Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Božena Němcová 8. ročník

2 Název : Božena Němcová - 8. ročník
Anotace : Výklad života a díla Boženy Němcové, prostředí a doba, v níž žila, společenské poměry, odkaz dnešní společnosti. Vypracovala: Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: leden 2013

3 1820 Vídeň 1862 Praha (42 let)

4 narodila se v poloněmecké rodině ve Vídni jako Barbora Panklová (otec byl panský kočí u vévodkyně Zaháňské, matka byla Češka a byla služkou) asi půl roku po Barbořině narození se rodina přestěhovala do Ratibořic u Náchoda na panství své vrchnosti (otec býval často na cestách s vévodkyní, matka pracovala na zámku a o malou Barunku se starala náchodská babička s matčiny strany, Magdalena Novotná)

5 zámek Ratibořice

6 A co drby ?? - historikové se dohadují, jak to s jejím původem je…prý se své matce narodila už za svobodna jako nemanželské dítě (Pankl si ji vzal za svou), to by vysvětlovalo, proč ji matka neměla ráda ani výpočty ohledně data narození a vstupu do školy nesedí…to by musela jít do školy ve 4 letech

7 - objevily se i nepodložené dohady, že Barunka byla nevlastní dítě Panklových a pochází jako nemanželská dcera z rodu vévodkyně Zaháňské… …asi opravdu jen drby…

8 - v 17 letech ji provdali za o 15 let staršího finančního úředníka Josefa Němce
- manželství nebylo šťastné, Němec byl prudké povahy a neměl pochopení pro svoji inteligentní ženu

9 Němec byl stále překládán z místa na místo…Božena jezdila s ním…poznala nové kraje Čech i Slovenska a některé si velmi zamilovala (třeba Chodsko) jen do Uher odmítla jet, zvolila pobyt v Čechách a živila rodinu svou literární činností nebo žili z darů přátel

10 - v manželství se narodili 4 synové a 1 dcera, bohužel nejstarší Hynek zemřel v 15 letech na tuberkulózu - v té době plná smutku a beznaděje začíná psát „Babičku“…

11 - v době svého pobytu v Praze vystupovala jako velká vlastenka, seznámila se s Antonií Reissovou, druhou ženou F.L.Čelakovského

12 A jaká byla ? „Zjev pozoruhodný, černý lesklý vlas s modravým odstínem. Čelo vysoké a široké.Oči krásně zelené, velké, zářící, s výrazem bolestně démonickým. Krása uchvacující, jakou jen zřídka potkáváme.“ - napsala její přítelkyně Žofie Podlipská

13 - krize v rodině nastala, když byl Němec za své radikální názory pronásledován, zbaven místa a vyšetřován vládou…ke škodě mu bylo i to, že je jeho žena česká spisovatelka a vychovává jejich děti česky

14 měla velmi silnou povahu…když se vrátil z vyhnanství K. H
měla velmi silnou povahu…když se vrátil z vyhnanství K. H. Borovský, veřejně se s ním přátelila, zatímco se mu ostatní vyhýbali na jeho rakev pak položila věnec propletený trním - symbol mučednictví (Němec musel za účast na pohřbu na pár dní do vězení)

15 zdraví pomalu chátralo, i přes velké vyčerpání odjela 1861 do Litomyšle, kde měla u tamějšího spisovatele vydávat své sebrané spisy…tíhu povinností už ale nevydržela… manžel ji musel odvézt zpět do Prahy, utrápenou, duševně i fyzicky zlomenou

16 - zemřela ve 42 letech 21. ledna 1862 a je pochována na Vyšehradě

17 půjdeme-li po stopách Boženy Němcové, začneme v České Skalici na Náchodsku
chodila zde do školy, vdávala se v místním kostele, v blízkosti ratibořického zámku jsou hospodářské budovy, kde bydlela Panklovic rodina…

18 Škola v České Skalici u Náchoda

19 Staré bělidlo - roubené stavení se šindelovou střechou postavené 1797 jako výměnek (Panklovi tu nikdy nežili, pobývala tu Němcová s dětmi v létě 1844)

20

21

22 Sousoší Babička s dětmi - základní kámen byl položen 1920 a poklepal na něj Alois Jirásek

23

24 Viktorčin splav

25 informace o životě Boženy Němcové získáváme i z množství dopisů, které se dochovaly (píše v nich o zdraví, o finanční situaci v rodině, o smrti syna Hynka i dalších blízkých…) souborně vyšly pod názvem Korespondence Boženy Němcové

