Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novinky v informačních systémech ve veřejné dopravě Jan KotíkJan Šimůnek ČSAD SVT Praha, s.r.o.ROPID Integrované dopravní systémy 17. 5. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novinky v informačních systémech ve veřejné dopravě Jan KotíkJan Šimůnek ČSAD SVT Praha, s.r.o.ROPID Integrované dopravní systémy 17. 5. 2011."— Transkript prezentace:

1 1 Novinky v informačních systémech ve veřejné dopravě Jan KotíkJan Šimůnek ČSAD SVT Praha, s.r.o.ROPID Integrované dopravní systémy 17. 5. 2011

2 2 •Současná legislativní podpora •Národní dopravní standard (NDS) elektronických systémů plateb a odbavení cestujících (EOC) a technického nosiče dat (TND) •Postupné kroky k dosažení NDS •Současná úroveň budovaných IDS na bázi BČT •Nová verze rezervačního a prodejního systému AMSBUS 4 •Postup standardizace v České asociaci organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) •Obsah standardizace •Dopravní aplikace pro EOC •Závěr – stanoviska ke skutečné realizaci NDS Obsah prezentace

3 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících •K § 7 tohoto zákona vyšlo nařízení vlády, kterým se stanoví obecné požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronického systému plateb a odbavení cestujících (EOC) •Celostátní informační systém o jízdních řádech (CIS JŘ), do kterého v roce 2010 vedle JŘ letecké, železniční, autobusové dopravy byly začleněny všechny jízdní řády MHD •Tato legislativní podpora je pouze výchozí základnou pro dosažení skutečné interoperability v rámci IDS i mezi nimi Současná legislativní podpora 3

4 NDS umožní •Cestujícím pouze s jedním TND např. Bezkontaktní čipovou kartou (BČK) se odbavit ve všech IDS •Dopravcům pouze s jedním vybavením EOC, odbavit cestující ve všech IDS •Dodavatelům EOC a TND znát předem požadované jejich technické parametry •Provozovatelům IDS nezávislost na dodavatelích EOC a TND, získat většinu statistických údajů pro optimalizaci dopravní obslužnosti a objektivní podklady pro poskytování dotací dopravcům •Významným způsobem omezit prostor pro korupci v této oblasti Národní dopravní standard elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a technických nosičů dat 4

5 •Navrhnout a schválit NDS - návrh základních technických parametrů EOC a TND byl již zpracován sdružením pro dopravní telematiku (SDT) a předán MD ČR, měl by sloužit všem odběratelům EOC a TND k tomu, aby byli schopni v budoucnu akceptovat NDS s minimálními technicko- ekonomickými problémy •Vybudovat tzv. Centrální prvek, sloužící k propojení krajských a městských IDS (např. ke správě black listů, aplikací, SAM modulů, seznamů zařízení) včetně certifikační laboratoře pro ověřování parametrů datových struktur TND a zařízení systému EOC a přitom vycházet z existujících evropských zkušeností a platných technických norem ISO a tak zajišťovat dlouhodobě udržitelný rozvoj NDS Postupné kroky nutné k dosažení NDS 5

6 •Propojitelnost mezi všemi druhy doprav se podařila nejlépe vyřešit v IDS Libereckého kraje (tzv. IDOL)  Vlastní BČK OPUSCARD určená zejména pro dopravní aplikace •Nejširší uplatnění nejen ve veřejné dopravě má plzeňská karta, která prostřednictvím elektronické peněženky (EP) je využívána i pro jiné platby a další účely, (zakoupení vstupenek na kulturní akce, do ZOO, bazénu, knihoven, škol)  Unikátní záležitostí je využití NFC technologie. Mobilní telefon jejím prostřednictvím funguje jako BČK. NFC zajišťuje komunikaci telefonu s karetními terminály a kromě jiných běžných funkcí zastane také roli EP Současná úroveň budovaných IDS na bázi BČT - charakteristika 6

7 •Hlavní technologické komponenty systému BČT  Vybavení vozidel pro odbavení cestujících s EP, časovými kupóny na BČT  Systémy dopravce pro sběr a vyhodnocování dat  Z předprodeje (kanceláře, předprodejní automaty)  Z vozidel  Centrální systémy IDS  Card management (může být i decentralizován)  Zúčtovací systém  Kromě vlastního zúčtování i komponenta zabezpečení systému (distribuce seznamu zakázaných karet, kontrola případného zneužití BČT apod.)  SVT vyvinulo CARDS EXCHANGE  Systém plní uvedené požadavky  Zúčtovává elektronické peněženky i jízdenky  Umí se vyrovnat se ztrátou informací v odbavovacích systémech  Nyní je použit v pěti regionech Současná úroveň budovaných IDS na bázi BČT - technologie 7

8 •V ostrém provozu od 1. května 2011 •Prodej jízdenek na spoje jedoucí od 1. června 2011 •Nový eShop pro nákup jízdenky přes internet s možností výběru sedadel (www.e-jizdenka.cz )  Během dubna školení pro cca 700 uživatelů  Nová login jména, přístupová práva a certifikáty pro každé pracoviště  AMSBUS 4 je celkově uživatelsky přívětivější a přináší řadu výhod jak pro dopravce, tak pro prodejce  Nový eShop usnadňuje nákup jízdenek pro cestující  Platební karty na ÚAN Praha Florenc (kromě VISA, MasterCard) nově American Express  Možnost automatického propojení s dalšími předprodejními systémy (STUDENT AGENCY, ČD) Nová verze rezervačního a prodejního systému ČSAD SVT Praha, s.r.o. - AMSBUS 4 8

