Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Adolescence Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Adolescence Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012."— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Adolescence Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012

2 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Název sady Adolescence  Tematická oblast  Psychologie Anotace  Výukový materiál pomáhá žákům chápat problematiku tohoto vývojového stádia Očekávaný výstup  Žáci pochopí specifika daného vývojového stádia Autor  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová  Druh učebního materiálu  Prezentace, pracovní list Cílová skupina Žáci od 16 – 17let  Stupeň a typ vzdělávání   Střední odborné Vytvořeno  Jaro 2012 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

3 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Teoretické údaje Adolescence (z lat. Adolescere – dorůstat,dospívat, mohutnět) V češtině se pojmem adolescence označuje jako dospívající, dorost, mládež Termín adolescence poprvé použit v 15. století Časově vyplňuje druhé desetiletí života V evropské literatuře se adolescence rozděluje od pubescence Pubescence – ,,dospívání“11-15 let (dělení na prepuberta, puberta) Adolescence - ,,mládí“ – 15 – 20 (22) let ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

4 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Průběh adolescence Počátek – spojován s plnou reprodukční zralostí Ukončení- důležitější jsou kritéria: Psychologická (dosažení osobní autonomie) Sociologická (role dospělého) Pedagogická (ukončení vzdělávání, dosažení profesní kvalifikace) POZOR!!! Každé dítě dospívá jinou rychlostí v závislosti na prostředí, rychlosti pohlavního dospívání a příprav na dospělost. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

5 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Fáze adolescence Časná adolescence: 10 (11) – 13 let Střední adolescence: 14 – 16 let Pozdní adolescence: 17 – 20 let (popřípadě i mnohem déle) ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

6 Co vlastně může adolescence přinést?
Zajímavé období při utváření identity Odmítání dospělých a jejich kontroly Je možné čekat i vzpurné chování a narušení komunikace Riskantní chování Rostoucí potřeba ,,vůdce“ nebo rádce ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

7 Co adolescenti potřebují a co je pro ně důležité?
Důležitost přátelství Rodiče a přátelé Hledání identity Humor a společně strávený čas ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

8 Charakteristické znaky pro přechod mezi pubertou a dospíváním
Osvobození od rodičů Přesun pozornosti od rodiny k vrstevníkům Identifikace s určitými typy hudby, vzory mládeže, atd. Hledání vlastní individuality a odmítání kontroly a podpory dospělých Mnohdy napjaté vztahy s rodiči Potřeba ,,rádce“, který podporuje jedinečnost dospívajícího ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

9 Jaké otázky jsou pro adolescenta nejtypičtější?
Jaká životní dráha a pracovní kariéra je pro mě ta pravá? Co budu dělat, když si vyberu špatně? Co mě čeká ve světě? Dokážu si najít na univerzitě nebo v práci nové přátelé? Dokážu se vyrovnat s novými požadavky? Co řeknou máma a táta, když nebudu úspěšný? Jak zareagují, když jim řeknu, že už nechci studovat? ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

10 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Čtyři úkoly dospívání Vytvořit si spolehlivou a pozitivní identitu Získat nezávislost na dospělých opatrovnících a rodičích Najít milované osoby mimo kruh rodiny Najít směr profesní kariéry, zajistit si ekonomickou nezávislost a najít si své místo ve světě ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

11 Jasné známky neúspěšnosti adolescenta v životě:
Náladovost, změny chování, ztráta zájmu o život, všeobecná nespokojenost Neochota mluvit o studiu nebo o práci Ztráta kontaktu se starými kamarády a neexistence nových přátelství Nespavost Změna stravovacích návyků Vyhýbání se rodinným aktivitám Náhlé netypické změny chování – destruktivní, bezohledné a nebezpečné chování ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

12 Jaké je ideální prostředí pro výchovu adolescenta?
Sounáležitost, která vychází z pocitu, že rodina mladého člověka potřebuje a že je její pevnou součástí. Pocit bezpečí a vědomí, že doma i ve škole si mladého člověka váží a naslouchají mu Ochota ke kompromisům Realistická očekávání v souvislosti se studijními výsledky Podpora optimismu a duchovního rozvoje ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

13 Jak se chovat když adolescenti dělají chyby?
Odpustit jim a pokračovat dál Nevytahovat minulost Všímat si maličkostí a chválit je tam, kde je chvála namístě Respektovat jejich soukromí Naslouchat ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

14 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Adolescence je nejčastějším obdobím sklonů k drastickému řešení problému - proto pozor na: Deprese Sebevražedné myšlení a jednání Poruchy příjmu potravy Drogy Alkohol Kouření Počítače a televize Piercing Šikana Delikventní chování a kriminalita Rizikové sexuální chování ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

