Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Božena Němcová Božena Němcová 8. ročník 8. ročník

2 Název : Božena Němcová - 8. ročník Anotace : Výklad života a díla Boženy Němcové, prostředí a doba, v níž žila, společenské poměry, odkaz dnešní společnosti. Vypracovala: Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: leden 2013

3 1820 Vídeň 1862 Praha (42 let) (42 let)

4 - narodila se v poloněmecké rodině ve Vídni jako Barbora Panklová (otec byl panský kočí u vévodkyně Zaháňské, matka byla Češka a byla služkou) - asi půl roku po Barbořině narození se rodina přestěhovala do Ratibořic u Náchoda na panství své vrchnosti (otec býval často na cestách s vévodkyní, matka pracovala na zámku a o malou Barunku se starala náchodská babička s matčiny strany, Magdalena Novotná)

5 zámek Ratibořice

6 A co drby ?? A co drby ?? - historikové se dohadují, jak to s jejím původem je…prý se své matce narodila už za svobodna jako nemanželské dítě (Pankl si ji vzal za svou), to by vysvětlovalo, proč ji matka neměla ráda - ani výpočty ohledně data narození a vstupu do školy nesedí…to by musela jít do školy ve 4 letech

7 - objevily se i nepodložené dohady, že Barunka byla nevlastní dítě Panklových a pochází jako nemanželská dcera z rodu vévodkyně Zaháňské… …asi opravdu jen drby…

8 - v 17 letech ji provdali za o 15 let staršího finančního úředníka Josefa Němce - manželství nebylo šťastné, Němec byl prudké povahy a neměl pochopení pro svoji inteligentní ženu

9 - Němec byl stále překládán z místa na místo…Božena jezdila s ním…poznala nové kraje Čech i Slovenska a některé si velmi zamilovala (třeba Chodsko) - jen do Uher odmítla jet, zvolila pobyt v Čechách a živila rodinu svou literární činností nebo žili z darů přátel

10 - v manželství se narodili 4 synové a 1 dcera, bohužel nejstarší Hynek zemřel v 15 letech na tuberkulózu - v té době plná smutku a beznaděje začíná psát „Babičku“…

11 - v době svého pobytu v Praze vystupovala jako velká vlastenka, seznámila se s Antonií Reissovou, druhou ženou F.L.Čelakovského

12 A jaká byla ? „Zjev pozoruhodný, černý lesklý vlas s modravým odstínem. Čelo vysoké a široké.Oči krásně zelené, velké, zářící, s výrazem bolestně démonickým. Krása uchvacující, jakou jen zřídka potkáváme.“ - napsala její přítelkyně Žofie Podlipská

13 - krize v rodině nastala, když byl Němec za své radikální názory pronásledován, zbaven místa a vyšetřován vládou…ke škodě mu bylo i to, že je jeho žena česká spisovatelka a vychovává jejich děti česky

14 - měla velmi silnou povahu…když se vrátil z vyhnanství K. H. Borovský, veřejně se s ním přátelila, zatímco se mu ostatní vyhýbali - na jeho rakev pak položila věnec propletený trním - symbol mučednictví (Němec musel za účast na pohřbu na pár dní do vězení)

15 - zdraví pomalu chátralo, i přes velké vyčerpání odjela 1861 do Litomyšle, kde měla u tamějšího spisovatele vydávat své sebrané spisy…tíhu povinností už ale nevydržela… - manžel ji musel odvézt zpět do Prahy, utrápenou, duševně i fyzicky zlomenou

16 - zemřela ve 42 letech 21. ledna 1862 a je pochována na Vyšehradě

17 - půjdeme-li po stopách Boženy Němcové, začneme v České Skalici na Náchodsku - chodila zde do školy, vdávala se v místním kostele, v blízkosti ratibořického zámku jsou hospodářské budovy, kde bydlela Panklovic rodina…

18 Škola v České Skalici u Náchoda

19 Staré bělidlo - roubené stavení se šindelovou střechou postavené 1797 jako výměnek (Panklovi tu nikdy nežili, pobývala tu Němcová s dětmi v létě 1844)

20

21

22 Sousoší Babička s dětmi - základní kámen byl položen 1920 a poklepal na něj Alois Jirásek

23

24 Viktorčin splav

25 - informace o životě Boženy Němcové získáváme i z množství dopisů, které se dochovaly (píše v nich o zdraví, o finanční situaci v rodině, o smrti syna Hynka i dalších blízkých…) - souborně vyšly pod názvem Korespondence Boženy Němcové

26 povídky povídky pohádky pohádky pověsti pověsti příběhy příběhy romány romány

27 Obrazy z okolí domažlického - národopisné studie z doby pobytu na Chodsku (všímala se zejména lidí chudých a ponížených) Národní báchorky a pověsti - 7 svazků, pohádky vzniklé z babiččina vyprávění a také z toho, co zaslechla jinde (zvyky, obyčeje, pověsti…) - po pobytu na Slovensku sestavila ještě Slovenské pohádky a pověsti

28 z pohádek : z pohádek :  O dvanácti měsíčkách  Princ Bajaja  Chytrá horákyně  O slunečníku, Měsíčníku…  Pyšná princezna  Princezna se zlatou hvězdou na čele

29 - nejrozsáhlejší žánr, který psala, byly povídky, patří k jejímu vrcholnému období…ráda splétala osudy svých postav…díla jsou naplněna láskou, soucitem, porozuměním a touhou pomoci chudým a sociálně slabým lidem - někdy jsou označovány jako novely a byly tištěny v tehdejších časopisech

30 1. povídky, v nichž vyzdvihuje ženy jako hrdinky : Karla - matka se rozhodla z lásky k dítěti a z nenávisti k vojně vydávat svého syna za děvče Divá Bára - vesnické děvče je hrubé, drsné a velmi průbojné a samostatné - ničeho se nebojí, nedbá na pověry - Bára je i velmi chytrá a hezká

31 - je to dcera pastýře a není ve vesnici moc oblíbená (chlapcům se ale líbí) - má kamarádku Elšku, které pomůže, aby se nemusela vdát za správce

