Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítání mikroskopických objektů  obecná úloha  typické aplikace v biologii: 1. stanovení početnosti suspenze buněk (buňky ml -1 ) krevní elementy, kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítání mikroskopických objektů  obecná úloha  typické aplikace v biologii: 1. stanovení početnosti suspenze buněk (buňky ml -1 ) krevní elementy, kultury."— Transkript prezentace:

1 Počítání mikroskopických objektů  obecná úloha  typické aplikace v biologii: 1. stanovení početnosti suspenze buněk (buňky ml -1 ) krevní elementy, kultury jednobuněčných organismů (prvoci, řasy, kvasinky) 2. stanovení početnosti (populační hustoty) přírodních populací druhů tvořících plankton (fytoplankton – buňky ml -1, zooplankton – ind. l -1 nebo ind. m -3 ) 3. odhady početnosti organismů velikosti větší než mikroskopické bentos, edafon – ind. m -2

2 Cíl praktika 1.Stanovit početnost druhů převládajících v kvantitativním vzorku zooplanktonu 2.Popsat lokalitu, ze které vzorek zooplanktonu pochází cvičení z ekologie

3 Plankton  Homér: πλανκτοσ (planktos) = bloudící „společenství organismů adaptovaných na život ve volné vodě, jejich pohyb je zanedbatelný vůči pohybu vodních mas“ – pasivně unášen vodními proudy i přes vertikální migrace a drobné pohyby  zooplankton, fytoplankton, bakterioplankton, ichtyoplankton... nanoplankton, mikroplankton...

4 Hlavní živočišné skupiny tvořící sladkovodní zooplankton Korýši:  Perloočky (Cladocera)  Klanonožci (Copepoda) – buchanky a vznášivky  Vířníci (Rotatoria)

5 Daphnia pulex (hrotnatka tůňková) - filtrace Cladocera - perloočky

6 Cladocera = perloočky

7 Cyklická partenogeneze schéma: Adam Petrusek & Koen De Gelas ASEXUÁLNÍ REPRODUKCE SEXUÁLNÍ REPRODUKCE

8 Daphnia magna (hrotnatka velká)

9 Daphnia magna - ephippium (= latinsky sedlo)

10 Daphnia cucullata (hrotnatka jezerní) cyklomorfóza – zde „přilba“

11 Bosmina longirostris (nosatička obecná) paleolimnologie

12 Polyphemus pediculus (velkoočka slatinná) Leptodora kindtii (raménka velká) dravé perloočky

13 Copepoda – klanonožci - dravé i býložravé formy Eudiaptomus vulgaris (vznášivka obecná) samecsamice

14 Cyclops abyssorum (buchanka jezerní) samice nauplius

15 Rotatoria – vířníci - vířivý aparát, mastax, krunýř (většina) Brachionus urceolaris (krunýřenka) Euchlanis Asplanchna (vakovenka) - dravá - nemá krunýř - živorodá

16 Keratella serrulata (hrotenka) - prázdný krunýř - živá

17 Conochilus - kolonie, nemají krunýř 1 jednotka = 1 mnohobuněčný organismus Epistylis urceolata 1 jednotka = 1 buňka - kolonie planktonního nálevníka

18 Abiotické faktory  morfometrické parametry lokality  teplotní stratifikace  kyslíkové poměry  pH, salinita, UV.....

19 Interakce ve sladkovodních ekosystémech Vliv predace planktonožravých ryb na druhové a velikostní složení zooplanktonu – top-down efekt Vliv dostupné potravy na druhové a velikostní složení zooplanktonu – bottom-up efekt  bioindikace  biomanipulace

20 stadium čiré vody (clear water) – jaro: velké druhy skupiny Cladocera (Daphnia pulicaria), Calanoida, vlákna = rozpadlé kolonie sinice Aphanizomenon silný predační tlak ryb – léto: - Rotatoria (Asplanchna), - malé druhy skupiny Cladocera (D. galeata, Bosmina longirostris) - Cyclopoida RYBY 2mm

21 Kvantitativní odběr planktonu A.terénní - planktonní sítě Schindlerův sběrač van Dornův sběrač - horizontální i vertikální distribuce nerovnoměrná B.laboratorní – počítací komůrky (Bürkerova, Cyrusova, Sedgwick-Rafterova)

22 Počítání četnosti zvolených druhů  počítání živých – jen výjimečně u druhů, které nesnáší fixaci (fytoplankton)  počítá se podíl - baňka s kulatým dnem rozmístění částic: nahloučené náhodné pravidelné

23 Práce s pipetou a počítací komůrkou  polohy pipety  prohlížení komůrky 1 2 3 požadovaný objem vypuštění celého objemu odhození špičky  polohy pipety

24 Výpočet populační hustoty O (l).....objem sběrače O = 28 l V (ml).....objem baňkyV = 50 ml v (ml)..... objem pipetyv = 1 ml N i..... počet jedinců v i-té komůrce  N..... celkový počet jedinců spočtený D (ind./l)... denzita (početnost) = D..... její odhad.....  % (k=2) 100..............± 20 % 200..............± 14 % 300..............± 11,5 % 400..............± 10 % 16 000..........± 5 %

25 Srovnání sledovaných lokalit Rybník Velký Pálenec, Blatná Tůň niva horní Lužnice predátoři vysoký predační tlak ryby kapr obecný ( Cyprinus carpio) plotice obecná (Rutilus rutilus) vysoký predační tlak bezobratlí vodní larvy komára koretra (Chaoborus) vodule (Hydracarina) rozhodující faktory osezónní kolísání teploty, živin, obsahu kyslíku... ovyšší pH opovodně (několikrát za rok) osezónní kolísání obsahu kyslíku ovzdálenost od řeky

26 Sledované lokality – druhové složení RybníkTůň Cladocera: - Daphnia galeata - Bosmina longirostris - Chydorus sphaericus Rotatoria: - Polyarthra dolichoptera - Keratella cochlearis - Keratella quadrata - Asplanchna sp. Copepoda: - Cyclops vicinus - kopepoditová stadia - naupliová stadia vzorek z období čiré vody Cladocera: - Daphnia pulex - Bosmina longirostris Rotatoria: - Polyarthra sp. - Keratella quadrata - Brachionus sp. Copepoda: - Eudiaptomus gracilis - Megacyclops sp. - kopepoditová stadia - naupliová stadia


Stáhnout ppt "Počítání mikroskopických objektů  obecná úloha  typické aplikace v biologii: 1. stanovení početnosti suspenze buněk (buňky ml -1 ) krevní elementy, kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google