Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR Vedoucí diplomové práce:Ing.Tomáš Peňáz Ph.D. Konzultant:pplk.Ing.Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR Vedoucí diplomové práce:Ing.Tomáš Peňáz Ph.D. Konzultant:pplk.Ing.Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR Vedoucí diplomové práce:Ing.Tomáš Peňáz Ph.D. Konzultant:pplk.Ing.Vladimír Vonásek Vypracoval: Jiří Hrdina VŠB – TU Ostrava institut Geoinformatiky Studijní skupina :G562 Školní rok :2003 / 2004

2 Cíle diplomové práce 1/2 Seznámit se detailně s významem dat uložených v databázi statistického sledování událostí v požární ochraně a se strukturou uvedené databáze za období 1992–2002 Seznámit se detailně s významem dat uložených v databázi statistického sledování událostí v požární ochraně a se strukturou uvedené databáze za období 1992–2002 Navrhnout a realizovat smysluplné mapy, vypovídající o problematice činnosti jednotek HZS ČR za určité časové období Navrhnout a realizovat smysluplné mapy, vypovídající o problematice činnosti jednotek HZS ČR za určité časové období

3 Cíle diplomové práce 2/2 Vytvořené tématické mapy připravit na možnost publikace na WWW stránkách v rámci existujícího návrhu elektronického Atlasu požární ochrany ČR Vytvořené tématické mapy připravit na možnost publikace na WWW stránkách v rámci existujícího návrhu elektronického Atlasu požární ochrany ČR Navrhnout aktualizaci existujících map, doplnit a případně změnit strukturu elektronického Atlasu požární ochrany ČR Navrhnout aktualizaci existujících map, doplnit a případně změnit strukturu elektronického Atlasu požární ochrany ČR

4 Datové zdroje databáze statistického sledování událostí (SSU) databáze statistického sledování událostí (SSU) digitální vektorová databáze ArcČR 500 digitální vektorová databáze ArcČR 500 maketa elektronického atlasu požární ochrany maketa elektronického atlasu požární ochrany

5 Význam a struktura databáze SSU 1/3 soubor dat z let 1992–2003 soubor dat z let 1992–2003 Pořizovatelem a správcem databáze je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Pořizovatelem a správcem databáze je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky databázi tvoří záznamy o zásahové činnosti HZS ČR databázi tvoří záznamy o zásahové činnosti HZS ČR

6 Význam a struktura databáze SSU 2/3 Kódovníky databáze SSU vysvětlují a objasňují pojmy, které jsou zaznamenány v databázi SSU v PO. Kódovníky databáze SSU vysvětlují a objasňují pojmy, které jsou zaznamenány v databázi SSU v PO. umožňují velmi podrobné kategorizování sledovaných veličin umožňují velmi podrobné kategorizování sledovaných veličin ECUD– evidenční číslo události ID_OKRESU– identifikátor okresu OBJK– druh objektu DDVH– dálková doprava vody hadicemi

7 Význam a struktura databáze SSU 3/3

8 Návrh a realizace tématických map 1/7 Zásahová činnost jednotek PO při požárech Požáry v ČR 1997–2003 - procenta z počtu událostí, na 1000 obyvatel, porovnání s celorepublikovým průměrem Požáry v ČR 1997–2003 - procenta z počtu událostí, na 1000 obyvatel, porovnání s celorepublikovým průměrem Spotřeba hasebních prostředků 1997–2003 Spotřeba hasebních prostředků 1997–2003 Lesní požáry v ČR 1997–2003 Lesní požáry v ČR 1997–2003… Celkem bylo vybráno a zpracováno 12 témat

9 Návrh a realizace tématických map 2/7 Zásahová činnost jednotek PO při ostatních mimořádných událostech Dopravní nehody v ČR 1997–2003 - procenta z počtu událostí, porovnání s celorepublikovým průměrem Dopravní nehody v ČR 1997–2003 - procenta z počtu událostí, porovnání s celorepublikovým průměrem Průměrná dojezdová vzdálenost v ČR 1997–2003 Průměrná dojezdová vzdálenost v ČR 1997–2003 Počet zachráněných a evakuovaných občanů v ČR Počet zachráněných a evakuovaných občanů v ČR1997–2003… Celkem bylo vybráno a zpracováno 18 témat

10 Návrh a realizace tématických map 3/7 Použité metody pro znázornění vybraných kvantitativních údajů Kartogram jednoduchý homogenní Kartogram jednoduchý homogenní Kartogram jednoduchý klasifikační Kartogram jednoduchý klasifikační Kartodiagram strukturní kompletní Kartodiagram strukturní kompletní

11 Návrh a realizace tématických map 4/7

12 Návrh a realizace tématických map 5/7

13 Návrh a realizace tématických map 6/7

14 Návrh a realizace tématických map 7/7

15 Přepracování struktury elektronického Atlasu požární ochrany ČR 1/2

16 Přepracování struktury elektronického Atlasu požární ochrany ČR 2/2

17 Získané poznatky a zhodnocení databáze SSU obsahuje velké množství různých záznamů… databáze SSU obsahuje velké množství různých záznamů… aplikace umožňující tvorbu tématických mapových výstupů mají velké rezervy… aplikace umožňující tvorbu tématických mapových výstupů mají velké rezervy… do budoucna se spíše zaměřit na tvorbu dynamických aplikací… do budoucna se spíše zaměřit na tvorbu dynamických aplikací…

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh a tvorba statistických map popisujících činnost Hasičského záchranného sboru ČR Vedoucí diplomové práce:Ing.Tomáš Peňáz Ph.D. Konzultant:pplk.Ing.Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google