Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řecké divadlo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řecké divadlo."— Transkript prezentace:

1 Řecké divadlo

2 Vznik a rozvoj řeckého divadla
Kolébkou divadla bylo Řecko, vyvinulo se zkostumních tanců, jež na počest Dionysa jakožto dárce vína byly provozovány. S počátku byli všichni účastníci slavnosti tanečníky provádějíce prostinké tance okolo oltáře Dionysova a zpívajíce k tomu písně dle nálady slavnosti buď rozpustilé, nebo vážné. Další krok k rozvoji dramatu učiněn tím, že jeden z choreutů vystoupil na stůl (eleác) vedle oltáře stojící, na němž maso zvířat obětních bylo rozkrajováno, a odtud vedl rozhovor se svými soudruhy. Stůl, na němž choreut některý stoje soudruhům svým odpovídal, byl tedy nejstarším »jevištěm«. Jeviště pohodlnější-asi v podobě primitivního lešení-zřízeno bylo asi teprve tehdy, když zaveden byl vlastní herec, kteroužto zásluhu staří přičítali Thespidovi

3 Obecenstvo rozestavovalo se s počátku v polokruhu naproti tomuto lešení. Aby však diváci lépe a pohodlněji viděli, stavěno záhy i pro ně zvláštní lešení (˝kria) stupňovitě vystupující, aby vždy jedna řada diváků stála výše než druhá. Aischylos zavedl druhého herce, Sofokles třetího.

4 Amfiteátr Řekové vytvořili zvláštní druh stavby: nekryté přírodní divadlo (theátron), umístěné zpravidla na svahu návrší s řadou kamenných, stupňovitě stoupajících sedadel. Mělo na svou dobu ohromnou kapacitu (největší sedadel). Skládalo se z polokruhového hlediště (theátron), kruhového místa pro sbor a tanečníky (orchéstra) a z jeviště pro akce herců (proskénion), za nímž byla obdélná, nejméně jednopatrová zděná stavba (skéné), kde se herci převlékali a odkud vstupovali do hry. Skéné divadelní prostor uzavírala.

5 Kdo hraje v amfiteátru V řeckém divadle hrají pouze muži.
Hrálo se výlučně v maskách, ženské role hráli muži. V helénistickém období se dostala do popředí tzv. nová atická komedie (Menandros). Nová atická komedie je méně veselá než klasická komedie. Má 5 dějství. Vystupují zde postavy jako kuchař, zamilovaný mladík, stařec, hetéry,…

6 Drama Řekové byli vlastními tvůrci dramatu i divadla jako zvláštní stavby. Řecká tragédie (autoři Aischylos, Sofokles, Euripides), komedie (Aristofanés) i satyrské drama vznikaly v souvislosti s kultickými slavnostmi k poctě boha Dionýsa. Divadelní představení byla v Řecku pořádána formou soutěže o nejlepší hru a o nejlepšího herce, byla přístupna všem vrstvám obyvatel. V jednom představení byly spojovány tři tragédie (trilogie) a satyrské drama. S postupem času ustupoval obřad do pozadí a divadlo se začalo hrát více pro lidi a méně pro bohy

7 Euripides a komedie Euripides ve svých tragédiích kritizoval řeckou společnost, hájil zvláště práva žen. Řecká antická tragédie zpracovávala převážně mytologické náměty, které diváci dobře znali. Těžiště pozornosti se tedy přesouvalo na formální stránku díla. Komedie přišla podle Aristotela do Řecka ze Sícílíe a Řekové jí převzali jíž v rozvinuté formě. Významný dramatik tzv. staré atické komedie, satiricky záměřené na dobové problémy, byl Aristofanés. V helénismu se děj komedií zúžil na soukromý život, s jednotvárností námětů korespondovaly i ustálené postupy a typy postav. Představitelem této tzv. nové atické komedie byl Menandros. Teoretikem řecké tragického divadla byl Aristoteles v díle Poetika.

8

9 Řecké divadlo z předchozí foto
Na svahu Akropole je vybudované krásné řecké divadlo. Podmínky na prudkém kopci si vynutily velmi strmé hlediště s mírným zaoblením okolo samotného pódia. Protože divadlo jako takové bylo z počátku bráno jako slavnosti boha Dionýsa a pergamské divadlo je typově velmi staré, nechybí vedle pódia ani menší Dionýsův chrám, ze kterého bůh vína a oslav mohl každé vystoupení pohodlně pozorovat. Dnes je dochováno pouze hlediště zapuštěné do skály a podnož z troskami chrámu.

10 Řecké soutěže o nejlepší drama
Divadelní hry byli formou soutěže o nejlepší hru a nejlepšího herce. Prvním vítězem soutěže se stáva Thespis a tuto soutěž nevyhrává pouze jednou. Drama se hrála pouze jednou a to na té určité soutěží více krát nebyla hrána.

11

12 Děkuji Vám za pozornost
Doufám, že se Vám moje prezentace líbila. :0)


Stáhnout ppt "Řecké divadlo."

Podobné prezentace


Reklamy Google