15 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Rodinné problémy Rozvod Zármutek a ztráta Neúplná rodina Znaky dospělosti lidského jedince: schopnost produktivní samostatné práce, podání dobrého výkonu schopnost spolupracovat v týmu, podřídit se vedení, přijmout radu a zkušenost, schopnost vést méně zkušené schopnost samostatného hospodaření, bydlí samostatně a nebo má alespoň svůj prostor vyspělé jednání, své záležitosti si vyřizuje sám, nebouří se proti drobné aroganci má realistické plány odpovídající jeho koníčkům a zájmům volný čas tráví sám nebo s přáteli, rodičů si váží je schopen se stýkat s příslušníky opačného pohlaví bez zábran a plachosti, má tendenci k silnému citu rozšiřuje cílevědomě svou orientaci v prostředí, kde žije a pracuje aktivně se zajímá a pečuje o blaho rodiny, přátel a širšího lidského společenství ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

16 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Adolescent není: Otrok Dítě Povinen naplnit sny a očekávání rodičů Celým životem rodičů Klonem žádného z rodičů Bezmocným tvorem, který potřebuje neustálou pozornost dospělých Tvorem který musí být držen zkrátka dokud ,,nedoroste“ Zločincem, který musí být neustále pod dozorem Tvorem neschopným samostatného uvažování ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

17 ,,Umět ______ s dětmi lze definovat jako vědění, co neříkat.“
Ověření vědomostí ,,Umět ______ s dětmi lze definovat jako vědění, co neříkat.“ (A.S. Neill) ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

18 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Drogová problematika Společné známky zneužívání alkoholu a drog: Ubývání alkoholu a prášků v domácnosti, ztráty peněz a cennějších předmětů Změna přátel a kamarádů. Tendence těchto kamarádů se rodičům vyhýbat. Zvlášť rizikové mohou být starší děti a dospívající, kteří mají už drogou i s alkoholem zkušenosti. Blízcí přátelé, kteří užívají alkohol nebo drogy - velmi nebezpečné. Zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek. Náhlé zhoršení školního prospěchu, ztráta zájmu o učení. Podrážděnost, přecitlivělost, tendence vyhýbat se rodičům a v konfliktech odcházejí z domova. Kolísání nálad je v dospívání běžné, ale alkohol a drogy ho mohou ještě zesílit. Ztráta zájmu o hodnoty, myšlenky, zájmy a lidi, které dítě dříve považovalo za důležité. Tajnůstkářství, tajně telefonní hovory, volající, kteří zavěšují, když zdvihne telefon. Lhaní, rozporná tvrzení, rozpačitost. Problémy s úřady a se zákonem. Drobné krádeže v samoobsluze, výtržnictví, rvačky.Vaši pozornost by měly zaujmout i dražší předměty, které si dítě nebo dospívající nemohl koupit ze svého kapesného. Může tvrdit, že je má půjčené od někoho ze svých známých, mohou ale pocházet ni z krádeží nebo z obchodování s drogami. Některý z uvedených příznaků sám o sobě ještě mnoho znamenat. Rozhodně byste ale měli zbystřit pozornost, když se jich vyskytne více pohromadě. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

19 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Drogová problematika Droga je chemická nebo přírodní látka, která mění duševní stav člověka, ovlivňuje jeho myšlení, cítění nebo jednání. Škodlivé užívání (abúzus neboli zneužívání) znamená užívání, který poškozuje zdraví. Poškození může být tělesné (např. žloutenka při nitrožilním přijímání drog), nebo duševní (např. deprese objevující se druhotně při těžkém pití). Na návykové látky ( drogy, alkohol, kouření..) vzniká závislost, při nedostatku drogy se objevuje abstinenční syndrom, hovorově „ absťák“. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

20 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Druhy drog Marihuana a hašiš ( zarudlé oči, zrychlený puls, bolesti na prsou, únava,nezájem, kolísání nálad, podrážděnost, hlad….) Tlumivé léky ( zpomalená řeč, ospalost, bolesti hlavy, poruchy myšlení, orientace, zpomalený dech….) Organická rozpouštědla ( zanedbávání školy, z oblečení i dechu jsou cítit chemikálie, pobledlost…) Látky s budivým účinkem včetně pervitinu ( úzkosti, podezíravost, podrážděnost, zrychlený tep, deprese…) Opiáty ( zúžení zornic, celkový útlum…) Kokain ( bledost, chraplavý hlas, výtok z nosu, pocení, kolísání nálad…) LSD a další látky vyvolávající halucinace (tripy) ( horší sebeovládání, rychlejší puls, zčervenání…) Tabák ( bledost, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, pokleslá nálada, zápach z úst…) Anabolika ( zastavení růstu, poškození jater, poškození cév, srdce, změny osobnosti, oslab. imunity…) ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

