Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádorové markery MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádorové markery MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU"— Transkript prezentace:

1 Nádorové markery MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU E-mail: mkralik@med.muni.cz

2 Definujte pojem nádorový marker!Definujte pojem nádorový marker! Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?

3 Definujte pojem nádorový marker!Definujte pojem nádorový marker! Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?

4 látka produkovaná maligními buňkami nebo organizmem jako odpověď na nádorové bujení

5 Nádorové markery antigeny lokalizované na povrchu biomembrán, enzymy, fragmenty cytoplazmatických struktur uvolňované při zániku buňky do okolí ad.antigeny lokalizované na povrchu biomembrán, enzymy, fragmenty cytoplazmatických struktur uvolňované při zániku buňky do okolí ad. prokázat je lze v tělních tekutinách (krev, moč) nebo přímo v nádorové tkániprokázat je lze v tělních tekutinách (krev, moč) nebo přímo v nádorové tkáni

6 Definujte pojem nádorový marker!Definujte pojem nádorový marker! Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?Jak se nádorový marker liší od látek produkovaných organizmem za fyziologických podmínek?

7 kvalitativně - jsou nádorově specifické, normální buňky je neprodukujíkvalitativně - jsou nádorově specifické, normální buňky je neprodukují kvantitativně - s nádory asociované, jsou přítomny i u normálních buněk, u tumoru vzestup hladinykvantitativně - s nádory asociované, jsou přítomny i u normálních buněk, u tumoru vzestup hladiny

8 Ideální tumor marker by měl splňovat tato kritéria: je produkován pouze u maligních onemocněníje produkován pouze u maligních onemocnění je orgánově specifickýje orgánově specifický v biologických tekutinách je přítomen ve vysokých koncentracích (dostatečná senzitivita)v biologických tekutinách je přítomen ve vysokých koncentracích (dostatečná senzitivita) jeho hladina koreluje s velikostí tumorujeho hladina koreluje s velikostí tumoru se stadiem choroby se stadiem choroby s prognózou s prognózou s efektem léčby s efektem léčby umožňuje průkaz zbytkové nádorové tkáněumožňuje průkaz zbytkové nádorové tkáně V současné době takovýto ideální marker není znám.V současné době takovýto ideální marker není znám.

9 Orgánová specifita při vyšetření jednoho izolovaného markeru nízkápři vyšetření jednoho izolovaného markeru nízká zvýšit ji lze především kombinací více nádorových markerůzvýšit ji lze především kombinací více nádorových markerů u jednotlivých malignit pak rozlišujeme markery hlavní, vedlejší a doplňkovéu jednotlivých malignit pak rozlišujeme markery hlavní, vedlejší a doplňkové

10 Hlavní marker marker první volby s vysokou senzitivitou a specifitou pro daný druh nádorumarker první volby s vysokou senzitivitou a specifitou pro daný druh nádoru lze i více hlavních markerů pro jeden typ nádorulze i více hlavních markerů pro jeden typ nádoru

11 Vedlejší marker marker 2. volbymarker 2. volby většinou stanovujeme paralelně s hlavnímvětšinou stanovujeme paralelně s hlavním senzitivita a specifita pro daný tumor menší, ale v kombinaci s hlavním markerem zvýší záchyt tumorusenzitivita a specifita pro daný tumor menší, ale v kombinaci s hlavním markerem zvýší záchyt tumoru

12 Doplňkový marker většinou nízká senzitivita a specifita pro detekci maligního onemocnění, alevětšinou nízká senzitivita a specifita pro detekci maligního onemocnění, ale je vysoce specifický pro konkrétní orgán je vysoce specifický pro konkrétní orgán vysoká pozitivita také signálem generalizace onemocněnívysoká pozitivita také signálem generalizace onemocnění

13 TŘÍDĚNÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ podle průkazupodle průkazu podle chemické strukturypodle chemické struktury podle funkcepodle funkce podle orgánové specifitypodle orgánové specifity