26 Dílo povídky pohádky pověsti příběhy romány

27 Obrazy z okolí domažlického - národopisné studie z doby pobytu na Chodsku (všímala se zejména lidí chudých a ponížených) Národní báchorky a pověsti svazků, pohádky vzniklé z babiččina vyprávění a také z toho, co zaslechla jinde (zvyky, obyčeje, pověsti…) - po pobytu na Slovensku sestavila ještě Slovenské pohádky a pověsti

28 z pohádek : O dvanácti měsíčkách Princ Bajaja Chytrá horákyně O slunečníku, Měsíčníku… Pyšná princezna Princezna se zlatou hvězdou na čele

29 nejrozsáhlejší žánr, který psala, byly povídky, patří k jejímu vrcholnému období…ráda splétala osudy svých postav…díla jsou naplněna láskou, soucitem, porozuměním a touhou pomoci chudým a sociálně slabým lidem někdy jsou označovány jako novely a byly tištěny v tehdejších časopisech

30 1. povídky, v nichž vyzdvihuje ženy jako hrdinky :
Karla - matka se rozhodla z lásky k dítěti a z nenávisti k vojně vydávat svého syna za děvče Divá Bára - vesnické děvče je hrubé, drsné a velmi průbojné a samostatné ničeho se nebojí, nedbá na pověry Bára je i velmi chytrá a hezká

31 je to dcera pastýře a není ve vesnici moc oblíbená (chlapcům se ale líbí)
má kamarádku Elšku, které pomůže, aby se nemusela vdát za správce

32 - za to je vesničany odsouzena, aby strávila noc v márnici, odkud ji vysvobodí myslivec, zamiluje se do ní a je svatba

33 2. povídky výchovné - hlavní hrdina bývá vystaven zkoušce, která dobře dopadne (důraz na společenské rozdíly a ukázku čistého lidství) Dobrý člověk Pan učitel - portrét starého venkovského učitele, laskavého, moudrého, na něhož všichni s láskou vzpomínali Chudí lidé

34

35 rozměrné povídky = obsáhlejší prozaické práce
Pohorská vesnice Chýše pod horami - sbližování Čechů a Slováků (čistá láska českého chlapce a slovenské dívky)

36 V zámku a podzámčí - hlavní téma je protiklad světa chudých a bohatých = kontrast snobské hraběnky, která se zabývá jen svým psíkem a starost krejčího, jenž ke svým pěti dětem přijme po vypuknutí cholery sirotka Vojtěcha (ten pak zachrání hraběnčina psíka a dostane místo na zámku)

37 povýšenost panstva, bída a nemoci dělníků
čistota chudých, nadutost bohatých a pokrytectví služebnictva (pochlebování)

38 V zámku a podzámčí

39 až když hraběnka onemocněla cholerou, začala pomáhat chudým, postavila špitál a Vojtěcha nechala vystudovat - dokonce přijala na zámek Emila, nemanželského syna svého muže, a stala se mu matkou

40 Babička - nejslavnější autorčino dílo, rozsáhlá povídka byla několikrát zfilmována a přeložena do mnoha jazyků

41 - Němcová dílo psala v době, kdy ji podle jejích slov : „omrzelo být na světě a potřebovala úlevu vlastní zkormoucené duše.“ - zemřel syn Hynek, žila odloučena od muže, pronásledoval ji policejní útlak, tížila finanční situace…

42 dílo bylo dokončeno 1854 a vyšlo o rok později
povídka má 19 kapitol, je psaná formou obrazů, nemá souvislý děj

43 - dějové povídání je střídáno s popisem obyčejů a zvyklostí v jednotlivých měsících roku (poutě, dračky, vynášení smrti, Vánoce, Velikonoce, žně, masopust…)

44 babička, Magdaléna Novotná, je skutečná postava
přijíždí k Proškům (ke své dceři Terezce) do Ratibořic na Staré bělidlo, aby zde dožila stáří ve skutečnosti Panklovi

45 babička se tu poprvé setkává se svými vnoučaty - Barunkou, Janem, Vilímkem a Adélkou …děti ji milují, babička je vychovává, vypráví jim pohádky a příběhy, které prožila

46 dbá na dodržování všech zvyků a obyčejů, učí je milovat vlast, vážit si práce a lidí kolem
dětem věnuje všechen svůj čas

47 - dílčí příběh Viktorky, kterou očaroval myslivec (voják), ona otěhotněla, pološílená hodila dítě do splavu, pak běhala po lesích, zpívala a smála se…nakonec ji zasáhl blesk

