Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost Jiří Hubka - Šmudla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost Jiří Hubka - Šmudla"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost Jiří Hubka - Šmudla
Zpracováno na základě materiálů oboru Bezpečnost CK Řemřich, autor Dominik Landkammer – Delfín

2 Co nás čeká… 50 slidů, aneb pořádná stomegová prezoška
Pár základních pojmů Zásady bezpečného chování V klubovně V tělocvičně Na hřišti Zacházení s nástroji, ochranné pomůcky Zacházení s přístroji, spotřebiči, el. proud

3 Co nás čeká II. Historky z natáčení Obecné předpoklady vedení akcí
Příprava výprav, sraz, doprava, průběh Hry a přiměřenost programu na akcích Tábory Bezpečnost při koupání Krizové situace Přivolání pomoci

4 Odpovědnost ZA SEBE ZA SVĚŘENÉ OSOBY ZA SVĚŘENÝ MATERIÁL
Za svoje chování – následky Za svoje zdraví ZA SVĚŘENÉ OSOBY Za jejich chování Za zdraví a bezpečí Za budoucnost – proces výchovy ZA SVĚŘENÝ MATERIÁL

5 Předpoklady odpovědnosti
Právní způsobilost – věková hranice Zdravotní způsobilost Duševní způsobilost– dostatečná vyspělost Fyzická vyspělost Odborná způsobilost– zkušenost, kvalifikace, dostatečná znalost problematiky Autorita – vnější vystupování Znalost prostředí a osob

6 Odpovědnost z pohledu společnosti
Z právního hlediska odpovědnost závisí na: Věku (do 15/15-18/18+) Fyzické způsobilosti Duševní způsobilosti Skautský pohled: Objektivní způsobilost – předpokládá se Stupeň dosažené kvalifikace Zkušenost, charakter činnosti – co děláme

7 Kompetence – co si můžu dovolit jako čekatel
„spolupůsobení při vedení oddílu“ Vedení krátkodobých akcí po domluvě s vedoucím (družinovky, jednodenní výpravy) Při pověření vedoucím přebíráme částečnou či plnou zodpovědnost (závisí na věku) Nikdy nepořádáme akce na „vlastní pěst“ bez vědomí vedoucího

8 Zdroje nebezpečných situací
Přeceňování vlastních sil Nedostatek informací Nedostatek důvěry a autority Vypjaté soutěžní a konkurenční prostředí Činnost z donucení Špatná komunikace Snaha za každou cenu dodržet plán, program Nevhodné zařazování jednotlivých bodů programu Nedostatečné materiální zajištění

9 Historka Aneb Jak programová klišé málem zvítězila.

10 Bezpečnost vs. zábava? Poměr mezi ne/bezpečností činnosti a „mírou adrenalinu“ Dobře připravený program Předem vím o rizikách a snažím se je minimalizovat Činnost má jasný cíl a proto ji zařazuji do programu Děti ví, o co jde, co je účelem a jsou poučeny o rizikách Špatně připravený program Narychlo vymyšlené cestou na schůzku – nedomyšlené důsledky a neočekávaný průběh Rizika zjišťuji v průběhu činnosti (v lepším případě) Panuje zmatek

11 Zásady bezpečného chování v místnostech
Poslouchat zdravý rozum Při sestavování programu počítat s jeho vhodným umístěním Pozor na ostré hrany nábytku, topení, skříňky, volné konce lina, klouzající koberce Pozor na okna – manipulace, vyklánění se Pozor na žhavé předměty (kamna, vařiče) Nosnost a bytelnost nábytku Udržovat pořádek, čistotu Topení – před odchodem nechat dohořet oheň či jej uhasit Dodržovat pravidla a řád klubovny – být v kontaktu se správcem Závěrečná kontrola

12 Zásady bezpečného chování v místnostech
Elektřina – pozor na manipulaci s přístroji, staré uvolněné zásuvky, ošoupané sňůry, … Sušení věcí na kamnech – nenechávat bez dozoru Znát způsob evakuace v případě požáru a jiných krizových situacích Znát umístění hlavního uzávěru vody (HUV), plynu (HUP), hlavních jističů el. Proudu Znát umístění hasicích přístrojů a lékárničky