32 - za to je vesničany odsouzena, aby strávila noc v márnici, odkud ji vysvobodí myslivec, zamiluje se do ní a je svatba

33 2. povídky výchovné - hlavní hrdina bývá vystaven zkoušce, která dobře dopadne (důraz na společenské rozdíly a ukázku čistého lidství) 2. povídky výchovné - hlavní hrdina bývá vystaven zkoušce, která dobře dopadne (důraz na společenské rozdíly a ukázku čistého lidství) Dobrý člověk Dobrý člověk Pan učitel - portrét starého venkovského učitele, laskavého, moudrého, na něhož všichni s láskou vzpomínali Pan učitel - portrét starého venkovského učitele, laskavého, moudrého, na něhož všichni s láskou vzpomínali Chudí lidé Chudí lidé

34

35 3. rozměrné povídky = obsáhlejší prozaické práce Pohorská vesnice Chýše pod horami - sbližování Čechů a Slováků (čistá láska českého chlapce a slovenské dívky)

36 V zámku a podzámčí - hlavní téma je protiklad světa chudých a bohatých = kontrast snobské hraběnky, která se zabývá jen svým psíkem a starost krejčího, jenž ke svým pěti dětem přijme po vypuknutí cholery sirotka Vojtěcha (ten pak zachrání hraběnčina psíka a dostane místo na zámku)

37 - povýšenost panstva, bída a nemoci dělníků - čistota chudých, nadutost bohatých a pokrytectví služebnictva (pochlebování)

38 V zámku a podzámčí

39 až když hraběnka onemocněla cholerou, začala pomáhat chudým, postavila špitál a Vojtěcha nechala vystudovat - až když hraběnka onemocněla cholerou, začala pomáhat chudým, postavila špitál a Vojtěcha nechala vystudovat - dokonce přijala na zámek Emila, nemanželského syna svého muže, a stala se mu matkou

40 Babička - nejslavnější autorčino dílo, rozsáhlá povídka byla několikrát zfilmována a přeložena do mnoha jazyků

41 - Němcová dílo psala v době, kdy ji podle jejích slov : „omrzelo být na světě a potřebovala úlevu vlastní zkormoucené duše.“ - zemřel syn Hynek, žila odloučena od muže, pronásledoval ji policejní útlak, tížila finanční situace…

42 - dílo bylo dokončeno 1854 a vyšlo o rok později - povídka má 19 kapitol, je psaná formou obrazů, nemá souvislý děj

43 - dějové povídání je střídáno s popisem obyčejů a zvyklostí v jednotlivých měsících roku (poutě, dračky, vynášení smrti, Vánoce, Velikonoce, žně, masopust…)

44 - babička, Magdaléna Novotná, je skutečná postava - přijíždí k Proškům (ke své dceři Terezce) do Ratibořic na Staré bělidlo, aby zde dožila stáří - ve skutečnosti Panklovi

45 - babička se tu poprvé setkává se svými vnoučaty - Barunkou, Janem, Vilímkem a Adélkou …děti ji milují, babička je vychovává, vypráví jim pohádky a příběhy, které prožila

46 - dbá na dodržování všech zvyků a obyčejů, učí je milovat vlast, vážit si práce a lidí kolem - dětem věnuje všechen svůj čas

47 - dílčí příběh Viktorky, kterou očaroval myslivec (voják), ona otěhotněla, pološílená hodila dítě do splavu, pak běhala po lesích, zpívala a smála se…nakonec ji zasáhl blesk

48 - lásku Kristly z hospody a jejího Míly (Jakuba) zachránila babička přímluvou u vrchnosti, aby chlapec nemusel na 14 let na vojnu

49 - babička chodila s dětmi i na zámek, zvala ji paní kněžna

50 - při jedné návštěvě naznačila paní kněžně, že zámecká slečna Hortenzie není šťastná a že si stýská po malíři, který ji v Itálii učil malovat…touto přímluvou zachránila jejich lásku - i kněžna obdivovala babičku pro její moudrost a laskavost, což vyjádřila slovy : „Šťastná to žena…“

51 - vrchnost je v díle vykreslená taková, jaká by měla být, jak by se měla starat o lid, o jeho potřeby a problémy

52 - babička je typ venkovské ženy vůbec (nejen skutečná babička) - má pochopení pro každou duši a činí druhé šťastnými - v díle jsou i babiččiny vzpomínky na mládí, manželství s vojákem, časté stěhování, ovdovění…

53 - všichni sousedé k ní chodí pro radu, váží si jí, oceňují její rozvážnost a životní moudrost - dílo končí babiččinou smrtí

