Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do mezinárodních vztahů - mezinárodní vztahy - stát, suverenita - mezinárodní smlouvy - mezinárodní organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do mezinárodních vztahů - mezinárodní vztahy - stát, suverenita - mezinárodní smlouvy - mezinárodní organizace."— Transkript prezentace:

1 Úvod do mezinárodních vztahů - mezinárodní vztahy - stát, suverenita - mezinárodní smlouvy - mezinárodní organizace

2 Společnost národů Wilson - 14 bodů „vytvořit mezinárodní organizaci, která by byla zárukou prosazení vzájemných garancí pol. nezávislosti a územní integrity pro velké i malé státy“ USA ( Wilson ), Francie ( Clemenceau ), GB ( Lloyd George ) 1919, platnost 1920 orgány –Shromáždění –Rada –Úřad tajemnický –Mezinárodní rozhodčí soud

3 sídlo: Ženeva Pakt Společnosti národů –dodržování mezinárodního práva –omezení zbrojení –rozvíjet spolupráci členství –ČSR –Německo (1926-33), SSSR (1934 - 39 vyl.), Japonsko (do r. 1933), Itálie (do r. 1937) –nečlenové: USA, Island, Mongolsko, Tibet, Saúdská Arábie slabiny ukončení činnosti 1939/40, formálně 1946

4 Mapa Společnosti národů převzato: http://en.wikipedia.org/wiki/File:League_of_Nations_Anachronous_Map.PNG

5 Organizace spojených národů Základ - již za 2. SV, Roosevelt - Atlantická charta 1941 - Deklarace Spojených národů 1942 Přípravná jednání: –Dumbarton Oaks- 1944, GB, USA, SSSR –Jaltská konference- 1945, GB, USA, SSSR Realizace: –březen 1945 USA + 3 GB, SSSR,Čína - pozvánka na konferenci

6 Konference – San Francisco -25.4. 1945 -Harry Truman -50 států -úkol: vypracovat Chartu OSN

7 Charta OSN Úkoly: 1) zajistit mezinárodní mír a bezpečnost (udržovat mez. mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru, byly potlačeny útočné činy...a aby pokojnými prostředky a ve shodě se zásadami spravedlnosti a mez. práva bylo dosaženo úpravy nebo řešení mezinárodních sporů a situací, které by mohly vést k porušení míru). 2) rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů. 3) spolupracovat v oblasti ekon., soc., kult., humanitní

8 U nited N ations O rganisation Vznik: 24.10. 1945 Sídlo: New York V současnosti nečlen - Vatikán Jednací jazyky: A, Č, Fr, ESP,Ru + Ara

9 Orgány OSN Valné shromáždění Rada bezpečnosti –5 stálých členů (USA, VB, Francie, Rusko, Čína) –10 volených členů Poručenská rada Hospodářská a sociální rada

10 - Mezinárodní soudní dvůr - Haag

11 - Sekretariát v čele s generálním tajemníkem Trygve Lie - Norsko 1946 - 1952 Dag Hammarskjöld- Švédsko 1953 - 61 U Thant - Barma 1961 - 1972 Kurt Waldheim - Rakousko 1972 - 1981 Javier Perez de Cuellar - Peru 1982 - 1991 Butrus Butrus Ghálí - Egypt 1992 - 1996 Kofi Annan - Ghana 1997 – 2006 Pan Ki-mun – J Korea 2007

12 Kofi Annan

13 Pan Kimun (Ban Ki- moon)

14 Přidružené organizace a pomocné orgány OSN UNESCO WHO Brettonwoodské organizace: –WB –IMF UNICEF UNHCR

15 Ekonomická seskupení UNRRA OEEC OECD GATT WTO RVHP

16 UNRRA Správa Spojených národů pro provoz a obnovu 1943 – 1947 úkol: hospodářská pomoc, repatriace uprchlíků UNRRA + IGCR (Mezivládní komise pro uprchlíky) = IRO (Mezinárodní uprchlická organizace) do 1952

17 OEEC Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 1948 - nástroj realizace Marshallova plánu 1952 - soběstačnost OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj + Kanada, USA konvence 1960 / 61 sídlo Paříž 1995 ČR

18 GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1947 Ženeva cíl: snížení překážek obchodu WTO Světová obchodní organizace 1995 Ženeva

19 RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 1949 Moskva členové: Bulharsko, ČSSR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, SSSR, Albánie (do r. 1961), NDR (1950), Mongolsko (1962), Kuba (1972), Vietnam (1978) zanikla 1991

20 NATO North Atlantic Treaty Organisation

21 Počátky: 1948 - "Bruselská smlouva" – Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie a GB o ekon., soc. a kult. spolupráci a proti případné agresi 1948 - "Vandenbergova rezoluce" - americký senát vytváří předpoklad pro propojení mezi zeměmi Bruselské smlouvy a Kanadou a USA,

22 Přizváni Dánsko, Island, Itálie, Norsko, Portugalsko 4.4. 1949 Severoatlantická smlouva - původně platnost 20 let Washington

23 Přistoupili - 1952 Řecko, Turecko - 1955 SRN - 1982 Španělsko - 12.3. 1999 ČR, Maďarsko, Polsko - 2004 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko - 2009 Albánie, Chorvatsko

24 Orgány NATO Civilní –Severoatlantická rada (Rada NATO) –Skupina pro jaderné plánování –Generální sekretariát v čele s GT Vojenské –Vojenský výbor –Mezinárodní vojenský štáb –Integrovaná vojenská struktura

25

26 Varšavská smlouva 1955, Varšava členové: Albánie, ČSSR, NDR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, SSSR vystoupila Albánie (1961/68) invaze vojsk do Československa – bez Rumunska rozpuštěna - 1991

27 Evropská integrace Základní pojmy Mezivládní vs. nadnárodní uskupení Motivy evropské integrace mír protiváha východního bloku nové paradigma Německo – Francie protiváha USA ………….

28 Historie evropské integrace Jiří z Poděbrad Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu mírové řešení sporů křesťanští panovníci rozdělení moci jednotná měna možnost společného trhu hlavní město Basilej vznik mez. soudního dvora

29 1923 - Richard Coudenhove – Kalergi – Panevropa (kromě Ruska a GB) 1949 - Rada Evropy 1950 – Plevenův plán – EOS 1954 – Západoevropská unie

30 Rada Evropy Winston Churchill - 1946 - Curych 5.5. 1949- Londýn- Statut Rady Evropy chránit lidská práva, právní stát a pluralitní demokracii podporovat rozvoj evropské kult. identity a různorodosti hledat řešení problémů evropské společnosti (diskriminace menšin, xenofobie, nesnášenlivost, OŽP, klonování lidí, AIDS, drogy, organizovaný zločin atd.), pomáhat upevňovat demokratickou stabilitu v Evropě prostřednictvím podpory politických, legislativních a ústavních reforem. 47 států, 1991 ČSFR, od 1993 ČR

31 Orgány RE Parlamentní shromáždění Výbor ministrů Sekretariát v čele s generálním tajemníkem Kongres místních a regionálních samospráv Evropský soud pro lidská práva –Štrasburk


Stáhnout ppt "Úvod do mezinárodních vztahů - mezinárodní vztahy - stát, suverenita - mezinárodní smlouvy - mezinárodní organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google