Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názory na vznik a původ života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názory na vznik a původ života"— Transkript prezentace:

1 Názory na vznik a původ života

2 Člověk si odnepaměti kladl otázku:
„Jak vznikl život?“ Vzniklo mnoho názorů. Mezi nejznámější: Kreační hypotézy Teorie samoplození Teorie o panspermii Teorie autochtonní abiogeneze Chemická evoluce Biologická evoluce

3 Kreační hypotézy Život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly C.Linné,
R.Hooke, J.B.Lamarck Vychází z nich církev

4 Kreační hypotézy Křesťanský evolucionalismus: Teilhard de Chardin

5 Teorie o samoplození (spontánní abiogeneze)
Předpokládala vznik organismů přímo z neživé hmoty Aristoteles První zpochybnění v 17.stol. Další v pol.18.stol. Definitivní vyvrácení až v roce 1856- Louis Pasteur

6 Teorie o panspermii Rozpracoval na přelomu
19 a 20 stol. Švédský chemik S.Arrhenius Život rozšířen po celém vesmíru ve formě zárodků (kosmozoí) Neřeší problém vzniku prvních živých soustav

7 Teorie o autochtonní abiogenezi
Vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi Chemická evoluce Biologická evoluce

8 Chemická evoluce Vznik jednoduchých organických sloučenin abiogenetickou cestou Koacerváty a metabolony

9 Chemická evoluce Vznik jednoduchých organických
sloučenin abiogenetickou cestou První org.látky vznikaly pravděpodobně již před více než 4 mld let při formování zemské kůry

10 Chemická evoluce Atmosféra - redukční charakter
- H2O, CO2, NH3, H2S, N2, H2, HCN, jednoduché plynné uhlovodíky atd.→ vznik bílkovin a nukleových kyselin Energie: ze slun.záření, vulk.procesů a z elektrických výbojů

11 Chemická evoluce Koacerváty
Koacerváty- kapičky nebo kapalné vrstvy, které vznikly shlukováním částic kapalných látek Koacervát představuje termodynamický otevřený systém Metabolon je schopen přijímat z prostředí energeticky bohaté živiny, metabolicky je přeměňovat a odpadní látky vylučovat zpět do prostředí. To umožňovalo metabolonům některé projevy charakteristické pro organismy, jako pohyb, růst a dráždivost

12 Biologická evoluce Vznik života souvisí se vznikem genetického kódu → vznik prabuněk (protobiontů) A zabezpečením přesné replikace NK

13 Biologická evoluce Vznik Probiontů Přímí předchůdci organismů
Nedokonale se replikující Časté mutace Vznik DNA

14 Biologická evoluce Praorganismy se vyvíjely ve vodě- ochrana před UV zářením (nebyla ještě ozónová vrstva) vznik fotosyntetizujících bakterií Zásoba org.mlk v praoceánech se zmenšovala, využívání H2S a potom H2O….vznik O2….vznik ozonové vrstvy vytvoření ozónové vrstvy

15 Biologická evoluce Vznik eukaryotických buněk Asi před 2 mld let
Teorie o endosymbióze (mitochondrie, plastidy) Před 1,2 – 0,6 mld let vznik mnohobuň.org.

16 Myšlenka postupného vývoje druhů

17 Lamarckismus J.B. Lamarck (1744-1829)
Všechny organismy mají vrozenou schopnost a vůli po pokroku ke složitějším a dokonalejším formám a jednají tak, aby se vyrovnaly s nároky prostředí a přežily jeho změny Nově získané znaky jsou dědičné a přenášejí se na další generace Zastává názor, že se organismy aktivně přizpůsobují měnícím se podmínkám

18 Darwinismus Ch.R.Darwin (1809-1882)
Přírodní výběr (nezávisle na Darwinovi i A.R.Wallace) populace mají neomezenou kapacitu růstu, ale potravní a prostorové zdroje jsou omezené (Boj o přežití) Potomky plodí hlavně nejlépe vybavení jedinci

19 Syntetická teorie evoluce
Neodarwinismus Veškerá druhová odlišnost organismů je způsobena náhodnou mutací genetické informace. Ta je pak dále předána na potomka a u něj se projeví. Pokud je tato vlastnost dobrá a pomůže mu s přežitím, bude nejspíš předána i na jeho potomka. Pokud bude tato vlastnost špatná, jedinec a případně jeho potomci, budou nejspíš odsouzeni k zániku. Tak se nevýhodná vlastnost odstraní


Stáhnout ppt "Názory na vznik a původ života"

Podobné prezentace


Reklamy Google