Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literární seminář, Eliška Petriláková.  antiquus (= starý)  Antika 8 st. př. n. l. – 5.st. n. l.  inspirace pro pozdější období - renesance a klasicismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literární seminář, Eliška Petriláková.  antiquus (= starý)  Antika 8 st. př. n. l. – 5.st. n. l.  inspirace pro pozdější období - renesance a klasicismus."— Transkript prezentace:

1 Literární seminář, Eliška Petriláková

2  antiquus (= starý)  Antika 8 st. př. n. l. – 5.st. n. l.  inspirace pro pozdější období - renesance a klasicismus  filozofické myšlení; polytheismus; mytologie (mythos=vyprávění, logos=slovo)  hry pojednávaly o starých královských rodech, lišily s pojetím, jde o výklad děje  Moira=osud, je nadřazen lidem i Bohu  Antické ideály:  mládí, rovnováha a harmonie, vyvážené tvary (v architektuře), osová souměrnost, vyváženost tvarů, rozum, srozumitelnost, jas  Antické divadlo:  oslava boha Dionýsa - koncem března Dionýská slavnost, zasvěceno bohu vína a veselí  Thespis – zakladatel dramatu, zavedl základní rozdělení na 1 herce a sbor  Dithyramby- písně zpívané při závěrečných obřadech v kozlích kůžích – z dithyrambu se vyvinula tzv. tragédie (tragos=kozel)  ze zpěvů při veselém průvodu vznikla tzv. kómódia (kómos=veselý)  pravidlo zachování tří jednot - místa, času, děje (Aristoteles: Poetika)

3  řecké kmeny od 2. tisíciletí př. n. l. v jižní části Balkánského poloostrova a na ostrovech v Egejském moři  nejstarší z evropských lit.  různá nářečí řeckého jazyka  3 období: 1) archaické / předattické (8. – 6. stol. př. n. l.) 2) klasické / attické (5. – 3. stol. př. n. l.) 3) helénistické (2. – 1. stol. př. n. l.)

4  báje a pověsti šířeny ústně; potulní pěvci  Homér (8. století př. n. l.)  řecký básník; spopjován s pravděpodobným autorstvím nejstarších dochovaných evropských slovesných památek  Ilias, Odyssea  Ezop, Sapfó, Anakreon

5 tragédie:  Aischylos  zavádí druhého herce  trilogie – Oresteia ▪tragédie: Spoutaný Prométheus, Peršané a Orestes  Sofokles  Král Oidipus, Antigona, Elektra  Euripides  Médea, Elektra

6 komedie:  Aritofanes  Žáby, Jezdci, Lysistraté próza:  Herodotos - „otec dějepisu“  Thukydides  Demoshenes - řečník  filozofové: Sokrates, Platon, Aristoteles

7  literární úpadek  vznik nové komedie  Menandros

8  silně ovlivněna řeckou lit.  3 období: 1) archaické (od 3. století př.n.l.) 2) vrcholné / zlaté (v 1. století př.n.l.) 3) stříbrné (kolem přelomu letopočtu)

9  překlady řeckých divadelních her  herectví podřadným povoláním – otroci  Titus Maccius Plautus  základy klasické komedie  Komedie o hrnci, Lišák Pseudolus

10  vysoká úroveň řečnictví - Marcus Tulius Cicero  Gaius Valerius Catullus  „odi et amo“  Publius Vergilius Maró  epos Aeneida  Publius Ovidius Naso  Proměny - 250 řeckých a římských pověstí  Umění milovat, Jak léčit lásku  Žalozpěvy

11  kulturním úpadek  krutá vláda císaře Nera  Gaius Petronius  Satiricon

12  tragédie; klasické období  celé drama psáno ve verších, většinou dialogy  ty jsou srozumitelné, výstižné a přesně popisující danou situaci  typické znaky antické tragédie: čerpá z mytologie, hlavní hrdinové vyjadřují protiklady  konflikt se silnějšími končí tragicky - hrdina fyzicky podléhá, ale mravně vítězí  platí zde jednota času a místa a děje

13  hlavní postavy:  Antigona: nositelka a oběť rozporu; ve sporu s Kreontem fyzicky podléhá, ale morálně vítězí; hrdě hájí svůj čin vůči neústupnému samovládci, je obětavá a odhodlaná, hrdinská  Kreón: krutý a neústupný vladař, nedbá odvěkých nepsaných zákonů své země, proti vůli občanů prosazuje svá rozhodnutí; velká moc i důmysl člověka má však své meze  vedlejší postavy - Isména, Haimón, Eurydika

14  ve starověkém Řecku ( asi 5. Stol. př. n. l.)  žádné zásahy bohů, odehrává se v rovině mezilidských vztahů  postavy jsou heroické, přesto živé  mytologický námět z okruhu pověstí o thébském královském rodu

15  Expozice V Athénách se navzájem zavraždí dva bratři.  Kolize Kreon tvrdí, že první z Antigoniných bratrů byl hrdina a zaslouží pohřeb se všemi poctami zatím co druhý nikoli. To se nelíbí Antigoně, která chce aby oba bratři byli pohřbeni.  Krize Antigona neuposlechne králův rozkaz a bratra pohřbí. Kreon ji nechá uvěznit v jeskyni, kde spáchá sebevraždu.  Peripetie Problém je, že Antigona byla snoubenkou Haimona. Haimon se ji pokouší zachránit. Když ale přijde do jeskyně a vidí mrtvé tělo, neúspěšně napadne otce a probodne se mečem. Ten se vrací do svého paláce, kde vše oznámí své ženě, která se následně odejde pomodlit a také se probodne.  Řešení Král si nenechal poradit ani od věštce ani od části sboru a doplácí na to smrtí všech svých blízkých, kteří umírají za jeho zločiny.

16 "Ó hrobko, ó ty síni svatební, ó podzemský ty věčný žaláři, jdu tam k svým drahým, kterých přijala už velký počet mezi zesnulé ctná Persefoné, když je stihla smrt. Já poslední a nejbídnější z nich jdu tam, než žití los mi uplynul. Však tou se kojím mocnou nadějí, že přijdu milá otci, matce též, i tobě milá, drahý bratře můj. Já po smrti vás čistě umyla svou vlastní rukou, ustrojila vás a v hrobě obětí vás uctila, a nyní, Polyneiku, pohřbivši tvé tělo, takovou mám odměnu. Král Kreón prohlásil to za zločin a drzé smělství, drahý bratře můj."

17  záměrem hry je heroizace člověka, který zápasí s nepřízní osudu  konflikt dvou protichůdných názorů na zodpovědnost člověka k člověku  generační konflikt  autor věří v rozumové a mravní hodnoty člověka


Stáhnout ppt "Literární seminář, Eliška Petriláková.  antiquus (= starý)  Antika 8 st. př. n. l. – 5.st. n. l.  inspirace pro pozdější období - renesance a klasicismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google