. …….. (……… ………) 4. ……. …….. (……… ………) 2. ……. …….. (………….. ………) 1. ……. …….. (substantia ………) 3. ……. …….. (radix ………)

26 Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. tělo obratle meziobratlová destička mícha meziobratlový otvor míšní nerv A: ……. směr B: …….. směr 1. ……………………. 2. ……………………. 3. …..………… otvor 4. …………………… 5. ……………………

27 Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. ……………………. 2. ……………………. 4. ……………………. 5. ……………………. 3. …………………….

28 Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

29 vzestupná dráha sestupná dráha 1. 2. 3. 4. Doplň o jaké míšní dráhy se jedná.

30 U následujících drah míchy rozhodni, zda se jedná o dráhu vzestupnou (V) či sestupnou (S). DRÁHAV / S T. reticulospinalis1. T. spinothalamicus lateralis2. T. corticospinalis anterior3. T. rubrospinalis4. T. spinocerebellaris anterior5. T. spinoolivaris6. T. vestibulospinalis7.

31 U následujících drah míchy uveď, zda se nachází v předním (P), zadním (Z), nebo postranním (PO) provazci míšním. DRÁHAP / Z / PO T. spinobulbaris1. T. spinothalamicus lateralis2. T. spinothalamicus anterior3. T. rubrospinalis4. T. spinocerebellaris anterior5. T. tectospinalis6. T. corticospinalis lateralis7.

32 Z následujících míšních drah vyber ty, které se považují za tzv. extrapyramidové. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis 2. T. reticulospinalis 3. T. spinothalamicus 4. T. rubrospinalis 5. T. spinocerebellaris 6. T. tectospinalis 7. T. corticospinalis

33 Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. …………………

34 Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde je to reflex nepodmíněný ? 1. ………………… 2. …………………

35 Na jaké tři typy dělíme míšní reflexy podle přijímaného počátečního podnětu ? 1. ………………………. 2. ………………………. 3. ……………………….

36 Jak dělíme míšní proprioreceptivní reflexy podle způsobu přepojení v míše (podle počtu synapsí) ? 1 ……………….. 2. ………………… 3. …………………

37 Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflexmíšní segmentzpůsob vybavenívyvolaná akce 1. …..……………C5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu PatelárníL2-L4 2. …………………Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachyL5-S2 Poklep na Achillovu šlachu3 …………………… TricepsovýC6-C84 ………………... Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C85. ………………..Flexe prstů 6. ………………..S1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů AnálníS3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. …………………..

38 Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic

39 Uveď, o jaké dědičně podmíněné poruchy míchy se na obrázcích A a B jedná. A B

40 Přiřaď k obrázkům A-C jednotlivé formy spina bifida. ABC 1 – myelomeningokéla 2 – okultní spina bifida 3 - myomeningokéla

41 A B C Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná.

42 Uveď onemocnění, která způsobují uvedení původci. A B C D

43

44 NERVOVÁ SOUSTAVA 1. CNS4. PNS 2.mozek3.mícha dostředivé n.5.odstředivé n. 6.motorické 7.autonomní 8.sympatikus 9.parasympatikus Doplň chybějící úrovně.

45 Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. Ježovka kulovitá Hvězdice modráNezmar hnědý Talířovka obrovská Houba pletená Koníček mořský Velryba grónská Kudlanka nábožná Afroditka plstnatá Loděnka hlubinná Pijavka lékařská Kur domácí Ostrorep americký Kopinatec plžovitý Ploštěnka ušatá A. gangliová B. radiální C. trubicovitá D. difúzní E. gangliová F. radiální G. trubicovitá H. difúzní I. gangliová J. žebříčkovitá K. gangliová L. gangliová M. trubicovitá N. trubicovitá O. žebříčkovitá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46 Na obrázcích jsou schematické příčné průřezy tělem živočicha. Modrá barva znázorňuje nervovou soustavu a zelená trávicí. Napiš, ve kterém případě se jedná o bezobratlého živočicha (B) a kde o strunatce (S). 1. bezobratlý 2. strunatec dorzální směr ventrální směr

47 Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. D A B C E 5. n.trubice 4. n.lišta 2. n.val3. n.ploténka 6. chorda 1. epidermis NEURULACE D,B,E,A,C

48 B D C A Seřaď správně jednotlivé fáze neurulace.

49 Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál. 4. tělo obratle 5. kloubní výběžky 6. oblouk obratle Doplň pojmy koncového úseku míchy. 1. conus medullaris 2. cauda equina 3. filum terminale

50 1.krční část (pars cervicalis) 2.hrudní část (pars thoracica) 3.bederní část (pars lumbalis) 4.křížová část (pars lumbalis) 5.kostrční č. (pars coccygea) Popiš, jak se dělí mícha podle nervů z ní odstupujících.

51 1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. Lumbální punkce

52 Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.). Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). vnitřní stěna páteřního kanálu 1. tvrdá plena 2. arachnoidea 3. měkká plena 4. epidurální p. 5. subdurální p. 6. subarachnoidální p.

53 Doplň struktury na podélném řezu páteří. (prostor) (plena) m. destička tělo obratle tvrdá plena epidurální p. mícha subarachn. p.

