Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace informačních technologií RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace informačních technologií RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek,"— Transkript prezentace:

1 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace informačních technologií RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o.

2 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 2 Obsah § 7 zákona a Nařízení vlády, týkající se informačních technologií.§ 7 zákona a Nařízení vlády, týkající se informačních technologií. Důvody resp. příčiny, které vedly k zavedení standardů bezkontaktních čipových technologií (BČT) ve veřejné dopravěDůvody resp. příčiny, které vedly k zavedení standardů bezkontaktních čipových technologií (BČT) ve veřejné dopravě Příklady integrovaných dopravních systémů (IDS), charakterizující současnou úroveň využívání BČT. Příklady integrovaných dopravních systémů (IDS), charakterizující současnou úroveň využívání BČT. Představa o postupném přechodu IDS na standardy BČT odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravěPředstava o postupném přechodu IDS na standardy BČT odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě Kroky, které se už pro „bezproblémové zavedení“ standardů BČT podniklyKroky, které se už pro „bezproblémové zavedení“ standardů BČT podnikly Doprovodná opatření k „Zákonu“ v oblasti informačních technologiíDoprovodná opatření k „Zákonu“ v oblasti informačních technologií

3 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 3 Znění §7 „Zákona“ Elektronické systémy plateb a odbavení cestujícíchElektronické systémy plateb a odbavení cestujících Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen “určená zařízení a technologie”) zajišťovat propojitelnost mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících. Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen “určená zařízení a technologie”) zajišťovat propojitelnost mezi elektronickými systémy plateb a odbavení cestujících. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií. Zákon je schválen PS a postoupen SenátuZákon je schválen PS a postoupen Senátu Iniciativa k formulování této problematiky do zákonaIniciativa k formulování této problematiky do zákona Dopravci (Svaz dopravy), některé KÚ, SDT Dopravci (Svaz dopravy), některé KÚ, SDT

4 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 4 Nařízení vlády k §7 „Zákona“ Nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících (EOC)Nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících (EOC) Stav projednávání Nařízení Stav projednávání Nařízení  První návrh SDT pro MD, pak řada verzí  MD bez centrální autority  SDT s centrální autoritou (podpora Svazu dopravy) Charakteristika návrhu SDT Charakteristika návrhu SDT  Zodpovědnost za provoz EOC  Postupy pro zajištění interoperability (certifikace + certifikační autorita)  Požadavky na „universální medium“  Požadavky na EOC

5 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 5 Informace o některých IDS - SID IDS Středočeského krajeIDS Středočeského kraje Zahájení provozu 2005 Zahájení provozu 2005  Clearing EP od 2004  Kupóny od 2007 16 autobusových dopravců (včetně 4 PID) 16 autobusových dopravců (včetně 4 PID) BČK Mifare® Standard 1k, Mifare® DESFire 4k BČK Mifare® Standard 1k, Mifare® DESFire 4k Jeden dodavatel EOC – Mikroelektronika Jeden dodavatel EOC – Mikroelektronika Clearingový systém CARDS EXCHANGE Clearingový systém CARDS EXCHANGE  Průměrný počet transakcí 1,3 mil. měsíčně  Křížově 6%  Průměrná výše transakcí 25,8 mil. Kč/měs.  Křížově 11 %

6 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 6 Informace o některých IDS – IDS Pk IDS Pardubického krajeIDS Pardubického kraje Zahájení provozu 2008 Zahájení provozu 2008  Clearing EP od 2006  Veolia Transport Východní Čechy – SID  Kupóny od 2008 9 dopravců (7 BUS, ČD, DpmP) 9 dopravců (7 BUS, ČD, DpmP) BČK Mifare® Standard 1k BČK Mifare® Standard 1k Dodavatel EOC – Mikroelektronika Dodavatel EOC – Mikroelektronika  Vlaky ČD a celá DpmP integrována pomocí papírové kopie kupónu – vydávají ČD Clearingový systém CARDS EXCHANGE Clearingový systém CARDS EXCHANGE  Průměrný počet transakcí 0,7 mil. měsíčně  Křížově 1% (jen BČK)  Průměrná výše transakcí 13,5 mil. Kč/měs.  Křížově 1% (jen BČK)