9  Intuitivní dispečerský program s řadou nových funkcí  Automatický přenos jízdních řádů z informačních systémů IDOS (www.idos.cz) a Cestovné poriadky (www.cp.sk)www.cp.sk  Snadnější obsluha prodejního systému  Nová funkce vedoucí kanceláře - povoluje prodeje ve svých kancelářích a má přehled o všech transakcí u svých pokladních. Nová verze rezervačního a prodejního systému ČSAD SVT Praha, s.r.o. - AMSBUS 4 Výhody pro dopravce a prodejce 9

10  Prodej jízdenek na spoje jedoucí od 1. června 2011  Komfortnější, přehlednější a snáze ovladatelný  Možnost výběru konkrétního sedadla v autobuse  Dosavadní prokliky z vyhledávačů jízdních řádů (www.jizdnirady.cz, www.cp.sk)www.jizdnirady.czwww.cp.sk  Možnost customizace pro dopravní společnosti 10 Nová verze rezervačního a prodejního systému ČSAD SVT Praha, s.r.o. - AMSBUS 4 Nový eShop pro cestující

11 11 Nová verze rezervačního a prodejního systému ČSAD SVT Praha, s.r.o. - AMSBUS 4 Nový e-Shop pro cestující

12 Postup standardizace v České asociaci organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD) •Příprava organizační struktury a funkce ČAOVD při tvorbě národního dopravního standardu •Návrh obsahu standardů – TND, dopravní aplikace, jednotlivé prvky OIS ve vozidle, komunikační protokol •Provoz standardů – proces standardizace a certifikace •Práce na dopravní aplikaci pro TND •Elektronická jízdenka •Dopravní „zásobník“ •Časová jízdenka •průkazka 12

13 Návrh organizační struktury Pracovní skupiny Realizační tým Koordinační skupina ČVUT Uživatelé - objednatelé ČAOVD, AKČR - dopravci SD - ostatní SMO Dodavatelé SDT Legislativa zajištění právní závaznosti, smlouvy … Uživatelé sjednocení a definice požadavků ……. Dodavatelé OIS sjednocení a popis technol o g i e Dodavatelé EOC sjednocení a popis technol o g i e Certifikace příprava metodiky a podmínek certifikace certifikační laboratoř ČVUT

14 •Číselníky (IDS, dopravců, zastávek, zón, pásem, odbavovací terminály…) – potřeba především při spojování dat od více dopravců pro další zpracování (např. zastávkové informační systémy, internet apod.) •Vstupní a výstupní data pro odbavovací terminály (struktura, formát …) – jednodušší příprava a zpracování dat pro zařízení od různých dodavatelů, pro jednotné zpracování dat – clearing, umožnění konkurenčního prostředí, nezávislost na jednom dodavateli… •Technický nosič elektronických aplikací ( bezkontaktní čip v kartě, telefonu …) – zajištění vzájemné kompatibility nosičů s různými odbavovacími terminály Obsah standardizace - popis 14

15 Obsah standardizace - popis •Dopravní aplikace (elektronická jízdenka, zásobník jízdenek, dopravní peněženka, průkazka …) – jednotná struktura, zajištění požadovaných funkcí při odpovídající bezpečnosti •Jednotlivé prvky OIS ve vozidle (palubní počítač, zařízení pro výdej jízdenek, označovače, informační tabla …) – možnost použití ve více dopravních systémech i bez úprav, jednoznačné definování potřebných funkcí pro dodavatele zařízení i objednatele … •Komunikační protokol (mezi jednotlivými prvky ve vozidle) – jednodušší výměna jednotlivých zařízení ve vozidle i od různých dodavatelů - zajištění konkurenčního prostřed… 15

16 Dopravní aplikace pro EOC •Současný stav elektronických aplikací na BČK •„Malé“ dopravní peněženky - přes 95% •Časové jízdenky, výjimečně jednotlivé jízdenky •Ostatní aplikace (parkování, služby apod.) jsou minoritní •Dopravní aplikace pro TND •Elektronická jízdenka – společná aplikace pro všechny systémy EOC, slouží jako nosič záznamu a nepotřebuje clearing. •Dopravní „zásobník “/ dopravní peněženka – pro konkrétní IDS, město. Její použití jinde je závislé na zapojení do společného clearingu. •Peníze zůstávají u dopravce •Minimální náklady na transakci •Časová jízdenka – pro konkrétní IDS, město. •Průkazka na slevu, bezplatnou přepravu apod. 16

17 Elektronická peněženka Jednorázová jízdenka IDS územní platnost čas cena … Průkazka Prodejní automat Vozidlo Předprodej Aplikace … Příklad - Dopravní aplikace na TND Možnost umístění aplikace na libovolný bezkontaktní čipový nosič Časové kupóny Zásobník jízdenek – dopravní peněženka DOPRAVNÍ APLIKACE 17

18 •Jednoznačnou podporu vyjádřily AKČR, SD, ČAOVD, SDT •Stanovisko MD ČR ze dne 28.3. 2011 •Prioritou je navrhnout a schválit NDS EOC i TND •Dohodnut návrh složení řídící komise (MD, SDT, AKČR, ČAOVD, SD, SDP, SMO ČR) •Další krok – MD oficiálně jmenuje členy komise •FD ČVUT projevila konkrétní zájem navrhnout NDS včetně vybudování certifikační laboratoře •Přihláška do programů vědy a výzkumu ALFA, BETA a TIP •Zatím neúspěšně Závěr Stanoviska ke skutečné realizaci NDS 18

19 závěr 19 DĚKUJEME ZA POZORNOST Jan KotíkJan Šimůnek ČSAD SVT Praha, s.r.o.ROPID


Stáhnout ppt "1 Novinky v informačních systémech ve veřejné dopravě Jan KotíkJan Šimůnek ČSAD SVT Praha, s.r.o.ROPID Integrované dopravní systémy 17. 5. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google