54 Pamětní deska na domě v Ječné ulici v Praze

55 Téma : Božena Němcová - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : kolektiv autorů : Literatura pro 1. ročník SŠ Soukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠ Košťák, J. :Literatura, I. díl http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.24 79.4262.0.4724.7.5.0.2.2.0.132.497.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.wpZ-Ytj4FkM#imgrc=g_yA- vp1JzrfSM%3A%3BBY6gp3GcibtcDM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fb%252Fb2%252FBo%25C5%25BEena_N%25C4%2 59Bmcov%25C3%25A1_1850.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FSoubor%253ABo%2525C5%2525BEena_N%2525C4%25259Bmcov%2525C3%2525 A1_1850.jpg%3B1200%3B1600 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.24 79.4262.0.4724.7.5.0.2.2.0.132.497.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.wpZ-Ytj4FkM#imgrc=g_yA- vp1JzrfSM%3A%3BBY6gp3GcibtcDM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fb%252Fb2%252FBo%25C5%25BEena_N%25C4%2 59Bmcov%25C3%25A1_1850.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FSoubor%253ABo%2525C5%2525BEena_N%2525C4%25259Bmcov%2525C3%2525 A1_1850.jpg%3B1200%3B1600 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.24 79.4262.0.4724.7.5.0.2.2.0.132.497.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.wpZ- Ytj4FkM#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=ratibo%C5%99ice&oq=ratibo%C5%99ice&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.1236139.1239906.0.1240271.10.10.0.0.0.0.195.1193.3j7.10. 0...0.0...1c.1.2.img.qVMJrGsbAE4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=sN7BzqDCNq7mfM%3A%3BpJaWzBT yTAxrpM%3Bhttp%253A%252F%252Fmedia.novinky.cz%252F031%252F180312-original1-09m1c.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fcestovani%252F174892- na-kole-z-nachoda-do-ratiboric-upice-i-hronova-za-pribehy-ceskych-spisovatelu.html%3B800%3B450 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.24 79.4262.0.4724.7.5.0.2.2.0.132.497.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.wpZ- Ytj4FkM#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=ratibo%C5%99ice&oq=ratibo%C5%99ice&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.1236139.1239906.0.1240271.10.10.0.0.0.0.195.1193.3j7.10. 0...0.0...1c.1.2.img.qVMJrGsbAE4&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=8TG9381xmnEa7M%3A%3BvAKad5v B8C5MmM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zamky-hrady.cz%252F1%252Fimg%252Fratiborice_let.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zamky- hrady.cz%252F1%252Fratiborice.htm%3B500%3B354 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.24 79.4262.0.4724.7.5.0.2.2.0.132.497.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.wpZ- Ytj4FkM#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=%C4%8Desk%C3%A1+sklaice+%C5%A1kola+n%C4%9Bmcov%C3%A9&oq=%C4%8Desk%C3%A1+sklaice+%C5%A1kola+ n%C4%9Bmcov%C3%A9&gs_l=img.3...1192.14328.6.14909.27.25.0.2.2.0.118.1926.21j4.25.0...0.0...1c.1.2.img._3COI55v- vk&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=39RKoVSEy3QLhM%3A%3BmZYq3Aw7T2TxFM%3Bhttp%253A%252 F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252Fe%252Fe3%252F%25C5%25A0kola_Bo%25C5%25BEeny_N%25C4%259Bmcov%25C3%25A9_ %28%25C4%258Cesk%25C3%25A1_Skalice%29_02.JPG%252F1024px- %25C5%25A0kola_Bo%25C5%25BEeny_N%25C4%259Bmcov%25C3%25A9_%28%25C4%258Cesk%25C3%25A1_Skalice%29_02.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.geolocati on.ws%252Fv%252FW%252FFile%25253A%2525C5%2525A0kola%252520Bo%2525C5%2525BEeny%252520N%2525C4%25259Bmcov%2525C3%2525A9%252520%28%2525C4%2 5258Cesk%2525C3%2525A1%252520Skalice%29%25252002.JPG%252F-%252Fen%3B1024%3B683

56 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1&gs_l=img.3..0l6j0i24l4.26 86.4648.0.5101.7.5.0.2.2.0.108.475.2j3.5.0...0.0...1ac.1.2.img.BgyikRy- HkI#imgrc=sEpoohPFCeLDzM%3A%3BfU6ZvB3VJNLc9M%3Bhttp%253A%252F%252Fknihovnazajeci.files.webk.cz%252Fimages%252Fnemcova.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F www.knihovnazajeci.webk.cz%252Fpages%252Fakce.html%3B453%3B600 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%AD%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l10.56432.604 77.1.61115.7.5.0.2.2.0.102.453.4j1.5.0...0.0...1ac.1.2.img.LtrI_TM6ZnQ#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&q=kreslen%C3%A9+srd%C3%AD%C4%8Dko&revid=1151378065&sa=X &ei=2- cPUbX8J5DTsga1tYCQCQ&ved=0CFsQgxY&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=v4HjdAqo18SAmM%3A%3 BxkS5T6GlrjdxmM%3Bhttp%253A%252F%252Fi48.photobucket.com%252Falbums%252Ff220%252Fjohanka007%252FAnimation%252520gifs%252Fsrdce01.gif%3Bhttp%253A %252F%252Fkaty https//usmevprosim.blog.cz%252F0904%252Faniamcmix%3B295%3B2http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%A D%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l10.56432.0477.1.61115.7.5.0.2.2.0.102.453.4j1.5.0...0.0...1ac.1.2.img.LtrI_TM6ZnQ#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch& sa=1&q=cestovn%C3%AD+ko%C4%8D%C3%A1r&oq=cestovn%C3%AD+ko%C4%8D%C3%A1r&gs_l=img.3..0i24.80833.85409.3.85637.14.9.0.5.5.0.298.1204.5j2j2.9.0...0.0...1c.1.2.i mg._wQUbC1eRYQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41867550,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=7NJJ4YJWFd0zuM%3A%3BjoZwlsQxUz1oHM%3Bh ttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fc%252Fdoprava%252Fkocar4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Frubrika%252Fhistorie%252Fc estovani-s-postou-v-dobe-kocaru%3B400%3B255 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%AD%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l10.56432.604 77.1.61115.7.5.0.2.2.0.102.453.4j1.5.0...0.0...1ac.1.2.img.LtrI_TM6ZnQ#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=d%C4%9Bti+kreslen%C3%A9&oq=d%C4%9Bti&gs_l=img.1.1. 0l10.314261.315949.0.318698.4.4.0.0.0.0.164.482.1j3.4.0...0.0...1c.1.2.img.rdl16p44g4w&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=kND8nwNbI 6NNtM%3A%3BgFT51dA2viEWlM%3Bhttp%253A%252F%252Fimage026.mylivepage.com%252Fchunk26%252F6002302%252F3174%252Fkres.12.gif%253Fdownload%253D1%3B http%253A%252F%252Fbeata21.webovastranka.cz%252Fimage%252F3174_D%2525C4%25259ATI__KRESLEN%2525C3%252589_V_PNG_A_GIF%252Fnext_24829.0.2012_08_10 _01_07_30%3B557%3B613 http://www.google.cz/imgres?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=vLfGiQNyWOMgrM:&imgrefurl=http://www.radio.c z/en/section/curraffrs/women-writers-take-centre-stage-at-prague-congress-of-czech-literary- studies&docid=QLU_uB82MKxRlM&imgurl=http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/nemcova2.jpg&w=266&h=400&ei=cUERUer5F47KswaaqIDAAg&zoom=1&iact=rc&dur=282&sig= 100012595813760500303&page=1&tbnh=146&tbnw=97&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:28,s:0,i:168&tx=39&ty=86 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=699&q=antonie+rajsk%C3%A1&oq=antonie+rajsk%C3%A1&gs_l=img.3...2890.9718.0.1023 4.14.9.0.5.5.0.203.1389.1j6j2.9.0...0.0...1ac.1.2.img.utCK7l7U4SY#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena&oq=n%C4%9Bmcov%C 3%A1+bo%C5%BEena&gs_l=img.3..0j0i24l4.2953.9906.0.11031.14.8.0.1.1.0.610.969.3- 1j0j1.2.0...0.0...1c.1.2.img.SydNqlQxXUk&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41934586,d.Yms&fp=49475e2b3e2b23c1&biw=1440&bih=699 http://www.google.cz/imgres?q=k+h+borovsk%C3%BD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=4Td4nuii9-GH6M:&imgrefurl=http://www.topzine.cz/karel-havlicek- borovsky-krest-svateho-vladimira-rusko-hleda-boha-konkurz-se-kona&docid=31Wa705E90H9vM&imgurl=http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2012/04/karel-havlicek- borovsky.jpg&w=660&h=371&ei=iUIRUdacNcXNsga6nYHgAg&zoom=1&iact=rc&dur=141&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=141&tbnw=252&start=0&ndsp=37&ved=1t: 429,r:4,s:0,i:91&tx=117&ty=104 http://www.google.cz/imgres?q=knihy&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=tHfcjz-1NR1jUM:&imgrefurl=http://relax.lidovky.cz/student-vratil-knihy-po-50- letech-zaplatil-pokutu-1000-dolaru-paj-/zajimavosti.aspx%3Fc%3DA091117_082053_ln-zajimavosti_mtr&docid=Lj- 3n3lVMfHQBM&imgurl=http://i.lidovky.cz/09/112/lngal/MTR2f2ed8_knih7.jpg&w=460&h=307&ei=EEQRUcjzCsi0tAaC64GABg&zoom=1&iact=hc&vpx=534&vpy=5&dur=468&hovh=1 83&hovw=275&tx=121&ty=126&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=215&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:11,s:0,i:126 http://www.google.cz/imgres?q=b+n%C4%9Bmcov%C3%A1+hrob&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=HVkBEn5TykipUM:&imgrefurl=http://www.genebaze.cz/cgi- bin/pvo.cgi%3Fp%3Dnn&docid=Q96ofeZnwzHP9M&imgurl=http://www.genebaze.cz/dv/hroby/NemcovaB.jpg&w=1536&h=2048&ei=0EURUaHbL4XHswaGtIDwBw&zoom=1&iact=h c&vpx=691&vpy=96&dur=2656&hovh=259&hovw=194&tx=135&ty=178&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=110&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.blesk.cz/img/1/full/498951-img-pysna-princezna-alena-vranova-rehabilitace-kycle- herecka.jpg&imgrefurl=http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/131971/princezna-vranova-po-operaci-nemuze- chodit.html&h=999&w=745&sz=135&tbnid=iadjWm1T6vBsXM:&tbnh=90&tbnw=67&prev=/search%3Fq%3Dpy%25C5%25A1n%25C3%25A1%2Bprincezna%26tbm%3Disch%26tbo%3D u&zoom=1&q=py%C5%A1n%C3%A1+princezna&usg458

