Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názory na vznik a původ života. Člověk si odnepaměti kladl otázku: „Jak vznikl život?“ Vzniklo mnoho názorů. Mezi nejznámější: 1.Kreační hypotézy 2.Teorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názory na vznik a původ života. Člověk si odnepaměti kladl otázku: „Jak vznikl život?“ Vzniklo mnoho názorů. Mezi nejznámější: 1.Kreační hypotézy 2.Teorie."— Transkript prezentace:

1 Názory na vznik a původ života

2 Člověk si odnepaměti kladl otázku: „Jak vznikl život?“ Vzniklo mnoho názorů. Mezi nejznámější: 1.Kreační hypotézy 2.Teorie samoplození 3.Teorie o panspermii 4.Teorie autochtonní abiogeneze a.Chemická evoluce b.Biologická evoluce

3 Kreační hypotézy Život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly R.Hooke, J.B.LamarckC.Linné,

4 Křesťanský evolucionalismus: Teilhard de Chardin Kreační hypotézy

5 Teorie o samoplození (spontánní abiogeneze) Předpokládala vznik organismů přímo z neživé hmoty Aristoteles První zpochybnění v 17.stol. Další v pol.18.stol. Definitivní vyvrácení až v roce 1856- Louis Pasteur

6 Teorie o panspermii Rozpracoval na přelomu 19 a 20 stol. Švédský chemik S.Arrhenius Život rozšířen po celém vesmíru ve formě zárodků (kosmozoí) Neřeší problém vzniku prvních živých soustav

7 Teorie o autochtonní abiogenezi Vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi a.Chemická evoluce b.Biologická evoluce

8 a.Chemická evoluce 1)Vznik jednoduchých organických sloučenin abiogenetickou cestou 2)Koacerváty a metabolony

9 1)Vznik jednoduchých organických sloučenin abiogenetickou cestou První org.látky vznikaly pravděpodobně již před více než 4 mld let při formování zemské kůry a.Chemická evoluce

10 Atmosféra - redukční charakter - H2O, CO2, NH3, H2S, N2, H2, HCN, jednoduché plynné uhlovodíky atd.→ vznik bílkovin a nukleových kyselin a.Chemická evoluce

11 2)Koacerváty Koacerváty- kapičky nebo kapalné vrstvy, které vznikly shlukováním částic kapalných látek Koacervát představuje termodynamický otevřený systém a.Chemická evoluce

12 b.Biologická evoluce Vznik života souvisí se vznikem genetického kódu → vznik prabuněk (protobiontů)

13 Vznik Probiontů Přímí předchůdci organismů Nedokonale se replikující Časté mutace Vznik DNA b.Biologická evoluce

14 Praorganismy se vyvíjely ve vodě- ochrana před UV zářením (nebyla ještě ozónová vrstva) b.Biologická evoluce vznik fotosyntetizujících bakterií vytvoření ozónové vrstvy

15 Vznik eukaryotických buněk Asi před 2 mld let Teorie o endosymbióze (mitochondrie, plastidy) Před 1,2 – 0,6 mld let vznik mnohobuň.org. b.Biologická evoluce

16 Myšlenka postupného vývoje druhů

17 Lamarckismus J.B. Lamarck (1744-1829) Všechny organismy mají vrozenou schopnost a vůli po pokroku ke složitějším a dokonalejším formám a jednají tak, aby se vyrovnaly s nároky prostředí a přežily jeho změny Nově získané znaky jsou dědičné a přenášejí se na další generace

18 Darwinismus Ch.R.Darwin (1809-1882) Přírodní výběr (nezávisle na Darwinovi i A.R.Wallace) populace mají neomezenou kapacitu růstu, ale potravní a prostorové zdroje jsou omezené (Boj o přežití) Potomky plodí hlavně nejlépe vybavení jedinci

19 Syntetická teorie evoluce Neodarwinismus Veškerá druhová odlišnost organismů je způsobena náhodnou mutací genetické informace. Ta je pak dále předána na potomka a u něj se projeví. Pokud je tato vlastnost dobrá a pomůže mu s přežitím, bude nejspíš předána i na jeho potomka. Pokud bude tato vlastnost špatná, jedinec a případně jeho potomci, budou nejspíš odsouzeni k zániku. Tak se nevýhodná vlastnost odstraní


Stáhnout ppt "Názory na vznik a původ života. Člověk si odnepaměti kladl otázku: „Jak vznikl život?“ Vzniklo mnoho názorů. Mezi nejznámější: 1.Kreační hypotézy 2.Teorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google