Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok, ETF 2014 Michael Martinek. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek2."— Transkript prezentace:

1 Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

2 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek2

3 V USA se v úterý koná klíčový summit OSN o klimatických změnách Jednání se zúčastní více než 120 hlav států a vlád a podle OSN tak půjde o vůbec největší podobnou schůzku zabývající se změnami klimatu v historii. Státníci by na ní měli představit nové závazky, zásadní iniciativy a konkrétní kroky vztahující se k otázce změny klimatu. ČR bude zastupovat ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Šéf OSN se nechal slyšet, že je potěšen tak vysokou účastí zástupců zemí z celého světa. "Svolal jsem na 23. září klimatický summit, abych podpořil politickou vůli a podnítil ambiciózní kroky reagující na změnu klimatu," uvedl Pan Ki-mun. "Pozval jsem vůdčí osobnosti vlád, měst, obchodu, finančnictví a občanské společnosti, aby ukázali, jak podporují změnu, o níž víme, že je nezbytná. Svět potřebuje vědět, co jednotlivé země už dělají pro snížení emisí skleníkových plynů," dodal.emisí 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek3

4 S klimatickými změnami souvisí i extrémní výkyvy počasí. Podle studie Norské rady pro uprchlíky, která byla zveřejněna jen týden před newyorským summitem, vyhnaly přírodní katastrofy minulý rok z domovů třikrát víc lidí než válečné konflikty. Konkrétně přišlo v důsledku záplav, hurikánů a dalšího řádění živlů o střechu nad hlavou 22 milionů osob. Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) zveřejnil letos v dubnu zprávu, která je výsledkem práce více než tisícovky odborníků a ze které vyplývá, že svět nyní směřuje k tomu, že může být překročen limit oteplení o dva stupně Celsia. To je přitom hodnota, kterou státy stanovily jako mezní, aby svět nepocítil nejhorší dopady změny klimatu. Zpráva IPCC je hlavním vodítkem pro vlády při přípravě nové dohody o snižování emisí skleníkových plynů, která má být schválena v roce 2015 na konferenci v Paříži a vstoupit v platnost má v roce 2020. Cílem je snížit globální oteplování, které podle mezivládního panelu způsobuje především člověk. Šéf OSN doufá, že na jednání v New Yorku vlády této nové klimatické dohodě vyjádří podporu. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek4

5 Turecko zavírá přechody se Sýrií, za víkend je přešlo 130 tisíc Kurdů Za poslední dva dny se do Turecka uchýlilo až 130 tisíc Kurdů prchajících ze sousední Sýrie před postupujícími radikály z Islámského státu. Ankara v reakci na masový příliv běženců v pondělí začala uzavírat část svých hraničních přechodů. Informovala o tom stanice BBC. Hnutí Islámský stát v nejnovějším prohlášení vyzývá své stoupence k zabíjejí občanů zemí, které se proti němu angažují v Iráku a Sýrii. Mezi ně přitom patří i Česká republika, která Kurdům na sever Iráku posílá munici. „Pokud můžete zabít nevěřícího Američana, nebo Evropana - zejména nevraživé a špinavé Francouze, nebo Australana, nebo Kanaďana... včetně občanů zemí, které vstoupily do koalice proti Islámskému státu, pak se spolehněte na Alláha a zabijte ho,“ cituje stanice al-Arabíja nejnovějším vzkaz Islámského státu (IS) vyslaný do světa v několika jazycích. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek5

