Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu"— Transkript prezentace:

1 . Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu
STRUKTURA PREZENTACE Poslední aktualizace: Leden 2010

2 Popis klinického případu Rozsah 1 dia
Popište stručně klinický případ vašeho pacienta

3 Popis klinického případu Vzor
Pacient, 16 let, s relapsem Crohnovy choroby Diagnóza stanovena ve věku 13 let V posledních několika týdnech bolesti břicha, nevolnost, frekventní stolice s příměsí krve

4 Fyzikální vyšetření Rozsah: 1 dia
Popište výstižně vaše zjištění na základě fyzikálního vyšetření

5 Anamnéza (chorobopis, pacient, rodiče) Rozsah: 1 dia
Rodinná anamnéza Osobní anamnéza

6 Laboratorní vyšetření – relevantní k dg. Rozsah: 1 dia
Graficky zvýraznit patologické hodnoty Uvádějte v závorce normální hodnoty

7 Zobrazovací metody Rozsah: 1 dia
Vyjmenujte, pokud byly použity, včetně nálezů V případě, že je k dispozici obrazová dokumentace, naskenujte nebo stáhněte ze systému FNO/PACS; je možno umístit na další diapozitivy. Získejte odborný popis nálezu s uvedením jména lékaře. Uveďte původ, např. Copyright FN Olomouc 2009.

8 Závěr Rozsah: 1 dia Stanovená dg., navržený léčebný postup
Přehled farmakologické léčby

9 Všeobecná charakteristika onemocnění Rozsah: 2 dia
Uveďte základní údaje o nemoci vašeho pacienta Charakter, etiologie, incidence Diagnostické postupy Léčba Prognóza Kde čerpat informace Přednášky, semináře Učebnice, skripta Elektronické informační zdroje přehledového charakteru, např. UpToDate Přístup v síti LF a FN Časopisecké články typu klasické review Na dia vždy uveďte odkaz na informační zdroje, které jste použili Příklady Hrodek 2002 Zapletalová 2009, osobní sdělení

10 Specifická otázka, orientovaná na pacienta Rozsah: 1 dia
Formulace klinické otázky probíhá ve skupinách, pod vedením garantů. Klinická otázka bude zaměřena na nejdůležitější problémy spojené s aktuální diagnózou, doporučenou léčbou, rizikovými faktory a prognózou. Pro vyhledávání literatury budou doporučena klíčová slova v češtině/slovenštině a angličtině. možnost využít služby Knihovny LF

11 Klinická otázka ve formátu PICO Rozsah: 1 dia
Transformace klinické otázky do struktury PICO Pacient (Patient)/problém/populace Adolescent, relaps Crohnovy nemoci Intervence (Intervention)/expozice (většinou léčba, diagnóza, prevence, rizika, epidemiologie atd.) Farmakologická léčba/non-compliance Srovnání (Comparison) intervencí (porovnání léčebných postupů) Farmakologická léčba + psychoterapie Výsledky (Outcome) Délka remise, kvalita života.

12 Výběr a analýza článku z časopisu Rozsah: 1 dia
Při výběru studie respektujte validitu epidemiologického důkazu a aktuálnost publikace. Přednost má (pokud existuje): Systematický přehled/meta-analýza Randomizovaná kontrolovaná studie a dále podle pyramidy důkazu. Při interpretaci postupujte dle připravených vzorů pro Klinické studie Systematické přehledy (meta-analýzy).

13 Vzor pro analýzu klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus
Název:Psychological treatment may reduce the need for healthcare in patients with Crohn's disease. Zdroj: Inflamm Bowel Dis. 2007;13(6): Autoři: Deter HC et al. Design: Randomizovaná,prospektivní kontrolovaná studie, trvání 24 měsíců Pacienti: 108(71-intervenční skupina/37-kontrola),ztráta subjektů 36%, věkové rozmezí:18-55 let. Metoda: Měřítkem čerpání zdravotní péče byla délka hospitalizace a pracovní neschopnosti. Intervence: Psychodynamická psychoterapie a relaxační trénink. Výsledky: Délka hospitalizace u skupiny s psychoterapií se zkrátila z 23, dnů na 21,4; pracovní neschopnost se snížila ze 110 na 58,6 dnů. Nedošlo však ke statisticky významnému snížení indexu aktivity choroby(CDAI), indexu deprese(BDI)a úzkosti(STAI),ani k průkaznému zvýšení kvality života související se zdravím. Závěr:Psychologická léčba vede k výraznému snížení potřeby čerpání zdravotní péče; jedním z možných mechanizmů je zlepšení compliance u pacientů s podpůrnou psychoterapií.