14 TŘÍDĚNÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ podle průkazupodle průkazu podle chemické strukturypodle chemické struktury podle funkcepodle funkce podle orgánové specifitypodle orgánové specifity

15 humorální - průkaz v tělních tekutináchhumorální - průkaz v tělních tekutinách celulární -průkaz histochemicky přímo v nádorové tkánicelulární - průkaz histochemicky přímo v nádorové tkáni

16 TŘÍDĚNÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ podle průkazupodle průkazu podle chemické strukturypodle chemické struktury podle funkcepodle funkce podle orgánové specifitypodle orgánové specifity

17 glykoproteinyglykoproteiny cukerné determinanty glykoproteinůcukerné determinanty glykoproteinů sacharidysacharidy glykolipidyglykolipidy polypeptidypolypeptidy imunoglobulinyimunoglobuliny polyaminypolyaminy

18 TŘÍDĚNÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ podle průkazupodle průkazu podle chemické strukturypodle chemické struktury podle funkcepodle funkce podle orgánové specifitypodle orgánové specifity

19 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

20 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

21 Onkofetální antigeny látky vyskytující se ve vysokých koncentracích u plodu (na povrchu diferencujících se buněk) a při přítomnosti nádorového onemocnění u dospělýchlátky vyskytující se ve vysokých koncentracích u plodu (na povrchu diferencujících se buněk) a při přítomnosti nádorového onemocnění u dospělých u zdravých dospělých osob hladina velmi nízkáu zdravých dospělých osob hladina velmi nízká hladina koreluje s velikostí nádorové masyhladina koreluje s velikostí nádorové masy stanovení má význam hlavně pro určení prognózy a kontrolu léčbystanovení má význam hlavně pro určení prognózy a kontrolu léčby většina tumor markerůvětšina tumor markerů př.: CEA, AFP, hCG, CA 15-3, CA 19-9, CA 50, CA 72-4, CA 125př.: CEA, AFP, hCG, CA 15-3, CA 19-9, CA 50, CA 72-4, CA 125

22 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

23 Enzymy můžeme je rozdělit na dvě skupiny:můžeme je rozdělit na dvě skupiny: 1.enzymy uplatňující se hlavně při buněčném dělení Jejich hladina je při nadměrné proliferaci výrazně zvýšená, proto se uplatňují při určování prognózy a stadia choroby. 2.enzymy vyskytující se i ve zdravé tkáni, kde plní své biologické funkce Jsou většinou vysoce orgánově specifické, proto je používáme k určení primární lokalizace nádoru. př.: 1) TK, 2) NSE, LD, PAP, PSApř.: 1) TK, 2) NSE, LD, PAP, PSA

24 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

25 Hormony 1.produkovány endokrinními buňkami samotnými (např. kalcitonin u medulárního Ca štítné žlázy) nebo 2.ektopicky (hCG u malobuněčného Ca plic) používáme ke kontrole účinnosti léčbypoužíváme ke kontrole účinnosti léčby př.: ACTH, ADH, PTH, hCG, kalcitonin, prolaktinpř.: ACTH, ADH, PTH, hCG, kalcitonin, prolaktin

26 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

27 Receptory celulární markerycelulární markery stanovení u hormonálně aktivních nádorůstanovení u hormonálně aktivních nádorů důležité pro volbu a kontrolu léčby a pro určení prognózydůležité pro volbu a kontrolu léčby a pro určení prognózy př.: estrogenové, progesteronové rec.př.: estrogenové, progesteronové rec.