6 3 6

7 Rozvojová pomoc Rozvojová pomoc: aktivity států, organizací i jednotlivců směřující k řešení problémů rozvojových zemí Rozvojová spolupráce: dnes preferovaný termín (místo rozvojové pomoci) – zdůrazňuje partnerství mezi zemí poskytovatele a příjemce při plánování i realizaci projektů. Zahrnuje podporu finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), předávání know-how (např. vzdělávání učitelů, školení porodních asistentek i státní správy) Rozvojová politika: strategie (státu, organizace) vůči rozvojovým zemím. Podle závazku přijatého všemi státy OSN by měly vyspělé země na rozvojovou spolupráci vyčlenit 0,7 procenta svého HDP. To se však dosud nepovedlo naplnit (ČR poskytla v roce 2010 0,13 %). Humanitární pomoc: krátkodobá materiální a logistická pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, typicky jako důsledek humanitárních krizí. Od rozvojové pomoci se liší především krátkodobostí a řešením pouze bezprostředních rizik. Základními cíli humanitární pomoci je: zachránit lidské životy zajištění základních lidských potřeb (voda, jídlo, přístřeší) poskytnutí základní hygienické a zdravotnické pomoci 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek7

8 Official development assistance Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance, ODA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro předcházení světové nestabilitě, konfliktům a extrémní chudobě. Její objem činí ročně kolem 60 miliard USD. Jakýkoliv tok kapitálu či veřejných financí ve formě půjček nebo grantů do jiných zemí, který splňuje dvě kritéria: 1. Tento kapitál nemá, z pohledu dárce, komerční určení. 2. V případě půjček jde o kapitál, poskytovaný za zvýhodněných (koncesionálních) podmínek; úroková míra a doba splatnosti pro zapůjčený kapitál by měly být výhodnější než za běžných podmínek. Nejobecněji přijímaná definice byla formulována Výborem pro rozvojovou pomoc při OECD, jehož členové poskytují devět desetin rozvojové pomoci. Zatímco nevládní pomoc se spoléhá na soukromé dárce, nadace či charitativní organizace, vládní, tedy oficiální rozvojová pomoc, (Official Development Assistance, ODA) je financována ze státního rozpočtu. Bilaterální (dvoustranná) pomoc je ta, kterou dárcovská země poskytuje přímo druhé zemi. Multilaterální (mnohostranná) pomoc je zprostředkovávána mezinárodními organizacemi. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek8

9 Základní sektory rozvojové spolupráce Rozvojová spolupráce se snaží reagovat na nejpalčivější problémy rozvojových zemí. Ty se OSN pokusilo formulovat v takzvaných Rozvojových cílech tisíciletí. Obecněji lze za hlavní sektory označit: omezení světové chudoby podpora vzdělání a odstranění negramotnosti zlepšení zdraví obyvatel rozvojových zemí, zlepšení systému zdravotnictví zlepšení ekonomické situace zemí. Na celostátní úrovni i podpora drobného podnikání (např. formou mikrofinancování). Významnou součástí tohoto bodu je i oddlužení. zlepšení stavu životního prostředí rozšíření infrastruktury - sítě silnic, železnic i zpřístupnění elektrické energie. Otázka dostupné energie je významnou součástí rozvojové spolupráce a úzce souvisí s výzkumem moderních obnovitelných zdrojů energie. [2] demokratizace společnosti, úsilí o dobré vládnutí (tzv. good governance), zlepšení postavení žen ve společnosti (rovnost pohlaví) 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek9

10 Koncepce rozvojové politiky Teorie mnohem většího koláče = teorie globálního ekonomického růstu: makroekonomická teorie, která zdůrazňuje, že celkový ekonomický růst a liberální tržní mechanismy způsobí zbohatnutí nejen bohatých, ale i chudých, a že globální ekonomický růst je jediným možným způsobem pro snížení chudoby. (Stoupající příliv zvedne všechny lodě.) Hlásí se k ní především konzervativní liberálně zaměření ekonomové (William Easterly: Břímě bílého muže). Teorie přerozdělení koláče: zdrojů je dostatek a extenzivní rozvoj (mnohonásobné zvýšení průmyslové výroby) není únosný a udržitelný. Příčinou chudoby jsou ekonomické mechanismy, které způsobují i přes ekonomický růst prohlubování rozdílu mezi bohatými a chudými. Hlavní příčina ekologických problémů a bídy je v nadměrném konzumu vyspělých států na úkor rozvojových zemí. Řešení: dobrovolná skromnost vyspělých zemí, politicko-ekonomické změny mající za následek podporu místního podnikání v zemích třetího světa. Bližší levicovému a ekologickému myšlení (Jeffrey Sachs: Konec chudoby). Trvale udržitelný rozvoj je teorie integrující oba principy. Je třeba hledat rovnováhu mezi oběma koncepcemi, jejich zastánci se však liší v tom, jak je vyvážit (Paul Collier: Miliarda nejchudších). 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek10

