Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tabulky a grafy - jak je číst Seminář funkční gramotnosti 2012/2013 J. Poddaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tabulky a grafy - jak je číst Seminář funkční gramotnosti 2012/2013 J. Poddaná."— Transkript prezentace:

1 Tabulky a grafy - jak je číst Seminář funkční gramotnosti 2012/2013 J. Poddaná

2 Tabulky Návod: -Přečtete si název tabulky. -Přečtěte si jednotlivé názvy sloupců a řádků. -Podívejte se na informace zdůrazněné (kurzíva, tučně, podtržené,…). -Přečtete si speciální poznámky.

3 Jednoduchá tabulka Co z ní zjistíme a co ne?

4 Co zjistíme z této tabulky a co ne? K čemu je?

5 TestPohlavíNPrůměrný skór Směrodatná odchylka FSig. Test Neúplných figur chlapci5018.34.2 7.28.008 ** dívky7120.23.5 celkem12119.43.9 Test Opice chlapci5020.36.2 2.7 0.103 dívky7121.84.3 celkem12121.25.2 Součet testů chlapci5038.68.6 6.9 7.009 ** dívky7142.05.8 celkem12140.67.2 Tabulka: Výsledky dívek a chlapců v testech tvořivosti a výpočet analýzy variance (ANOVA) mezi oběma skupinami Vysvětlivky: * p<.05 ** p<.01; platí i pro další tabulky Co jsme zjistili z této tabulky? Kde ji nalezneme?

6 Tabulka a graf – spojení výsledků

7 Ukázka použití dat z tabulky do grafů – program excel

8 Grafy Návod: -Přečtete si název! -U sloupcového gryfu by název měl vypovídat o obou osách a jejich vztahu! -Přečtěte si jednotlivé názvy řad. -Podívejte se na informace zdůrazněné (kurzíva, tučně, podtržené,…). -Všimněte si vztahu mezi osami. -Přečtete si speciální poznámky.

9

10 Otázky: 1.Co znázorňuje osa x? 2.Co znázorňuje osa y? 3.Jaké dvě proměnné máme v grafu? 4.Co vše se dá v grafu porovnávat? 5.Odpovídá název grafu? 6.Jaké otázky vás při „čtení“ grafu napadají? 7.Jaký závěr jste si z grafu udělali? A) v rámci inforací zjištěných z grafu B) v rámci učení se o grafech? 8. Jaké jsou nedostatky tohoto grafu?

11

12 Otázky: 1.Co znázorňuje osa x? 2.Co znázorňuje osa y? 3.Jaké proměnné máme v grafu? 4.Co vše se dá v grafu porovnávat? 5.Odpovídá název grafu? 6.Jaké otázky vás při „čtení“ grafu napadají? 7.Jaký závěr jste si z grafu udělali? A) v rámci inforací zjištěných z grafu B) v rámci učení se o grafech?

13 Jiné typy grafů a jejich použití

14 Spojnicové (čárové) grafy - Line Chart Jejich použití je výhodné nejenom pro souvislá data (oteplovací a ochlazovací křivky, porovnání hodnot akcií, atd.). Jsou ideální pro přehledné porovnání trendů (měření oteplení v několika bodech). Tento graf je ekvivalentem bodového grafu.

15 Výsečové grafy - Pie Chart Výhodné pro data jež máme v jednom sloupci (řádku). Ve výsečových grafech lze rozrazit pouze jednu datovou řadu, kde se zobrazují jako procentní částka celku (tj. 100% odpovědí, 50% mužů, 50% žen). Prezentace dotazníku, statistik (počet mužů a žen, věkové rozpoložení atd.). Při vhodném použití jsou tyto grafy velice přehledné. Mnohdy je používán v televizi jako prezentace odpovědi na dotazníkové šetření.

16 Pruhové grafy - Bar Chart Využití pro porovnání položek (např. průměrná mzda v jednotlivých státech EU, atd.). Někdy vhodnější než sloupcové, pokud jsou popisky os jsou příliš dlouhé. Podobný typ grafu je pod názvem sloupcový (jeho popis je uveden výše)

17 Plošné grafy - Area Chart Vycházejí částečně ze spojnicových (čárových) grafů. Jen jsou designově upraveny tak aby zaujaly pozornost na plochu. Využít lze pro demonstraci poměru obratu a zisku společnosti.

18 XY bodové grafy - XY (Scatter) Chart Tento typ grafů je mnou nejpoužívanější, lze volit měřítko (tj. graf umí zobrazit logaritmickou osu, případně 2 y-ové osy, atd.), zvládá nestejnoměrné rozložení hodnot. Pro určitých hodnot lze vytvořit čárový graf, některé hodnoty nechat pouze bodové, atd. O tomto grafu a jeho úpravách se zmíním podrobněji v některém z dalších článků.

19 Povrchové grafy - Surface Chart Vychází z plošného grafu. Pohled na data ve 3D. Pro modelaci speciálních matematických funkcí.

20 Bublinové grafy - Bubble Chart Tyto grafy najdou uplatnění u psychologu pro jejich dotazníková šetření. Umístění na ose xy s příslušnou hodnotou jež bude představovat velikost bubliny.

21 Použití dat v grafech

22 Je graf správně???

23

24


Stáhnout ppt "Tabulky a grafy - jak je číst Seminář funkční gramotnosti 2012/2013 J. Poddaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google