Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací období  3. Předmět  Dějepis Téma hodiny  Řecké umění Označení  VY_32_INOVACE_03_Řecké umění Autor  PhDr. Jana Žáková

2 PhDr. Jana Žáková ŘECKÉ UMĚNÍ

3 Řecké umění – vrchol starověkého umění
Řecko bylo politicky nejednotné, ale sjednocovalo ho umění, věda

4 ARCHITEKTURA: Stavby nejdříve ze dřeva, nepálených cihel – postupně nahrazovány kamennými Úřední budovy, chrámy, tržnice, divadla - amfiteátry

5 ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP IÓNSKÝ SLOUP
MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

6 Štít (tympanon) kladí hlavice dřík

7 Dórský chrám

8

9 SOCHAŘSTVÍ: Dokonalé zachycení tvarů lidského těla, znalost anatomie
Sochy bohů, vládců, úředníků, hrdinů, lidí při každodenních činnostech, sportu

10 Sochařství – dělíme na tři hlavní etapy : archaické období, klasické a helenistické

11 Archaické období 8.- 6.stol.př.n.l.
sochy jsou pod vlivem Egypta, některé jsou až tři metry vysoké zprvu se objevuje kúros - nahý mladík, který může představovat jak boha, tak i olympijského vítěze nebo hrdinu či osobu vyvolenou bohy později se vytváří kóré – dívka oblečená v dlouhý šat

12 Sochy z vrcholného klasického období( 5. – 4. století př. n. l
Sochy z vrcholného klasického období( 5. – 4. století př.n.l.) jsou vyjádřením řeckého ideálu krásy Feidias – nejvýznamnější sochař, přítel Periklův a tvůrce sochy bohyně Athény a sochy Dia v Olympii

13 Myron- Diskobolos, Polykleitos – vytvořil sochařský kánon ( hlava 8x)

14 Sochy z helenského období (3. – 1. století př. n. l
Sochy z helenského období (3. – 1. století př.n.l.) jsou realistické, vyjádření pocitů (strach, bolest, stáří…). Objevuje se portrétní sochařství- Lysippos - portréty

15 Praxiteles – vytvořil první ženský akt (Afrodita Knidská)

16 Helenistické umění, které je ovlivněno východním uměním (bohatší a zdobnější), výrazně ovlivňuje umění římské a později renesanci.

17 Malířství - téměř se nedochovalo, představu si utváříme podle římských kopií ( Pompeje), malbách na keramice a mozaik z barevných kamenů

18 Mozaika Alexandra Velikého z římských Pompejí

19 Nejstaršími dochovanými řeckými uměleckými díly jsou keramické nádoby z 11. století př.n.l., jednoduchá geometrická výzdoba s pohřebními výjevy, později výzdoba pestřejší a realističtější.

20 DIVADLO: Vyvinulo se ze slavností na počest boha Dionýsa
dionýsií v 5. – 4. st. př. n. l. Nový druh umění Vážné hry – tragédie – SOFOKLÉS, EURIPIDÉS Veselé hry – komedie - ARISTOFANÉS

21 V divadle hráli pouze muži
Hráli i ženské postavy Používali masky – zveličovaly určitou vlastnost postavy Nejdříve hrály pouze dvě postavy Sofokles zavedl třetí

22 Schéma amfiteátru:

23 Divadlo v Epidauru má skvělou akustiku a používá se dodnes.

24 OLYMPIJSKÉ HRY: Poprvé v roce 776 př. n. l.
Konaly se každý 4. rok ve městě Olympii V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti, v roce 1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO Hry trvaly podle historiků nejdříve jeden den, později pět až šest dnů Počet dní se zvyšoval na základě počtu přibývajících disciplín

25 Před OH poslové z Olympie zvali k účasti po celém antickém Řecku, oznamovali přesné datum konání her a vyhlašovali boží mír. OH se směli zúčastnit pouze svobodní občané řeckého původu (vyloučeni byli cizinci, otroci, ženy), přihlížet hrám mohl kdokoli (kromě řeckých provdaných žen) Pro ženy se v době OH konaly samostatné závody v běhu

26 OH se skládaly z těchto sportovních disciplín: ◦běh ◦pentathlón (pětiboj) ◦◦hod diskem ◦skok do dálky (se závažím) ◦hod oštěpem ◦běh ◦zápas ◦zápas (byl i samostatnou disciplínou) ◦box ◦závody koňských čtyřspřeží ◦pankration (prostý a pěstní zápas) ◦běh těžkooděnců ◦závody dvojspřeží mulů ◦závody klusáků ◦závody koňských dvojspřeží ◦soutěž trubačů a hlasatelů

27 Jednotlivé závody probíhaly pod dozorem hélládoniků (rozhodčích; zprvu 2, pozdějí 9)
Vítězové v jednotlivých disciplínách byli odměňováni olivovým věncem, měli právo dát si postavit své sochy, rodné obce jim prokazovaly čestné pocty

28 Zdroje: http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google