13 Zásady bezpečného chování v tělocvičně
Cvičení na nářadí je možné pouze pod dohledem osoby s kvalifikací (pedagog, trenér, cvičitel) Poučit účastníky - dostatečná kázeň mezi dětmi Dostatečná míra vlastních znalostí Před cvičením provést rozcvičení Nářadí musí být v bezvadném pořádku – nutno zkontrolovat Ochranné pomůcky – žíněnky Podávání záchrany u každého nářadí Vhodné oblečení

14 Zásady bezpečného chování venku/hřišti
Zkontrolovat prostor povrchy doskočišť, běžeckých drah Díry v trávníku na hřišti Ostré nebo tvrdé předměty Bezpečný prostor - pro hody, střelbu Důraz na fair-play Mít u sebe nezbytné potřeby pro poskytnutí první pomoci Dávat pozor na přetěžování nebo jednostrannou zátěž Mít přehled o všech účastnících

15 Práce s nářadím Použití nářadí je na uvážení vedoucího, je nutné znát schopnosti dětí a přizpůsobit jim danou práci Sám musím mít s prací zkušenost a ovládat ji Poučit děti o rizikách a poučit je o zásadách práce Mít pracovní pomůcky v pořádku Správce nářadí Pravidelná údržba Vždy uklizené na svém místě Při přenášení dbát na zvýšenou opatrnost (neházet, ostré hrany a špičky směrem k zemi)

16 Práce s nářadím Nářadí používat k účelu, k jakému je určeno
Zajistit dostatečný pracovní a manipulační prostor Při práci nad zemí zajistit nářadí před pádem, nikdo nesmí stát bezprostředně pod ním (vytahování seker na strom na laně,…) Štípání dřeva jen na špalku Kácení stromů Děti maximálně tyčovinu do 10cm průměru Pod dohledem dospělé osoby Správný postup (zásek, zářez na opačné straně, odtlačení do pádového pole, kde určitě nikdo nestojí)

17 Práce s materiály Pozor na materiál, děti do 18 let nesmí pracovat s:
Hořlavinami I. a II. třídy – (ředidla, barvy, zkapalněné plyny) Benzínem, naftou, petrolejem Jedy Žíravinami Hnojivy Pesticidy, insekticidy, atd. Třaskavinami – zábavná pyrotechnika V případě kontaktu a následných problémů (otrava, alergie) vždy zajistit lékařské ošetření a zjistit látku (název, složení, popř. odebrat vzorek)

18 Práce s přístroji a spotřebiči
Veškerá elektrická zařízení musí být v pořádku, včetně přívodních šňůr, krytů, atp. Spotřebiče používáme pro účel, k jakému jsou určeny Manipulace se spotřebiči jen vypnutými, popř. odpojenými ze sítě Děti by měly obsluhovat jen jednoduché spotřebiče (osvětlení, spotřební elektronika) Složitější přístroje a spotřebiče s velkým příkonem obsluhuje poučená osoba starší 15 let

19 Práce s přístroji a spotřebiči
Pozor na stroje, které vyžadují speciální oprávnění Svářečka Motorová pila Elektrická řetězová pila Křovinořez

20 Pomůcky Ochranné Bezpečnostní Záchranné
K prevenci před úrazem za běžných podmínek Vhodné oblečení na práci, rukavice, brýle Bezpečnostní Snížení rizika při předvídatelných situacích Plovací vesta, cyklistická přilba, horolezecký sedák Záchranné K záchraně či omezení škod Hasicí přístroje, lékárničky, házecí pytlík na vodu,

21 Předpoklady konání akcí
PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY Vyhláška O ochraně veřejného zdraví Vyhláška O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – (30 dětí do 15 let) DOSTATEČNÁ ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA Místo konání Doprava a časový rozvrh Program a jeho cíle Personální zabezpečení Finanční rozvaha Materiální zabezpečení