57 http://www.google.cz/imgres?q=b+n%C4%9Bmcov%C3%A1+hrob&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=fFZYVV81vCLGFM:&imgrefurl=http://www.radio. cz/cz/static/bozena-nemcova&docid=2H4- Z_sls2mvVM&imgurl=http://img.radio.cz/pictures/grafik/nemcova.jpg&w=442&h=271&ei=0EURUaHbL4XHswaGtIDwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1106&vpy=405&dur=1438&hov h=176&hovw=287&tx=123&ty=131&sig=100012595813760500303&page=2&tbnh=119&tbnw=194&start=36&ndsp=40&ved=1t:429,r:50,s:0,i:234 http://www.google.cz/imgres?q=slabik%C3%A1%C5%99&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=WqI1uYksXuC51M:&imgrefurl=http://blackbull.webz.cz/informace /005.html&docid=VnGO_utKMewDKM&imgurl=http://blackbull.webz.cz/down/vsez/a-3qg90wQnWuk- Ce.jpeg&w=640&h=481&ei=DeETUe_ZNMbrsgaO4ID4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=2&dur=3891&hovh=195&hovw=259&tx=159&ty=133&sig=100012595813760500303& page=2&tbnh=135&tbnw=179&start=40&ndsp=50&ved=1t:429,r:62,s:0,i:274 ¨http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A9vodkyn%C4%9B+zah%C3%A1%C5%88sk%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=AVXcRYl5Ko9_5M:&imgref url=http://www.lidovky.cz/milostne-dopisy-vevodkyne-zahanske-knezny-z-babicky-vysly-knizne-10u- /lide.asp%3Fc%3DA091204_171417_lide_glu&docid=D6crD05N4DWL0M&imgurl=http://i.lidovky.cz/09/121/lngal/GLU2f9088_zahanska.jpg&w=460&h=332&ei=8uITUZzFHM3KtA bQ44DoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=390&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=193&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79&tx=170&ty=97 http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A9vodkyn%C4%9B+zah%C3%A1%C5%88sk%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=j9drmcIO0pf11M:&imgrefurl =http://www.cicakovi.estranky.cz/clanky/zajimavosti-na-vyletech-v-nasem-okoli-v-roce-2011-zhlednute/2.-dal-za-zajimavostmi-v-nasem-okoli-od-10.dubna---11.cerven- 2011.html&docid=YOACacaTDgqrEM&imgurl=http://www.cicakovi.estranky.cz/img/picture/2315/tri-vevoda-knezna-katerina- zahanska.jpg&w=210&h=300&ei=8uITUZzFHM3KtAbQ44DoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=860&vpy=106&dur=157&hovh=240&hovw=168&tx=115&ty=116&sig=10001259581376050 0303&page=1&tbnh=147&tbnw=101&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:7,s:0,i:100 http://www.google.cz/imgres?q=trnov%C3%A1+koruna&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=Xq3iMl7LPD3faM:&imgrefurl=http://neuveritelnaodhaleni.cz/knihy. html&docid=wTlRY3TEUi63sM&imgurl=http://neuveritelnaodhaleni.cz/img/trnova- koruna1.jpg&w=120&h=90&ei=eeYTUZnkBIrDtAaHoIHACQ&zoom=1&iact=rc&dur=609&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=72&tbnw=96&start=0&ndsp=33&ved=1t:42 9,r:22,s:0,i:164&tx=55&ty=18 http://www.google.cz/imgres?q=bo%C5%BEena+n%C4%9Bmcov%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=aVgbXq9HOcrliM:&imgrefurl=http://nachodsky. denik.cz/zpravy_region/rok-bozeny-nemcove-je-pryc-ale-mesto-mladi-nezapomina-20130205.html&docid=jMdbLXnUZqHJnM&imgurl=http://g.denik.cz/37/b0/bozena-nemcova- ilustracni_denik- 380.jpg&w=379&h=285&ei=ceoTUbb8IIfIsgaZ64HAAw&zoom=1&iact=rc&dur=141&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=190&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r :22,s:0,i:164&tx=127&ty=104 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Desk%C3%A1+skalice+kostel&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=vmJ- kF0XOCCkxM:&imgrefurl=http://www.mistopisy.cz/ceska-skalice-------- _10475.html&docid=SDePoULMQU_FFM&imgurl=http://www.mistopisy.cz/soubory/main/org/10475_ceska_skalice_________2.jpg&w=640&h=480&ei=S- 4TUeOEGISBtAamrIGQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=697&vpy=124&dur=375&hovh=194&hovw=259&tx=183&ty=101&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=138&tbnw=178 &start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94 http://www.google.cz/imgres?q=star%C3%A9+b%C4%9Blidlo&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=_QpM3bNUhU- GzM:&imgrefurl=http://www.boheminium.cz/cz/objekt/1474_stare-belidlo--hradecky- kraj.aspx&docid=ZkdpEh9cZFB1WM&imgurl=http://www.boheminium.cz/images/stare%252520belidlo/belidloOrg.jpg&w=600&h=562&ei=3PITUfjNLdHIswaXpYDADA&zoom=1 &iact=rc&dur=157&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=153&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:7,s:0,i:100&tx=71&ty=114 http://www.google.cz/imgres?q=star%C3%A9+b%C4%9Blidlo&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=Mc3BV8Hmz2H_HM:&imgrefurl=http://www.npu.cz/sights/za mek- ratiborice/&docid=JMz1OXZWEJC2MM&imgurl=http://www.npu.cz/download/1109927252_l195/Ratibor.%252B7%252Bbelidlo%252Bext..jpg&w=750&h=541&ei=3PITUfjNLdHIs waXpYDADA&zoom=1&iact=hc&vpx=771&vpy=406&dur=3969&hovh=191&hovw=264&tx=166&ty=111&sig=100012595813760500303&page=2&tbnh=136&tbnw=183&start=27&n dsp=35&ved=1t:429,r:31,s:0,i:177 http://www.google.cz/imgres?q=star%C3%A9+b%C4%9Blidlo&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=1PtXKUI8ZyanyM:&imgrefurl=http://cockin- m.wz.cz/belidlo.php&docid=-rRWcg1e2g96lM&imgurl=http://cockin- m.wz.cz/imgs/gallery/belidlo/belidlo01/photos/04.JPG&w=1024&h=679&ei=3PITUfjNLdHIswaXpYDADA&zoom=1&iact=hc&vpx=732&vpy=414&dur=1984&hovh=183&hovw=276 &tx=96&ty=148&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=139&tbnw=204&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:24,s:0,i:156