11 Humanitární a rozvojová sekce společnosti Člověk v tísni působí ve dvaceti dvou zemích světa, v patnácti z nich má stálé pobočky. Každoročně realizuje projekty v objemu několika stovek miliónů korun pro tisíce lidí, kteří se narodili na méně šťastných místech této planety. Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek11

12 Afganistán od roku 2001 Angola od roku 2006 Arménie 1988, 1998, do roku 2003 Barma do roku 2008 Dem. rep Kongo do roku 2008 Etiopie do roku 2003 Gruzie do roku 2005 Haiti do roku 2010 Irák do roku 2003 Jordánsko do roku 2004 Kambodža do roku 2008 Kosovo od roku 2010 Libanon od roku 2006 Moldavsko od roku 2010 Mongolsko od roku 2010 Namibie od roku 2003 Pakistán od roku 2005 Rumunsko od roku 1995 Srí Lanka od roku 2005 Ukrajina od roku 2008 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek12

13 Charita Česká republika, oddělení humanitární a rozvojové spolupráce zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v řadě zemí. Programy a projekty se týkají poskytování vzdělávání, obnovy zdrojů obživy a zlepšování schopností a znalostí našich místních partnerů. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek13

14 Rozvojové projekty usilují o dlouhodobé a udržitelné řešení problémů rozvojových zemí (př. chudoby, potravinové bezpečnosti, přístupu k pitné vodě, přístup ke vzdělání, rozvoj podnikání, dostupnost zdravotní péče) mohou mít podobu materiální i finanční pomoci, ale na rozdíl od humanitární pomoci je zde velký důraz kladen také na předávání zkušeností a znalostí beneficienti nejsou jen pasivními příjemci, ale mají v projektu svou aktivní úlohu (odtud přechod k termínu rozvojová spolupráce, nikoliv rozvojová pomoc) 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek14

15 Probíhající projekty Bangladéš Program podpory vzdělávání Etiopie Podpora rozvoje nemocnice Halaba-Kulito Haiti Podpora zemědělství v Petit Goave Keňa Zdravotnické středisko Itibo Moldavsko Projekt Street Children Mongolsko Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavkhan Thajsko Školení pro barmské uprchlíky 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek15

16 Platforma FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou sdružující 17 českých neziskových nevládních organizací (NNO) pracujících na poli rozvojové spolupráce, rozvojové výchovy a humanitární pomoci. FoRS byl založen v září 2002 a 7.října 2002 zaregistrován jako zájmové sdružení právnických osob. Tyto organizace se zabývají širokým spektrem aktivit, včetně práce s dobrovolníky, vzdělávání, humanitární pomoci a propagace rozvojové pomoci a spolupráce na veřejnosti. Těžištěm jejich aktivit je zatím především humanitární pomoc, přičemž ale jejich podíl na dlouhodobých projektech rozvojové pomoci rovněž není malý a lze předpokládat, že i nadále poroste. Od ledna 2003 je FoRS členem CONCORD – Evropské konfederace NNO pro krizovou pomoc a rozvoj, jež sdružuje 30 národních platforem a networků (sítí), které zastřešují přes 1200 evropských NNO. FoRS je zastoupen i v předsednické radě CONCORD. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek16