22 Doprava na výpravách Společná cesta hromdnými dopravními prostředky
Nastupujeme do jednoho vagonu Odpovědná osoba nastupuje a vystupuje první, vůdce jako poslední a dbá na to, aby ve venku či ve voze nezůstal nikdo z účastníků, kontroluje zapomenuté věci Nepřekážet odloženými batohy atd. Ohleduplné chování Dodržovat přepravní řád Nevyklánět se z okének – nebezpečí úrazu

23 Historka Aneb jak Sud mával na holky.

24 Doprava na výpravách Cesta individuálními dopravními prostředky
Majitel/řidič auta vydává pokyny Za jízdy se poutáme, zádržné prostředky Nerozptylujeme řidiče Hudba ve vozidle se řídí vkusem řidiče.

25 Přesuny po komunikacích
Při chůzi v organizovaném útvaru se chodí vpravo, vepředu i vzadu jde odpovědná osoba, při špatné viditelnosti vpředu i vzadu odrazka nebo blikačka, popř. reflexní vesty Míjení velkých vozidel ustoupit za krajnici Pro přecházení využívat přechodů nebo přehledných míst (pokud přechod není do 50m), vždy hromadně na pokyn vedoucího, nespoléhat na přednost chodců! Nesmí se chodit po tratích, v tunelech, přelézat zábrany Pokud to jde, vyhnout se úplně frekventovaným komunikacím

26 Pohyby v terénu Informovat stručně několik odpovědných jedinců o trase pochodu Se všemi domluvit cíl pochodu a místo setkání pro případ ztracení Dostatečný počet zastávek První po cca 15 minut na odložení oděvu Dále dle náročnosti a vyspělosti účastníků po 1 až 2 hodinách Po nějaké době vždy počkat na pomalejší účastníky, přizpůsobovat jim tempo pochodu Poslední jde vždy vedoucí nebo odpovědný rádce Pozor na aktuálnost map a značených cest

27 Přiměřená zátěž Dle zákoníku práce mladiství do 16 let nesmí nosit břemena těžší než 10kg, ženy obecně břemene do 20kg Vzdálenost pochodu pro pěší turistiku: věk+2 (v km) Zátěž pro pěší turistiku: věk/2 (v kg) Uvažovat vyspělost jednotlivých účastníků Čas pro překonání vzdálenosti: X= vzdálenost v km/4 Y= (převýšení při výstupu /400) + (převýšení při sestupu/500) Dostatečná časová rezerva Nepodceňovat povětrnostní podmínky !!!

28 Historka Aneb Jak jsme šli na hřebeny.

29 Pohyb ve městě Specifické požadavky dle prostředí
Více lidí – ohleduplnost Více provozu – opatrnost Nebezpečí ztracení Nebezpečí hrozící od neznámých osoby Děti by se po městě neměly pohybovat ve večerních hodinách Pohybovat se ve skupinkách Poučení pro případ nenadálé situace – nebrat nic od cizích osob, nikam s nimi nechodit, v případě problému dát vědět někomu v okolí MHD jen po domluvě s vedoucím a pod dohledem zkušeného rádce

30 Program na výpravách POHYB V LESE Zákaz Kouřit rozdělávat oheň
tábořit mimo vyhrazená místa (neplatí pro bivak) (mimo výjímky) Jezdit na kole mimo značené cesty Znečišťovat les Hlučet Narušovat půdní kryt Stavět oplocení, vstupovat do ohrazených prostorů Brát semenáčky stromů a keřů či těžit dřevo Vjíždět motorovými vozidly a parkovat Lovit zvěř

31 Program na výpravách NEBEZPEČÍ V LESE TERÉNNÍ HRY
Poškození očí od větve Pád stromu či větve Setkání se zvěří Obecně obtížnější terén TERÉNNÍ HRY Vymezit a ohraničit prostor Jasně určit pravidla, poučit o nebezpečích ve snaze jim předejít Zdravotní zabezpečení (v dosahu zdravotník s vybavením) Vyhýbat se rizikovému terénu (skály, suť, lomy, močály, prudké srázy, krasové oblasti) Stanovit čas a místo ukončení Ideální jsou průchozí kontrolní body