28 onkofetální antigenyonkofetální antigeny enzymyenzymy hormonyhormony receptoryreceptory ostatníostatní

29 Ostatní 1.tkáněmi produkované látky, které nelze zařadit do žádné z předchozích skupin 2.látky produkované organizmem nespecificky v reakci na přítomnost malignity př.: 1) TPA, TPS, CYFRA 21-1, 2) feritin, β 2 -mikroglobulin, imunoglobulinypř.: 1) TPA, TPS, CYFRA 21-1, 2) feritin, β 2 -mikroglobulin, imunoglobuliny

30 TŘÍDĚNÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ podle průkazupodle průkazu podle chemické strukturypodle chemické struktury podle funkcepodle funkce podle orgánové specifitypodle orgánové specifity

31 dobrá kalcitonin -dobrá: kalcitonin - medulární Ca tyroidey PSA/PAP - PSA/PAP - Ca prostaty NSE - NSE - malobuněčný Ca plic hCG - hCG - Tu ze zárodečných buněk FP - AFP - primární Ca jater, Tu ze zárodečných buněk relativně dobrá CA 19-9 -relativně dobrá: CA 19-9 - Ca pankreatu CA 125 - CA 125 - ovariální Ca CA 15-3 - CA 15-3 - mammární Ca relativně malá CEA, TPArelativně malá: CEA, TPA

32 INDIKACE K VYŠETŘENÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ screeningscreening primární diagnostika a dif. dg.primární diagnostika a dif. dg. stagingstaging monitoringmonitoring prognózaprognóza sledování účinnosti protinádorové léčbysledování účinnosti protinádorové léčby

33 screening - většina Tu markerů nevhodná. Omezeně lze použít u rizikových skupin: AFP u jaterní cirhózy, kalcitonin v rodinách s MEN sy, paraprotein pro vyloučení myelomu, PSA u mužů nad 50 let pro vyloučení Ca prostaty.screening - většina Tu markerů nevhodná. Omezeně lze použít u rizikových skupin: AFP u jaterní cirhózy, kalcitonin v rodinách s MEN sy, paraprotein pro vyloučení myelomu, PSA u mužů nad 50 let pro vyloučení Ca prostaty. primární diagnostika a dif. dg. - vhodnéprimární diagnostika a dif. dg. - vhodné

34 staging - vhodné. Vysoká hodnota může upozornit na špatně stanovené nižší stadium nemoci.staging - vhodné. Vysoká hodnota může upozornit na špatně stanovené nižší stadium nemoci. monitoring - sledování průběhu choroby - největší uplatnění Tu markerůmonitoring - sledování průběhu choroby - největší uplatnění Tu markerů prognóza - vhodné. Vysoké hodnoty ukazují pokročilé stadium choroby.prognóza - vhodné. Vysoké hodnoty ukazují pokročilé stadium choroby. sledování účinnosti protinádorové léčby - značný významsledování účinnosti protinádorové léčby - značný význam

35 Marker Charakteristika Příklady zvýšení:*u „typické“ malignity *u „méně typické“ malignity *u nemaligních onemocnění *u jiných stavů Indikace vyšetření (In) Referenční rozmezí

36 CEA (karcinoembryonální antigen) onkofetální glykoprotein vyskytující se především v epitelu GIT, bronchů a prsní žlázyonkofetální glykoprotein vyskytující se především v epitelu GIT, bronchů a prsní žlázy ↑: *Ca GIT, pankreatu, plic, prsu *Ca vaječníků, dělohy, prostaty↑: *Ca GIT, pankreatu, plic, prsu *Ca vaječníků, dělohy, prostaty *chronické selhání ledvin, jater, nespecifické střevní záněty, TBC, autoimunitní choroby ad. *kuřáci In: kontrola léčby kolorektálního Ca a Ca prsu, určení prognózy kolorektálního Ca, dif.dg. ovariálních tumorůIn: kontrola léčby kolorektálního Ca a Ca prsu, určení prognózy kolorektálního Ca, dif.dg. ovariálních tumorů ≤ 4,6 IU/ml nebo < 5 ng/ml≤ 4,6 IU/ml nebo < 5 ng/ml

