Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě."— Transkript prezentace:

1 Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě

2 2

3 ??? 30.000 60 % 128 mld. Kč 400.000 činností, které nemají oporu v předpisech činností, servisního charakteru na výkon veřejné správy v loňském roce chyb v údaji o trvalém pobytu obyvatele Základní registry ve veřejné správě 3

4 4 Smart Administration Czech POINT Datové schránky Digitalizace soudů Národní digitální archiv Informační systém integrovaného záchranného systému Národní digitální knihovna Procesní modelování agend veřejné správy Technologická centra krajů a obcí eObčanka Základní registry

5 Základní registry ve veřejné správě 5 Základní registry ROS - Registr osob ROB - Registr obyvatel RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí RPP - Registr práv a povinností

6 Základní registry ve veřejné správě 6

7 7 Základní registry Bezpečná databáze, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech Poskytují bezpečně vybrané právě závazné referenční údaje Zjednodušují ohlašovací povinnost

8 Základní registry ve veřejné správě 8 Praktická ukázka Video

9 Základní registry ve veřejné správě 9 Praktický dopad na KÚ

10 Základní registry ve veřejné správě 10 Základní registry 1. července 2012 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

11 Základní registry ve veřejné správě 11 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 5/1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech „Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, aniž by ověřoval jejich správnost“

12 Základní registry ve veřejné správě 12 Referenční údaj „Údaj vedený v základních registrech, který je státem garantován jako aktuální a správný“ „Referenční údaj je jedinečný a důvěryhodný údaj, vedený v příslušném základním registru veřejné správy, který je určen ke sdílení všemi relevantními informačními systémy (základními registry, rejstříky atp.) „Jedná se o nejčastěji užívané údaje veřejnou správou (jméno, příjmení, datum narození, sídlo právnické osoby, adresa atd.)“

13 Základní registry ve veřejné správě 13 Soustava základních registrů Registr obyvatel (ROB) Registr osob (ROS) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr práv a povinností (RPP) ORG ISZR

14

15 Základní registry ve veřejné správě 15 Registr obyvatel I. Registr obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, bude od 1. 7. 2012 hlavním zdrojem údajů o fyzických osobách, konkrétně o: všech občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v registru obyvatel.

16 Registr obyvatel II. Referenční údaje registru obyvatel: příjmení, jméno odkaz do registru územní identifikace na adresu místa pobytu, příp. na adresu pro doručování datum narození a úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz do registru územní identifikace na místo a okres narození a úmrtí; popřípadě stát narození a úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o tom, zda má osoba zpřístupněnu datovou schránku. Základní registry ve veřejné správě 16

17 Základní registry ve veřejné správě 17 Registr osob I. Registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, bude od 1. 7. 2012 hlavním zdrojem údajů o právnických osobách, konkrétně o: právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem

18 Základní registry ve veřejné správě 18 Registr osob II. Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) fyzické osoby Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma (plnění dle číselníku) Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán (ROB nebo ROS nebo údaj o zahraniční fyzické osoby) Právní stav (plnění dle číselníku) Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny – RUIAN) Agendový identifikátor fyzické osoby ROS (ORG, ROB) –Jméno a příjmení –Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

19 Základní registry ve veřejné správě 19 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, jehož správcem je Český úřad zeměměřičský a katastrální poskytuje od 1. 7. 2012 referenční údaje o: Základních územních prvcích a územně evidenčních jednotkách (území okresu, kraje atd.) Adresách Stavebních objektech

20 Základní registry ve veřejné správě 20 Registr práv a povinností Referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které je vykonávají, o informačních systémech, které pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním údajům a návaznost na eSbírku. Referenční údaje o právech a povinnostech osob, a to o údajích o rozhodnutích, na jejichž základě dochází ke změně referenčním údajů v základních registrech, o údajích o dalších právech a povinnostech osob, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

21 Základní registry ve veřejné správě 21 Předpoklady využívání referenčních údajů Úředník dle zákona č. 111/2009 Sb. Registrace agendy MV na základě ohlášení agendy ústředním správním úřadem či úřadem s celostátní působností Přihlášení orgánu veřejné moci k výkonu agendy Zákonný podklad využívání údajů z registru obyvatel Technická připravenost – připojení k základním registrům

22 Základní registry ve veřejné správě 22 GINIS SSL GINIS jako centrální místo pro základní registry Kartotéka externích subjektů –RUIAN (Adresy), –ROB (Občané) –ROS (Právnické a Fyzické osoby) Přístup bude evidován

23 GINIS SSL Základní registry ve veřejné správě 23

24 Základní registry ve veřejné správě 24 Odkazy www.youtube.com/zakladniregistry www.szrcr.cz

25 Základní registry ve veřejné správě 25 Dotazy, diskuse…

26 Mgr. René Pleva Jana Třísková Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. René Pleva Jana Třísková Základní registry ve veřejné správě."

Podobné prezentace


Reklamy Google