32 Návrat Být včas v cíli, odkud jede doprava zpět
Po návratu ve stanovený čas pustit děti, které mohou jít samy domů, s ostatními počkat VŽDY až do příchodu rodičů V nouzi dovést dítě domů Při změně času návratu dát vědět rodičům

33 Historka Aneb Jak jsme zapomněli Bubáčka na Křížovkách.

34 Tábor POŽADAVKY NA ZOTAVOVACÍ AKCE DLE VYHLÁŠKY
Zajištění zásobování vodou a odstraňování odpadů Dodržení hyg. předpisů na hluk a znečištění ovzduší Hyg. požadavky na stany, vybavení, osvětlení, stravování, režim Ubytování zvlášť dívky a chlapci Uchovávání potravin a nápojů Požadavky na umývárny (teplá voda 1x týdně) Požadavky na WC, mytí rukou Izolace pro nemocné Mít doklady od účastníků o bezinfekčnosti a zdravotní posudek od lékaře Fyzické osoby činné jako dozor potvrzení o způsobilosti k práci s dětmi

35 Tábor Osoby činné v kuchyni osvědčení o způsobilosti k činnosti epidemiologicky závažné Účast kvalifikovaného zdravotníka s lékárnou, vedení zdravotního deníku (důvěrné informace) Domluva s praktickým lékařem a ohlášení hygienické stanici Režim dne a zátěžové normy-minimální doba spánku 9 hodin … do 10 let 8 hodin … starší s vyjímkou noci, kdy se pořádá noční hra…zdravý rozum…

36 Tábor - dlouhé hry a noční programy
Velmi dobře zvážit akce, kde jsou jednotlivé děti či skupiny delší dobu bez vedoucího Možné jen v systematicky pracujícím kolektivu, kde vedoucí děti dobře zná Jednoznačná odpovědnost vedoucího Dobře děti poučit o rizicích, mít nouzové spojení, kontrolní body a jasný cíl Rizika Ohně Nebezpečné činnosti – skály, pohyb na vodě, nebezpečné hry Riziko od neznámých osob, autostop Zranění při cestě v terénu Noční pochody a výsadky podnikat jen se staršími dětmi s přiměřenými zkušenostmi Vyhnout se pohybu po hlavních komunikacích Vedoucí akce musí být dosažitelný na smluveném nouzovém čísle v jakoukoliv dobu

37 Tábor ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ Práce s nástroji a nářadím
Veškeré zdravotní problémy (i klíště) hlásit zdravotníkovi Pití vody jen z důvěryhodných zdrojů Pozor na zvířata – nedotýkat se živých ani mrtvých, v případě kousnutí dopravit k lékaři Pozor na rostliny (nebezpečí požití jedovatých rostlin či plodů či alergické reakce) Pozor na alergiky na bodnutí hmyzem – mít u sebe antialergikum Náročnější programy zařazovat hodinu po jídle

38 Historka Aneb Jak jsme na táboře dvacet let pili kojeneckou vodu ze studánky.

39 Koupání Přizpůsobení počasí a schopnostem dětí (fyzickým, plaveckým)
Koupání dětí vždy pod dohledem osoby nad 18 let s kvalifikací zdravotníka, schopné poskytnout záchranu tonoucímu Zákaz koupání 100m od jezů, přístavů, v požárních nádržích Vedoucí nejdříve prověří bezpečnost, hloubku, prostor Mimo skokanské můstky zákaz skákání do vody Vhodné boty do vody (střepy, konzervy) Nikoho nikdy do koupání nenutit

40 Koupání Bývalé předpisy – nyní doporučení
5-10 plavců na jednu dospělou osobu Koupání dětí vždy pod dohledem osoby nad 18 let s kvalifikací zdravotníka, schopné poskytnout záchranu tonoucímu Doprovod s dětmi po celou dobu ve vodě Druhý vedoucí sleduje dění ze břehu Vždy vstupovat postupně, osmělit se Min. teplota vody 20°C, max. 30 minu Nad 15 let voda min. 18°C na 10 minut Opakování po 1 hodině Při více lidech a větší vodní ploše loďka se záchranným kruhem, házecím pytlíkem Pro neplavce vyhrazený prostor nebo plovací vesta