58 http://www.google.cz/imgres?q=star%C3%A9+b%C4%9Blidlo&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=3Z7-AssBM4DaHM:&imgrefurl=http://www.josefov- jaromer.cz/babiccino-udoli.php&docid=YiZyZMgAoxZ6VM&imgurl=http://www.josefov-jaromer.cz/img/stare- belidlo.jpg&w=1024&h=768&ei=3PITUfjNLdHIswaXpYDADA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=126&dur=125&hovh=194&hovw=259&tx=133&ty=158&sig=100012595813760500303&page= 1&tbnh=142&tbnw=178&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79 http://www.google.cz/imgres?q=babi%C4%8Dka+s+d%C4%9Btmi&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=XBMgd935FSW1uM:&imgrefurl=http://www.navzduchu.cz/ostatn i/archiv-ostatni/uzasna-babicka-co-vypada-jako-chlap/&docid=ZrooLiPEc1MfAM&imgurl=http://www.navzduchu.cz/user-data/baba- udol10.JPG&w=940&h=529&ei=rvgTUZyuL4HcswaT_oDABg&zoom=1&iact=rc&dur=187&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=140&tbnw=254&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r: 8,s:0,i:103&tx=114&ty=100 http://www.google.cz/imgres?q=babi%C4%8Dka+s+d%C4%9Btmi&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=X6ZsS8wE6SwXxM:&imgrefurl=http://www.hrady.cz/index.php% 3FOID%3D3347%26PARAM%3D2&docid=Gk17YUBciUipOM&imgurl=http://www.hrady.cz/data_g/3347/80909.jpg&w=700&h=525&ei=rvgTUZyuL4HcswaT_oDABg&zoom=1&iact=rc&dur =172&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=141&tbnw=191&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79&tx=157&ty=82 http://www.google.cz/imgres?q=viktor%C4%8Din+splav&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=xVD7midpPV4l_M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Babi%25C4 %258D%25C4%258Dino_%25C3%25BAdol%25C3%25AD,_Viktor%25C4%258Din_splav.jpg&docid=7NeY2DqJaIwnCM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ba bi%2525C4%25258D%2525C4%25258Dino_%2525C3%2525BAdol%2525C3%2525AD,_Viktor%2525C4%25258Din_splav.jpg&w=2316&h=1737&ei=fPwTUeuEJ8vItAaG7YC4DQ&zoom=1 &iact=hc&vpx=2&vpy=126&dur=2422&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=73&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=184&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79 http://www.google.cz/imgres?q=korespondence+bo%C5%BEeny+n%C4%9Bmcov%C3%A9&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=4hTuMMASbb6giM:&imgrefurl=http://w ww.bookfan.eu/kniha/19445/Korespondence-I-1844-1852-Dopisy-deniky-dokumentace&docid=3lZUWsnvejA40M&itg=1&imgurl=http://www1.bookfan- static.eu/images/cover/book/1/9/4/4/5/Korespondence-I-1844-1852-Bozena-Nemcova---w-272-h- 354.jpg&w=272&h=354&ei=S3sWUbX5MMjEswbKhYGABA&zoom=1&iact=hc&vpx=524&vpy=236&dur=5078&hovh=256&hovw=197&tx=140&ty=159&sig=100012595813760500303&pag e=1&tbnh=153&tbnw=122&start=0&ndsp=37&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112 http://www.google.cz/imgres?q=psan%C3%AD&start=249&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=vv1pjMgDa191LM:&imgrefurl=http://www.ctenarska- gramotnost.cz/tvurci-psani/tp-tipy/e-learning-tp&docid=PypYAinlMFp_lM&imgurl=http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/uploads/2012/10/ctouci- holcicka.jpg&w=742&h=750&ei=xX0WUffkKcrPtAaR3IDwDg&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=100012595813760500303&page=8&tbnh=152&tbnw=150&ndsp=39&ved=1t:429,r:54,s:200,i :166&tx=93&ty=53 http://www.google.cz/imgres?q=psan%C3%AD+do+den%C3%ADku&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=uj4rYx9Ke9H0xM:&imgrefurl=http://www.mablog.cz/denik-ten- ja-pisi-rad/&docid=kNfwC-E7ZPzkGM&imgurl=http://www.mablog.cz/wp- content/uploads/2012/06/moleskinenotebook1.jpg&w=497&h=362&ei=JIsWUbnzDcbotQby0IHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=156&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=140&tbnw= 206&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:8,s:0,i:103&tx=141&ty=118 http://www.google.cz/imgres?q=div%C3%A1+b%C3%A1ra&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=MU86qH_Bw- G2xM:&imgrefurl=http://www.zapnimozek.cz/ctenarskydenik/diva-bara/&docid=St9u5OGxf7a7PM&imgurl=http://www.zapnimozek.cz/wp-content/uploads/kniha-diva- bara.jpg&w=246&h=354&ei=Qo0WUceKOoqmtAa5moGgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=762&vpy=125&dur=1109&hovh=269&hovw=187&tx=89&ty=168&sig=100012595813760500303&pag e=1&tbnh=142&tbnw=108&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:5,s:0,i:121 http://www.google.cz/imgres?q=div%C3%A1+b%C3%A1ra&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=KF-CK-ThprLpJM:&imgrefurl=http://zena-in.cz/clanek/spravna- odpoved-patecni-souteze-bojime-se-verime-i-neverime&docid=F-c2Civ1EdoawM&imgurl=http://zena- in.cz/media/2012/04/16/divabara.jpg&w=610&h=272&ei=Qo0WUceKOoqmtAa5moGgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=962&vpy=71&dur=3172&hovh=150&hovw=336&tx=150&ty=102&sig=10 0012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=284&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:25,s:0,i:186 http://www.google.cz/imgres?q=div%C3%A1+b%C3%A1ra&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=LwBijyFpr3rCnM:&imgrefurl=http://www.filmpost.cz/ceske-filmy/100- diva-bara-1949.html&docid=DBV4AYcmNxzFLM&imgurl=http://www.filmpost.cz/100-152-thickbox/diva-bara- 1949.jpg&w=400&h=400&ei=Qo0WUceKOoqmtAa5moGgAQ&zoom=1&iact=rc&dur=266&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=138&tbnw=138&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:1 2,s:0,i:142&tx=86&ty=48 http://www.google.cz/imgres?q=pan+u%C4%8Ditel+n%C4%9Bmcov%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=AvHJNyzJMdPX3M:&imgrefurl=http://www.dantikvar iat.cz/nemcova-bozena/pan-ucitel-a-jine-povidky-pohorska-vesnice-babicka-chudi-lide-4-sv- 104340&docid=pOcW3noam0hSaM&itg=1&imgurl=http://www.dantikvariat.cz/nahled/obr/obr_104340.jpg&w=300&h=448&ei=SpAfUZWgIYzdsgag8IEI&zoom=1&iact=rc&dur=157&sig=1 00012595813760500303&page=1&tbnh=155&tbnw=103&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:24,s:0,i:156&tx=67&ty=73

