Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik a podnikání Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik a podnikání Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová."— Transkript prezentace:

1 Podnik a podnikání Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Alena Čechová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-In-EK/3-EK-2/11 Název DUMPodnik a podnikání Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP36-52-H/01 Obor vzděláváníInstalatér Vyučovací předmětEkonomika Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce o podstatě podnikání, o právní formě podnikání, seznámení s podnikatelským záměrem a zakladatelským rozpočtem Náplň: Podnik a podnikání, právní formy podnikání, podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slova Fyzická a právnická osoba, podnik, podnikatel, podnikání, obchodní rejstřík, obchodní zákoník, podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet, provozní režie, dlouhodobý majetek Datum29. 11. 2012

3 Podnik a podnikání Náplň výuky 1. Podnik, podnikání, podnikatel Definice pojmů souvisejících s podnikáním 2. Právní formy podnikání Přehled podnikatelských subjektů 3. Podnikatelský záměr Strategie podnikatelské příležitosti 4. Zakladatelský rozpočet Zpracování a význam rozpočtu

4 Podnik a podnikání [1] Definice podniku Podnik je základní článek národního hospodářství, je to souhrn hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Je to samostatná právní, organizační a finanční jednotka. Definice podnikání Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Oblast podnikání vymezuje: Občanský zákoník – řeší obecné otázky Obchodní zákoník – vymezuje postavení podnikatelů a jejich obchodní vztahy

5 Podnik a podnikání [1] Charakteristické rysy podnikatele  podnikatel je právním subjektem, tj. může vstupovat do právních vztahů, uzavírat kupní, pracovní nebo nájemní smlouvy, provádět nákupy a prodej výrobků a služeb, do právních vztahů vstupuje pod obchodním jménem, pod kterým je podnik zapsán do obchodního rejstříku  vymezuje si předmět podnikání, tj. rozsah podnikatelské činnosti  nese podnikatelské riziko, tj. musí počítat s možným neúspěchem při podnikání  provozuje svou činnost samostatně, tj. volí si sám, co bude vyrábět a kde prodávat  vede účetnictví, tj. zaznamenává si své příjmy a výdaje a výsledek hospodaření kvůli dani z příjmu  hospodaří s majetkem, tj. musí oddělit vlastní majetek od majetku podniku

6 Právní formy podnikání Definice podnikatele Podnikatel je osoba, která zpravidla podnik zakládá a provozuje jeho činnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem může být: a)Fyzická osoba – člověk, který má právní subjektivitu, tzn. je způsobilý k právním úkonům b)Právnická osoba – je to sdružení osob, hlavními znaky jsou majetková samostatnost a odpovědnost, je zapsán v obchodním rejstříku

7 Právní formy podnikání Obchodní rejstřík – je veřejná listina, do níž se zapisují podnikatelské subjekty, které provádějí na území státu podnikatelskou činnost. Zapisuje se zde: -obchodní jméno, sídlo u právnické osoby, bydliště u fyzické osoby -identifikační číslo organizace -předmět podnikání -právní forma podnikání Právní formy podnikání: 1. státní – státní podniky 2. družstva – výrobní, spotřební… 3. soukromé – živnosti 4. obchodní společnosti - osobní (v.o.s., k.s.) - kapitálové (s.r.o., a.s.)

8 Podnikatelský záměr [2] Před zahájením podnikatelské činnosti musí následovat úvahy a dílčí rozhodnutí, zda podnik založit či nikoliv. Podnikatelský záměr vyjadřuje v písemné podobě rozpracovanou realizaci strategie podnikatelské příležitosti: 1.Oblast možností trhu Počet potenciálních zákazníků Teritoriální rozsah působnosti podniku Předpokládané množství výrobků za měsíc Možný měsíční obrat Reakce konkurence 2.Oblast materiálních a technických potřeb podniku Potřeba provozních, prodejních a skladovacích prostor Potřeba strojů a zařízení Struktura a množství zásob materiálu a surovin Zabezpečení dodávek energie, plynu, vody apod.

9 Podnikatelský záměr [2] 3. Oblast personalistiky Počty a kvalifikace pracovníků 4. Oblast financování podniku Výše vlastního kapitálu Možnosti získání podpory z EU Možnosti úvěrů a existence záruky Kdy se očekává první zisk 5. Oblast legislativy a úřadů Volba právní formy podniku Zda a jaké živnostenské oprávnění přichází v úvahu Registrace na finančním úřadě a u sociální a zdravotní pojišťovny Je vhodné jednotlivé problémy podnikatelského záměru prodiskutovat s kvalifikovanými odborníky. Bez seriózního podnikatelského záměru žádná banka podnikateli úvěr neposkytne.

10 Zakladatelský rozpočet [2] Při zakládání podniku budeme potřebovat peníze na nákup objektů, strojů, zařízení, materiálu a na platy zaměstnanců. Příslušné položky je nutné spočítat, tj. sestavit zakladatelský rozpočet. 1.Plán příjmů za měsíc – plánované množství prodaných výrobků vynásobíme prodejní cenou 2.Plán výdajů za měsíc – spotřeba materiálu, mzdy, provozní režie, nákup dlouhodobého majetku atd. 3.Startovací kapitál – jsou to finanční prostředky, které nutně potřebujeme k zahájení podnikatelské činnosti Zakladatelský rozpočet se zpracovává při zakládání podniku, slouží i ke kontrole a plánování stavu podnikání v dalším období, podnikatel ho předkládá bance při žádosti o úvěr a slouží i k informaci obchodním partnerům.

11 Kontrolní otázky 1.Kdo je to podnikatel? 2.Co je to obchodní rejstřík a kdo se do něho zapisuje? 3.Jaké problémy jsou řešeny v jednotlivých oblastech podnikatelského záměru? 4.Co vyjadřuje a z jakých kroků se skládá zakladatelský rozpočet?

12 Seznam obrázků: [1]00442179.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [2]00439345.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [3]00439332.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [4]00399391.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [5]00400697.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [6]00284938.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [7]00284878.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [8]00442185.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office [9]00387493.jpg, [vid: 28. 11. 2012], dostupné z: klipart Microsoft Office

13 Seznam použité literatury: [1] Jena Švarcová, EKONOMIE stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech, CEED, Zlín, 1999, ISBN 80-902552-2-1 [2] Josef Mach, Ekonomika pro střední odborná učiliště, Nakladatelství Fortuna, Praha, 2008, ISBN 978-80-7373-035-2

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podnik a podnikání Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová."

Podobné prezentace


Reklamy Google