41 Chování v krizových situacích
Posloupnost záchrany: Sám sebe (aneb dýchač v letadle) Ostatní Materiál. Krajní nouze: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. (Platí i pro přestupky)

42 Krizové momenty Požár Počáteční požár se snažíme hasit
Zdržujeme se na návětrné straně Pozor na hořící materiál a volit podle toho typ hasícího přístroje – univerzální je práškový/sněhový (CO2) Pozor na halonový přístroj v uzavřené místnosti (fosgen) Požár vozidla Pozor na hrdla nádrží a na zvedání kapoty Při požáru v prostředku hromadné dopravy použít záchrannou brzdu Správně zvolit načasování – tunel, most

43 Krizové momenty Bouřka Kriminální činnost
Opustit vyvýšená místa, skrýt se v budově nebo ve vozidle (Faradayova klec) V otevřeném terénu sednout na bobek nebo na batoh, rozpustit skupinku Dál od stromů (húlava, úder blesku) Kriminální činnost Nehrát si na hrdiny Utéct Komunikovat, argumentovat, při eskalaci volat o pomoc Smířit se s okradením než přijít k úhoně Při nevyprovokované potyčce nemít žádné zábrany použít agresi, řvát, použít zbraně které jsou k dispozici, způsobit co největší zranění a ve vhodnou chvíli utéct a volat policii.

44 Krizové momenty Dopravní nehoda První pomoc zraněným
Zajistit, označit a opustit vozidlo Opustit prostor kolem vozidla, stát před vozidlem ve směru jízdy Na dálnici stát za svodidly Volat pomoc

45 Krizové momenty Nález nebezpečného předmětu Okolnosti Zabezpečení
Nevybuchlá munice nebo střelivo Zbraně Nebezpečné látky Okolnosti Zabezpečení místa osob Snížení rizika správnou manipulací

46 Přivolání pomoci Tísňové linky: 150 (Hasiči), 155 (RZS), PČR 158, 112 (celoevropský IZS) Oznámení na tísňové lince: kdo volá odkud volá (lokalita, číslo telefonu) co se stalo kde se to stalo Další údaje (stanoviště spojky, číslo stanoviště záchr. služby v lese, podrobnosti o ději nebo situaci, ...) HOVOR VŽDY UKONČÍ OPERÁTOR! Pomoc na místě žádáme slušně ale rozhodně

47 Nouzové signály Zastavení silničního vozidla
nezaměnit s autostopem pohybovat energicky dlaní dolů ve svislé ose Při dobré viditelnosti stát v silnici ale nenechat se přejet V noci použít červené stále světlo Zastavení železničního vozidla - navěst „Stůj, zastavte všemi prostředky“ Kroužení (červeným) praporkem, jakýmkoliv předmětem nebo jen rukou velkými čelními kruhy vstříc vlaku Za snížené viditelnosti použít bílé světlo. Píšťalkou opakovt tři krátké hvizdy. Počítáme se zábrzdnou vzdáleností (až 1000 m) Nenechat se přejet

48 Nouzové signály Signalizace vrtulníku: Na moři: Ve dne: V noci:
Tvar Y – ano potřebuji pomoc Tvar N – nepotřebuji pomoc V noci: Jakékoliv světlo namířené na vrtulník Vrtulník má vlastní zdroj světla, po osvícení prostoru vypneme náš zdroj abychom pilota neoslňovali Na moři: Radarový odražeč a signální raketa Pohyb bílým světlem do kruhu Vztyčením paží, jejich komíháním

49 Dotazy & doplnění ?

50 „Better be safe than sorry.“ The End.


Stáhnout ppt "Bezpečnost Jiří Hubka - Šmudla"

Podobné prezentace


Reklamy Google