37 AFP (  1-fetoprotein) onkofetální protein produkovaný žloutkovým váčkem a játry ploduonkofetální protein produkovaný žloutkovým váčkem a játry plodu primární Ca jater (kromě anaplastického), metastázy jiných malignit do jater, germinální Tu↑:*primární Ca jater (kromě anaplastického), metastázy jiných malignit do jater, germinální Tu *Ca GIT, pankreatu, prsu, bronchů *jaterní cirhóza, hepatitida, chronické renální selhání *Downův sy a rozštěpy neurální trubice v graviditě In:dg a monitoring primárního Ca jater a germinálních Tu, monitorování HbsAg a antiHCV pozitivních pacientůIn: dg a monitoring primárního Ca jater a germinálních Tu, monitorování HbsAg a antiHCV pozitivních pacientů ≤ 10 IU/ml

38 hCG (lidský choriový gonadotropin) glykoprotein tvořený trofoblastickými buňkami placenty. Skládá se z  a  podjednotky, stanovuje se  -podjednotka.glykoprotein tvořený trofoblastickými buňkami placenty. Skládá se z  a  podjednotky, stanovuje se  -podjednotka. ↑: *mola hydatidosa, chorioCa, Ca testes, ovarií↑: *mola hydatidosa, chorioCa, Ca testes, ovarií *malobuněčný Ca plic, Ca GIT, jater, ledvin, prsu *ovariální cysta *těhotenství (FYZIOLOGICKY), menopauza In: dg a monitoring moly a nádorů germinativního původuIn: dg a monitoring moly a nádorů germinativního původu ≤ 5 U/l mimo graviditu (  hCG)≤ 5 U/l mimo graviditu (  hCG)

39 CA 15-3 (carbohydrate antigen 15-3) glykoprotein, u plodu se vyskytuje v buňkách bronchů a jater, u dospělých v buňkách mléčné žlázyglykoprotein, u plodu se vyskytuje v buňkách bronchů a jater, u dospělých v buňkách mléčné žlázy ↑: *Ca prsu, bronchogenní Ca↑: *Ca prsu, bronchogenní Ca *Ca jater, žaludku, pankreatu, ovarií, dělohy, prostaty *chronická onemocnění výše zmíněných orgánů, AIDS, revmatická onemocnění *těhotenství (fyziologicky) In: monitoring Ca prsuIn: monitoring Ca prsu ≤ 28 U/ml≤ 28 U/ml

40 CA 19-9 (carbohydrate antigen 19-9) glykoprotein fetálního epitelu GIT, pankreatu a jater, u dospělých je velice omezeně produkován epitelem bronchů a GITglykoprotein fetálního epitelu GIT, pankreatu a jater, u dospělých je velice omezeně produkován epitelem bronchů a GIT ↑: *Ca pankreatu↑: *Ca pankreatu *Ca žlučníku a žlučových cest, jater, GIT; prsu, dělohy, ovarií *onemocnění žlučových cest a jater In:monitoring Ca pankreatu, kolorektálního Ca, dg a monitoring Ca žlučníku, žlučových cest a jaterIn:monitoring Ca pankreatu, kolorektálního Ca, dg a monitoring Ca žlučníku, žlučových cest a jater ≤ 37 U/ml≤ 37 U/ml

41 CA 50 (carbohydrate antigen 50) mucin epitelu žaludku, žlučníku a pankreatumucin epitelu žaludku, žlučníku a pankreatu ↑: *Ca jícnu, žaludku, pankreatu, žlučových cest, kolorektální Ca *Ca ovarií, jater, dělohy, prsu, plic↑: *Ca jícnu, žaludku, pankreatu, žlučových cest, kolorektální Ca *Ca ovarií, jater, dělohy, prsu, plic In:monitoring Ca pankreatu, kolorektálního, žaludku a ovariíIn:monitoring Ca pankreatu, kolorektálního, žaludku a ovarií ≤ 25 U/ml≤ 25 U/ml