48 - lásku Kristly z hospody a jejího Míly (Jakuba) zachránila babička přímluvou u vrchnosti, aby chlapec nemusel na 14 let na vojnu

49 - babička chodila s dětmi i na zámek, zvala ji paní kněžna

50 při jedné návštěvě naznačila paní kněžně, že zámecká slečna Hortenzie není šťastná a že si stýská po malíři, který ji v Itálii učil malovat…touto přímluvou zachránila jejich lásku i kněžna obdivovala babičku pro její moudrost a laskavost, což vyjádřila slovy : „Šťastná to žena…“

51 - vrchnost je v díle vykreslená taková, jaká by měla být, jak by se měla starat o lid, o jeho potřeby a problémy

52 - v díle jsou i babiččiny vzpomínky na mládí, manželství s vojákem, časté stěhování, ovdovění…
babička je typ venkovské ženy vůbec (nejen skutečná babička) má pochopení pro každou duši a činí druhé šťastnými

53 - všichni sousedé k ní chodí pro radu, váží si jí, oceňují její rozvážnost a životní moudrost
- dílo končí babiččinou smrtí

54 Pamětní deska na domě v Ječné ulici v Praze

55 Téma : Božena Němcová - 8. ročník
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : kolektiv autorů : Literatura pro 1. ročník SŠ Soukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠ Košťák, J. :Literatura, I. díl

56 http://www. google. cz/search
%252F%252Fkaty https//usmevprosim.blog.cz%252F0904%252Faniamcmix%3B295%3B2http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=srd%C3%AD%C4%8Dko&oq=srd%C3%AD%C4%8Dko&gs_l=img.3..0l j ac.1.2.img.LtrI_TM6ZnQ#hl=cs&tbo=d&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=cestovn%C3%AD+ko%C4%8D%C3%A1r&oq=cestovn%C3%AD+ko%C4%8D%C3%A1r&gs_l=img.3..0i j2j c.1.2.img._wQUbC1eRYQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.Yms&fp=f4823f005713bbcf&biw=1440&bih=736&imgrc=7NJJ4YJWFd0zuM%3A%3BjoZwlsQxUz1oHM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.radio.cz%252Fpictures%252Fc%252Fdoprava%252Fkocar4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.radio.cz%252Fcz%252Frubrika%252Fhistorie%252Fcestovani-s-postou-v-dobe-kocaru%3B400%3B255 c&vpx=691&vpy=96&dur=2656&hovh=259&hovw=194&tx=135&ty=178&sig= &page=1&tbnh=147&tbnw=110&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94

57 http://www. google. cz/imgres
¨http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A9vodkyn%C4%9B+zah%C3%A1%C5%88sk%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=AVXcRYl5Ko9_5M:&imgrefurl=http://www.lidovky.cz/milostne-dopisy-vevodkyne-zahanske-knezny-z-babicky-vysly-knizne-10u-/lide.asp%3Fc%3DA091204_171417_lide_glu&docid=D6crD05N4DWL0M&imgurl=http://i.lidovky.cz/09/121/lngal/GLU2f9088_zahanska.jpg&w=460&h=332&ei=8uITUZzFHM3KtAbQ44DoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=390&sig= &page=1&tbnh=147&tbnw=193&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79&tx=170&ty=97

58 http://www. google. cz/imgres

59 http://www. google. cz/imgres
IIv54QTnmoAQ#imgrc=h6S7RuVdloROOM%3A%3BhJ42kZNruteasM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.artbook.cz%252Fimages%252FFoto%252Fd%252F2747.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.artbook.cz%252Ffotogalerie.asp%253FNumPerPage%253D50%2526page%253D12%2526kategorie%253D%2526searvalue%253D%3B240%3B300

60 http://www. google. cz/search
ab&cp=9&gs_id=50&xhr=t&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.d2k&biw=1440&bih=736&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=G84gUfC-IIv54QTnmoAQ#um=1&hl=cs&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&oq=n%C4%9Bmcov%C3%A1+babi%C4%8Dka+film&gs_l=img j1j c.1.3.img.DpzlykePd48&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.bGE&fp=3b4130a3758c7bc1&biw=1440&bih=736&imgrc=4q2LNb2E43k2ZM%3A%3BGia9zeNpPqx7LM%3Bhttp%253A%252F%252Finstinkt.tyden.cz%252Fobrazek%252F4a0915bf5c213%252F seros1-4a0916c64d7cb_400x456.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Finstinkt.tyden.cz%252Frubriky%252Fostatni%252Fserial%252Fbabicka_1.html%3B400%3B456

61 http://www. google. cz/search

62 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová
Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google