Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘECKÉ DIVADLO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘECKÉ DIVADLO."— Transkript prezentace:

1 ŘECKÉ DIVADLO

2 Vznik divadla Od svých počátků v Antice (6. st. př. k.) se starověké divadlo vyvíjelo v mnoha formách bez přerušení více než tisíc let, až do svého zániku v době pádu Římské říše. Ačkoli jeho vliv na pozdější praxi byl velký, víme o něm jen málo. O jeho existenci svědčí malby na vázách, nástěnné malby, terakotové figurky, texty her a próza. Zachovaly se zříceniny mnoha řeckých a římských divadel, ale o tom, jak se v nich divadlo provozovalo, se můžeme jen

3 Architektura divadla Měla polokrouhlé hlediště se stupňovitě se zvedajícími řadami sedadel, pod nimiž byly umístěny hliněné nebo bronzové rezonanční nádoby. Na protilehlé straně uzavírala prostor obdélníková budova (skéné), v níž byly šatny herců. . Z této budovy vedly tři vchody na jeviště (proskénion, legeion), které mělo hloubku asi tři metry a táhlo se po celé délce budovy (tedy až 40 metrů). Pod jevištěm byl snížený kruhový prostor (orchéstra), kde byl umístěn sbor a někdy tam byla i čestná sedadla. Vstupovalo se dovnitř dvěma postraními vchody (parodoi). Po stranách jeviště stáli dva otáčivé hranoly (periakty) s malbou znázorňující detaily dekorace.

4 Řecké divadlo znalo různá technická zařízení, například výsuvnou plošinu, jeřáb ke spuštění boha, zařízení na speciální zvukové a vizuální efekty (hromy a blesky) Zpočátku byla dřevěná, později kamenná. Řecká divadla se zřizovala pod širým nebem (s využitím přirozeného svahu) Kapacita některých divadel byla obrovská (až ) V řeckých divadlech se hrály tragedie a komedie

5 ŽÁNRY TRAGÉDIE vznikla zřejmě postupným dramatizováním sborových písní na počest Dionýsovu a tématy byli původní tragédie na řeckou mytologii.Časem se staly těžištěm hry dobové problémy, např. konflikty jednotlivce a společnosti. Vzestupem Athén, trochou demokracie, vytvořili v 5. st. Aischylos, Sofoklés a Euripidés velká díla.

6 vznikla z výjevů pořádaných při veselém průvodu na počest Dionýsovu, nazývaném kómos.
Komedie někdy zesměšňuje mytologické příběhy, jindy paroduje tragédii, je satirou osobní nebo politickou, dotýká se filozofie, náboženství, literatury. Souvisí s neomezenou svobodou slova v athénské demokracii. Významnými autory byli Kratinos, Eupolis a Aristofanés KOMEDIE

7 Úloha herce Hra pod širým nebem kladla velké nároky na herce.
Herci hráli v maskách,používali paruky a byli oděni v dlouhé zdobené roucho. Na nohou měli vysoké boty měkké kůže s vysokou podrážkou(koturny). Každý z nich hrál během trilogie několik rolí a kromě hlavního herce (protagonisty) hráli ostatní více rolí i v každé její části. Herci, jejichž počet nepřestoupil čtyři, byli výlučně muži. Byli specializováni na herce tragédií a herce komické. Zejména první se ve splečnosti těšili velké úctě, byli vyznamenáváni někdy jim byly svěřovány i významné společenské funkce. Od roku 450 př. n. l. byla zavedena soutěž o nejlepší herecký výkon.

8 Náměty a formy divadelních her
Námětem tragického a zčásti i komického divadla byly děje řeckého bájesloví nebo důležité historické události . Hry měly podobu buď jednotlivého dramatu nebo byly tři hry spojovány v celek trilogie. K ní byla připojována satyrská dohra, která látku pojednávala v komické rovině. Cílem díla byla katarze, vnitřní očista diváka pocity prožitými při představení.

9 Aischylos Dramatikové klasického období:
-( př.n.l.)-básník,dramatik -zavedl na scéně 2.herce -Aby zvedl oblibu her,začal užívat výpravné dekorace a nádherné obleky. -jeho dochované tragédie:Peršané,Sedm proti Thébám,Upoutaný Prométheus,trilogie Oresteia aj…

10 Sofoklés -(496-406 př.n.l.)-básník a dramatik
-napsal 123 tragedií,zachovalo se jich ale jen 7(např.Antigona,Oidipus král,Élektra,Oidipus na Kolóně -Zavedl na scénu 3.herce -Zasloužil se o větší dramatičnost,napětí a zápletku. -Zápas člověka s bohy,i když prohraný,není marný -Zavedl princip „Deus ex machina“(bůh ze stroje)-spouštění sochy boha,kdy bylo třeba předejít katastrofě.

11 Euripidés -(495-405 př.n.l.)-básník,dramatik,rovněž filozof
-autor 92 her(dochovaných 18,např:Médea,Šílený Hérakles,Ifigénie Taurská,Élektra -úžívá principu „Deus ex machina“ -dostávají se do tragedie psychologická analýza,vášeň,emoce,pochybnost a patetismus,je odkrýván duševní svět hrdinů(zejména žen)

12 Aristofanes Reprezentant řecké komedie: -(445-385 př.n.l.)
-Napsal celkem 44 komedií,kompletních se jich dochovalo jen 11. -Nejznámější Lysistraté,Žáby,Vosy aj…. -Vynikající pozorovatel lidí,Uměl nekompromisně kritizovat nešvary a intriky,jenže se projevovaly zejména mezi athénskými politiky.


Stáhnout ppt "ŘECKÉ DIVADLO."

Podobné prezentace


Reklamy Google