42 CA 72-4 (carbohydrate antigen 72-4) glykoprotein produkovaný epitelem jícnu, žaludku a pankreatu plodu, v malé míře též dospělýchglykoprotein produkovaný epitelem jícnu, žaludku a pankreatu plodu, v malé míře též dospělých ↑: *Ca jícnu, žaludku, ovarií *Ca pankreatu, dělohy, tlustého střeva, plic (NSCLC) *cirhóza, vředová choroba žaludku, záněty GIT, akutní pankreatitida↑: *Ca jícnu, žaludku, ovarií *Ca pankreatu, dělohy, tlustého střeva, plic (NSCLC) *cirhóza, vředová choroba žaludku, záněty GIT, akutní pankreatitida In: monitoring Ca žaludku a ovariíIn: monitoring Ca žaludku a ovarií ≤ 5 U/ml≤ 5 U/ml

43 CA 125 (carbohydrate antigen 125) glykoprotein epitelu dýchacích a trávicích cest plodu i dospělýchglykoprotein epitelu dýchacích a trávicích cest plodu i dospělých ↑:*Ca ovarií, kolorektální↑:*Ca ovarií, kolorektální *Ca dělohy, prsu, pankreatu, jater, žaludku, plic *benigní onemocnění ovarií a endometria, hepatitida, ikterus, pankreatitida *těhotenství a v mateřském mléce (fyziologicky) *benigní onemocnění ovarií a endometria, hepatitida, ikterus, pankreatitida *těhotenství a v mateřském mléce (fyziologicky) In:dg a monitoring léčby Ca ovarií a kolorektálního Ca doplňkový marker u Ca pankreatuIn:dg a monitoring léčby Ca ovarií a kolorektálního Ca doplňkový marker u Ca pankreatu ≤ 35 U/ml≤ 35 U/ml

44 TK (thymidinkináza) enzym syntézy DNA (thymidin → thymidinmonofosfát)enzym syntézy DNA (thymidin → thymidinmonofosfát) ↑: *hematologické malignity↑: *hematologické malignity *Ca plic, prsu, prostaty, testes, kolorektální, močového měchýře *psoriáza, virózy, sarkoidóza, kolagenózy, revmatická onemocnění, perniciózní a megaloblastická anémie In:dg a monitoring hemoblastóz a lymfomůIn:dg a monitoring hemoblastóz a lymfomů doplňkový marker u všech nádorových diagnóz pro určení stupně proliferace

45 NSE (neuron specifická enoláza) enzym glykolýzy (2-fosfoglycerát → fosfoenolpyruvát), výskyt v neuro-endokrinních strukturáchenzym glykolýzy (2-fosfoglycerát → fosfoenolpyruvát), výskyt v neuro-endokrinních strukturách ↑: *Tu neuroektodermového původu (neuroblastom, meduloblastom, retinoblastom), neuroendokrinního původu (malobuněčný plicní Ca, medulární Ca tyroidey, karcinoid, feochromocytom)↑: *Tu neuroektodermového původu (neuroblastom, meduloblastom, retinoblastom), neuroendokrinního původu (malobuněčný plicní Ca, medulární Ca tyroidey, karcinoid, feochromocytom) *seminom, Ca ledvin *choroby plic a jater, renální selhání In:dg a monitoring malobuněčného Ca plic aj. neuroendokrinnícha neuroektodermálníchnádorů doplňkový marker pro dg seminomuIn:dg a monitoring malobuněčného Ca plic aj. neuroendokrinních a neuroektodermálních nádorů doplňkový marker pro dg seminomu < 15  g/l< 15  g/l

46 LD (laktátdehydrogenáza) enzym glykolýzy (laktát ↔ pyruvát). Vyšetření je velmi nespecifické. Hladina koreluje s velikostí nádorové masy.enzym glykolýzy (laktát ↔ pyruvát). Vyšetření je velmi nespecifické. Hladina koreluje s velikostí nádorové masy. ↑: *hematologické malignity, zvláště akutní leukemie, non-hodgkinský lymfom * ostatní nádory↑: *hematologické malignity, zvláště akutní leukemie, non-hodgkinský lymfom * ostatní nádory *↑ izoenzymu LD 5 spojeno s jaterními metastázami. * srdeční selhání, hypotyreóza, anémie, onemocnění plic, jater (izoenzymy) In:monitoring léčby akutní leukemie, non-hodgkinského lymfomu, testikulárního Ca a Ewingova SaIn:monitoring léčby akutní leukemie, non-hodgkinského lymfomu, testikulárního Ca a Ewingova Sa ♂ 3,3-7,5  kat/l,♀ 3,3-6,3  kat/l♂ 3,3-7,5  kat/l,♀ 3,3-6,3  kat/l

