Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu STRUKTURA PREZENTACE Poslední aktualizace: Leden 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu STRUKTURA PREZENTACE Poslední aktualizace: Leden 2010."— Transkript prezentace:

1 1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu STRUKTURA PREZENTACE Poslední aktualizace: Leden 2010

2 2 Popis klinického případu Rozsah 1 dia  Popište stručně klinický případ vašeho pacienta

3 3 Popis klinického případu Vzor  Pacient, 16 let, s relapsem Crohnovy choroby  Diagnóza stanovena ve věku 13 let  V posledních několika týdnech bolesti břicha, nevolnost, frekventní stolice s příměsí krve

4 4 Fyzikální vyšetření Rozsah: 1 dia  Popište výstižně vaše zjištění na základě fyzikálního vyšetření

5 5 Anamnéza (chorobopis, pacient, rodiče) Rozsah: 1 dia  R odinná anamnéza  O sobní anamnéza

6 6 Laboratorní vyšetření – relevantní k dg. Rozsah: 1 dia  Graficky zvýraznit patologické hodnoty  Uvádějte v závorce normální hodnoty

7 7 Zobrazovací metody Rozsah: 1 dia  Vyjmenujte, pokud byly použity, včetně nálezů  V případě, že je k dispozici obrazová dokumentace, naskenujte nebo stáhněte ze systému FNO/PACS; je možno umístit na další diapozitivy.  Získejte odborný popis nálezu s uvedením jména lékaře.  Uveďte původ, např. Copyright FN Olomouc 2009.

8 8 Závěr Rozsah: 1 dia  Stanovená dg., navržený léčebný postup  Přehled farmakologické léčby

9 9 Všeobecná charakteristika onemocnění Rozsah: 2 dia  Uveďte základní údaje o nemoci vašeho pacienta Charakter, etiologie, incidence Diagnostické postupy Léčba Prognóza  Kde čerpat informace Přednášky, semináře Učebnice, skripta Elektronické informační zdroje přehledového charakteru, např. UpToDate http://www.uptodate.com/onlinehttp://www.uptodate.com/online  Přístup v síti LF a FN Časopisecké články typu klasické review  Na dia vždy uveďte odkaz na informační zdroje, které jste použili Příklady  Hrodek 2002  Zapletalová 2009, osobní sdělení

10 10 Specifická otázka, orientovaná na pacienta Rozsah: 1 dia  Formulace klinické otázky probíhá ve skupinách, pod vedením garantů.  Klinická otázka bude zaměřena na nejdůležitější problémy spojené s aktuální diagnózou, doporučenou léčbou, rizikovými faktory a prognózou.  Pro vyhledávání literatury budou doporučena klíčová slova v češtině/slovenštině a angličtině. možnost využít služby Knihovny LF

11 11 Klinická otázka ve formátu PICO Rozsah: 1 dia  Transformace klinické otázky do struktury PICO Pacient (Patient)/problém/populace  Adolescent, relaps Crohnovy nemoci Intervence (Intervention)/expozice (většinou léčba, diagnóza, prevence, rizika, epidemiologie atd.)  Farmakologická léčba/non-compliance Srovnání (Comparison) intervencí (porovnání léčebných postupů)  Farmakologická léčba + psychoterapie Výsledky (Outcome)  Délka remise, kvalita života.

12 12 Výběr a analýza článku z časopisu Rozsah: 1 dia Při výběru studie respektujte validitu epidemiologického důkazu a aktuálnost publikace.  Přednost má (pokud existuje): Systematický přehled/meta-analýza Randomizovaná kontrolovaná studie a dále podle pyramidy důkazu. Při interpretaci postupujte dle připravených vzorů pro Klinické studie Systematické přehledy (meta-analýzy).

13 13 Vzor pro analýzu klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus Název:Psychological treatment may reduce the need for healthcare in patients with Crohn's disease. Zdroj: Inflamm Bowel Dis. 2007;13(6):745-752. Autoři: Deter HC et al. Design: Randomizovaná,prospektivní kontrolovaná studie, trvání 24 měsíců Pacienti: 108(71-intervenční skupina/37-kontrola),ztráta subjektů 36%, věkové rozmezí:18-55 let. Metoda: Měřítkem čerpání zdravotní péče byla délka hospitalizace a pracovní neschopnosti. Intervence: Psychodynamická psychoterapie a relaxační trénink. Výsledky: Délka hospitalizace u skupiny s psychoterapií se zkrátila z 23,9 dnů na 21,4; pracovní neschopnost se snížila ze 110 na 58,6 dnů. Nedošlo však ke statisticky významnému snížení indexu aktivity choroby(CDAI), indexu deprese(BDI)a úzkosti(STAI),ani k průkaznému zvýšení kvality života související se zdravím. Závěr:Psychologická léčba vede k výraznému snížení potřeby čerpání zdravotní péče; jedním z možných mechanizmů je zlepšení compliance u pacientů s podpůrnou psychoterapií.

