Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítání mikroskopických objektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítání mikroskopických objektů"— Transkript prezentace:

1 Počítání mikroskopických objektů
obecná úloha typické aplikace v biologii: 1. stanovení početnosti suspenze buněk (buňky ml-1) krevní elementy, kultury jednobuněčných organismů (prvoci, řasy, kvasinky) 2. stanovení početnosti (populační hustoty) přírodních populací druhů tvořících plankton (fytoplankton – buňky ml-1, zooplankton – ind. l-1 nebo ind. m-3) 3. odhady početnosti organismů velikosti větší než mikroskopické bentos, edafon – ind. m-2

2 Cíl praktika Stanovit početnost druhů převládajících v kvantitativním vzorku zooplanktonu Popsat lokalitu, ze které vzorek zooplanktonu pochází cvičení z ekologie

3 Plankton Homér: πλανκτοσ (planktos) = bloudící „společenství organismů adaptovaných na život ve volné vodě, jejich pohyb je zanedbatelný vůči pohybu vodních mas“ – pasivně unášen vodními proudy i přes vertikální migrace a drobné pohyby zooplankton, fytoplankton, bakterioplankton, ichtyoplankton... nanoplankton, mikroplankton...

4 Hlavní živočišné skupiny tvořící sladkovodní zooplankton
Korýši: Perloočky (Cladocera) Klanonožci (Copepoda) – buchanky a vznášivky Vířníci (Rotatoria)

5 Cladocera - perloočky Daphnia pulex (hrotnatka tůňková) - filtrace

6 Cladocera = perloočky

7 Cyklická partenogeneze
schéma: Adam Petrusek & Koen De Gelas ASEXUÁLNÍ REPRODUKCE SEXUÁLNÍ

8 Daphnia magna (hrotnatka velká)

9 Daphnia magna - ephippium (= latinsky sedlo)

10 Daphnia cucullata (hrotnatka jezerní)
cyklomorfóza – zde „přilba“

11 Bosmina longirostris (nosatička obecná)
paleolimnologie

12 dravé perloočky Polyphemus pediculus (velkoočka slatinná)
Leptodora kindtii (raménka velká)

13 - dravé i býložravé formy
Copepoda – klanonožci - dravé i býložravé formy Eudiaptomus vulgaris (vznášivka obecná) samec samice

14 Cyclops abyssorum (buchanka jezerní)
nauplius samice

15 Rotatoria – vířníci - vířivý aparát, mastax, krunýř (většina)
Asplanchna (vakovenka) - dravá - nemá krunýř - živorodá Brachionus urceolaris (krunýřenka) Euchlanis

16 Keratella serrulata (hrotenka)
- prázdný krunýř - živá

17 - kolonie, nemají krunýř Epistylis urceolata
Conochilus - kolonie, nemají krunýř Epistylis urceolata - kolonie planktonního nálevníka 1 jednotka = 1 mnohobuněčný organismus 1 jednotka = 1 buňka

18 Abiotické faktory morfometrické parametry lokality
teplotní stratifikace kyslíkové poměry pH, salinita, UV .....

19 Interakce ve sladkovodních ekosystémech
Vliv predace planktonožravých ryb na druhové a velikostní složení zooplanktonu – top-down efekt Vliv dostupné potravy na druhové a velikostní složení zooplanktonu – bottom-up efekt bioindikace biomanipulace

20 RYBY stadium čiré vody (clear water) – jaro:
velké druhy skupiny Cladocera (Daphnia pulicaria), Calanoida, vlákna = rozpadlé kolonie sinice Aphanizomenon 2mm RYBY silný predační tlak ryb – léto: Rotatoria (Asplanchna), malé druhy skupiny Cladocera (D. galeata, Bosmina longirostris) Cyclopoida 2mm

21 Kvantitativní odběr planktonu
terénní - planktonní sítě Schindlerův sběrač van Dornův sběrač horizontální i vertikální distribuce nerovnoměrná laboratorní – počítací komůrky (Bürkerova, Cyrusova, Sedgwick-Rafterova)

22 Počítání četnosti zvolených druhů
počítání živých – jen výjimečně u druhů, které nesnáší fixaci (fytoplankton) počítá se podíl - baňka s kulatým dnem rozmístění částic: nahloučené náhodné pravidelné

23 Práce s pipetou a počítací komůrkou
1 2 3 požadovaný objem vypuštění celého objemu odhození špičky polohy pipety polohy pipety prohlížení komůrky

24 Výpočet populační hustoty
O (l) objem sběrače O = 28 l V (ml) objem baňky V = 50 ml v (ml) objem pipety v = 1 ml Ni počet jedinců v i-té komůrce SN celkový počet jedinců spočtený D (ind./l)... denzita (početnost) = D její odhad  % (k=2) ± 20 % ± 14 % ± 11,5 % ± 10 % ± 5 %

25 Srovnání sledovaných lokalit
Rybník Velký Pálenec, Blatná Tůň niva horní Lužnice predátoři vysoký predační tlak ryby kapr obecný (Cyprinus carpio) plotice obecná (Rutilus rutilus) bezobratlí vodní larvy komára koretra (Chaoborus) vodule (Hydracarina) rozhodující faktory sezónní kolísání teploty, živin, obsahu kyslíku... vyšší pH povodně (několikrát za rok) sezónní kolísání obsahu kyslíku vzdálenost od řeky

26 Sledované lokality – druhové složení
Rybník Tůň Cladocera: - Daphnia galeata - Bosmina longirostris - Chydorus sphaericus Rotatoria: - Polyarthra dolichoptera - Keratella cochlearis - Keratella quadrata - Asplanchna sp. Copepoda: - Cyclops vicinus - kopepoditová stadia - naupliová stadia vzorek z období čiré vody Cladocera: - Daphnia pulex - Bosmina longirostris Rotatoria: - Polyarthra sp. - Keratella quadrata - Brachionus sp. Copepoda: - Eudiaptomus gracilis - Megacyclops sp. - kopepoditová stadia - naupliová stadia


Stáhnout ppt "Počítání mikroskopických objektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google