59 http://www.google.cz/imgres?q=chud%C3%AD+lid%C3%A9+n%C4%9Bmcov%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=j31eCQZ39MIiwM:&imgrefurl=http://anti kvariatpodebrady.cz/kniha/nemcova-bozena-chudi-lide-1940- 37615&docid=7a9iITzbfbPP5M&itg=1&imgurl=http://antikvariatpodebrady.cz/files/15841.jpg&w=600&h=800&ei=C5EfUcitMInatAag34GQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=921&vpy=246&d ur=2547&hovh=259&hovw=194&tx=108&ty=143&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=100&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:19,s:0,i:136 http://www.google.cz/imgres?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=SCglT- dlRYnOiM:&imgrefurl=http://saisanky.misto.cz/_MAIL_/BN/index.htm&docid=dvTFUCSso5w1lM&imgurl=http://saisanky.misto.cz/_MAIL_/BN/gfx/osobnosti/BN.gif&w=317&h=428&e i=35MfUc3_AonEsgbawYHgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=664&vpy=252&dur=2016&hovh=261&hovw=193&tx=142&ty=105&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=11 7&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:16,s:0,i:127 http://www.google.cz/imgres?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena+v+z%C3%A1mku+a+podz%C3%A1m%C4%8D%C3%AD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tb nid=xJcaBFsMwD5EoM:&imgrefurl=http://www.bux.cz/knihy/19002-v-zamku-a-v- podzamci.html&docid=cUE07KdGruRNDM&imgurl=http://data.bux.cz/book/007/762/0077627/large.jpg&w=374&h=550&ei=MJUfUa2gI4WWtAbLmoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=2& vpy=89&dur=1125&hovh=272&hovw=185&tx=79&ty=167&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=145&tbnw=99&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79 http://www.google.cz/imgres?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena+v+z%C3%A1mku+a+podz%C3%A1m%C4%8D%C3%AD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tb nid=9Mh- _bZq0N3tgM:&imgrefurl=http://www.arara.cz/product/141618&docid=14CCGFztQwBLdM&imgurl=http://www.arara.cz/i/imgs_orig/244/123244.jpg&w=264&h=354&ei=MJUfUa2gI4W WtAbLmoDwBA&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=146&tbnw=108&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82&tx=92&ty=63 http://www.google.cz/imgres?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BEena+v+z%C3%A1mku+a+podz%C3%A1m%C4%8D%C3%AD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tb nid=UK7Bswf9eFPvsM:&imgrefurl=http://www.televize.cz/tv-porady/v-zamku-a-podzamci- 76930&docid=Ip8ZFG1zx6qQUM&imgurl=http://media.televize.cz/film/agd18h2npjdg.jpg&w=369&h=272&ei=MJUfUa2gI4WWtAbLmoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=78&vpy=119&dur =5407&hovh=193&hovw=262&tx=133&ty=127&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=134&tbnw=182&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:11,s:0,i:112 http://www.google.cz/imgres?q=v+z%C3%A1mku+a+podz%C3%A1m%C4%8D%C3%AD+film&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=vmBuuT7- QH2vWM:&imgrefurl=http://www.ceskatelevize.cz/porady/131617-v-zamku-a- podzamci/&docid=51D2cX4Dgy3tDM&imgurl=http://img9.ceskatelevize.cz/program/porady/131617/foto09/02.jpg&w=900&h=716&ei=RZkfUYmPBYrZsgaEo4CYBw&zoom=1&iact=hc &vpx=755&vpy=121&dur=641&hovh=200&hovw=252&tx=179&ty=116&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=138&tbnw=166&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94 http://www.google.cz/imgres?q=v+z%C3%A1mku+a+podz%C3%A1m%C4%8D%C3%AD+film&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=A1OqVxZ3SEn2OM:&imgrefurl=h ttp://www.fdb.cz/film/v-zamku-a- podzamci/fotogalerie/44053&docid=fsgCtz88ujT4dM&imgurl=http://img.fdb.cz/galerie/4/425d62959465d2bbd9863a47112.jpg&w=850&h=719&ei=RZkfUYmPBYrZsgaEo4CYBw&zoo m=1&iact=rc&dur=157&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=138&tbnw=148&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:2,s:0,i:85&tx=102&ty=97 http://www.google.cz/search?q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&hl=cs&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=736#imgrc=c6L-RAZWDPyGTM%3A%3BlyPGze3wQjD_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fsvornost.com%252Fwp- content%252Fuploads%252Fbozena-nemcova-babicka.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.svornost.com%252F2012%252F05%252Fkalendarium-14-kvetna-1855-vydana-babicka- bozeny-nemcove%252F%3B436%3B550 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#imgrc=EssI6BNJI2ArCM%3A%3BwU46AafOMwxujM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fknihy%252Fnemcova_babicka.jpg%3Bhttp%253 A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Fstatic%252Fbozena-nemcova%252Fdilo%3B270%3B354 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#imgrc=h6S7RuVdloROOM%3A%3BhJ42kZNruteasM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.artbook.cz%252Fimages%252FFoto%252Fd%252F2747.jpg%3Bhttp%253A% 252F%252Fwww.artbook.cz%252Ffotogalerie.asp%253FNumPerPage%253D50%2526page%253D12%2526kategorie%253D%2526searvalue%253D%3B240%3B300 http://petr.vaclavek.com/fotky/blog/kriz.jpg