7 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 7 Informace o některých IDS - IDOL IDS Libereckého krajeIDS Libereckého kraje Zahájení provozu 1.7.2007 (EP i kupóny najednou) Zahájení provozu 1.7.2007 (EP i kupóny najednou) 6 dopravců (4 ČSAD, ČD, DpmL) 6 dopravců (4 ČSAD, ČD, DpmL)  BČK vydává centrálně LIS  Dopravní aplikace vlastní (spravují) ČSAD a DpmL BČK Mifare® Standard 4k BČK Mifare® Standard 4k Dodavatelé EOC Dodavatelé EOC  HAGUESS, Mikroelektronika – výdej BČK  EM TEST – PAD  DpmL – Mikroelektronika  ČD – XT CARD, EM TEST Clearingový systém CARDS EXCHANGE Clearingový systém CARDS EXCHANGE  Průměrný počet transakcí 240 tis. měsíčně  Křížově 16%  Průměrná výše transakcí 18,0 mil. Kč/měs.  Křížově 34%

8 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 8 Příklady odhalení nekalých praktik s BČK prostřednictvím CARDS EXCHANGE Dobíjení elektronické peněženky na náhradních odbavovacích zařízeníchDobíjení elektronické peněženky na náhradních odbavovacích zařízeních Zvýhodněný nákup jízdenek prostřednictvím neoprávněného použití elektronické peněženky oproti nákupu jízdenky v hotovostiZvýhodněný nákup jízdenek prostřednictvím neoprávněného použití elektronické peněženky oproti nákupu jízdenky v hotovosti

9 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 9 Postupné zavádění standardu EOC, akceptující zákonné standardy, by měl umět z větší části akceptovat i stávající média – BČKEOC, akceptující zákonné standardy, by měl umět z větší části akceptovat i stávající média – BČK Cestující by si postupně měli vyměňovat stávající média – BČK – za standardizovaná v případě, že jim budou poskytovat širší a komfortnější rozsah služebCestující by si postupně měli vyměňovat stávající média – BČK – za standardizovaná v případě, že jim budou poskytovat širší a komfortnější rozsah služeb

10 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 10 Cesta k realizaci … Program ALFAProgram ALFA Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky Financování – převážně EU Financování – převážně EU ProjektProjekt Standard EOC (elektronické odbavení cestujících) Standard EOC (elektronické odbavení cestujících) 2011 až 2013 2011 až 2013 Řešitelský tým Řešitelský tým  ČVUT (Dopravní fakulta a její ústavy)  Svaz dopravní telematiky (SDT)  XT CARD, ČSAD SVT Praha Spolupráce Spolupráce  Mikroelektronika, EM TEST

11 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 11 … a její předpokládaný výsledek Národní standard (konkrétní technický a organizační popis) interoperability el. odbavovacích systémů ve veřejné dopravěNárodní standard (konkrétní technický a organizační popis) interoperability el. odbavovacích systémů ve veřejné dopravě Specifikace centrálního systému interoperabilitySpecifikace centrálního systému interoperability Specifikace certifikačního pracovištěSpecifikace certifikačního pracoviště Funkční certifikační pracoviště použitelné pro testy interoperability el. odbavovacích systémůFunkční certifikační pracoviště použitelné pro testy interoperability el. odbavovacích systémů

12 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 12 Očekávané výstupy z realizace Nařízení vlády Nadregionální interoperabilita - možnost cestujícího cestovat v rámci ČR s jediným cestovním dokladem napříč regiony, městy a druhy dopravy – důležitý nástroj zvýšení atraktivity veřejné dopravyNadregionální interoperabilita - možnost cestujícího cestovat v rámci ČR s jediným cestovním dokladem napříč regiony, městy a druhy dopravy – důležitý nástroj zvýšení atraktivity veřejné dopravy Možnost zapojení dopravců do různých IDS s využitím jednoho odbavovacího zařízení, které bude vyhovovat standarduMožnost zapojení dopravců do různých IDS s využitím jednoho odbavovacího zařízení, které bude vyhovovat standardu Možnost získat podklady pro optimalizaci dopravní obslužnosti pro státní správuMožnost získat podklady pro optimalizaci dopravní obslužnosti pro státní správu

13 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 13 Dotazy

14 18.5.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace IT 14 Děkujeme za pozornost ! www.svt.cz kotik@svt.cz www.busportal.cz Kontakty:


Stáhnout ppt "Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících z pohledu aplikace informačních technologií RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google