47 PAP ( prostatická kyselá fosfatáza ) enzym s pH optimem 5-6, při pH > 7 je značně nestálá, odběr provádíme do ledem obložené zkumavky a po oddělení plazmy ihned okyselímeenzym s pH optimem 5-6, při pH > 7 je značně nestálá, odběr provádíme do ledem obložené zkumavky a po oddělení plazmy ihned okyselíme ↑: *Ca prostaty (zvláště metastazující)↑: *Ca prostaty (zvláště metastazující) *testikulární Ca, osteogenní Sa, kostní metastázy MM aj. malignit, leukemie, non-hodgkinský lymfom *benigní hyperplázie prostaty, osteoporóza, hyperparatyreóza, plicní embolie In:screening, dg a monitoring léčby Ca prostaty, kontrola po radikální prostatektomii, monitorování hyperplázie prostatyIn:screening, dg a monitoring léčby Ca prostaty, kontrola po radikální prostatektomii, monitorování hyperplázie prostaty

48 (f)PSA ((volný) prostatický specifický antigen) specifický produkt zdravé i maligně transformované tkáně prostatyspecifický produkt zdravé i maligně transformované tkáně prostaty ↑: *Ca prostaty *Ca kolorektální, plic, prsu, nadledvin, jater *jiná postižení prostaty (zánět, ben. hyperplázie)↑: *Ca prostaty *Ca kolorektální, plic, prsu, nadledvin, jater *jiná postižení prostaty (zánět, ben. hyperplázie) In:screening, dg a monitoring léčby Ca prostaty, kontrola po radikální prostatektomii, monitorování hyperplázie prostatyIn:screening, dg a monitoring léčby Ca prostaty, kontrola po radikální prostatektomii, monitorování hyperplázie prostaty PSA ≤ 1,7  g/l, f PSA 0,05-0,25  g/l,PSA ≤ 1,7  g/l, f PSA 0,05-0,25  g/l, supersenzitivní PSA ≤ 1,5  g/l

49 ACTH (adrenokortikotropní hormon) hormon předního laloku hypofýzy, stimuluje sekreci glukokortikoidů. Jeho sekrece stimulována kortikotropin- releasing hormonem hypotalamu.hormon předního laloku hypofýzy, stimuluje sekreci glukokortikoidů. Jeho sekrece stimulována kortikotropin- releasing hormonem hypotalamu. ↑: *nádory hypofýzy *ektopická tvorba: SCLC, Ca pankreatu, prsu, GIT↑: *nádory hypofýzy *ektopická tvorba: SCLC, Ca pankreatu, prsu, GIT < 60 pg/ml cirkadiánní rytmus s maximem brzy ráno< 60 pg/ml cirkadiánní rytmus s maximem brzy ráno

50 ADH (antidiuretický hormon) peptidový (9 AK) hormon zadního laloku hypofýzy. Vazbou a stimulací inzerce aquaporinů do membrány distálních a sběrných kanálků umožňuje reabsorpci vody zpět do cirkulace.peptidový (9 AK) hormon zadního laloku hypofýzy. Vazbou a stimulací inzerce aquaporinů do membrány distálních a sběrných kanálků umožňuje reabsorpci vody zpět do cirkulace. ↑: *SCLC, adenoCa plic *pneumonie, porfyrie↑: *SCLC, adenoCa plic *pneumonie, porfyrie 2-8 ng/l2-8 ng/l