54 Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. trnový výběžek 13. oblouk obratle 12. tvrdá plena 11. pavučnice 10. měkká plena 2. zadní kořen 3. přední kořen 1. mícha 5. m. nerv 4. m. uzlina 9. míšní tepna 8. míšní žíly 6. tělo obratle7. tuková tkáň

55 3. sulcus lateralis anterior 2. sulcus lateralis posterior 1. sulcus intermedius 4. fissura mediana anterior 5. sulcus medianus posterior Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy. Doplň název struktury uprostřed míchy. 6. centralis canalis

56 fasciculus gracilis fasciculus cuneatus 1. funiculus posterior 3. funiculus anterior 2. funiculus lateralis Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.

57 Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. přední výběžek1. postranní výb.2. zadní výběžek 3. přední sloupec (columna ventralis) postranní sloupec (columna lateralis) 4. zadní sloupec (columna dorsalis) 5. přední roh (cornu ventrale) 6. postranní roh (cornu laterale) zadní roh (cornu dorsale)

58 Doplň pojmy (česky a latinsky). 5. míšní uzilna (ganglion spinale) 6. míšní nerv (nervus spinale) 4. zadní kořen (radix dorsalis) 2. šedá hmota (substantia grisea) 1. bílá hmota (substantia alba) 3. přední kořen (radix ventralis)

59 Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. tělo obratle meziobratlová destička mícha meziobratlový otvor míšní nerv A: dorzální směr B:ventrální směr 1. MÍCHA 2. MÍŠNÍ NERV 3. MEZIOBRATLOVÝ otvor 4. MEZIOBRATLOVÁ DESTIČKA 5. TĚLO OBRATLE

60 Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. KRČNÍ 2. HRUDNÍ 4. KŘÍŽOVÉ 5. KOSTRČNÍ 3. BEDERNÍ

61 Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

62 vzestupná dráha sestupná dráha 1. T. spinobulvaris 2. T. sponocerebe llaris 3. T. corticospinal is anterior 4. T. vestibulo spinalis

63 U následujících drah míchy rozhodni, zda se jedná o dráhu vzestupnou (V) či sestupnou (S). DRÁHAV / S T. reticulospinalisS T. spinothalamicus lateralisV T. corticospinalis anteriorS T. rubrospinalisS T. spinocerebellaris anteriorV T. spinoolivarisV T. vestibulospinalisS

64 U následujících drah míchy uveď, zda se nachází v předním (P), zadním (Z), nebo postranním (PO) provazci míšním. DRÁHAP / Z / PO T. spinobulbarisZ T. spinothalamicus lateralisPO T. spinothalamicus anteriorP T. rubrospinalisPO T. spinocerebellaris anteriorPO T. tectospinalisP T. corticospinalis lateralisPO

65 Z následujících míšních drah vyber ty, které se považují za tzv. extrapyramidové. DRÁHA 1. T. vestibulospinalis 2. T. reticulospinalis 3. T. spinothalamicus 4. T. rubrospinalis 5. T. spinocerebellaris 6. T. tectospinalis 7. T. corticospinalis

66 Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. ………………… 1. receptor 2. dostředivá dráha 4. odstředivá dráha 3. CNS 5. efektor

67 Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde reflex nepodmíněný ? 1. NEPODMÍNĚNÝ 2. PODMÍNĚNÝ

68 Na jaké tři typy dělíme míšní reflexy podle přijímaného počátečního podnětu ? 1. PROPRIORECEPTIVNÍ 2. EXTERORECEPTIVNÍ 3. VISCERORECEPTIVNÍ

69 Jak dělíme míšní proprioreceptivní reflexy podle způsobu přepojení v míše (podle počtu synapsí) ? 1 ……………….. 2. ………………… 3. ………………… 1 MONOSYNAPTICKÉ 2 BISYNAPTICKÉ 3 POLYSYNAPTICKÉ

70 Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflexmíšní segmentzpůsob vybavenívyvolaná akce 1. BICEPSOVÝC5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu PatelárníL2-L4 2. Poklep na lig. patellae Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachyL5-S2 Poklep na Achillovu šlachu 3. Flexe nohy TricepsovýC6-C8 4. Poklep na šlachu m. triceps brachii Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C8 5. Poklep na šlachu flexoru prstů Flexe prstů 6. KOŽNÍ PLANTÁRNÍS1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů AnálníS3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. Stah m. sphincter ani externus

71 Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic

72 Uveď, o jaké dědičně podmíněné poruchy míchy se na obrázcích A a B jedná. A B anencephalus spina bifida

73 Přiřaď k obrázkům A-C o jakou formu spina bifida se jedná. ABC 1 – myelomeningokéla2 – okultní spina bifida3 - myomeningokéla

74 A B C Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná. HEMIPARÉZA HEMIPLEGIE PARAPARÉZA PARAPLEGIE KVADRUPARÉZA KVADRUPLEGIE

75 Uveď onemocnění, která způsobují uvedení původci. A B C D tetanus meningitida encefalitida dětská obrna


Stáhnout ppt "Stavba neuronu Stavba neuronu Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Schwannovy buňky Ranvierův zářez kolaterála."

Podobné prezentace


Reklamy Google