60 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#imgrc=1Z64wXA2vE2gJM%3A%3B6pI3g_Krz8LheM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F- lb2hVPMyf3Y%252FT8cMuqHlzxI%252FAAAAAAAAAsg%252F0OcDh7AXP7c%252Fs640%252FBabi%25C4%258Dka%252Bkniha.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmmargareta.blogspot.com%252F2012%252F07%252Fletni-serialy-bozena-nemcova-3.html%3B407%3B563 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=vyn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+smrti&oq=vyn%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+smrti&gs_l=img.3..0i24.850964.857 352.0.857757.14.8.0.6.6.0.151.920.2j6.8.0...0.0...1c.1.3.img.w9xdRGYQ6_E&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736 &imgrc=GeNvteX7KeW7SM%3A%3BVyIl5XWNPSQ7bM%3Bhttp%253A%252F%252Fturnovskovakci.cz%252Fstorage%252F200803081740_vakci_16_08_dlask.jpg%3Bhttp%2 53A%252F%252Fturnovskovakci.cz%252Fview.php%253Fnazevclanku%253Dturnovsk%2526cisloclanku%253D2008030013%3B800%3B532 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BE&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5 %BE&gs_l=img.3..0j0i24l4.1357275.1361042.2.1361320.11.7.1.3.3.0.186.865.0j7.7.0...0.0...1ac.1.8.img.2kkg_- KMw3A#imgrc=kOSPYBkApaeiIM%3A%3B7IYJH21O4Y9oWM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.eridanus.cz%252FZeme%282%252Fmapa%252FEvropa%252FVy%281chodni %281_Evropa%252FC%282eska%281_republika%252FKultura%252FLiteratura%252FNe%282mcova%281_Boz%282ena%252Fgfx%252FBN.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fw ww.eridanus.cz%252FZeme%282%252Fmapa%252FEvropa%252FVy%281chodni%281_Evropa%252FC%282eska%281_republika%252FKultura%252FLiteratura%252FNe%28 2mcova%281_Boz%282ena%252FBa%281sne%282%252FBasneBN.htm%3B317%3B428 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...50 6.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=5AHko8hqCb_AdM%3A%3B6 pI3g_Krz8LheM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F- kdFPfGszu44%252FT8cM5B2jZLI%252FAAAAAAAAAso%252F6ILGV50NiIQ%252Fs640%252Fbabi%25C4%258Dka%252Bfilm.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmmargareta.blo gspot.com%252F2012%252F07%252Fletni-serialy-bozena-nemcova-3.html%3B616%3B347 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...50 6.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=4q2LNb2E43k2ZM%3A%3BGi a9zeNpPqx7LM%3Bhttp%253A%252F%252Finstinkt.tyden.cz%252Fobrazek%252F4a0915bf5c213%252F03-2-56-seros1- 4a0916c64d7cb_400x456.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Finstinkt.tyden.cz%252Frubriky%252Fostatni%252Fserial%252Fbabicka_1.html%3B400%3B456 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...50 6.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=jr4o1bFBA7sVkM%3A%3Ba6l ACgOjpI6NjM%3Bhttp%253A%252F%252Fadwebdesign.ca%252Fa_citarny%252Fimages%252Fstories%252Fphoto_ruzne%252Fbabicka_barunka_nemcova.jpg%3Bhttp%25 3A%252F%252Fadwebdesign.ca%252Fa_citarny%252Findex.php%252Fknihy-lide%252Fvzdelavani-knihy%252Fjjen-tak-vselijak%252F2392-babika-nemcova-barunka- telenovela%3B340%3B250