21 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Tabák Účinky tabáku se neprojevují tak rychle a dramaticky, vzhledem k rozšířenosti kouření jsou však citelné Podle zahraničních pramenů může být kolem 30 % rakovin působeno kouřením. Tabákový kouř obsahuje množství škodlivin, najdou se v něm takové lahůdky jako je dehet, kysličník uhelnatý, formaldehyd, dokonce i arsenik nebo kyanid. Z velkého množství chemikálií v tabákovém kouři je ovšem návyková pouze jediná - nikotin. Typické potíže u kuřáků začátečníků, jako bledost, studený pot, nevolnost, případně zvracení, závrať, bolesti hlavy a pokleslá nálada, jsou způsobeny právě nikotinem. Dlouhodobé účinky kouření tabáku znají lékaři už dlouho. Kromě zhoubných nádorů a srdečních onemocnění jsou to nemoci dýchacího systému, nemoci cév, poškození žaludku atd Bez rizika nejsou ani pasivní kuřáci, tedy ti, kdo se zdržují v zakouřených prostorách, i když sami nekouří. To se týká zvláště dětí, jejichž odolnost je menší. Hrozí jim záněty dýchacích cest a astma. Ten, kdo žije ve společné domácnosti s bezohledným kuřákem a sám nekouří, zatěžuje své tělo dávkou zhruba dvou cigaret za den. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

22 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Kouření a adolescent Proč lidé kouří? Jsou zde důvody fyziologické, psychologické, sociální. Někomu to přináší uklidnění, pocit pohody, volnosti, pro někoho je to forma vyrovnaní se se stresem, pro někoho je to však jen projev nadřazenosti či vyrovnání se ostatním v partě. Avšak existuje i mnoho lidí, kteří nekouří. Dle různých teorii je však horší být pasivním kuřákem než aktivním. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

23 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Alkohol Znám již v Babylónii, Egyptě, Řecku a Římě, Americe… Příjem alkoholu není u všech vrstev stejný Méně pijí staří lidé, více mladí lidé Riziko: návyk, závislost… Při dlouhodobém a pravidelném užívání alkoholu může dojít jak k poškození zdraví, tak ke ztrátě přátel, bydlení, rodiny a později i chuti do života Alkoholici většinou svoji závislost nepřiznají a zapírají ji.  Vliv alkoholu na adolescenta: přímý negativní vliv: jaterní cirhóza, Korsakovův syndrom, nepříznivý vliv na těhotenství, kardiovaskulární systém, vznik nádorového onemocnění a hypertenze…. nepřímý nepříznivý vliv: vznik dopravních nehod, kriminální činy, vraždy, agresivita, znásilnění…. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

24 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Extremismus představuje odmítání principů demokratické společnosti a stávajících společenských poměrů; moderní politika, formy vládnutí, vztah moci a veřejnosti, to vše vychází z konfliktu o principy, hodnoty a procedury dosazování či prosazování konsensu Současný extremismus, jeho různé krajní polohy, je většinou zaměřen : „… proti společenskému uspořádání“- současné společenské uspořádání kritizuje většina ekonomických, sociologických a filosofických děl, která popisují naši společnost. Totéž platí o nemalé části uměleckých děl, zvláště literárních. Silný směr kritiky; upozorňuje na společenské uspořádání planety, které zatěžuje zdroje a životní prostředí….. „…proti principům zakotveným ústavou a zákony“- v obou případech se výslovně jedná o práva, jež má stát zajišťovat bez ohledu na finanční situaci občana, tedy bezplatně= ostrý politický spor „…proti demokratické formě vlády“- demokracie jakožto zřízení, „ve kterém platí hlasy dvou blbců více, než hlas jednoho génia“…. Mladí extremisté svou činností neohrožují ani tak ostatní, jako sami sebe !! ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

25 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Poruchy výživy Tělesná atraktivita má svou sociální hodnotu. Naše kultura klade značný důraz na zevnějšek (královny krásy, miss). Adolescent již nebere realitu svého těla jako daný fakt – ví, že by mohl vypadat lépe. Změna vzhledu je v období dospívání zásadnější a výraznější u dívek, a také dívky jsou se svým vzhledem více nespokojené. Paradoxem posledních královen krásy je váha % pod normou, jsou stále více štíhlejší, zatímco průměrné dívky větší a více vážící. Ideál krásy je pro většinu dospívajících nedostupný. S tělesnou atraktivitou je spojena i společenská úspěšnost, úspěšnost ve vztazích, v profesi .... A tak původně zcela jiné problémy se mohou projevit změnou vztahu k jídlu. Jídlo může být zdrojem slastí, odměnou, ale i náhradou za nenaplněné jiné potřeby. Trestem může být i odnětí potravy. Důsledkem může být vznik poruch příjmu potravy, který se projeví změnami hmotnosti i celkového stavu organismu, tato onemocnění přinášejí psychické poruchy i změny osobnosti. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

