Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PR a komunikace ČK Fortis, 3. 11. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PR a komunikace ČK Fortis, 3. 11. 2012."— Transkript prezentace:

1 PR a komunikace ČK Fortis,

2 PR obecně

3 Co je to PR? Public relations = „vztahy s veřejností“
„Jedná se o techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy).“

4 Co je to PR? plakáty a náborové letáky kontakt s médii
kontakt s partnery kontakt s rodiči kontakt s bývalými členy akce pro veřejnost webovky reklamy

5 Proč se propagovat? obecné povědomí = usnadnění práce např. při náborech soustavná propagace vyvolává dojem solidnosti a kontinuity můžete zvolit JAK se propagovat a JAKOU PŘEDSTAVU vyvoláte Absence propagace: „propagace“ někým jiným 2. nebude o vás nikdo vědět

6 Co si uvědomit než začnu s jakoukoliv propagací:
1. Čeho chci dosáhnou? cíl kampaně cílová skupina Př.: Při náboru nováčků musím oslovit rodiče i děti. Při shánění peněz na rekonstrukci klubovny oslovím rodiče současných členů a místní zastupitelstvo. 2. Koho chci oslovit? dobře definovaná cílová skupina! analýza motivů a postojů propagace „na míru“

7 Co si uvědomit než začnu s jakoukoliv propagací

8 Co si uvědomit než začnu s jakoukoliv propagací:
3. Jaký chci zanechat dojem? list hesel pro cílovou skupinu: Rodiče nováčků: smysluplné trávení volného času, rozvoj osobnosti Děti: parta, kamarádi, akce, zábava, dobrodružství Zastupitelé: prospěšné činnosti pro mladé lidi, kteří tak nemají čas na drogy a alkohol Obecně: PARTA A PŘÍLEŽITOST

9 Co si uvědomit než začnu s jakoukoliv propagací:
4. Jaké způsoby propagace použít? kombinace všech možných Nováčci a jejich rodiče: náborové akce s plakáty a letáky, na leták umístit odkaz na web a internetovou fotogalerii Veřejnost: Plakáty a letáky i na veřejných místech, vývěsky, média, sociální sítě, web Zastupitelstvo: akce pro veřejnost, články v místních médiích, PFka, hlavičkové papíry

10 Pár bodů dobrého PR: Dobré PR je: jasné poutavé cílené
vizuálně jednotné pokrývá všechny možné cesty, jak oslovit cílovou skupinu lehce identifikovatelné pravdivé

11 Pár bodů dobrého PR: Jasné PR části sdělení se podporují
fotka, font, barva písma krátké, jasné a úderné věty Poutavé musí zaujmout propagační materiály z TDC

12 Pár bodů dobrého PR: Cílené maximalizace efektu
kampaň rozdělit podle cílových skupin kampaně v souvislosti s akcí Vizuálně jednotné jasně rozpoznatelné, že se jedná o vás logo, jednotný font a styl grafiky „Například pokud chcete mít letáky a plakátky odlišené barvou pozadí, nechte jim jednotný font, uspořádání informací, logo na stejném místě apod.“

13 Pár bodů dobrého PR: Pokrývá všechny možné cesty, jak oslovit cílovou skupinu maximum členů cílové skupiny Lehce identifikovatelné Grafický manuálu Junáka Pravdivé CO a JAK o sobě dáte vědět

14 Fotografie zásadní význam! podporuje sdělení
dodává důvěryhodnost tomu, co chceme sdělit používat promyšleně platí obecné zásady kvalitní fotografie „Např: na fotografiích by neměli být lidé zády, nebo tak, že jim není vidět do tváře, pokud to není záměr.“

15 Desatero PR fotografií
1. Na každé fotografii má být jasný hlavní objekt zájmu

16 Desatero PR fotografií
2. Na dobré fotografii musí být detail

17 Desatero PR fotografií
3. Snímek by neměl být statický, měl by zachycovat akci, emoce, ale měl by působit přirozeně

18 Desatero PR fotografií
4. Na fotografii by měl být člověk, živý tvor nebo by měly být zabrány z neobvyklých úhlů

19 Desatero PR fotografií
5. Každá fotografie má být ostrá, dobře zaměřená a s jasnou kompozicí 6. Při focení je dobré předvídat – pořídit celek, polocelek, detail 7. Každý obličej musí mít velikost nejméně desetníku

20 Desatero PR fotografií
8. Fotografii vybíráme s ohledem na cílovou skupinu

21 Desatero PR fotografií
9. Fotografie by měla i poskytovat informace nebo doplňovat hlavní sdělení, ne být jen dekorací

22 Desatero PR fotografií
10. Pozor na autorská práva a fotky dětí! Je nutné mít povolení rodičů. Nelze mluvit s nezletilým dítětem a fotografovat ho, pokud u toho není jeho rodič nebo nedal souhlas, zvláště v případě, chceme-li poté výpověď a fotku použít k propagačním účelům!