61 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...506.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=0ko5B40fJEtDGM%3A%3BOku hfQFcmAMDaM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.idnes.cz%252F10%252F051%252Fcl6%252FOB32db78_1115887487_kurandova_jarmila_babicka.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F kultura.idnes.cz%252Fbarunka-se-stane-babickou-libuse-safrankova-bude-cist-nemcovou-p7n- %252Fliteratura.aspx%253Fc%253DA100503_134635_literatura_ob%3B630%3B705 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...506.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=SXthMSs8IAwieM%3A%3BT5w y3tpVcmzUeM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.aktualne.centrum.cz%252F463%252F16%252F4631654-babicka.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzena.centrum.cz%252Fvolny- cas%252Fgrafika%252F2011%252F11%252F25%252Fco-bude-v-televizi-na-stedry-den%252F%3B460%3B206 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Je%C4%8Dn%C3%A1_516-28_-_deska_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9.jpg http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...506.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&fp=1&biw=1440&bih=736&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b&imgrc=FrIAc9m6WRqXYM%3A%3B3SHvQihyBG8ffM%3Bhttp%253A%252F %252Fimg1.ct24.cz%252Fmultimedia%252Fimages%252F11%252F1094%252Fmiddle%252F109333.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.obecmokre.cz%252Fknihovna%252Fi ndex.php%253Foid%253D1269252%3B284%3B213 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...506.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&fp=1&biw=1440&bih=736&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b&imgrc=pMbWsOCMPeSuHM%3A%3BxeWbnb- 8blKOlM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.idnes.cz%252F09%252F052%252Fcl6%252FEFL2b2b43_bab1.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fkultura.idnes.cz%252Ffilmove-babicce- jarmile-kurandove-odhali-v-rodisti-pametni-desku-pxy-%252Ffilmvideo.aspx%253Fc%253DA090518_160646_filmvideo_efl%3B630%3B454 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img.3...506.62798.9.63115.6.6.0.0.0.0.747.1244.4j1j6- 1.6.0...0.0...1c.1.3.img.DpzlykePd48&fp=1&biw=1440&bih=736&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b&imgrc=ZsZyAuetxbk30M%3A%3BGmcp- JqjPkmWdM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg2.ceskatelevize.cz%252Fprogram%252Fporady%252F870275%252Ffoto09%252F06.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ceskatel evize.cz%252Fporady%252F870275-babicka%252F%3B800%3B587 http://www.google.cz/search?hl=cs&q=babi%C4%8Dka+n%C4%9Bmcov%C3%A1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=XOcgUYWqDMTi4QS_jYHgCA#imgrc=ulqmYKMP7ndQQM%3A%3BrntWgqtY7_O9UM%3Bhttp%253A%252F%252Fzena- in.cz%252Fmedia%252F2011%252F03%252F09%252Fbab1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzena-in.cz%252Fclanek%252Fpromena-babicek-v-cechach%3B460%3B539

62 http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C5%BE&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+bo%C 5%BE&gs_l=img.3..0j0i24l4.1357275.1361042.2.1361320.11.7.1.3.3.0.186.865.0j7.7.0...0.0...1ac.1.8.img.2kkg_- KMw3A#imgrc=Oo1AO_JINsW_OM%3A%3BiptmNiTcSw2CfM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F5%252 F59%252FDoma%25C5%25BElice_-_Bo%25C5%25BEena_N%25C4%259Bmcov%25C3%25A1.JPG%252F220px-Doma%25C5%25BElice_- _Bo%25C5%25BEena_N%25C4%259Bmcov%25C3%25A1.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FBo%2525C5%2525BEena_N%2525C4%25259B mcov%2525C3%2525A1%3B220%3B363 http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=3&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC- IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=do%C5%BE%C3%ADnky&oq=do%C5%BE%C3%ADnky&gs_l=img.3..0.19203.22246.4.22483.7.6.0.1.1.0.133.649.1j5. 6.0...0.0...1c.1.3.img.mK8lLO7ObEo&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42553238,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=5RDB5g1c-q_SBM%3A%3B- TCW2Vz95b7XqM%3Bhttp%253A%252F%252Fim.novinky.cz%252Fmynews%252F189%252F21896-top_foto1- 2v1na.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.novinky.cz%252Fvase-zpravy%252Fstredocesky-kraj%252Fnymburk%252F2538-6910-v-prerove-nad-labem-se-slavily- dozinky.html%3B600%3B338 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google