26 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Obezita znamená nadměrné nakupení tukové tkáně nikoliv nadměrnou hmotnost. V dětském věku dochází pochopitelně k plynulým přírůstkům hmotnosti, jsou způsobeny nejen zmnožením tukové tkáně, ale i rozvojem kostry a svalové hmoty; podíly těchto komponent se liší v jednotlivých věkových obdobích i podle pohlaví. Dítě se nerodí obézní, ale stává se jim v průběhu svého vývoje - vlivy dědičnosti, výchovným působením rodiny, psychosociálními a kulturním podmínkami společnosti, ve které žije. Chápeme- li osobnost jedince jako individuální biopsychosociální jednotu, je zřejmé, že obezita je pro dítě nejen problémem zdravotním, ale také problémem psychosociálním. Od útlého dětství si dítě postupně osvojuje pohybové dovednosti, specifické reakce chování, dynamická schémata poznávání a jednání, důležitá pro další rozvíjení schopností a osobnosti. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

27 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Obezita Teoretické názory na problematiku obezity můžeme rozdělit do dvou skupin: Obezita je následkem nadměrného jídla u jedinců, kteří problémy své osobnosti kompenzují zvýšenou konzumací potravin Obezita vzniká u jedinců, u nichž převyšuje stimulace k jídlu nad kontrolou jídla. Jde o regulaci potravy, na níž se podílí mozková kůra a hypotalamická podkorová centra. Tyto teoretické názory vycházejí jednoznačně z přejídání, ať již ve vztahu ke struktuře osobnosti nebo k možnostem regulace přijímané potravy. Obezita nemůže vzniknout bez jídla, ale prosté přejídání nevystihuje celou problematiku obézních, zejména ne ve vztahu k dětskému vývoji. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

28 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Mentální anorexie Základním projevem mentální anorexie je patologický strach ze ztloustnutí spojený s odmítáním potravy. Etiologie (příčiny vzniku) mentální anorexie jsou složité, ze značné části nevyjasněné jako u většiny duševních chorob. Největší zastoupení osob, trpících anorexií je v období dospívání, kdy tělo prochází složitými změnami, především vzhledové. Velký vliv na vznik anorexie mentalis má i rodina. Vzniká pozvolna, jen ojediněle náhle. Je to spojené se změnou dívčího těla( růst prsů, boků, začátku menstruace..) = psychotraumatizace. ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

29 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Mentální anorexie Tři základní diagnostická kritéria: 1. úbytek váhy o 15% oproti normální hmotnosti 2. změření na redukci vlastní hmotnosti : dieta, nadměrné cvičení, zvracení, projímadla, anorektika, diuretika ... 3. narušené vnímání vlastního těla- pocit , že jsou tlusté Typické znaky dívek – anorektiček : jsou bezproblémové, konformní, kladou důraz na výkon – jsou zodpovědné, svědomité, až perfekcionistické mívají dobrou inteligenci, ve škole jsou úspěšné – ale nemají dostatečně vysoké sebevědomí, jsou nejisté bývají spíše introvertované, mívají málo kamarádek, nemívají chlapce dovedou hluboce citově prožívat, senzitivita je často spojena se sklony k depresím ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

30 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Mentální bulimie Základním projevem je neodolatelná touha po jídle, následkem jsou záchvaty přejídání. Ty jsou doprovázeny nutkavou tendencí zbavit se požité potravy – vyvolat zvracení, užít projímadla apod. Tři základní diagnostická kritéria: 1. opakované záchvaty přejídání, které pacient není schopen ovládat 2. chorobný strach z tloušťky a nepřiměřené hodnocení vlastního těla - přeceňování jeho hmotnosti a proporcí 3. po záchvatu „žravosti“ následuje stejně nutkavá potřeba se potravy zbavit – jakýmkoliv způsobem a co nejrychleji – zvracení, projímadla, hladovění ... ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

31 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Mentální bulimie Typické znaky dívek – bulimiček : nízké sebevědomí, nejistota, konformnost - svou neúspěšnost ve společnosti vidí ve svém vzhledu – tloušťce, zabývají se neustále jídlem, takže na nic jiného nemají čas typickým rysem bulimiček je impulzivita a neschopnost sebeovládání bulimičky jsou zvýšeně sebekritické, trápí se svou neschopností ovládat své nutkání - pocit selhání bývá spojen s depresí a úzkostí ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

32 ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Zdroje MACEK, P. : Adolescence . Druhé přepracované vydání. Praha: Portál, 2003, ISBN CARR-GREGG, M., SHALE, E.: Puberťáci a adolescenti: průvodce výchovou dospívajících. První vydání. Praha: Portál 2010, ISBN Fotografie rodina Stašova ZA, 2. ročník / Adolescence / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník Adolescence Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google