14 14 Typ publikace Přehledový článek (review) Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií; převládá hledisko autora/autorů  které studie zařadit  které údaje z nich použít. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, tj. uvádí se  počet zařazených studií a jejich design  např. 15 RCT  souhrnné počty pacientů hledání „společného jmenovatele“ formulace závěrů  pro praxi  pro další výzkum. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií. Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105- 106. http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php

15 15 Vzor pro analýzu přehledového článku Systematické review /meta-analýza Název:Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn´s disease in children. Zdroj: Alimet Pharmacol Ther 2007; 26:795-806. Autoři: Dziechciarz P et al. Design: Meta-analýza Poznáme podle toho, že text má členění jako klinická studie (Introdution – Methods – Results – Discussion– Conclusions – References) Zařazené studie a jejich design: Počet: 11 / RCT /vyhledané v databázích ….. do února 2007 Pacienti: n= 394 Co chtěli autoři zjistit? Měla studie nějaké slabé stránky? Co autoři opravdu zjistili a jak se dají výsledky uplatnit: V praxi  Pro mého pacienta Pro další klinický výzkum.

16 16 Závěr Rozsah: 1 dia  Doporučení, co si z daného případu zapamatovat pro budoucí lékařskou praxi.

17 17 Seznam použité literatury Příklady, jak citovat  Kniha Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. Hrodek O, Vavřinec J. Pediatrie. 1.vyd. Praha: Galén;2002.  Článek v časopise Méně než 6 autorů Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-287. Více než 6 autorů Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-46.  Internetové zdroje Shemirami B. Ready to print organizer [online]. c1997, poslední revize 20.1.1998 [cit.1999-12-05]. Dostupné z:. Bousvaros A., Leichtner A. Overview of the management of Crohn's disease in children and adolescents. [online].2009, last uptaded červen c2009 [cit.2009- 11-05]. Dostupné z:. Marada T. Crohnova choroba.[online]. c2003, poslední aktualizace 4.11.2009 [cit.2009-11-05]. Dostupné z:.

18 18 Časový harmonogram přípravy kazuistiky  Den 1: 7.30 Úvod do pediatrie založené na důkazu, metodika pro přípravu kazuistiky, ukázka vyhledání časopiseckých článků v databázi MEDLINE/PubMed.  Den 1-2: Vyšetření přiděleného pacienta 13.30 možnost interaktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na T Ú (po dohodě - ve skupinách, individuálně ).  Den 3-4: Konzultace s garanty ve skupinách, formulace klinické otázky a její převedení do formátu PICO 13,30 možnost ineraktivního cvičení ve vyhledávání článků v databázi PubMed/Moresovo centrum na TÚ (po dohodě - ve skupinách, individuálně)  Den 16-18: 8.00-11.00 Minikonference, prezentace kazuistik, diskuze a hodnocení; powerpointová prezentace s diskuzí (15 min.) a hodnocení (5 min.).

19 19 Odborná asistence při zpracování kazuistiky Dětská klinika Konzultace, formulace klinické otázky, literatura:  Prof. V. Mihál, mobil:739-329-867  Doc. D. Pospíšilová  Odb. as. J. Potěšil  Odb. as. M. Velgáňová  Doc. J. Zapletalová, mobil: 606-557-297

20 20 Pomoc při vyhledávání literatury Knihovna LF UP v Olomouci Konzultace, vyhledávání zahraniční literatury, plné texty článků  Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.czpotomkov@tunw.upol.cz ; mobil: 720-336-432; volejte kdykoliv  RNDr. Dana Šubová subova@tunw.upol.czsubova@tunw.upol.cz; tel. 585-632-965 Vyhledávání české literatury, plné texty článků  DiS. Edita Riedingerová edita.riedingerova@upol.cz

21 21 KAZUISTIKY 2009/10 Interaktivní cvičení u počítačů MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.govhttp://www.pubmed.gov Modelové vyhledávání na téma: „Crohnova choroba a psychoterapie“  Kdy: dle dohody, vždy od 13,30 hod.  Kde: Teoretické ústavy, Moresovo centrum  Vedoucí semináře: RNDr. Dana Šubová subova@tunw.upol.cz subova@tunw.upol.cz


Stáhnout ppt "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu STRUKTURA PREZENTACE Poslední aktualizace: Leden 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google