17 FoRS má v roce 2013 třicet členských organizací. Mezi nimi: ADRA, o.s. Člověk v tísni,o. p. s. Charita Česká republika Diakonie ČCE Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. (SADBA) Sdružení Podané ruce, o. s. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek17

18 Dobrovolnictví Mezinárodní dobrovolnictví je specifickým typem spojeným s mezinárodní spoluprací a mezikulturním vzděláváním. Dnes vyráží do světa zhruba 1,100 českých dobrovolníků a v Česku pracuje na oplátku asi 600 dobrovolníků zahraničních. Dobrovolnické pobyty v zahraničí lze dělit podle délky pobytu na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé Střednědobé a dlouhodobé pobyty jsou většinou od dvou měsíců do jednoho roku (v některých případech i déle). Jedná se o dlouhodobější spolupráci s místní komunitou na řešení určitého problému. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek18

19 Zákon č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě Zákon zavádí do českého právního řádu pojem dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající organizace, přijímající organizace aj. Upravuje a vymezuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu, a to včetně dotací nestátním neziskovým organizacím, které mají akreditovaný program podle tohoto zákona. Zákon představuje ucelený, vzájemně provázaný systém podmínek, jejichž splnění umožňuje občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církvím a náboženským společnostem a jejich právnickým osobám získat akreditaci pro oblast dobrovolnické služby. Akreditace je svého druhu „značkou kvality“, garancí, že organizace s akreditovaným projektem všem svým partnerům působícím v akreditovaném režimu zajišťuje služby ve standardní kvalitě, zajišťuje bezpečí a ochranu pro dobrovolníky i příjemce dobrovolnické služby. Akreditace je udělována na 3 roky. Podstatou zákona je nastavení jasných, srozumitelných, právně podložených a vymahatelných pravidel pro všechny zúčastněné subjekty. tj. jak pro dobrovolníka, tak pro vysílající a přijímající organizaci. Zákonem získává dobrovolník právní status. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek19

20 Jaké zásadní výhody poskytuje zákon o dobrovolnické službě dobrovolníkům? 1) Dobrovolník v akreditovaném projektu má smluvně zaručené postavení. 2) Dobrovolník je pojištěn proti škodám, které vzniknou jemu osobně a které by mohl způsobit dalším osobám. 3) Dobrovolník má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti. 4) Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, překračuje-li v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, se považuje za náhradní dobu zaměstnání, tzn., že při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti se k této době přihlíží a započítává se jako doba zaměstnání. 5) Pokud je dobrovolník nezaměstnaný a bude vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou službu alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací, má možnost si hradit důchodové pojištění (může mu hradit vysílající organizace) a tato doba se pak započítává do nároku na důchod. 6) Stát je plátcem zdravotního pojištění za dobrovolníka v případě, že vykonává dlouhodobou dobrovolnickou služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník účasten zdravotního pojištění z jiného titulu. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek20

21 Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. S dobrovolnictvím a koordinací dobrovolníků máme velké zkušenosti také proto, že velká většina práce v SADBĚ probíhá na dobrovolnické bázi. Tak se díky stovkám ochotných rukou, nohou a hlav můžou po celém světe odehrávat malé i velké zázraky... 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek21 Salesiánská asociace Dona Boska (dále jen SADBA) je občanské sdružení, registrované MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R, ze dne 26.7.2005, založené za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu.

22 Kontrolní otázky Uveďte, jaký sociální dopad v České republice by mohly mít následující zahraniční události: Krize na východní Ukrajině a oboustranné ekonomické sankce mezi EU a Ruskou federací Zvyšující se brutalita občanských válek v Iráku a v dalších arabských zemích Zpřístupnění Mexika, Venezuely, Kuby a dalších zemí Latinské Ameriky investicím velkých nadnárodních firem 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek22


Stáhnout ppt "Jabok, ETF 2014 Michael Martinek. 3 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF 2014. Michael Martinek2."

Podobné prezentace


Reklamy Google