Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diana Jiová, Amálie Knotová.  Řecká literatura se dělí do tří základních období: - archaické - atické - helénistické  Řecká literatura vychází z mýtů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diana Jiová, Amálie Knotová.  Řecká literatura se dělí do tří základních období: - archaické - atické - helénistické  Řecká literatura vychází z mýtů."— Transkript prezentace:

1 Diana Jiová, Amálie Knotová

2  Řecká literatura se dělí do tří základních období: - archaické - atické - helénistické  Řecká literatura vychází z mýtů  Antický verš: dlouhé, nerýmované verše verše nejsou dělené do slok  Časoměrný verš = pravidelné střídání dlouhodobých a krátkodobých slabik  Epiteton = básnický přívlastek

3 EpikaMá děj, je to vyprávěný příběh Autor: Homér, Dílo: Ílias a Odyssea LyrikaVyjadřují pocity, dojmy, emoce… ElegiePíseň s doprovodem píšťaly Autor: Archiloschos Milostná píseňAutor: Anakreon (Anakreonská poezie) Monodická lyrikaPro sólový zpěv s doprovodem lyry Autorka: Sapfó, Dílo: Píseň z Lesbu Sborová lyrikaÓdy, oslava osob Autor: Pindaros EpigramPůvodně oslavný verš, např. nápis na pomníku, potom satiricky útočná báseň Autor: Simonidés, Ion BajkaVyjadřuje lidovou moudrost Autor: Ezop (Aisopos)

4  Eposy hrdinské  Ílias (Ílión = Trója) – líčí posledních 51 dnů desetileté války Trojanů a Řeků  Odyssea - popisuje pouze 41 dnů z desetiletého bloudění ithackého krále Odyssea, který se vrací z trojské války

5 Sapfó na ostrově Lesbos založila jednu z nejstarších básnických škol pro dívky Psala milostnou poezii o lásce, stesku, smutku, oslavovala bohyni Afroditu - Písně z Lesbu Lesbická láska

6 Skládal básně na oslavu boha Dyonýsa Anakreónská poezie - oslava lásky, přátelství a vína

7 je to vrchol řecké demokracie a období největšího rozmachu Athén v této době vzniklo řecké drama - vyvinulo se z obřadních her na oslavu boha Dionýsa - nejprve jeden herec doprovázený sborem, později 2 až 3 herci tvořily se hry tragické i komické AutorDílo AischylosOresteia, Sedm proti Thébám, Peršané, Prosebnice SofoklésKrál Oidipus, Antigona EurípidésMédeia, Elektra, Trojánky, Ifigenie v Tauridě AristofanésPtáci, Jezdci, Žáby, Lysistrata

8 - čerpá z mytologie - hrdinové jsou odvážní a stateční, nebo krutí a samolibí - jsou tvořeny ve veršované podobě - jednota času, děje a místa - děj se nečlení na dějství - spojení zpěvu, tance a mluveného slova

9 - Oresteia (Orestes je povinen pomstít smrt otce Agamemnona, to znamená zabít svou matku, která ho zavraždila)

10 - Antigona Antigona plní mravní příkaz a pohřbí svého bratra Polyneika, přestože je to výslovně zakázáno a je odsouzena ke kruté smrti) - Král Oidipus (hlavní hrdina je trestán za vinu, že nevědomky zavraždil svého otce a oženil se svou matkou)

11 - zaujímá kritický postoj k mýtu a tvoří na téma lásky a psychologie ženy - Médea a Elektra

12 - zesměšňuje jevy života a mají šťastný a smírný konec - útok na politické poměry a soudobou morálku - nevázaný žert

13 - Ptáci - příběh o athénských občanech -Jezdci - o úplatkářství a vrtkavosti athénského lidu -Žáby - vysmívá se literárním snobům, odsuzuje Eurípida -Lysistrate - téma dívčí války - v těchto hrách se řeší aktuální politické otázky a názory

14 Dějepisectví Hérodotos (484 - 425 př.n.l.) „otec dějepisu“ jeho líčení historických událostí v díle „Dějiny“ je prokládáno i povídkovými příběhy, historicky není příliš spolehlivé

15 Dějepisectví Thúkýdidés (460 - 396 př.n.l.) byl sám účastníkem bojů, které popsal v „Dějinách Peloponéské války“ pracoval s historickými prameny, boje posuzoval z hlediska obou zúčastněných stran, zabýval se hospodářskými i politickými poměry

16 Řečnictví Démosthenés (384 - 322 př.n.l.) postavil se útočnými řečmi proti Filipu Makedonskému, jenž se snažil o nadvládu nad Řeckem

17 Filozofie Sókratés (469 - 399 př.n.l.) ovlivnil athénské myšlení začal používat metodu dialogu Sókratovské dialogy zapsal až jeho žák

18 Filozofie Platón (427 - 347 př.n.l.) díla „Faidros“ (o kráse a idejích) a „Symposion“ Platónova filozofie vychází z nauky o světě idejí. Tento svět je neměnný, dokonalý a existuje nezávisle na našem reálném světě. Platon a jeho dílo: „Ústava“ = politický spis

19 Filozofie Aristotelés žák Platóna, zakladatel logiky, vedl v Athénách vlastní školu, vychovatel Alexandra Makedonského, spisy: „Rétorika“ (Umění řečnické) „Poetika“ (Umění básnické)

20 je to období kdy se řecká kultura šířila do celého světa prostřednictvím dobytých území Alexandrem Makedonským - vzniká tzv. "nová komedie" - autorem je Menandros - vzniká dobrodružný román Idyla = krátká báseň s přírodními náměty Bukolická poezie = zobrazuje život pastýřů a venkovanů, který je plný harmonie, souznění s přírodou; častou formou bývá dialog AutorDílo MenandrosDědek Čí je to dítě ? TheokritosZakladatel idyly


Stáhnout ppt "Diana Jiová, Amálie Knotová.  Řecká literatura se dělí do tří základních období: - archaické - atické - helénistické  Řecká literatura vychází z mýtů."

Podobné prezentace


Reklamy Google