51 PTH (parathormon) peptidový (84 AK) hormon tvořený na ribosomech příštítných tělísek. Syntéza a exkrece řízeny kalcemií. Účinky PTH směřují k jejímu zvýšení: aktivace osteoklastů, zvýšení resorpce Ca ++ v ledvinách a zvýšení vstřebávání Ca ++ střevem stimulací tvorby D-hormonu v ledvinách.peptidový (84 AK) hormon tvořený na ribosomech příštítných tělísek. Syntéza a exkrece řízeny kalcemií. Účinky PTH směřují k jejímu zvýšení: aktivace osteoklastů, zvýšení resorpce Ca ++ v ledvinách a zvýšení vstřebávání Ca ++ střevem stimulací tvorby D-hormonu v ledvinách. ↑: *Tu příštítných tělísek *sekundární a primární hyperparatyreóza↑: *Tu příštítných tělísek *sekundární a primární hyperparatyreóza 10 – 65 ng/l, 1,3-7,6 pmol/l10 – 65 ng/l, 1,3-7,6 pmol/l

52 Kalcitonin Peptidový (32 AK) hormon produkovaný parafolikulárními buňkami štítné žlázy. Potlačuje uvolňování Ca ++ z kostí inhibicí osteoklastů.Peptidový (32 AK) hormon produkovaný parafolikulárními buňkami štítné žlázy. Potlačuje uvolňování Ca ++ z kostí inhibicí osteoklastů. ↑: medulární Ca tyroidey Ca plic, prsu, ledvin, jater, karcinoid↑: medulární Ca tyroidey Ca plic, prsu, ledvin, jater, karcinoid In:monitoring medulárního Ca tyroidey, záchyt metastázIn:monitoring medulárního Ca tyroidey, záchyt metastáz ≤ 19 ng/l≤ 19 ng/l

53 Prolaktin peptidový (198 AK) hormon produkovaný eosinofilními buňkami předního laloku hypofýzy. Sekrece stimulována TRH a inhibována dopaminem. V prsu stimuluje lobuloalveolárnírůst alaktaci.peptidový (198 AK) hormon produkovaný eosinofilními buňkami předního laloku hypofýzy. Sekrece stimulována TRH a inhibována dopaminem. V prsu stimuluje lobuloalveolární růst a laktaci. ↑: *prolaktinom * Ca prostaty, prsu↑: *prolaktinom * Ca prostaty, prsu muži 3 – 7,2  g/l ženy netěhotné 2,8 - 16  g/l ženy těhotné ≤ 600  g/l cirkadiánní rytmus s maximem brzy ráno u obou pohlavímuži 3 – 7,2  g/l ženy netěhotné 2,8 - 16  g/l ženy těhotné ≤ 600  g/l cirkadiánní rytmus s maximem brzy ráno u obou pohlaví

54 TPA, TPS (tkáňový polypeptidický (specifický) antigen) nespecifické fragmenty cytokeratinů tvořené normálními i nádorovými buňkami, ve zvýšené míře při nárůstu proliferační aktivitynespecifické fragmenty cytokeratinů tvořené normálními i nádorovými buňkami, ve zvýšené míře při nárůstu proliferační aktivity ↑:*Ca prsu, žlučníku, GIT, plic, ledvin *Ca jater, pankreatu, varlat, prostaty, štítné žlázy, ovarií, Tu orofaciální oblasti↑:*Ca prsu, žlučníku, GIT, plic, ledvin *Ca jater, pankreatu, varlat, prostaty, štítné žlázy, ovarií, Tu orofaciální oblasti *hepatitida, jaterní cirhóza, DM, revmatická onemocnění In:monitoring Tu prsu, GIT, močového měchýře (vyš. moči)In:monitoring Tu prsu, GIT, močového měchýře (vyš. moči) ≤ 85 U/l≤ 85 U/l