23 Jak zaujmout? 10 vteřin minutová komunikace 10 minut

24 PR materiály

25 Propagační materiály Merkantilní tiskoviny
hlavičkové a faxové papíry, obálky, vizitky, desky, … pro základní písemnou komunikaci grafický manuál, TDC

26 Propagační materiály 2. Jednoduché tiskoviny – plakát nápadný prvek
hlavní zpráva = poutač členěný text kontakty letáky z TDC

27 Propagační materiály 3. komponované tiskoviny – Výroční zpráva
informovat spolupracující společnosti (sponzory, média, partnery) budovat obraz jednotky, lobovat „vzpomínková kniha“ Struktura výroční zprávy: úvodní slovo, poslání a cíle organizace, zpráva o činnosti, spolupráce s veřejností, zpráva o členech, radě, spolupracovnících, zpráva o hospodaření, poděkování

28 Nejčastější chyby při tvorbě propagačních materiálů
používání výrazů srozumitelných pouze nám (např. vlčata, světlušky...) texty nejsou předem k posouzení mnoho informací špatné fotky grafická úprava neodpovídá vizuálnímu stylu Junáka mnoho znaků (Junáka, střediska, oddílu, akce) chybí vzdušnost

29 Další formy propagace Propagační akce Klubovna Vývěsky a nástěnky
Webovky Sociální sítě Reklama

30 Webové stránky Cílové skupiny nečlenové či rodiče možných nováčků
členové oddílu a jejich rodiče Homepage poutavá, přehledná, jednoduchá Menu jasné, odlišit informace pro nováčky a zájemce o skauting a pro členy oddílu

31 Na co dávat pozor návštěvníci vašich stránek nečtou dlouhé, nudné texty nepřehlednou stránku raději zavřou, než aby se ji snažili dešifrovat počet nutných kliknutí na vaší stránce je nepřímo úměrný době, kterou jsou ochotni na ní strávit nikam nevedoucí odkaz je zabiják stránek pečlivě si promyslete barevné kombinace vašich stránek a počet použitých barev při vkládání fotek je nutné mít souhlas

32 Na co dávat pozor při používání skautských symbolů dbejte na jejich vzhled a četnost styl písma volte jednotný a obvyklý pečlivě vybírejte fotografie, které na webu zveřejníte nedostatek kontrastu mezi pozadím a písmem je chybou příliš velké plochy jsou vykresleny tmavou barvou, která většinou více unavuje oči

33 Média a my

34 Média efektivní a důvěryhodný nástroj info získá velká část veřejnosti
nelze zaručit, zda a v jaké podobě se informace objeví filtrace informací - výsledná zpráva neodpovídá tomu, co jste si od ní slibovali

35 Jak na novináře?

36 Jak získat pozornost médií?
zajímavá témata nepropagovat organizaci, ale událost novinky, neobvyklé události, zajímavosti věci nebo události mimořádné svou velikostí, rozsahem příběhy zajímavých lidí či celebrit mimořádné úspěchy dramatické události, konflikty, katastrofy věci užitečné pro veřejnost

37 Témata připravujeme děti a mládež na budoucí život a všestranně rozvíjíme jejich osobnost neobvyklé aktivity (horolezení, počítačový kroužek apod.) aktivní náplň volného času prospěšnost okolí máte kvalifikované a zodpovědné vedoucí

38 Mediální příležitosti
Akce pro veřejnost Charitativní akce Velká výročí Nově zbudované klubovny a základny Zapojení znevýhodněných dětí do činnosti

39 Tisková zpráva CO je podstatou dané záležitosti
KDO je v ní zainteresován, koho se týká KDE událost proběhla, probíhá, proběhne KDY k ní došlo nebo dojde JAK k události došlo, jak probíhá PROČ k věci došlo nebo dochází nakonec dodat úplný kontakt a pokud možno i fotky

40 Tisková zpráva „obrácená pyramida“ = nejdůležitější informace na začátek první odstavec = perex = celý obsah další odstavce popisují detaily na konci background = souvislosti titulek výstižný, úměrný délce textu a se slovesem buďte přesní, formulujte myšlenky stručně a jasně ne složité formulace a dlouhá souvětí délka do 1 A4

41 Tisková zpráva uvádějte konkrétní fakta zajímavé detaily
doplňte zprávu o citace (od 2. odstavce) pozor na interní termíny méně informací = méně krácení = méně zkreslení

42 Fotky pro média vždy více fotek kvalitní jak formálně, tak i technicky
ne portréty, ale fotky ilustrační, celky fotky akční, musí být zobrazeno něco živého pozor na autorská práva i práva focených osob! připojíme i jméno autora a popisku. Např.: Zahájení výstavy obrazů, které brněnští skauti namalovali při příležitosti sedmého ročníku sbírky Postavme školu v Africe. Foto: Iveta Zieglová dodat i jména, popřípadě funkci, roli a povolání focených osob

43 V. Svoboda, Public Relations moderně a účinně (2006)
Jak si stojíme? „ Z pohledu využívání aktivit PR je Junák nesporně zajímavou organizací. Patří k nemálo organizacím, které využívají zásady jednotného corporate designu. (…) PR je součást ústředí Junáka jako funkční útvar.“ V. Svoboda, Public Relations moderně a účinně (2006) nástroje podpory PR, metodiky, materiály pro ty, co je nechtějí tvořit sami

44 Díky za pozornost  © 2012 by Ivuška


Stáhnout ppt "PR a komunikace ČK Fortis, 3. 11. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google