Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do mezinárodních vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do mezinárodních vztahů"— Transkript prezentace:

1 Úvod do mezinárodních vztahů
mezinárodní vztahy stát, suverenita mezinárodní smlouvy mezinárodní organizace

2 Společnost národů Wilson - 14 bodů „vytvořit mezinárodní organizaci, která by byla zárukou prosazení vzájemných garancí pol. nezávislosti a územní integrity pro velké i malé státy“ USA (Wilson), Francie (Clemenceau), GB (Lloyd George) 1919, platnost 1920 orgány Shromáždění Rada Úřad tajemnický Mezinárodní rozhodčí soud

3 sídlo: Ženeva Pakt Společnosti národů dodržování mezinárodního práva omezení zbrojení rozvíjet spolupráci členství ČSR Německo ( ), SSSR ( vyl.), Japonsko (do r. 1933), Itálie (do r. 1937) nečlenové: USA, Island, Mongolsko, Tibet, Saúdská Arábie slabiny ukončení činnosti 1939/40, formálně 1946

4 Mapa Společnosti národů převzato: http://en. wikipedia

5 Organizace spojených národů
Základ - již za 2. SV, Roosevelt - Atlantická charta 1941 - Deklarace Spojených národů 1942 Přípravná jednání: Dumbarton Oaks- 1944, GB, USA, SSSR Jaltská konference- 1945, GB, USA, SSSR Realizace: březen 1945 USA + 3 GB, SSSR,Čína - pozvánka na konferenci

6 Konference – San Francisco
Harry Truman 50 států úkol: vypracovat Chartu OSN

7 Charta OSN Úkoly: 1) zajistit mezinárodní mír a bezpečnost (udržovat mez. mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru, byly potlačeny útočné činy...a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mez. práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení mezinárodních sporů a situací, které by mohly vést k porušení míru). 2) rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů. 3) spolupracovat v oblasti ekon., soc., kult., humanitní

8 United Nations Organisation
Vznik: Sídlo: New York V současnosti nečlen - Vatikán Jednací jazyky: A, Č, Fr, ESP,Ru + Ara

9 Orgány OSN Valné shromáždění Rada bezpečnosti Poručenská rada
5 stálých členů (USA, VB, Francie, Rusko, Čína) 10 volených členů Poručenská rada Hospodářská a sociální rada

10 Mezinárodní soudní dvůr - Haag

11 - Sekretariát v čele s generálním tajemníkem
Trygve Lie - Norsko Dag Hammarskjöld- Švédsko U Thant - Barma Kurt Waldheim - Rakousko Javier Perez de Cuellar - Peru Butrus Butrus Ghálí - Egypt Kofi Annan - Ghana 1997 – 2006 Pan Ki-mun – J Korea 2007

12 Kofi Annan

13 Pan Kimun (Ban Ki- moon)

14 Přidružené organizace a pomocné orgány OSN
UNESCO WHO Brettonwoodské organizace: WB IMF UNICEF UNHCR

15 Ekonomická seskupení UNRRA OEEC OECD GATT WTO RVHP

16 UNRRA Správa Spojených národů pro provoz a obnovu
1943 – 1947 úkol: hospodářská pomoc, repatriace uprchlíků UNRRA + IGCR (Mezivládní komise pro uprchlíky) = IRO (Mezinárodní uprchlická organizace) do 1952

17 OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci
nástroj realizace Marshallova plánu soběstačnost OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj + Kanada, USA konvence 1960 / 61 sídlo Paříž 1995 ČR

18 GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
1947 Ženeva cíl: snížení překážek obchodu WTO Světová obchodní organizace 1995 Ženeva

19 RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci
1949 Moskva členové: Bulharsko, ČSSR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, SSSR, Albánie (do r. 1961), NDR (1950), Mongolsko (1962), Kuba (1972), Vietnam (1978) zanikla 1991

20 North Atlantic Treaty Organisation
NATO North Atlantic Treaty Organisation

21 Počátky: , "Bruselská smlouva" – Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie a GB o ekon., soc. a kult. spolupráci a proti případné agresi "Vandenbergova rezoluce" - americký senát vytváří předpoklad pro propojení mezi zeměmi Bruselské smlouvy a Kanadou a USA

22 Přizváni Dánsko, Island, Itálie, Norsko, Portugalsko
Severoatlantická smlouva - původně platnost 20 let Washington

23 Přistoupili - 1952 Řecko, Turecko - 1955 SRN - 1982 Španělsko - 12. 3
Přistoupili Řecko, Turecko SRN Španělsko ČR, Maďarsko, Polsko Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko Albánie, Chorvatsko

24 Orgány NATO Civilní Vojenské Severoatlantická rada (Rada NATO)
Skupina pro jaderné plánování Generální sekretariát v čele s GT Vojenské Vojenský výbor Mezinárodní vojenský štáb Integrovaná vojenská struktura

25

26 Varšavská smlouva 1955, Varšava
členové: Albánie, ČSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, SSSR vystoupila Albánie (1961/68) invaze vojsk do Československa – bez Rumunska rozpuštěna

27 Mezivládní vs. nadnárodní uskupení
Evropská integrace Základní pojmy Mezivládní vs. nadnárodní uskupení Motivy evropské integrace mír protiváha východního bloku nové paradigma Německo – Francie protiváha USA ………….

28 Historie evropské integrace
Jiří z Poděbrad Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu mírové řešení sporů křesťanští panovníci rozdělení moci jednotná měna možnost společného trhu hlavní město Basilej vznik mez. soudního dvora

29 1923 - Richard Coudenhove – Kalergi – Panevropa
(kromě Ruska a GB) Rada Evropy 1950 – Plevenův plán – EOS 1954 – Západoevropská unie

30 Rada Evropy Winston Churchill - 1946 - Curych
Londýn- Statut Rady Evropy chránit lidská práva, právní stát a pluralitní demokracii podporovat rozvoj evropské kult. identity a různorodosti hledat řešení problémů evropské společnosti (diskriminace menšin, xenofobie, nesnášenlivost, OŽP, klonování lidí, AIDS, drogy, organizovaný zločin atd.), pomáhat upevňovat demokratickou stabilitu v Evropě prostřednictvím podpory politických, legislativních a ústavních reforem. 47 států, 1991 ČSFR, od 1993 ČR

31 Orgány RE Parlamentní shromáždění Výbor ministrů
Sekretariát v čele s generálním tajemníkem Kongres místních a regionálních samospráv Evropský soud pro lidská práva Štrasburk


Stáhnout ppt "Úvod do mezinárodních vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google