14 Typ publikace Přehledový článek (review)
Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií; převládá hledisko autora/autorů které studie zařadit které údaje z nich použít. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, tj. uvádí se počet zařazených studií a jejich design např. 15 RCT souhrnné počty pacientů hledání „společného jmenovatele“ formulace závěrů pro praxi pro další výzkum. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií. Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):

15 Vzor pro analýzu přehledového článku Systematické review /meta-analýza
Název:Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn´s disease in children. Zdroj: Alimet Pharmacol Ther 2007; 26: Autoři: Dziechciarz P et al. Design: Meta-analýza Poznáme podle toho, že text má členění jako klinická studie (Introdution – Methods – Results – Discussion– Conclusions –References) Zařazené studie a jejich design: Počet: 11 / RCT /vyhledané v databázích ….. do února 2007 Pacienti: n= 394 Co chtěli autoři zjistit? Měla studie nějaké slabé stránky? Co autoři opravdu zjistili a jak se dají výsledky uplatnit: V praxi Pro mého pacienta Pro další klinický výzkum.

16 Závěr Rozsah: 1 dia Doporučení, co si z daného případu zapamatovat pro budoucí lékařskou praxi.

17 Seznam použité literatury Příklady, jak citovat
Kniha Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. Hrodek O, Vavřinec J. Pediatrie. 1.vyd. Praha: Galén;2002. Článek v časopise Méně než 6 autorů Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347: Více než 6 autorů Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-46. Internetové zdroje Shemirami B. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.ilap.com/nsn>. Bousvaros A., Leichtner A. Overview of the management of Crohn's disease in children and adolescents. [online].2009, last uptaded červen c2009 [cit ]. Dostupné z: <http://www.uptodate.com/online>. Marada T. Crohnova choroba.[online]. c2003, poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://www.ordinace.cz/clanek/crohnova-choroba/>.

18 Časový harmonogram přípravy kazuistiky
Den 1: 7.30 Úvod do pediatrie založené na důkazu, metodika pro přípravu kazuistiky, ukázka vyhledání časopiseckých článků v databázi MEDLINE/PubMed. Den 1-2: Vyšetření přiděleného pacienta 13.30 možnost interaktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na TÚ (po dohodě - ve skupinách, individuálně). Den 3-4: Konzultace s garanty ve skupinách, formulace klinické otázky a její převedení do formátu PICO 13,30 možnost ineraktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na TÚ (po dohodě - ve skupinách, individuálně) Den 16-18: Minikonference, prezentace kazuistik, diskuze a hodnocení; powerpointová prezentace s diskuzí (15 min.) a hodnocení (5 min.).

19 Odborná asistence při zpracování kazuistiky Dětská klinika
Konzultace, formulace klinické otázky, literatura: Prof. V. Mihál, mobil: Doc. D. Pospíšilová Odb. as. J. Potěšil Odb. as. M. Velgáňová Doc. J. Zapletalová, mobil:

20 Pomoc při vyhledávání literatury Knihovna LF UP v Olomouci
Konzultace, vyhledávání zahraniční literatury, plné texty článků Mgr. Jarmila Potomková ; mobil: ; volejte kdykoliv RNDr. Dana Šubová tel Vyhledávání české literatury, plné texty článků DiS. Edita Riedingerová

21 KAZUISTIKY 2009/10 Interaktivní cvičení u počítačů
MEDLINE/PubMed Modelové vyhledávání na téma: „Crohnova choroba a psychoterapie“ Kdy: dle dohody, vždy od 13,30 hod. Kde: Teoretické ústavy, Moresovo centrum Vedoucí semináře: RNDr. Dana Šubová


Stáhnout ppt ". Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu"

Podobné prezentace


Reklamy Google