55 SCC (secretory component, squamous cell carcinoma antigen) glykoproteinový receptor pro polymerní Ig (hl. IgA) lokalizovaný v bazolaterální PM slizničních buněkglykoproteinový receptor pro polymerní Ig (hl. IgA) lokalizovaný v bazolaterální PM slizničních buněk ↑: *Ca plic, děložního čípku, vaginy, vulvy, jícnu, hlavy, krku↑: *Ca plic, děložního čípku, vaginy, vulvy, jícnu, hlavy, krku *Ca endometria, prsu *onemocnění plic, jaternía renální selhání *těhotenství (fyziologicky) In:monitorování nádorů orofaciální oblasti, plic a genitáluIn:monitorování nádorů orofaciální oblasti, plic a genitálu ≤ 1,5  g/l≤ 1,5  g/l

56 CYFRA 21-1 fragment cytokeratinu, podobně jako TPA a TPS. Výskyt v buňkách plicní tkáně, dělohy a GIT. Slouží jako ukazatel degradace maligních tkání a nekrózy.fragment cytokeratinu, podobně jako TPA a TPS. Výskyt v buňkách plicní tkáně, dělohy a GIT. Slouží jako ukazatel degradace maligních tkání a nekrózy. ↑: *nemalobuněčný Ca plic *Ca čípku, prsu, močového měchýře, ovaria, jícnu, rekta *cirhóza, astma, TBC aj. respirační infekty, chronické renální selhání↑: *nemalobuněčný Ca plic *Ca čípku, prsu, močového měchýře, ovaria, jícnu, rekta *cirhóza, astma, TBC aj. respirační infekty, chronické renální selhání In: monitorování Ca čípku a plicIn: monitorování Ca čípku a plic ≤ 3,3  g/l≤ 3,3  g/l

57 Feritin zásobní protein obsahující železo (Fe 3+ )zásobní protein obsahující železo (Fe 3+ ) ↑: *akutní leukemie, m. Hodgkin, melanom, neuroblastom, hepatom *akutní hepatitida a nekróza jaterních buněk, záněty (pozitivní RAF)↑: *akutní leukemie, m. Hodgkin, melanom, neuroblastom, hepatom *akutní hepatitida a nekróza jaterních buněk, záněty (pozitivní RAF) In: monitoring Hodgkinova lymfomu a melanomuIn: monitoring Hodgkinova lymfomu a melanomu muži 48 - 708 pmol/l ženy 20 - 640 pmol/lmuži 48 - 708 pmol/l ženy 20 - 640 pmol/l

58 β 2 -mikroglobulin součást HLA 1. třídy, napomáhá funkci T C. Fyziologická produkce je nejintenzivnější v B-lymfocytech a plazmocytech.součást HLA 1. třídy, napomáhá funkci T C. Fyziologická produkce je nejintenzivnější v B-lymfocytech a plazmocytech. ↑: *leukemie, lymfomy, mnohočetný myelom *záněty, chronické choroby ledvin a jater *po chemo- a aktinoterapii↑: *leukemie, lymfomy, mnohočetný myelom *záněty, chronické choroby ledvin a jater *po chemo- a aktinoterapii In:dg MM, volba cílené léčby u CLLIn:dg MM, volba cílené léčby u CLL 1-2,3 mg/l1-2,3 mg/l

59 Katepsiny lyzosomální proteinázy, které se podílejí na degradaci pojivové tkáně a buněčných membrán, čímž usnadňují progresi nádoru a tvorbu metastázlyzosomální proteinázy, které se podílejí na degradaci pojivové tkáně a buněčných membrán, čímž usnadňují progresi nádoru a tvorbu metastáz Katepsin B↑: Ca mammae, ovaria, kolorektálního, žaludku, larynguKatepsin B↑: Ca mammae, ovaria, kolorektálního, žaludku, laryngu Katepsin H ↑: Ca mammae, plic, hlavy a krku, hlavně při progresi a metastázáchKatepsin H ↑: Ca mammae, plic, hlavy a krku, hlavně při progresi a metastázách Katepsin D ↑: adenoCa mammaeKatepsin D ↑: adenoCa mammae


Stáhnout ppt "Nádorové markery MUDr. Michaela Králíková Biochemický ústav LF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google